Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка прохождения комплексного медицинского осмотра (диспансеризации) полицейскими

МВД
Порядок, Приказ от 10.12.2015 № 1561
действует с 22.01.2016

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2015

м. Київ

N 1561

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2015 р. за N 1663/28108

Про затвердження Порядку проходження комплексного медичного огляду (диспансеризації) поліцейськими

Відповідно до частини дев'ятої статті 95 Закону України "Про Національну поліцію" та з метою належної організації проходження комплексного медичного огляду (диспансеризації) поліцейськими

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проходження комплексного медичного огляду (диспансеризації) поліцейськими, що додається.

2. Управлінню медичного забезпечення та реабілітації МВС (Петраш О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова Спільного
представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об'єднань профспілок
на національному рівні

Г. В. Осовий

В. о. президента
Всеукраїнського об'єднання
організацій роботодавців
"Всеукраїнська асоціація роботодавців"

В. Биковець

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Т. В. Нікітіна

Голова Апарату Ради
профспілки атестованих працівників
органів внутрішніх справ України

О. І. Козленко

Генеральний директор
Спілки підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України

В. Биковець

Голова Національної
поліції України
підполковник поліції

Х. Деканоідзе

Міністр
охорони здоров'я України

О. Квіташвілі

 

ПОРЯДОК
проходження комплексного медичного огляду (диспансеризації) поліцейськими

I. Загальні положення

1. Комплексний медичний огляд (диспансеризація) є медичним оглядом поліцейських, який проводиться протягом їх служби з метою активного спостереження за станом здоров'я та включає профілактичний медичний огляд, обов'язковий періодичний психіатричний огляд та обов'язковий профілактичний наркологічний огляд;

2. Терміни, які вживаються у цьому Порядку, визначені в Законах України "Про охорону праці" та "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постановах Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року N 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих" та від 06 листопада 1997 року N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення".

3. Комплексний медичний огляд (диспансеризація) поліцейських проводиться відповідно до статей 14, 17 Закону України "Про охорону праці", статей 10, 31 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та частини дев'ятої статті 95 Закону України "Про Національну поліцію".

II. Організація проведення комплексного медичного огляду

1. Комплексний медичний огляд (диспансеризація) поліцейських проводиться в закладах охорони здоров'я МВС.

В кінці кожного року наказом МВС затверджується перелік закладів охорони здоров'я МВС, які мають право на проведення комплексних медичних оглядів (диспансеризації) поліцейських за наявності в них ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальностями "дерматовенерологія", "неврологія", "отоларингологія", "офтальмологія", "психіатрія", "терапія", "хірургія" та пройшли акредитацію.

2. Підрозділи кадрового забезпечення в кінці кожного року подають до відповідних закладів охорони здоров'я МВС списки поліцейських, які проходять службу в підрозділі, для проходження ними комплексного медичного огляду на наступний рік.

3. Перед початком комплексного медичного огляду керівництвом закладів охорони здоров'я МВС складаються план і графік його проведення і подаються на затвердження керівництва центрального органу управління поліції та територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції в Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах.

4. Керівники органів поліції є відповідальними за організацію своєчасного прибуття підлеглих на комплексний медичний огляд.

5. Комплексні медичні огляди для поліцейських в закладах охорони здоров'я МВС проводяться безкоштовно.

6. Організація й контроль за проведенням комплексного медичного огляду здійснюються керівництвом закладу охорони здоров'я МВС.

7. У закладах охорони здоров'я МВС щороку створюється комісія для проведення комплексного медичного огляду. Склад цієї комісії та порядок її роботи визначено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113.

До складу комісії входять лікарі: дерматовенеролог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, психіатр, терапевт, хірург.

Кожен лікар, який бере участь в обстеженні поліцейського, дає висновок щодо стану його здоров'я, підтверджує його особистим підписом та печаткою, бере участь в остаточному обговоренні придатності поліцейського до виконання ним службових обов'язків та в разі необхідності визначає лікувально-оздоровчі заходи.

III. Проведення профілактичного медичного огляду

1. Проведення профілактичного медичного огляду поліцейських проводиться відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 травня 2008 року N 254 "Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 червня 2008 року за N 524/15215, та цього Порядку.

2. Профілактичний медичний огляд поліцейських проводиться 1 раз на рік.

3. Для профілактичного огляду поліцейських, які проживають у районах, де відсутні заклади охорони здоров'я МВС, можуть використовуватися можливості закладів охорони здоров'я іншого підпорядкування в установленому законодавством порядку.

4. Обсяг клініко-діагностичних досліджень включає: аналіз крові (вимірювання швидкості осідання еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів, цукру, холестерину), аналіз сечі на білок, вимірювання артеріального тиску, вимірювання внутріочного тиску (після 40 років), гінекологічний огляд жінок (цитологічне обстеження жінок віком 18 - 60 років), дослідження гостроти зору та слуху, електрокардіографічне обстеження, пальпацію молочних залоз та маммографію жінкам (з 40 років - один раз на два роки), пальцьове обстеження прямої кишки (з 30 років), флюорографічне обстеження органів грудної клітки - один раз на два роки, ультразвукове дослідження простати чоловікам (з 40 років - один раз на два роки).

5. За потреби лікар-терапевт залучає до проведення профілактичного медичного огляду (диспансеризації) поліцейських лікарів інших спеціальностей.

6. Залежно від характеру несприятливих промислових факторів і впливу шкідливих речовин обсяг обстеження осіб, які працюють з ними, доповнюється відповідними спеціальними методами досліджень відповідно до вимог загальних положень Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, визначеного додатком 4 до пункту 2.6 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113, при погодженні з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

7. За результатами профілактичного медичного огляду поліцейському видається медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за формою, зазначеною у додатку 8 до пункту 2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113.

При виявленні у поліцейського, який пройшов профілактичний медичний огляд, хвороб, що є протипоказанням до виконання робіт, керівнику органу поліції направляється інформація про поліцейського, який за станом здоров'я потребує направлення на огляд до медичної комісії закладу охорони здоров'я МВС для визначення його придатності до подальшої служби, за формою відповідно до додатка 1 до цього Порядку.

IV. Проведення обов'язкового періодичного психіатричного огляду

1. Проведення обов'язкового періодичного психіатричного огляду з метою встановлення придатності особи до виконання окремих видів діяльності (професії, роботи, служби) з особливими вимогами до стану її психічного здоров'я регламентується Законом України "Про психіатричну допомогу", постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року N 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих" та цим Порядком.

2. Обов'язкові періодичні психіатричні огляди поліцейським проводяться лікарями-психіатрами закладів охорони здоров'я МВС.

3. На поліцейських, поведінка яких дає підстави підозрювати в них наявність психічних розладів, керівники органів поліції до проведення періодичного психіатричного огляду подають до закладу охорони здоров'я МВС детальні службові характеристики.

У разі якщо між проведенням періодичних психіатричних оглядів виникли підстави підозрювати у поліцейського наявність психічних розладів і його стан може становити небезпеку для нього або оточуючих, керівник органу поліції за направленням відповідно до додатка 2 до цього Порядку та детальною службовою характеристикою повинен направити таку особу до закладу охорони здоров'я МВС на позачерговий психіатричний огляд.

4. Обов'язкові періодичні психіатричні огляди проводяться в обсягах, передбачених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 2002 року N 12 "Про затвердження Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 94/6382, з обов'язковим психологічним обстеженням.

5. Дані періодичних психіатричних оглядів оформляються протоколом обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за формою, наведеною у додатку 2 до пункту 9 Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 2002 року N 12, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 94/6382 (далі - протокол).

За відсутності в поліцейського психічних розладів протокол зберігається у медичній карті амбулаторного хворого (форма N 025/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974) закладу охорони здоров'я МВС.

За наявності в поліцейського психічних розладів протокол, дані обстеження та інші службові матеріали зберігаються в закладі охорони здоров'я МВС відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 2002 року N 12 "Про затвердження Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 94/6382.

6. Лікар-психіатр за наявності показань призначає додаткове обстеження, визначає його обсяг та направляє особу для огляду до лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я МВС.

7. Висновок обов'язкового періодичного психіатричного огляду поліцейського оформляється довідкою про проходження обов'язкового періодичного психіатричного огляду поліцейським за формою відповідно до додатка 3 до цього Порядку та видається особі, яка пройшла огляд.

При виявленні в поліцейського розладів психіки та поведінки, що можуть визначити їх непридатність до подальшої служби, керівнику органу поліції направляється інформація про поліцейського, який за станом здоров'я потребує направлення на огляд до медичної комісії закладу охорони здоров'я МВС для визначення його придатності до подальшої служби.

V. Проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду

1. Проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду (періодичного та позачергового) поліцейських регламентується Законом України "Про психіатричну допомогу", постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (далі - постанова Кабінету Міністрів України N 1238) та цим Порядком.

2. Обов'язкові профілактичні наркологічні огляди поліцейських проводяться лікарями-психіатрами закладів охорони здоров'я МВС.

3. Періодичність проведення обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів визначається пунктом 2 Порядку проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 1238:

1) поліцейським, які для виконання своїх професійних обов'язків мають отримати, носити і використовувати вогнепальну зброю, - 1 раз на три роки;

2) поліцейським - водіям службового автотранспорту - 1 раз на два роки.

4. На поліцейських, поведінка яких дає підстави підозрювати в них наявність психічних та поведінкових розладів, обумовлених уживанням психоактивних речовин, керівники органів поліції до проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду подають до закладу охорони здоров'я МВС детальні службові характеристики.

У разі якщо між проведенням обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів виникли підстави підозрювати у поліцейського наявність психічних та поведінкових розладів, обумовлених уживанням психоактивних речовин, і його стан може становити небезпеку для нього або оточуючих, керівник органу поліції за направленням та детальною службовою характеристикою повинен направити таку особу до закладу охорони здоров'я МВС на позачерговий наркологічний огляд.

5. Обов'язкові профілактичні наркологічні огляди проводяться в обсягах, передбачених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 листопада 1997 року N 339 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за N 586/2390.

6. За відсутності в поліцейського психічних та поведінкових розладів, обумовлених уживанням психоактивних речовин, медичні картки обов'язкового профілактичного наркологічного огляду зберігаються у медичній карті амбулаторного хворого закладу охорони здоров'я МВС.

За наявності в поліцейського психічних та поведінкових розладів, обумовлених уживанням психоактивних речовин, медичні картки обов'язкового профілактичного наркологічного огляду, дані обстеження та інші службові матеріали зберігаються в закладі охорони здоров'я МВС відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 листопада 1997 року N 339 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за N 586/2390.

7. При виявленні в поліцейського психічних та поведінкових розладів, обумовлених уживанням психоактивних речовин, або у разі незгоди поліцейського з результатами профілактичного наркологічного огляду, лікар-психіатр призначає додаткове обстеження відповідно до Інструкції про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 листопада 1997 року N 339, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за N 586/2390.

8. Висновок обов'язкового профілактичного наркологічного огляду поліцейського оформляється довідкою про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду поліцейським за формою відповідно до додатка 4 до цього Порядку та видається особі, яка пройшла огляд.

При виявленні в поліцейського розладів психіки та поведінки, обумовлених уживанням психоактивних речовин, що можуть впливати на їх придатність до подальшої служби, керівнику органу поліції направляється інформація про поліцейського, який за станом здоров'я потребує направлення на огляд до медичної комісії закладу охорони здоров'я МВС для визначення його придатності до подальшої служби.

VI. Диспансерний облік

1. Диспансерний облік осіб, хворих на туберкульоз, шкірно-венеричні, психічні, онкологічні та інші захворювання, може проводитись у відповідних спеціалізованих закладах охорони здоров'я на загальних засадах.

2. Диспансерний облік поліцейських, які проживають у районах, де відсутні заклади охорони здоров'я МВС, здійснюється закладами охорони здоров'я за місцем проживання.

 

В. о. начальника Управління
медичного забезпечення та
реабілітації МВС

О. В. Петраш

 

 

Начальникові
_____________________________________
                      (найменування органу поліції,
_____________________________________
                                   спеціальне звання,
_____________________________________
                                  прізвище та ініціали)

ІНФОРМАЦІЯ
про поліцейського, який за станом здоров'я потребує направлення на огляд до медичної комісії закладу охорони здоров'я МВС для визначення його придатності до подальшої служби

_____________________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          посада, спеціальне звання)
за станом здоров'я потребує направлення на огляд до медичної комісії закладу охорони здоров'я МВС для визначення його (її) придатності до служби в органах поліції.

До вирішення питання про придатність до служби за станом здоров'я зазначена особа не допускається до виконання службових обов'язків.

Начальник

 

 

______________________________________
(найменування закладу охорони здоров'я МВС)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

Начальникові

_____________________________________
(найменування закладу охорони здоров'я МВС)

НАПРАВЛЕННЯ

Направляється на позачерговий психіатричний огляд (позачерговий наркологічний огляд) _____________________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           посада, спеціальне звання)
у зв'язку з ____________________________________________________________________________

Службова характеристика та інші матеріали вивчення працівника додаються.

Начальник

 

 

____________________________
  (найменування органу поліції,

 

 

____________________________
спеціальне звання)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

Найменування закладу охорони здоров'я МВС _____________________________________________

ДОВІДКА
про проходження обов'язкового періодичного психіатричного огляду поліцейським

1. Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Рік народження _____________________________________________________________________

3. Підрозділ ___________________________________________________________________________

4. Дата проходження огляду _____________________________________________________________

5. Психіатричних протипоказань для виконання ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (вид професійних обов'язків)

6. Результати обстеження, проведеного лікарсько-консультативною комісією:
_____________________________________________________________________________________

Лікар-психіатр _____________________________
                                                (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. лікаря

Заклад охорони здоров'я МВС
______________________________

  
___ ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

Найменування закладу охорони здоров'я МВС _____________________________________________

ДОВІДКА
про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду поліцейським

1. Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Рік народження _____________________________________________________________________

3. Підрозділ ___________________________________________________________________________

4. Дата проходження огляду _____________________________________________________________

5. Наркологічні протипоказання до виконання
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (вид професійних обов'язків)
_____________________________________________________________________________________

6. Результати обстеження, проведеного лікарсько-консультативною комісією:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Лікар-психіатр _____________________________
                                                (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. лікаря

Заклад охорони здоров'я МВС
______________________________

  
___ ____________ 20__ р.

М. П.

 

____________

Опрос