Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка психофизиологического обследования кандидатов на службу в полиции и Порядка обследования на предмет выявления алкогольной, наркотической и токсичной зависимости кандидатов на службу в полиции

МВД
Порядок, Приказ от 17.12.2015 № 1583
действует с 09.02.2016

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2015

м. Київ

N 1583

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2016 р. за N 37/28167

Про затвердження Порядку психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції та Порядку обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліції

Відповідно до статті 50 Закону України "Про Національну поліцію" та з метою належної організації проведення психофізіологічного обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліції

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції, що додається;

2) Порядок обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліції, що додається.

2. Управлінню медичного забезпечення та реабілітації МВС (Петраш О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Т. В. Нікітіна

Голова Профспілки атестованих
працівників органів внутрішніх
справ України

О. І. Козленко

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців

В. Биковець

Генеральний директор Спілки
підприємців малих, середніх
і приватизованих підприємств України

В. Биковець

Перший заступник Голови
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова Спільного представницького
органу репрезентативних
всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

Г. В. Осовий

Міністр охорони здоров'я
України

О. Квіташвілі

Голова Національної поліції
України

Х. Деконоідзе

 

ПОРЯДОК
психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає вимоги до кандидатів на службу в поліції щодо їх придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями та організаційні засади проведення професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження).

2. Визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями кандидатів на службу в поліції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про Національну поліцію" та інших законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції України та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України та цього Порядку.

3. Визначення придатності до служби за індивідуальними психофізіологічними особливостями проводиться щодо:

осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів спеціальної поліції та підрозділів поліції особливого призначення;

осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів кримінальної поліції (у тому числі підрозділів оперативної служби), органів досудового розслідування, поліції охорони (крім осіб, які несуть службу на відкритому повітрі);

осіб, які вступають на службу на посади поліцейських - водіїв службового автотранспорту;

осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів патрульної поліції та підрозділів поліції охорони, які несуть службу на відкритому повітрі.

4. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) кандидатів на службу в Національну поліцію України здійснюється лікарями-психофізіологами (лікарями з функціональної діагностики) закладів охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України.

II. Порядок проведення професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження)

1. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів спеціальної поліції та підрозділів поліції особливого призначення, передбачає визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями за методиками: омега-потенціал, реакція на рухомий об'єкт (далі - РРО), теппінг-тест (далі - ТТ), проста зорово-моторна реакція (далі - ПЗМР), критична частота світлових мерехтінь (далі - КЧСМ).

Непридатними до служби визнаються особи з показником успішності (далі - ПУ) менше 20 балів, а також з ПУ більше 20 балів за умови наявності хоча б однієї з трьох нижче вказаних комбінацій психофізіологічних показників:

КЧСМ для правого ока менше ніж 35 Гц та асиметрія КЧСМ більше ніж 2,6 Гц;

КЧСМ для правого ока менше ніж 35 Гц та середній час ПЗМР більше ніж 230 мс;

середній час ПЗМР більше ніж 230 мс та асиметрія КЧСМ більше ніж 2,6 Гц.

2. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів кримінальної поліції (у тому числі підрозділів оперативної служби), органів досудового розслідування, поліції охорони (крім осіб, які несуть службу на відкритому повітрі), передбачає визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями за методиками: КЧСМ, ТТ, частота серцевих скорочень при дозованому розумовому навантаженні.

Непридатними до служби визнаються особи з ПУ більше ніж 0,5 бала, а також з ПУ менше ніж 0,5 бала за умови наявності хоча б однієї з двох нижче вказаних комбінацій психофізіологічних показників:

КЧСМ для правого ока менше ніж 35 Гц та асиметрія КЧСМ більше ніж 2,8 Гц;

частота серцевих скорочень в період відновлення після дозованого розумового навантаження більше 100 ударів за хвилину.

3. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) осіб, які вступають на службу на посади поліцейських - водіїв службового автотранспорту, передбачає визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями за методиками: вимірювання артеріального тиску, ПЗМР, РРО, ТТ, тест Грюнбаума.

Непридатними до служби визнаються особи з ПУ зі знаком "мінус", а також з ПУ зі знаком "плюс" за умови наявності хоча б одного з чотирьох нижче вказаних результатів:

дві помилки в тесті Грюнбаума;

середній час ПЗМР більше ніж 230 мс;

час виконання тесту Грюнбаума більше ніж 20 с;

величина систолічного артеріального тиску більше ніж 135 мм рт. ст.

4. Професійний психофізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) осіб, які вступають на службу на посади поліцейських підрозділів патрульної поліції та підрозділів поліції охорони, які несуть службу на відкритому повітрі, передбачає визначення придатності за індивідуальними психофізіологічними особливостями за методиками: вимірювання артеріального тиску, ПЗМР, РРО, ТТ, тест Грюнбаума.

Непридатними до служби визнаються особи з ПУ зі знаком "мінус", а також з ПУ зі знаком "плюс" за умови наявності хоча б одного з чотирьох нижче вказаних результатів:

дві помилки в тесті Грюнбаума;

середній час ПЗМР більше ніж 230 мс;

час виконання тесту Грюнбаума більше ніж 20 с;

величина систолічного артеріального тиску більше ніж 135 мм рт. ст.

III. Оформлення результатів професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження)

1. Результати проведення професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження) кандидатів на службу в поліції оформлюються протоколом психофізіологічного обстеження, форма якого наведена у додатку до цього Порядку.

2. Щодо кандидатів на службу в поліції за результатами професійного психофізіологічного відбору (психофізіологічного обстеження) виносяться такі рішення:

Придатний до служби ________________________________________________________ відповідно
                                                                          (вказати вид професійної діяльності: підрозділ або посаду)
до пункту ___ розділу II цього Порядку;

Непридатний до служби ______________________________________________________ відповідно
                                                                            (вказати вид професійної діяльності: підрозділ або посаду)
до пункту ___ розділу II цього Порядку.

 

В. о. начальника Управління
медичного забезпечення та
реабілітації Міністерства внутрішніх
справ України

О. В. Петраш

 

Протокол психофізіологічного обстеження N _____

Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Дата обстеження ______________________________________________________________________

Артеріальний тиск _____, Теппінг-тест, кількість крапок ____________________________________

КЧСМ, середня частота правого ока (Гц) __________________________________________________

КЧСМ, середня частота лівого ока (Гц) ___________________________________________________

КЧСМ, розмах частоти правого ока (Гц) __________________________________________________

КЧСМ, розмах частоти лівого ока (Гц) ___________________________________________________

КЧСМ, асиметрія (Гц) _________________________________________________________________

РРО, середній час випереджальних реакцій (мс) ____________________________________________

ПЗМР, середній латентний період (мс) ____________________________________________________

Тест Грюнбаума, час виконання (с) _______, кількість помилок ______________________________

Частота серцевих скорочень: фон ________, навантаження ________, відновлення ______________

Омега-потенціал, асиметрія _____________________________________________________________

Показник успішності __________________________________________________________________

Комбінація психофізіологічних показників ________________________________________________

ВИСНОВОК

_____________________________________________________________________________________
за індивідуальними психофізіологічними особливостями ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
відповідно до пункту ____ розділу II Порядку психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17 грудня 2015 року N 1583.

Лікар-психофізіолог (лікар з функціональної діагностики)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (П. І. Б. лікаря)

__________________
(підпис та печатка лікаря)

____________

Опрос