Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о составе и структуре активов института совместного инвестирования

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 17.12.2015 № 2132
действует с 29.01.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

17.12.2015

м. Київ

N 2132

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 січня 2016 р. за N 17/28147

Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013 року N 1753, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2013 року за N 1689/24221 (із змінами) (далі - Положення), такі зміни:

1) доповнити розділ I після пункту 5 новим пунктом 6 такого змісту:

"6. З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ:

до такого ІСІ не застосовуються вимоги щодо структури активів ІСІ, передбачені Законом та цим Положенням.".

У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7;

2) абзац четвертий пункту 3 розділу V викласти в такій редакції:

"Права вимоги можуть бути залучені виключно до складу активів венчурного фонду та лише за кредитними договорами. Залучення компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення з банківською установою договорів відступлення права вимоги. Предметом договору відступлення права вимоги може бути право вимоги за кредитним договором, оцінка вартості якого проведена банківською установою з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань та була здійснена не пізніше одного місяця до укладання такого договору.";

3) доповнити Положення новим розділом VI такого змісту:

"VI. Вимоги до складу активів ІСІ кваліфікаційного виду

1. Активи ІСІ кваліфікаційного виду об'єднаного класу цінних паперів повністю складаються з цінних паперів та коштів.

2. Активи ІСІ кваліфікаційного виду класу нерухомості повністю складаються з нерухомості, майнових прав на нерухомість у процесі будівництва та коштів.

3. Активи ІСІ кваліфікаційного виду класу рентних активів можуть повністю складатись з майна та майнових прав, які перебувають у цивільному обороті, з урахуванням обмежень, передбачених для інститутів спільного інвестування.

Передача за плату третім особам майна та майнових прав, сформованих інститутом спільного інвестування кваліфікаційного виду класу рентних активів за рахунок коштів спільного інвестування, в інший, ніж укладення договору ренти, оренди (суборенди), спосіб забороняється (крім випадків ліквідації та/або необхідності здійснення реалізації активів для задоволення заяви на викуп цінних паперів такого фонду).".

У зв'язку з цим розділ VI вважати розділом VII.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

Опрос