Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовый порядок проведения конкурса на службу в полиции и/или занятие вакантной должности

МВД
Порядок, Приказ от 25.12.2015 № 1631
редакция действует с 09.08.2019

Типовий порядок
проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 11 червня 2019 року N 474

I. Загальні положення

1. Цей Типовий порядок визначає умови і порядок проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади.

2. Конкурс на службу в поліції та/або на зайняття вакантної посади (далі - конкурс) проводиться в центральному органі управління поліцією та в її територіальних (у тому числі міжрегіональних) органах (закладах, установах) (далі - органи поліції) з метою добору осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов'язки за відповідною вакантною посадою.

Конкурс оголошується наказом відповідного органу поліції, якому надано право приймати громадян на службу в поліції та/або призначати на відповідну вакантну посаду, і проводиться відповідною поліцейською комісією.

До завершення конкурсу забороняється призначати інших осіб на посади, на які він оголошений.

Конкурс вважається завершеним після призначення переможців на вакантні посади або за рішенням поліцейської комісії, якщо переможців визначити неможливо.

(пункт 2 розділу І у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

3. Конкурс проводиться серед осіб:

1) які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції;

2) які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади середнього та вищого складу поліції, за рішенням керівника, уповноваженого призачати на такі посади відповідно до Закону України "Про Національну поліцію";

3) які призначаються на посади молодшого, середнього та вищого складу поліції в порядку просування по службі за рішенням керівника уповноваженого призначати на такі посади, через конкурс.

II. Оприлюднення інформації про проведення конкурсу

1. Інформація (оголошення) про вакантні посади в поліції і про проведення конкурсу оприлюднюється поліцейською комісією відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" і цього Типового порядку на офіційному веб-порталі центрального органу управління поліції, відповідного територіального органу (закладу, установи) поліції.

(пункт 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

2. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

1) місцезнаходження поліцейської комісії, яка проводить конкурс;

2) назва вакантної посади;

3) стислий зміст службових обов'язків;

4) умови грошового забезпечення;

5) вимоги щодо освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи, у тому числі в поліції, та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог до цієї посади, а також вимог до осіб, що приймаються на службу в поліції;

6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду;

7) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;

8) дата і місце проведення конкурсу (етапів конкурсу із зазначенням дати їх завершення);

(підпункт 8 пункту 2 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

III. Приймання документів, що подаються для участі в конкурсі

1. Приймання документів здійснюється в строки, визначені в оголошенні про проведення конкурсу. Строк приймання документів не може становити менше 10 та більше 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи, які подають для участі в конкурсі, визначені статтею 54 Закону України "Про Національну поліцію".

Особи, що претендують на зайняття посад, визначених пунктом 1 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 171 (далі - Порядок), додатково подають документи, передбачені пунктом 8 Порядку.

(пункт 2 розділу ІІІ доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

Усі документи для участі в конкурсі подаються кандидатами особисто.

(пункт 2 розділу ІІІ доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

3. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі та подала документи до поліцейської комісії у визначені строки, вважається кандидатом на зайняття вакантної посади (далі - кандидат).

4. Особі, яка припинила участь у конкурсі або за результатом конкурсу не визначена переможцем, за її письмовим зверненням до поліцейської комісії повертаються документи, що надавалися нею для участі в цьому конкурсі.

(розділ III доповнено пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

IV. Організація проведення конкурсу

1. Служба персоналу (кадрового забезпечення) органу поліції, де проходить конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність загальним вимогам, визначеним в оголошенні про проведення конкурсу, та інформує про це поліцейську комісію.

Повноваження поліцейської комісії визначаються Законом України "Про Національну поліцію" та поширюються лише на конкурси, що тривають.

(пункт 1 розділу ІV доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

Забезпечення діяльності і проведення засідань поліцейських комісій здійснює відповідний орган поліції, в якому проводиться конкурс.

(пункт 1 розділу ІV доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

2. Кандидати, які відповідають вимогам частин першої, третьої статті 49 Закону України "Про Національну поліцію", допускаються до конкурсу.

3. Конкурс проходить в декілька етапів:

1) тестування:

на знання законодавчої бази (професійний тест);

на загальні здібності і навички (тест загальних навичок);

особистісних характеристик (психологічний тест);

2) перевірка рівня фізичної підготовки;

3) співбесіда.

Результати конкурсних етапів, які визначені в підпункті 1 (крім психологічного тесту) та підпункті 2 цього пункту, чинні протягом шести місяців з дня закінчення конкурсу та можуть використовуватися кандидатом для участі в інших конкурсах на службу до поліції. Кандидатові, що брав участь у конкурсі, за його письмовим зверненням поліцейською комісією надається довідка з результатами цих конкурсних етапів.

(пункт 3 розділу ІV доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

4. Конкурсант, який за результатами проходження одного з конкурсних етапів не набрав мінімальної кількості балів або виконав одну з контрольних вправ на оцінку нижче ніж "задовільно", не допускається до наступних етапів та вибуває з конкурсу.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474,
у зв'язку з цим пункти 4 - 6 вважати відповідно пунктами 5 - 7)

5. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед кожним конкурсним етапом пред'являє паспорт громадянина України.

(пункт 5 розділу ІV у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

6. Пункт 6 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

7. Пункт 7 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

V. Тестування

1. Тестування проводиться з метою об'єктивного і неупередженого з'ясування спроможності кандидатів за своїми професійними та особистісними якостями виконувати службові обов'язки на посадах у поліції.

Організація тестування здійснюється органом поліції, що забезпечує діяльність поліцейської комісії.

(пункт 1 розділу V доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

2. Інформація (оголошення) про проведення тестування оприлюднюється на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України або відповідного органу поліції, де проводитиметься конкурс.

Крім того, кандидати інформуються про дату, час та місце проведення тестування особисто чи за допомогою засобів зв'язку (електронна пошта, телефон або оголошення на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України або відповідного органу поліції, де проходитиме конкурс).

В оголошенні про проведення тестування зазначаються такі відомості:

персональний склад осіб, які мають пройти тестування;

дата, час та місце проведення тестування;

умови та правила проведення тестування;

перелік нормативно-правових актів, які є предметом питань, винесених на тестування (для професійного тесту).

3. Тестові завдання розробляються МВС, центральним органом управління поліцією, органами поліції, навчальними закладами, міжнародними організаціями та представниками проектів міжнародної технічної допомоги.

(пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

4. Залежно від кількості кандидатів та робочих місць для тестування формуються групи кандидатів для його проходження.

(пункт 4 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

5. Пункт 5 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474,
у зв'язку з цим пункти 6 - 12 вважати відповідно пунктами 5 - 11)

5. Тестування здійснюється з використанням комп'ютерної техніки. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися один з одним.

Кандидат, який допустив порушення, відсторонюється від подальшої участі в тестуванні, про що складається акт у довільній формі.

(абзац другий пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

Зазначений акт складається у двох примірниках, один з яких надається особі, яка відсторонена, під підпис, інший - долучається до відомості.

(абзац третій пункту 5 розділу V у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

Про відсторонення від тестування вноситься відповідний запис у відомість про результати проведення тестування, форма якої наведена у додатку до цього Типового порядку.

Повторне тестування не допускається.

6. Кандидати, які без поважних причин своєчасно не з'явилися на тестування або були відсторонені від подальшої участі в тестуванні, до наступних етапів конкурсу не допускаються.

У разі документального підтвердження (до завершення етапу тестування) поважних причин неявки на тестування за рішенням поліцейської комісії кандидат допускається до відповідного тестування у складі інших груп (за їх наявності).

(абзац другий пункту 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

7. Для професійного тесту та тесту загальних навичок установлюється тривалість, що не перевищує однієї години для кожного.

Комп'ютерна програма тестування генерує унікальний набір тестових завдань для кожного кандидата.

Результати тестування (кількість набраних балів) кандидатам висвітлюються безпосередньо після його завершення.

8. Професійний тест складається з 60 тестових питань або з 50 тестових питань та 2 ситуативних задач. Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 1 балом, а правильне розв'язання ситуативної задачі - 5 балами. Максимальна кількість можливих балів дорівнює 60.

9. Тест загальних навичок складається з 60 тестових питань з визначення рівня логічних, вербальних та математичних здібностей кандидата. Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 1 балом. Максимальна кількість балів дорівнює 60.

10. Кандидати, які набрали за результатами тестування (крім психологічного тесту) менше 25 балів, до наступних етапів конкурсу не допускаються.

(пункт 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

11. Результати тестування зберігаються в електронному вигляді на сервері МВС, Національної поліції України або відповідного органу поліції, де проводився конкурс. Відомості про результати тестування передаються до відповідної поліцейської комісії.

VI. Тестування особистісних характеристик (психологічний тест)

1. Тестування особистісних характеристик (психологічний тест) проводиться з метою виявлення рис, типів характеру, стилю поведінки кандидата, визначення його емоційного стану, придатності кандидата до служби в умовах підвищеного психологічного навантаження.

2. Результати тестування особистісних характеристик кандидата (психологічний тест) не впливають на його рейтинг та мають рекомендаційний характер і враховуються поліцейською комісією при прийнятті рішення за результатами всіх етапів конкурсу.

VII. Перевірка рівня фізичної підготовки

1. Перевірку рівня фізичної підготовки, передбачену в оголошенні про проведення конкурсу, поліцейська комісія організовує на об'єктах спортивної інфраструктури із забезпеченням належних санітарно-гігієнічних умов та в присутності медичних працівників із застосуванням за потреби та за наявності технічної можливості технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, про що учасники інформуються усно перед початком конкурсного етапу.

(абзац перший пункту 1 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

Фото та відеозаписи перевірки рівня фізичної підготовки зберігаються поліцейською комісією до завершення конкурсу, після чого знищуються.

(пункт 1 розділу VІІ доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

Перед проходженням етапу конкурсу з перевірки рівня фізичної підготовки кандидати, які приймаються на службу в поліцію, обов'язково проходять лікарську експертизу в медичних (військово-лікарських) комісіях МВС у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України відповідно до вимог законодавства.

(пункт 1 розділу VІІ доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

2. Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для кандидатів, які вступають на службу в поліції, затверджуються наказом Міністерства внутрішніх справ України відповідно до вимог законодавства.

3. Кандидати, які не згодні з рішенням комісії з перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів, мають право оскаржити це рішення до поліцейської комісії не пізніше робочого дня, наступного за днем її проведення.

Поліцейська комісія на підставі всебічного розгляду всіх матеріалів, які були зібрані під час перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів, фото-, відеоматеріалів (у разі наявності) шляхом відкритого голосування приймає рішення про відхилення скарги кандидата або про її задоволення з установленням точного результату контрольної вправи.

Якщо в ході розгляду матеріалів неможливо встановити точний результат контрольної вправи, поліцейська комісія призначає кандидатові дату повторної перевірки, під час якої він заново виконує відповідну контрольну вправу.

Рішення за поданою скаргою поліцейська комісія приймає у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня її подання.

Про прийняте рішення поліцейська комісія не пізніше дня, наступного за днем підписання протоколу, інформує кандидата, який подав скаргу, електронною поштою та/або іншим засобом зв'язку.

(розділ VII доповнено пунктом 3 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

VIII. Співбесіда

1. Співбесіда з кандидатом проводиться поліцейською комісією.

2. Під час співбесіди поліцейська комісія вивчає результати тестувань, рівня фізичної підготовки та документи кандидата, які подані ним особисто та надані службою персоналу (кадрового забезпечення).

3. При проведенні співбесіди з кандидатом поліцейська комісія з'ясовує його професійні, морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності.

4. Після завершення співбесіди поліцейська комісія за згодою кандидата може направити його для проходження тестування на поліграфі в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України відповідно до вимог законодавства.

Рішення щодо таких кандидатів приймаються поліцейською комісією після отримання результатів тестування на поліграфі.

(розділ VIII доповнено пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

IX. Прийняття рішення поліцейською комісією за результатами конкурсу

1. За результатами обговорення кандидата поліцейська комісія приймає одне з таких рішень:

рекомендований до проходження служби в поліції та/або на зайняття вакантної посади;

не рекомендований до проходження служби в поліції та/або на зайняття вакантної посади.

2. Голосування поліцейської комісії за результатами співбесіди та обговорення членами поліцейської комісії результатів тестувань (перевірок) і документів кандидата проводяться за відсутності кандидата і запрошених осіб.

3. Рішення поліцейської комісії приймаються відповідно до статті 55 Закону України "Про Національну поліцію". У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови поліцейської комісії.

Рішення поліцейської комісії оформлюється протоколом. У протоколі зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення. Протокол підписують голова, секретар і члени комісії, які брали участь у прийнятті рішення, не пізніше наступного дня після проведення засідання.

Окрема думка члена поліцейської комісії викладається в письмовій формі і додається до протоколу, про що головуючий повідомляє на засіданні.

(абзац третій пункту 3 розділу ІХ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

X. Складання рейтингу кандидатів та оформлення результатів конкурсу

1. За результатами всіх етапів конкурсу поліцейська комісія складає рейтинг кандидатів, рекомендованих до служби в поліції.

2. Рейтинг складається, виходячи із загальної кількості балів, отриманих кандидатами в результаті проходження всіх етапів конкурсу.

3. За результатами складання загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу.

4. Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного дня після підписання протоколу засідання поліцейської комісії в тому порядку, в якому він був оголошений.

5. Переможці конкурсу надають службі персоналу (кадрового забезпечення) органу поліції передбачені законодавством України документи для оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання службових обов'язків потрібен такий допуск.

(пункт 5 розділу Х у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

6. Переможці конкурсу з числа осіб, визначених підпунктами 1, 2 пункту 3 розділу I цього Типового порядку, призначаються на посади не пізніше ніж за 6 календарних днів до направлення їх для проходження професійної підготовки.

(розділ Х доповнено пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

7. Кандидати на службу, які успішно пройшли всі етапи конкурсу та поліцейською комісією рекомендовані до проходження служби в поліції на відповідній посаді, але за рейтингом не стали переможцями, за їх згодою протягом шести місяців можуть бути призначені на інші вакантні посади з урахуванням кваліфікаційних вимог.

(розділ Х доповнено пунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

XI. Підстави для відмови в призначенні переможця конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади

Переможцю конкурсу відмовляється в призначенні на посаду в поліції в разі:

ненадання переможцем конкурсу у визначений строк документів, передбачених законодавством для спеціальної перевірки при прийомі на службу в поліції, та документів для оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання службових обов'язків потрібен такий допуск;

виявлення, у тому числі за результатами спеціальної перевірки, обмежень, пов'язаних зі службою в поліції, визначених Законами України "Про Національну поліцію", "Про запобігання корупції" та іншими законами України;

відмови переможця конкурсу взяти на себе зобов'язання дотримуватися обмежень та/або від складання Присяги поліцейського, що визначено законом;

наявності щодо переможця конкурсу заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади";

якщо переможець притягався на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;

(розділ ХІ доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

якщо переможець притягався до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.

(розділ ХІ доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

 

Т. в. о. директора Департаменту
юридичного забезпечення МВС

О. М. Губарева

 

Відомість про результати проведення тестування

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Результат тестування загальних здібностей та навичок

Підпис

Результат тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

Підпис

1

 

 

 

 

 

__________________________________
(дата ознайомлення)

 

____________

Опрос