Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации отбора (конкурса) и продвижении по службе полицейских

МВД
Порядок, Приказ от 25.12.2015 № 1631
редакция действует с 09.08.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.12.2015

м. Київ

N 1631

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 січня 2016 р. за N 49/28179

Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 11 червня 2019 року N 474

Відповідно до статей 51 - 55 Закону України "Про Національну поліцію", з метою забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських на підставі об'єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в органах поліції

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок діяльності поліцейських комісій;

2) Типовий порядок проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Губарева О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Національної поліції України

Х. Деканоідзе

 

ПОРЯДОК
діяльності поліцейських комісій

(У тексті Порядку слова "апарат Національної поліції України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган управління поліцією" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 червня 2019 року N 474)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає завдання, функції, вимоги щодо персонального складу, повноваження та організаційні засади діяльності поліцейських комісій.

2. Поліцейські комісії - постійно діючі колегіальні органи, що утворюються в центральному органі управління поліцією та в її територіальних (міжрегіональних) органах (закладах, установах) (далі - органи поліції) для забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських на підставі об'єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в органах поліції.

(пункт 2 розділу І у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

3. Поліцейські комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, в тому числі цим Порядком.

4. Діяльність поліцейських комісій ґрунтується на засадах верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини, відкритості та гласності (крім випадків, визначених законом), політичної нейтральності.

II. Основні завдання, персональний склад і строк повноважень поліцейських комісій

1. До завдань поліцейських комісій, виходячи з їх основних повноважень, визначених Законом України "Про Національну поліцію", належать:

1) проведення відбору (конкурсу) на службу в органи поліції, крім прийому на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;

2) проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду.

2. До складу поліцейської комісії центрального органу управління поліцією входять п'ять осіб:

1) два представники, визначені Міністром внутрішніх справ України, не з числа поліцейських;

2) один представник, визначений Головою Національної поліції України;

3) два представники громадськості, рекомендовані Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

3. Клопотання Міністру внутрішніх справ України та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини щодо визначення кандидатур представників до складу поліцейської комісії центрального органу управління поліцією вносить Голова Національної поліції України не пізніше ніж за місяць до першого засідання комісії, а надалі - не пізніше ніж за місяць до закінчення строку повноважень відповідного члена комісії або впродовж 10 діб з дня припинення його повноважень у випадках, передбачених пунктом 5 розділу III цього Порядку.

(пункт 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

4. Міністр внутрішніх справ України визначає кандидатури представників до складу поліцейської комісії центрального органу управління поліцією з числа працівників МВС, а також з числа народних депутатів України, представників громадських, правозахисних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової інформації за їх згодою.

Абзац другий пункту 4 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

5. Голова Національної поліції України визначає кандидатуру представника до складу поліцейської комісії центрального органу управління поліцією з числа працівників центрального органу управління поліцією, а також з числа працівників МВС, народних депутатів України, представників громадських, правозахисних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової інформації за їх згодою.

Абзац другий пункту 5 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

6. Персональний склад поліцейської комісії центрального органу управління поліцією затверджується наказом Національної поліції України.

7. До складу поліцейських комісій органів поліції входять п'ять осіб:

1) один представник, визначений Міністром внутрішніх справ України, не з числа поліцейських;

2) один представник, визначений Головою Національної поліції України;

3) один представник, визначений керівником відповідного територіального органу (закладу, установи) поліції;

4) два представники громадськості, обрані відповідною обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київською міською радою, Севастопольською міською радою з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

8. В територіальному (в тому числі міжрегіональному) органі поліції формуються декілька поліцейських комісій.

До складу цих поліцейських комісій, крім представників, які визначені підпунктами 1 - 3 пункту 7 цього розділу, входять представники громадськості, обрані обласною радою адміністративно-територіальної одиниці, на території якої створюється поліцейська комісія, а у разі формування поліцейської комісії в м. Києві - Київською міською радою.

Кількість таких поліцейських комісій визначається керівником відповідного органу поліції.

9. Клопотання Міністру внутрішніх справ України, керівникові Національної поліції України, головам відповідних обласних рад, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських рад про визначення кандидатур представників до складу поліцейської комісії вносить керівник відповідного органу поліції не пізніше ніж за місяць до першого засідання комісії, а надалі - не пізніше ніж за місяць до закінчення строку повноважень відповідного члена комісії або впродовж 10 діб з дня припинення його повноважень у випадках, передбачених пунктом 5 розділу III цього Порядку.

(пункт 9 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

10. Міністр внутрішніх справ України визначає кандидатуру представника поліцейської комісії з числа працівників МВС, а також з числа народних депутатів України, представників громадських, правозахисних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової інформації (за їх згодою).

Абзац другий пункту 10 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

11. Голова Національної поліції України визначає кандидатуру представника поліцейської комісії з числа працівників центрального органу управління поліцією, а також (за згодою) з числа народних депутатів України, працівників МВС, представників громадських, правозахисних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової інформації.

Абзац другий пункту 11 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

12. Керівник територіального (у тому числі міжрегіонального) органу поліції визначає кандидатури представників поліцейської комісії з числа працівників відповідного органу поліції, а також (за згодою) з числа депутатів місцевих рад, працівників МВС, центрального органу управління поліцією, представників громадських, правозахисних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової інформації.

Абзац другий пункту 12 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

13. Персональний склад поліцейських комісій органів поліції затверджується наказом відповідного органу поліції після отримання пропозицій щодо відповідних кандидатур, визначених Міністром внутрішніх справ України, керівником Національної поліції України та відповідними обласними радами, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київською та Севастопольською міськими радами.

14. Максимальний строк повноважень члена поліцейської комісії становить три роки.

Одна і та сама особа може здійснювати повноваження члена поліцейської комісії лише протягом одного трирічного строку. Повторне призначення на посаду члена поліцейської комісії забороняється.

15. Члени поліцейських комісій можуть не припиняти виконання своїх основних службових обов'язків за місцем основної роботи (служби).

16. Поліцейські комісії органів поліції діють на постійній основі.

III. Повноваження голови, секретаря та членів поліцейської комісії

1. Голова поліцейської комісії:

1) організовує роботу комісії;

2) визначає обов'язки секретаря комісії;

3) визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що виносяться на засідання;

4) оприлюднює інформацію щодо дати, часу і місця проведення засідань комісії, переліку питань, що виносяться на її розгляд, на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України чи відповідного органу поліції не пізніше ніж за два дні до її засідання;

5) веде засідання комісії.

2. Обов'язки голови поліцейської комісії в разі його відсутності виконує секретар.

3. Секретар поліцейської комісії відповідає за підготовку матеріалів з питань, що розглядаються, а також ведення і зберігання документації, пов'язаної з роботою комісії.

У разі відсутності з поважних причин секретаря комісії виконання його обов'язків покладається на одного з членів комісії, про що обов'язково робиться запис у протоколі засідання.

4. Член поліцейської комісії уповноважений:

1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці;

2) зазначати свої мотиви та міркування, а також надавати додаткові документи з питань, що розглядаються;

3) вносити пропозиції щодо проекту рішення поліцейської комісії з будь-яких питань та голосувати "за" або "проти" щодо того чи іншого рішення;

4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення поліцейської комісії;

5) здійснювати інші повноваження, визначені законом.

5. Повноваження члена поліцейської комісії припиняються в разі:

1) закінчення строку, на який призначено члена поліцейської комісії;

2) якщо член поліцейської комісії подав заяву про припинення повноважень за власним бажанням;

3) якщо член поліцейської комісії не може виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4) якщо обвинувальний вирок суду щодо члена поліцейської комісії набрав законної сили;

5) якщо член поліцейської комісії припинив громадянство або набув громадянство іншої держави;

6) якщо члена поліцейської комісії визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим;

7) смерті члена поліцейської комісії;

8) обмеження цивільної дієздатності члена поліцейської комісії або визнання його недієздатним;

9) застосування до члена поліцейської комісії заходів адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією.

6. Рішення про припинення повноважень члена поліцейської комісії приймає посадова особа або орган, що призначив (обрав) відповідного члена поліцейської комісії. Прийняте рішення оформлюється наказом Національної поліції України (відповідного органу поліції).

7. Член поліцейської комісії повинен бути відведений, якщо є інформація про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі обставини є, член поліцейської комісії повинен заявити про самовідвід. Із тих самих підстав про відвід члену комісії можуть заявити особи, щодо яких або за зверненням яких поліцейська комісія може прийняти рішення.

Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я голови поліцейської комісії. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити із заявою про відвід члена комісії, щодо якого заявлено про відвід.

Рішення про відвід (самовідвід) приймає поліцейська комісія більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не бере участі в голосуванні.

IV. Організація роботи поліцейських комісій

1. Основною формою організації роботи поліцейських комісій є засідання.

2. Перше засідання поліцейської комісії відкриває керівник поліції (керівник органу поліції), який завчасно визначає уповноважену посадову особу з числа працівників відповідного органу та забезпечує процедуру проведення членами комісії таємного голосування для обрання голови та секретаря комісії.

Бюлетені для таємного голосування при обранні голови та секретаря комісії виготовляються в довільній формі та в кількості, яка відповідає кількості членів поліцейської комісії. До бюлетеня в алфавітному порядку вносяться відомості (прізвище, ім'я, по батькові; освітній рівень та спеціальність; посада за основним місцем роботи або рід занять) щодо всіх членів комісії, крім тих, які заявили про самовідвід.

Кожному члену комісії видається по одному окремому бюлетеню для таємного голосування для виборів голови та секретаря комісії.

Спочатку відбувається таємне голосування з виборів голови комісії.

Член комісії має право одного голосу та голосує шляхом відповідного позначення (проставляє "плюс", що засвідчує його волевиявлення) в бюлетені проти прізвища кандидата, якого він підтримує.

Перед початком голосування головуючий перевіряє наявність скриньки для таємного голосування та опечатує її печаткою Національної поліції України чи відповідного органу поліції.

Після закінчення голосування головуючий розкриває скриньку для таємного голосування та підраховує голоси.

Недійсними вважаються бюлетені, в яких проставлено більше однієї позначки проти прізвища кандидата.

Голова та секретар поліцейської комісії обираються більшістю голосів від загального складу комісії.

Про результати таємного голосування уповноважена посадова особа складає протокол, який підписується головуючим, уповноваженою посадовою особою, а також членами комісії.

У разі якщо жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, поліцейська комісія приймає рішення щодо проведення повторного голосування, яке оформлюється протоколом.

Переобрання голови, секретаря поліцейської комісії в разі дострокового припинення ними повноважень членів поліцейської комісії здійснюється на першому засіданні після призначення до складу комісії нових представників за процедурою, визначеною в цьому пункті.

3. Засідання поліцейських комісій проводяться згідно з планом, затвердженим головою, відкрито і гласно (крім випадків, визначених законом).

4. Засідання поліцейської комісії вважається правомочним за умови участі в ньому не менше двох третин її складу.

5. Поліцейська комісія проводить голосування за відсутності особи, щодо якої приймається рішення.

6. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови поліцейської комісії.

7. Рішення поліцейської комісії оформлюється протоколом. У протоколі зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення.

8. Окрема думка члена поліцейської комісії викладається в письмовій формі і додається до протоколу, про що голова комісії повідомляє на засіданні.

9. Рішення поліцейської комісії оформлюється протоколом, який підписують голова, секретар, присутні на її засіданні члени комісії, не пізніше трьох календарних днів після його проведення і зберігається в службі персоналу (кадрового забезпечення) відповідного органу поліції, у якому проводився конкурс, п'ять років після проведення відповідного засідання.

(пункт 9 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

10. Рішення комісії, прийняті в межах визначених законодавством повноважень, є обов'язковими для керівника поліції (керівника відповідного органу поліції).

11. Рішення поліцейської комісії може бути оскаржено до завершення конкурсу безпосередньо до цієї поліцейської комісії, а після завершення конкурсу - в судовому порядку.

(розділ IV доповнено пунктом 11 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.2019 р. N 474)

V. Забезпечення діяльності поліцейських комісій

1. Організаційно-технічне забезпечення роботи поліцейських комісій покладається на керівника поліції та керівника відповідного органу поліції.

2. Керівник поліції та керівник відповідного органу поліції:

1) виділяють службові приміщення для проведення засідань комісії та зберігання робочих і архівних матеріалів;

2) надають комісії можливість користуватися технічними засобами (комп'ютерами та оргтехнікою), засобами зв'язку та автотранспортом;

3) сприяють оприлюдненню інформації про діяльність комісії на відповідному офіційному веб-сайті;

4) забезпечують доступ членів комісії до публічної інформації, у тому числі з обмеженим доступом, крім таємної інформації.

 

Т. в. о. директора Департаменту
юридичного забезпечення МВС

О. М. Губарева

Опрос