Идет загрузка документа (181 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке надзора на консолидированной основе за небанковскими финансовыми группами, преимущественная деятельность в которых осуществляется финансовыми учреждениями, надзор за которыми осуществляет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 12.11.2015 № 2724
редакция действует с 04.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.11.2015

м. Київ

N 2724

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 грудня 2015 р. за N 1511/27956

Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 29 березня 2018 року N 458
,
від 21 серпня 2018 року N 1455
,
від 15 листопада 2018 року N 1997

Відповідно до статті 161 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 5, 33 та 34 пункту 4  Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додається.

2. Контролерам небанківських фінансових груп забезпечити подання документів, передбачених пунктом 2 розділу II Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом 60 календарних днів з дати набрання чинності цим розпорядженням.

3. Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

О. В. Писарук

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

 

Положення
про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено згідно із Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та встановлює вимоги до діяльності небанківських фінансових груп, порядок ідентифікації небанківської фінансової групи, переважна діяльність у якій здійснюється небанківською фінансовою установою (небанківськими фінансовими установами), нагляд за якою (якими) здійснює Нацкомфінпослуг (далі - небанківська фінансова група), порядок визнання Нацкомфінпослуг небанківських фінансових груп, критерії визначення підгруп у межах небанківської фінансової групи, вимоги до відповідальної особи небанківської фінансової групи (далі - відповідальна особа) та порядок погодження її кандидатури Нацкомфінпослуг, а також порядки: повідомлення про зміни структури власності небанківської фінансової групи, припинення визнання небанківської фінансової групи та подання звітності небанківською фінансовою групою.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

дата набуття контролю - дата отримання можливості здійснювати вирішальний вплив (контроль) на управління та/або діяльність юридичних осіб - учасників небанківської фінансової групи або особи, яка контролює учасника небанківської фінансової групи;

основний вид економічної діяльності - вид економічної діяльності, на який припадає найбільше значення питомої ваги доходу (у відсотках) у загальному обсязі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними річної фінансової звітності;

структура власності небанківської фінансової групи - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх учасників небанківської фінансової групи, які мають спільного контролера.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших законах України.

3. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних та фізичних осіб, які мають намір стати контролерами небанківських фінансових груп, контролерів небанківських фінансових груп та учасників небанківських фінансових груп.

4. Фінансові установи, у яких держава в особі уповноважених органів є контролером, для цілей нагляду на консолідованій основі не є такими, що мають спільного контролера.

5. Контролер небанківської фінансової групи зобов'язаний забезпечити таку структуру управління у небанківській фінансовій групі (систему взаємодії між учасниками небанківської фінансової групи, систему контролю та звітування в небанківській фінансовій групі), яка дасть змогу здійснювати за нею нагляд на консолідованій основі, уключаючи своєчасне виявлення та обмеження ризиків у такій групі.

6. Документи, що подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення, мають бути викладені державною мовою і не містити виправлень, неточностей.

У документах, що подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення, інформація щодо:

повного найменування юридичної особи повинна відповідати найменуванню юридичної особи, що використовується в її установчих документах;

повного найменування іноземної юридичної особи повинна відповідати найменуванню юридичної особи, що використовується в документі, на підставі якого зареєстрована така особа, та містити варіант написання цього найменування українською мовою (найменування, викладене кирилицею). У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання;

прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи - громадянина України повинна відповідати паспортним даним такої особи;

прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи - іноземця повинна відповідати даним паспортного документа такої особи та містити варіант їх написання українською мовою (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), викладені кирилицею).

7. Документи, що подаються до Нацкомфінпослуг, повинні бути підписані згідно з формами, наведеними у додатках до цього Положення.

(пункт 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 21.08.2018 р. N 1455)

8. Інформація щодо учасників небанківської фінансової групи, що надається за формами, наведеними в додатках 1 - 8 до цього Положення, відображається на одну й ту саму дату. Фінансові показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом гривні до іноземних валют, який установлений Національним банком України на останній день звітного періоду.

9. Відповідальна особа небанківської фінансової групи має право вимагати від учасників такої групи надання інформації, документів та звітності, необхідних для виконання вимог цього Положення.

10. Нацкомфінпослуг має право звертатися до державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, та органів нагляду інших країн з метою уточнення або отримання інформації та документів, необхідних для визнання небанківської фінансової групи, погодження відповідальної особи та припинення визнання небанківської фінансової групи.

11. У разі порушення небанківською фінансовою групою, відповідальною особою небанківської фінансової групи, іншими учасниками небанківської фінансової групи вимог цього Положення Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу згідно із Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

II. Порядок надання інформації про створення небанківської фінансової групи

1. Юридична або фізична особа, яка має намір стати контролером небанківської фінансової групи, що вже створена або створюється (далі - особа, яка має намір стати контролером небанківської фінансової групи), зобов'язана до дати набуття контролю над небанківською фінансовою групою, яка відповідає ознакам, визначеним у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення, подати до Нацкомфінпослуг повідомлення про намір стати контролером небанківської фінансової групи за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

2. Контролер небанківської фінансової групи, яка відповідає ознакам, визначеним у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення, протягом 20 календарних днів із дати набуття ним контролю над небанківською фінансовою групою зобов'язаний забезпечити подання учасниками небанківської фінансової групи до відповідальної особи, визначеної відповідно до статті 161 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та розділу IV цього Положення, інформації, документів і звітності, необхідних для подання відповідальною особою до Нацкомфінпослуг відомостей про небанківську фінансову групу згідно з вимогами, визначеними цим розділом.

3. Контролер небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів із дати набуття ним контролю над небанківською фінансовою групою зобов'язаний забезпечити подання відповідальною особою до Нацкомфінпослуг таких документів/відомостей:

повідомлення про створення небанківської фінансової групи за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;

інформації про контролерів небанківської фінансової групи за відповідними формами, наведеними в додатках 3, 4 до цього Положення;

інформації про небанківську фінансову групу за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення;

структури власності небанківської фінансової групи за зразком, наведеним у додатку 6 до цього Положення;

пакета документів для погодження відповідальної особи, визначених пунктом 1 глави 2 розділу IV цього Положення (у разі якщо відповідальна особа не погоджена Нацкомфінпослуг).

4. Документи подаються до Нацкомфінпослуг у паперовій та електронній формах з дотриманням вимог, визначених пунктами 6 - 8 розділу I цього Положення. Інформація про небанківську фінансову групу за формами, наведеними у додатках 2 - 4, 6 - 8 до цього Положення, подається в електронному вигляді у форматі PDF, інформація про небанківську фінансову групу за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення, подається в електронному вигляді у форматі EXCEL.

Паперова форма документів за складом даних має відповідати електронній формі таких документів.

(пункт 4 розділу II у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

5. Якщо у документах/відомостях, які були подані до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог пункту 3 цього розділу, відбулися зміни до дати визнання Нацкомфінпослуг небанківської фінансової групи, відповідальна особа зобов'язана повідомити Нацкомфінпослуг про такі зміни протягом 10 календарних днів після настання змін та подати виправлений пакет документів протягом 30 календарних днів після настання змін.

(розділ II доповнено новим пунктом 5 згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 29.03.2018 р. N 458,
у зв'язку з цим пункти 5 - 7 вважати відповідно пунктами 6 - 8)

6. У разі подання неповного пакета документів або їх невідповідності вимогам цього Положення Нацкомфінпослуг вимагає від відповідальної особи подання ненаданих та/або виправлених документів.

7. Нацкомфінпослуг має право вимагати від відповідальної особи, контролера або іншого учасника небанківської фінансової групи подання інформації та документів, необхідних для уточнення структури власності небанківської фінансової групи, характеристики небанківської фінансової групи та видів діяльності її учасників.

8. Відповідальна особа, контролер або інший учасник небанківської фінансової групи зобов'язані надати документи, які вимагаються Нацкомфінпослуг відповідно до пунктів 5 та 6 цього розділу, у строк, визначений Нацкомфінпослуг у вимозі. Такий строк не може бути менше ніж 14 календарних днів.

9. Нацкомфінпослуг має право продовжити строк подання документів, які вимагаються Нацкомфінпослуг відповідно до пунктів 5, 6 цього розділу, за обґрунтованим клопотанням відповідальної особи або контролера та встановити строк, на який продовжено строк подання, але не більше ніж на 30 календарних днів. Рішення щодо продовження строку приймає уповноважена особа Нацкомфінпослуг.

(розділ II доповнено пунктом 9 згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 29.03.2018 р. N 458)

III. Визнання небанківських фінансових груп

1. Визнання небанківської фінансової групи Нацкомфінпослуг

1. Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання небанківської фінансової групи такою, нагляд на консолідованій основі за якою здійснює Нацкомфінпослуг (далі - визнання небанківської фінансової групи), якщо небанківська фінансова група відповідає одночасно таким ознакам:

група юридичних осіб, які мають спільного контролера (крім банку), складається з двох або більше фінансових установ;

середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали небанківської фінансової установи (небанківських фінансових установ) становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період;

середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали фінансових установ, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх небанківських фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період.

2. Небанківська фінансова холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, які мають спільного з учасниками небанківської фінансової групи контролера, входять до складу небанківської фінансової групи.

3. Нацкомфінпослуг визнає небанківську фінансову групу на підставі:

відомостей, поданих відповідальною особою згідно з вимогами розділу II цього Положення;

інформації, отриманої під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг.

4. Нацкомфінпослуг оприлюднює інформацію про небанківську фінансову групу на власному веб-сайті. Оприлюдненню підлягає інформація, що міститься в таблицях 4, 6 - 8 додатка 5 до цього Положення (за виключенням персональних даних) та у додатку 6 до цього Положення.

(пункт 4 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

2. Порядок визнання Нацкомфінпослуг небанківської фінансової групи на підставі відомостей, поданих відповідальною особою

1. Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів з дня отримання повного пакета документів, визначених розділом II цього Положення.

У разі подання виправлених документів, що відповідають вимогам цього Положення, Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів з дня отримання таких документів приймає рішення про визнання небанківської фінансової групи.

(пункт 1 глави 2 розділу III доповнено абзацом другим згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

2. Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів із дати прийняття рішення про визнання небанківської фінансової групи повідомляє засобами телекомунікаційного зв'язку або листом відповідальну особу такої групи про прийняте рішення.

(пункт 2 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

3. Відповідальна особа небанківської фінансової групи повинна повідомити всіх учасників такої групи про прийняте Нацкомфінпослуг рішення про визнання небанківської фінансової групи.

4. Нацкомфінпослуг приймає рішення про відмову у визнанні небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів з дня отримання повного пакета документів, визначених розділом II цього Положення, якщо група не відповідає ознакам, визначеним у пункті 1 глави 1 цього розділу, та протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє засобами телекомунікаційного зв'язку або листом відповідальну особу такої групи про прийняте рішення з обґрунтуванням підстав відмови у визнанні.

(пункт 4 глави 2 розділу III у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

3. Порядок визнання Нацкомфінпослуг небанківської фінансової групи на підставі інформації, отриманої під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг

1. Нацкомфінпослуг ідентифікує небанківську фінансову групу, відомості про яку не були подані до Нацкомфінпослуг, на підставі інформації, отриманої під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг, у тому числі від державних органів та органів нагляду інших країн.

2. Нацкомфінпослуг за результатами ідентифікації небанківської фінансової групи вимагає від контролера небанківської фінансової групи виконання вимог цього Положення та забезпечення подання відповідальною особою відомостей про небанківську фінансову групу в порядку, визначеному розділом II цього Положення, протягом 20 календарних днів з дня надання такої вимоги.

3. Якщо контролер небанківської фінансової групи не забезпечив подання відповідальною особою у визначений строк відомостей про небанківську фінансову групу або обґрунтованих, документально підтверджених заперечень існування небанківської фінансової групи, Нацкомфінпослуг здійснює визнання небанківської фінансової групи на підставі наявної інформації.

Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів після закінчення строку, установленого для подання документів.

(пункт 3 глави 3 розділу III доповнено абзацом другим згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

4. Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дати прийняття ним рішення про визнання небанківської фінансової групи повідомляє засобами телекомунікаційного зв'язку або листом відповідальну особу такої групи про прийняте рішення.

(главу 3 розділу III доповнено пунктом 4 згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

5. Відповідальна особа повідомляє контролера та учасників небанківської фінансової групи про визнання Нацкомфінпослуг небанківської фінансової групи.

(главу 3 розділу III доповнено пунктом 5 згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

4. Визначення підгруп небанківської фінансової групи

1. Нацкомфінпослуг може визначити підгрупи в межах небанківської фінансової групи як об'єкт нагляду на субконсолідованій основі за такими критеріями:

вид діяльності учасників небанківської фінансової групи;

транскордонний характер діяльності.

2. Нацкомфінпослуг за видом діяльності учасників небанківської фінансової групи може визначити такі підгрупи:

кредитно-інвестиційну - група учасників небанківської фінансової групи, до складу якої входять кредитні установи та інші учасники небанківської фінансової групи, крім страхових компаній;

страхову - група учасників небанківської фінансової групи, до складу якої входять страховики.

3. Нацкомфінпослуг за транскордонним характером діяльності може визначити підгрупу (підгрупи), до складу якої (яких) входить учасник небанківської фінансової групи та його дочірні та/або асоційовані компанії - учасники небанківської фінансової групи, зареєстровані в іншій (інших) державі (державах).

IV. Відповідальна особа

1. Порядок визначення небанківською фінансовою групою відповідальної особи

1. Контролер небанківської фінансової групи забезпечує визначення небанківською фінансовою групою відповідальної особи з числа її учасників, яка повинна бути спроможною забезпечувати:

ефективну систему управління в небанківській фінансовій групі, що передбачає таку організацію системи відносин між відповідальною особою, учасниками небанківської фінансової групи та контролером небанківської фінансової групи, яка сприятиме ефективному управлінню діяльністю небанківської фінансової групи, визначенню стратегії та цілей небанківської фінансової групи, обмеженню ризиків небанківської фінансової групи;

ефективну систему управління ризиками в небанківській фінансовій групі, що передбачає забезпечення надійного процесу виявлення ризиків, їх оцінки, контролю та моніторингу у небанківській фінансовій групі та її підгрупах, наявність внутрішніх положень небанківської фінансової групи щодо управління ризиками, включаючи оцінку ризиків, чіткий розподіл функцій, обов'язків та повноважень з управління ризиками в небанківській фінансовій групі;

ефективну систему внутрішнього контролю в небанківській фінансовій групі, яка має забезпечити дотримання учасниками небанківської фінансової групи вимог законодавства;

облікові процедури, які визначають принципи та методи складання небанківською фінансовою групою звітності;

наявність інформаційних систем, які забезпечують оброблення та передавання даних, аналіз, збереження та захист інформації;

складання та подання звітності та інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг;

дотримання вимог нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг щодо достатності регулятивного капіталу, інших економічних нормативів, лімітів та обмежень стосовно певних видів діяльності.

2. Контролер небанківської фінансової групи забезпечує подання до Нацкомфінпослуг пакета документів, визначених главою 2 цього розділу, для погодження відповідальної особи.

3. До дня погодження Нацкомфінпослуг відповідальної особи відповідальною особою є фінансова установа - учасник небанківської фінансової групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).

2. Порядок погодження Нацкомфінпослуг відповідальної особи

1. Для погодження відповідальної особи контролер небанківської фінансової групи зобов'язаний забезпечити подання до Нацкомфінпослуг таких документів:

заяви про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення;

інформації про відповідальну особу небанківської фінансової групи за формою, наведеною в додатку 8 до цього Положення.

Документи подаються до Нацкомфінпослуг у паперовій формі з дотриманням вимог, визначених пунктами 6 - 8 розділу I цього Положення.

2. Нацкомфінпослуг у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення вимагає подання ненаданих та/або виправлених документів у визначений нею строк.

3. Нацкомфінпослуг має право вимагати подання інформації та документів, необхідних для уточнення наданої інформації та прийняття рішення про погодження відповідальної особи.

4. Нацкомфінпослуг розглядає документи протягом 30 календарних днів з дня отримання всіх документів, передбачених цією главою, та приймає рішення про погодження відповідальної особи.

5. Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення про погодження відповідальної особи повідомляє засобами телекомунікаційного зв'язку або листом погоджену відповідальну особу про прийняте рішення.

(пункт 5 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

6. Нацкомфінпослуг приймає рішення про відмову в погодженні відповідальної особи, якщо за її висновком відповідальна особа, визначена небанківською фінансовою групою, не спроможна забезпечити виконання функцій відповідальної особи, визначених законодавством, уключаючи вимоги, визначені в пункті 1 глави 1 цього розділу.

7. Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення про відмову в погодженні відповідальної особи повідомляє засобами телекомунікаційного зв'язку або листом учасника небанківської фінансової групи, який виконує функції відповідальної особи, про прийняте рішення з обґрунтуванням підстав відмови.

(пункт 7 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

8. Відповідальна особа протягом п'яти робочих днів після отримання повідомлення Нацкомфінпослуг зобов'язана повідомити контролера небанківської фінансової групи, усіх учасників небанківської фінансової групи про прийняте Нацкомфінпослуг рішення про погодження/відмову в погодженні відповідальної особи.

9. У разі відмови у погодженні відповідальної особи контролер небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів з дня прийняття такого рішення повинен забезпечити визначення небанківською фінансовою групою іншої відповідальної особи з числа її учасників та забезпечити подання до Нацкомфінпослуг документів, визначених пунктом 1 цієї глави.

10. Відповідальна особа небанківської фінансової групи зобов'язана повідомити Нацкомфінпослуг про зміни в інформації про відповідальну особу, що подавалась до Нацкомфінпослуг за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення, протягом 30 календарних днів з дати настання таких змін. У такому випадку відповідальна особа подає до Нацкомфінпослуг лист з повідомленням про зміни в інформації про відповідальну особу (у довільній формі) та оновлену інформацію про відповідальну особу небанківської фінансової групи за формою, наведеною в додатку 8 до цього Положення.

3. Зміна відповідальної особи

1. Небанківська фінансова група (контролер) має право визначити іншу відповідальну особу.

2. Небанківська фінансова група (контролер) зобов'язана (зобов'язаний) визначити іншу відповідальну особу, якщо відповідальна особа втратила спроможність забезпечувати належне виконання вимог законодавства, включаючи вимоги, визначені в пункті 1 глави 1 цього розділу.

3. Небанківська фінансова група (контролер) зобов'язана (зобов'язаний) визначити іншу відповідальну особу за вимогою Нацкомфінпослуг, якщо діюча відповідальна особа не усунула виявлені порушення небанківською фінансовою групою вимог законодавства про фінансові послуги у визначений Нацкомфінпослуг строк та не є спроможною забезпечити належне виконання функцій відповідальної особи.

V. Зміни структури власності небанківської фінансової групи та видів діяльності її учасників

1. У цьому Положенні змінами структури власності небанківської фінансової групи є:

1) зміна контролера небанківської фінансової групи;

2) зміна складу учасників небанківської фінансової групи.

(розділ V доповнено новим пунктом 1 згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

2. У разі зміни контролера небанківської фінансової групи особа, яка має намір стати контролером небанківської фінансової групи, зобов'язана виконати вимоги цього Положення.

(розділ V доповнено новим пунктом 2 згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458,
у зв'язку з цим пункти 1 - 9 вважати відповідно пунктами 3 - 11)

3. Учасники небанківської фінансової групи зобов'язані повідомляти відповідальну особу про зміни своєї структури власності та видів діяльності не пізніше 10 календарних днів після настання таких змін.

4. Відповідальна особа зобов'язана повідомити Нацкомфінпослуг про зміни щодо структури власності небанківської фінансової групи та видів діяльності її учасників протягом 30 календарних днів після настання таких змін.

5. Якщо внаслідок зміни структури власності небанківської фінансової групи погоджена Нацкомфінпослуг відповідальна особа вже не є учасником небанківської фінансової групи, до дня погодження Нацкомфінпослуг відповідальної особи відповідальною особою є фінансова установа - учасник небанківської фінансової групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).

(розділ V доповнено новим пунктом 5 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання  у сфері
 ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458,
 у зв'язку з цим пункти 5 - 11  вважати відповідно пунктами 6 - 12)

6. У разі зміни структури власності небанківської фінансової групи відповідальна особа подає до Нацкомфінпослуг такі відомості:

лист з повідомленням про зміни щодо структури власності небанківської фінансової групи (у довільній формі);

інформацію про небанківську фінансову групу за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення;

(абзац третій пункту 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

інформацію про контролерів небанківської фінансової групи за формами, наведеними в додатках 3, 4 до цього Положення (у разі зміни контролера небанківської фінансової групи);

структуру власності небанківської фінансової групи за зразком, наведеним у додатку 6 до цього Положення.

7. У разі зміни видів діяльності учасників небанківської фінансової групи відповідальна особа подає до Нацкомфінпослуг такі відомості:

лист з повідомленням про зміни видів діяльності її учасників (у довільній формі);

склад учасників небанківської фінансової групи за формою, наведеною в підпункті 4 пункту 1 додатка 5 до цього Положення.

(абзац третій пункту 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

8. Документи подаються до Нацкомфінпослуг у паперовій формі з дотриманням вимог, визначених пунктами 6 - 8 розділу I цього Положення. Інформація про небанківську фінансову групу за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення, та склад учасників небанківської фінансової групи за формою, наведеною в підпункті 4 пункту 1 додатка 5 до цього Положення, подається також в електронному вигляді у форматі EXCEL.

9. У разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення Нацкомфінпослуг вимагає від відповідальної особи подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Нацкомфінпослуг.

10. Нацкомфінпослуг має право вимагати від відповідальної особи, учасника небанківської фінансової групи подання інформації та документів, необхідних для уточнення структури власності небанківської фінансової групи та видів діяльності її учасників.

11. Відповідальна особа, учасник небанківської фінансової групи зобов'язані надати документи, які вимагаються Нацкомфінпослуг відповідно до пунктів 6 та 7 цього розділу, у строк, визначений Нацкомфінпослуг у вимозі. Такий строк не може бути менше ніж 14 календарних днів.

12. Небанківська фінансова група (контролер) в разі зміни складу учасників небанківської фінансової групи має право визначити нову відповідальну особу.

VI. Припинення визнання Нацкомфінпослуг небанківської фінансової групи

1. Нацкомфінпослуг приймає рішення про припинення визнання небанківської фінансової групи, якщо така група не відповідає ознакам, визначеним у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення.

2. Розрахунок переважної діяльності небанківської фінансової групи відповідно до ознак, визначених у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення, здійснює відповідальна особа щороку станом на 01 січня.

3. Підставою для припинення визнання Нацкомфінпослуг небанківської фінансової групи є інформація, отримана Нацкомфінпослуг:

від відповідальної особи;

під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг, у тому числі від інших державних органів та іноземних органів нагляду.

4. Відповідальна особа зобов'язана повідомити Нацкомфінпослуг про припинення існування небанківської фінансової групи внаслідок зміни структури власності небанківської фінансової групи та надати інформацію і копії документів, засвідчених підписом керівника відповідальної особи, що підтверджують припинення існування такої групи.

(пункт 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

5. Нацкомфінпослуг має право вимагати від відповідальної особи подання документів, необхідних для уточнення відповідної інформації та підтвердження припинення існування небанківської фінансової групи.

6. Нацкомфінпослуг приймає рішення про відмову в припиненні визнання небанківської фінансової групи в разі подання відповідальною особою документів, за результатом аналізу яких неможливо підтвердити припинення існування такої небанківської фінансової групи.

(пункт 6 розділу VI у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

7. Нацкомфінпослуг приймає рішення про припинення / відмову в припиненні визнання небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів з дня отримання повного пакета документів, визначених цим розділом.

(розділ VI доповнено пунктом 7 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

8. Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про припинення / відмову в припиненні визнання небанківської фінансової групи повідомляє засобами телекомунікаційного зв'язку або листом відповідальну особу / особу, яка виконувала функції відповідальної особи, про прийняте рішення.

(розділ VI доповнено пунктом 8 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

9. Якщо небанківська фінансова група припинила своє існування під час розгляду Нацкомфінпослуг документів про її визнання, відповідальна особа подає документи, визначені пунктом 4 цього розділу.

Нацкомфінпослуг приймає рішення про відмову у визнанні небанківської фінансової групи у зв'язку з припиненням її існування.

(розділ VI доповнено пунктом 9 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

10. Припинення визнання небанківської фінансової групи не перешкоджає ідентифікації такої групи надалі, якщо для цього виникають підстави.

(розділ VI доповнено пунктом 10 згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

VII. Вимоги до регулятивного капіталу небанківської фінансової групи

1. Порядок розрахунку регулятивного капіталу небанківської фінансової групи

1. Регулятивний капітал є показником діяльності небанківської фінансової групи як окремої економічної одиниці, який визначається з урахуванням взаємних інвестицій у капітал учасників небанківської фінансової групи.

Основним призначенням регулятивного капіталу небанківської фінансової групи є покриття збитків, спричинених ризиками, на які наражаються учасники небанківської фінансової групи в процесі здійснення діяльності з надання фінансових послуг, уключаючи ризики, які виникають внаслідок участі в небанківській фінансовій групі.

2. Регулятивний капітал небанківської фінансової групи розраховується як сума регулятивних капіталів учасників цієї групи, зменшена на суму вкладень учасників небанківської фінансової групи (володіння акціями, частками, паями) в капіталі інших учасників цієї групи.

3. Регулятивний капітал учасника небанківської фінансової групи для цілей цього Положення визначається таким чином:

1) регулятивний капітал страховика визначається в розмірі фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) страховика, розрахованому відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про страхування" та нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг;

2) регулятивний капітал банку розраховується відповідно до порядку, визначеного главою 1 розділу II Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (далі - Інструкція N 368);

3) регулятивний капітал інших учасників небанківської фінансової групи визначається відповідно до вимог, установлених законодавством. Якщо таких вимог не встановлено, то регулятивний капітал визначається в розмірі власного капіталу, що відображений у фінансовій звітності учасника небанківської фінансової групи у звіті "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (підсумок за розділом I "Власний капітал"), зменшеного на суму залишкової вартості нематеріальних активів (стаття 1000 розділу I "Необоротні активи"), що складений з урахуванням Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868.

2. Порядок розрахунку необхідного розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи

1. Необхідний розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової групи розраховується як сума необхідних розмірів регулятивного капіталу кожного з учасників цієї групи.

2. Необхідний розмір регулятивного капіталу учасника небанківської фінансової групи для цілей цього Положення визначається таким чином:

1) необхідний розмір регулятивного капіталу страхової компанії визначається в розмірі нормативного запасу платоспроможності страховика, розрахованому відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про страхування" та нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг;

2) необхідний розмір регулятивного капіталу банку - учасника небанківської фінансової групи НРРК(б) розраховується за такою формулою:

НРРК(б) = (Ар + Свп) · 0,1,

де Ар - сума активів та позабалансових інструментів банку, зважених на відповідні коефіцієнти ризику залежно від групи ризику, до якої віднесено актив, відповідно до глави 1 розділу IV Інструкції N 368, з урахуванням даних аналітичного обліку згідно з алгоритмом розрахунку економічних нормативів, визначеним Національним банком України;

Свп - сукупна сума відкритої валютної позиції, яка визначається в порядку, установленому главою 1 розділу IV Інструкції N 368;

3) необхідний розмір регулятивного капіталу інших учасників небанківської фінансової групи визначається відповідно до вимог (нормативів) до мінімального розміру власного або статутного капіталу, установлених законодавством.

3. Достатність регулятивного капіталу небанківської фінансової групи

1. Достатність регулятивного капіталу небанківської фінансової групи відображає здатність небанківської фінансової групи покрити збитки, спричинені ризиками, на які наражаються учасники небанківської фінансової групи в процесі здійснення діяльності з надання фінансових послуг, уключаючи ризики, які виникають внаслідок участі в небанківській фінансовій групі, за рахунок регулятивного капіталу.

2. Небанківська фінансова група зобов'язана дотримуватися вимог щодо достатності регулятивного капіталу.

Вимоги щодо достатності регулятивного капіталу небанківської фінансової групи є дотриманими, якщо розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової групи дорівнює або перевищує необхідний розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової групи.

3. Достатність регулятивного капіталу визначається шляхом порівняння розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи з необхідним розміром регулятивного капіталу небанківської фінансової групи, розрахованим відповідно до вимог глави 2 цього розділу.

4. Розрахунок достатності регулятивного капіталу небанківської фінансової групи здійснюється відповідальною особою небанківської фінансової групи на підставі річної консолідованої фінансової звітності небанківської фінансової групи, іншої звітності та інформації, що необхідні для здійснення таких розрахунків, станом на 31 грудня звітного року.

5. У разі якщо розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової групи є меншим необхідного розміру регулятивного капіталу цієї групи, відповідальна особа небанківської фінансової групи зобов'язана повідомити про це Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів з дня виявлення такого зменшення. Контролер небанківської фінансової групи та відповідальна особа такої групи зобов'язані забезпечити приведення розміру регулятивного капіталу у відповідність до вимог щодо достатності регулятивного капіталу, передбачених цим пунктом, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати через відповідальну особу до Нацкомфінпослуг відповідні підтвердні документи.

Нацкомфінпослуг має право прийняти рішення про продовження строку приведення у відповідність розміру регулятивного капіталу до вимог щодо достатності регулятивного капіталу на строк не більш як три місяці у разі надходження обґрунтованого клопотання від відповідальної особи небанківської фінансової групи.

VIII. Вимоги щодо складання та подання звітності небанківською фінансовою групою

1. Відповідальна особа небанківської фінансової групи складає річну звітність про діяльність небанківської фінансової групи на підставі звітності учасників небанківської фінансової групи та подає до Нацкомфінпослуг в порядку, визначеному цим Положенням.

2. Учасники небанківської фінансової групи зобов'язані подавати відповідальній особі небанківської фінансової групи звіти та інформацію, необхідні для складання звітності про діяльність небанківської фінансової групи, субконсолідованої звітності, розрахунку достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів у порядку, визначеному внутрішнім положенням небанківської фінансової групи, що має включати, зокрема:

облікові процедури, які визначають принципи та методи складання небанківською фінансовою групою звітності;

процедури складання звітності, необхідної для розрахунку достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів;

порядок складання та строки подання учасниками небанківської фінансової групи звітності та інформації, що вимагається цим Положенням;

механізм внутрішнього контролю за достовірністю, повнотою та своєчасністю подання інформації.

3. Звітність про діяльність небанківської фінансової групи, що подається відповідальною особою до Нацкомфінпослуг, складається з таких документів:

річної консолідованої фінансової звітності;

інформації про діяльність небанківської фінансової групи, складеної згідно з додатком 9 до цього Положення.

4. Складання консолідованої фінансової звітності здійснюється з урахуванням Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868.

5. Достовірність та повнота річної звітності про діяльність небанківської фінансової групи мають бути підтверджені аудиторським звітом суб'єкта аудиторської діяльності. Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності, який надає аудиторські послуги юридичній особі, має бути внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в порядку, визначеному законодавством.

Суб'єктом аудиторської діяльності, що здійснює перевірку консолідованої звітності про діяльність небанківської фінансової групи, не може бути особа, пов'язана з учасниками такої небанківської фінансової групи.

(пункт 5 розділу VIII у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 15.11.2018 р. N 1997)

6. Форми звітів можуть доповнюватися окремими статтями та примітками, необхідними для відображення інформації щодо небанківської фінансової групи.

7. Відповідальна особа подає до Нацкомфінпослуг звітність про діяльність небанківської фінансової групи разом із супровідним листом та аудиторським звітом до 01 червня року, наступного за звітним.

(пункт 7 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
 фінансових послуг, від 15.11.2018 р. N 1997)

8. Звітність про діяльність небанківської фінансової групи подається до Нацкомфінпослуг у паперовій формі з дотриманням вимог, визначених пунктами 6 - 8 розділу I цього Положення. Інформація про діяльність небанківської фінансової групи, складена згідно з додатком 9 до цього Положення, подається також в електронному вигляді у форматі EXCEL.

(пункт 8 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

9. За письмовим запитом Нацкомфінпослуг відповідальна особа зобов'язана надавати фінансову звітність окремих учасників небанківської фінансової групи або іншу інформацію про фінансовий стан учасників такої групи.

 

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами

В. Логвіновський

 

Повідомлення
про намір стати контролером небанківської фінансової групи

________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

Повідомляю про намір стати контролером небанківської фінансової групи
_____________________________________________________________________________________
           (запропоноване найменування небанківської фінансової групи / найменування небанківської фінансової групи
                                                                                                    (за наявності))
шляхом ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                        (зазначити, унаслідок чого особа здійснюватиме контроль за небанківською фінансовою групою)

Інформація про юридичну особу, яка має намір стати контролером небанківської фінансової групи

1. Повне найменування юридичної особи _________________________________________________

2. Місцезнаходження __________________________________________________________________
                                                                                                                                (адреса)

3. Код за ЄДРПОУ (для резидентів) ______________________________________________________

4. Країна реєстрації (для нерезидентів) ___________________________________________________

5. Основний вид діяльності _____________________________________________________________

6. Голова виконавчого органу ___________________________________________________________
                                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

7. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) (за наявності) _______________________________________

8. Контактна інформація:

телефони ____________________________________________________________________________

адреса електронної пошти ______________________________________________________________

контактна особа _______________________________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

Інформація про фізичну особу, яка має намір стати контролером небанківської фінансової групи

1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи ______________________________________________

2. Місце та дата народження ____________________________________________________________

3. Паспортні дані ______________________________________________________________________
                                                                                               (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

4. Адреса постійного місця проживання __________________________________________________

5. Громадянство ______________________________________________________________________
                                                                              (країна, дата прийняття громадянства, якщо воно змінювалося)

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (далі - реєстраційний номер облікової картки)*__________________________________________________

7. Контактна інформація:

телефон _____________________________________________________________________________

адреса електронної пошти ______________________________________________________________

____________
* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Інформація про небанківську фінансову групу

N з/п

Повне найменування учасника небанківської фінансової групи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Основний та інші види економічної діяльності

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________
(посада керівника юридичної особи, яка має
намір стати контролером небанківської
фінансової групи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

або

 

 

____________________________________
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером небанківської фінансової групи)

______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи
друкованими літерами)

   ____________
                (дата)

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

 

Повідомлення про створення небанківської фінансової групи

____________________________________________________________________________________
(найменування відповідальної особи небанківської фінансової групи)

____________________________________________________________________________________
(найменування небанківської фінансової групи (за наявності))

Дата набуття контролю _________________________________________________________________

Контролером небанківської фінансової групи є _____________________________________________
                                                                                                                                       (найменування юридичної особи /
_____________________________________________________________________________________
                                                                            прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

Стверджую, що інформація, яка надана, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Нацкомфінпослуг достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

Разом з тим погоджуюся надавати уточнення та додаткову інформацію Нацкомфінпослуг, яка є необхідною для здійснення нагляду на консолідованій основі за небанківською фінансовою групою.

_____________________________________
(посада керівника відповідальної особи
небанківської фінансової групи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, адреса, номер телефону, факсу)

____________
(дата)

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

 

Інформація про юридичну особу - контролера небанківської фінансової групи

1. Повне найменування юридичної особи _________________________________________________

2. Скорочене найменування юридичної особи (за наявності) _________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження ___________________________________________________________________
                                                                                                                                  (адреса)

4. Код за ЄДРПОУ*_____________________________________________________________________

5. Основний вид діяльності ______________________________________________________________

6. Голова наглядової ради (за наявності) ___________________________________________________
                                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

7. Голова виконавчого органу ____________________________________________________________
                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)

8. Головний бухгалтер __________________________________________________________________
                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

9. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи на ринках фінансових послуг (для нерезидентів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування органу, країна місцезнаходження)

10. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для нерезидентів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування органу, країна місцезнаходження)

11. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) (за наявності) ______________________________________

12. Контактна інформація:

телефони _____________________________________________________________________________

адреса електронної пошти _______________________________________________________________

контактна особа _______________________________________________________________________
                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________
(посада керівника юридичної особи, яка має намір
стати контролером небанківської фінансової групи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

   ____________
              (дата)

 

 

____________
* Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або номер реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

 

Інформація про фізичну особу - контролера небанківської фінансової групи

1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи _______________________________________________

2. Місце та дата народження _____________________________________________________________

3. Паспортні дані ______________________________________________________________________
                                                                                              (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

4. Адреса постійного місця проживання ___________________________________________________

5. Громадянство _______________________________________________________________________
                                                                           (країна, дата прийняття громадянства, якщо воно змінювалося)

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (далі - реєстраційний номер облікової картки)* __________________________________________________

7. Займані посади за останні п'ять років ___________________________________________________
                                                                                                                        (повне найменування юридичної особи, ____________________________________________________________________________________
                                                                       посада; період перебування на посаді з _____ до _____; ____________________________________________________________________________________
                                              причина звільнення; якщо трудовий стаж переривався - зазначити причину)

8. Освіта та кваліфікація ________________________________________________________________
                                                                                                       (освіта, науковий ступінь, спеціальність)

9. Контактна інформація:

телефони _____________________________________________________________________________

адреса електронної пошти _______________________________________________________________

____________________________________
(підпис фізичної особи, яка має намір стати
контролером небанківської фінансової групи)

______________________________________
(ініціали та прізвище фізичної особи
друкованими літерами)

   ____________
              (дата)

 

____________
* Крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Інформація про небанківську фінансову групу

1. Дані про небанківську фінансову групу:

1) найменування небанківської фінансової групи: ______________________________________________________________________________

2) контролер небанківської фінансової групи: __________________________________________________________________________________

3) веб-сайт небанківської фінансової групи або її контролера (за наявності): ________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                (адреса в мережі Інтернет)

4) склад учасників небанківської фінансової групи:

N з/п

Повне найменування учасника небанківської фінансової групи

Код за ЄДРПОУ

Місце-
знаходження

Основний та інші види економічної діяльності

Країна реєстрації

Розмір участі контролера небанківської фінансової групи в учаснику1
(%)2

Державний орган, що здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником

Чи здійснювався аудит річної фінансової звітності
(так/ні)

Аудитор, який здійснював аудит річної фінансової звітності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Розмір участі контролера в учаснику небанківської фінансової групи розраховується шляхом додавання розміру його прямого володіння участю в учаснику небанківської фінансової групи та розмірів усіх часток участі в учаснику небанківської фінансової групи осіб, які мають пряме володіння участю в учаснику небанківської фінансової групи та через яких така особа здійснює опосередковане володіння участю в учаснику небанківської фінансової групи.

2 Відсоткові величини зазначаються з точністю до десятих (з одним знаком після коми).

5) основні фінансові показники учасників небанківської фінансової групи за останні чотири звітних квартали (тис. грн)3:

____________
3 Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих.

Таблиця 2

N з/п

Повне найменування учасника небанківської фінансової групи

Загальні активи
на кінець

Середньо-
арифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали

Власний капітал
на кінець

Фінансовий результат4

__ кв.
20__ р.
(n-3)

__ кв.
20__ р.
(n-2)

__ кв.
20__ р.
(n-1)

__ кв.
20__ р.
(n)

__ кв.
20__ р.
(n-3)

__ кв.
20__ р.
(n-2)

__ кв.
20__ р.
(n-1)

__ кв.
20__ р.
(n)

остання річна звітна дата
20__ р.

остання квартальна звітна дата
__ кв.
20__ р.

 

 

 

__ кв.
20__ р.

__ кв.
20__ р.

__ кв.
20__ р.

 

__ кв.
20__ р.

__ кв.
20__ р.

__ кв.
20__ р.

__ кв.
20__ р.

__ кв.
20__ р.

__ кв.
20__ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за всіма учасниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частка небанківських фінансових установ - учасників небанківської фінансової групи (%)

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

частка небанківських фінансових установ - учасників небанківської фінансової групи, нагляд за якими здійснює Нацкомфін-
послуг (%)

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

____________
4 Наростаючим підсумком з початку року за звітний період (прибуток "+", збиток "-").

6) власники істотної участі кожного учасника небанківської фінансової групи (заповнюється окрема таблиця щодо кожного учасника небанківської фінансової групи):

_________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                           (повне найменування учасника небанківської фінансової групи)

N з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Місце-
знаходження /
місце проживання

Країна реєстрації /
громадянство

Основний та інші види економічної діяльності

Пряма участь
(% статутного капіталу)

Опосередкована участь
(% статутного капіталу)

Загальний відсоток участі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) кінцеві власники істотної участі контролера небанківської фінансової групи:

N з/п

Повне наймену-
вання юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи / паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Місце- знахо-
дження /
місце проживання

Країна реєстрації /
громадянство

Основний та інші види економічної діяльності

Член правління / наглядової ради

Пряма участь
(% статутного капіталу)

Опосередкована участь
(% статутного капіталу)

Загальний відсоток у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) інформація про юридичних осіб, у яких учасник небанківської фінансової групи є власником істотної участі (заповнюється окрема таблиця щодо кожного учасника небанківської фінансової групи):
_________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                            (повне найменування учасника небанківської фінансової групи)

N з/п

Повне найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Країна реєстрації

Основний та інші види економічної діяльності

Пряма участь
(% статутного капіталу)

Опосередкована участь
(% статутного капіталу)

Загальний відсоток участі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) члени наглядового та виконавчого органів учасника небанківської фінансової групи (заповнюється окрема таблиця щодо кожного учасника небанківської фінансової групи):
_________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                             (повне найменування учасника небанківської фінансової групи)

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Громадянство

Займана посада

Найменування учасника, представником якого є особа

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) матриця участі в статутному капіталі учасників небанківської фінансової групи:

Фінансові установи - учасники небанківської фінансової групи

Частка участі (прямої та опосередкованої) в статутному капіталі учасників небанківської фінансової групи

найменування учасника небанківської фінансової групи 1

найменування учасника небанківської фінансової групи 2

найменування учасника небанківської фінансової групи 3

найменування учасника небанківської фінансової групи 4

найменування учасника небанківської фінансової групи n

найменування учасника небанківської фінансової групи 1

 

 

 

 

 

найменування учасника небанківської фінансової групи 2

 

 

 

 

 

найменування учасника небанківської фінансової групи 3

 

 

 

 

 

найменування учасника небанківської фінансової групи 4

 

 

 

 

 

найменування учасника небанківської фінансової групи n

 

 

 

 

 

Загальний взаємний контроль

 

 

 

 

 

______________________________________
(посада керівника відповідальної особи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

   ____________
               (дата)

 

 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

 

Структура власності небанківської фінансової групи

_________________________________________________________________________________
(найменування небанківської фінансової групи / найменування контролера небанківської фінансової групи)

станом на ____________

  

________________________________________
(посада керівника відповідальної особи небанківської
фінансової групи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

  ____________
             (дата)

 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

 

Заява про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи

_____________________________________________________________________________________
              (повне найменування контролера небанківської фінансової групи - юридичної особи або прізвище, ім'я,
                                                         по батькові контролера - фізичної особи)

звертається з проханням погодити відповідальну особу небанківської фінансової групи, яка була визначена серед її учасників:

______________________________________________________________________________________
(повне найменування відповідальної особи небанківської фінансової групи)


Запевняємо, що визначена небанківською фінансовою групою відповідальна особа спроможна забезпечувати виконання таких функцій:

забезпечення ефективної системи корпоративного управління в небанківській фінансовій групі
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                                               (так/ні)

забезпечення ефективної системи управління ризиками в небанківській фінансовій групі
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                                               (так/ні)

забезпечення ефективної системи внутрішнього контролю в небанківській фінансовій групі

_____________________________________________________________________________________;
                                                                                                               (так/ні)

забезпечення облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                                               (так/ні)

складання та подання консолідованої та субконсолідованої звітності та інформації
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                                               (так/ні)

забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг щодо достатності регулятивного капіталу, інших вимог та економічних нормативів
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                               (так/ні)

Інші обґрунтування щодо визначення відповідальної особи небанківської фінансової групи
_____________________________________________________________________________________.

__________________________________
(посада керівника контролера
небанківської фінансової групи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

або

 

 

__________________________________
(підпис фізичної особи - контролера
небанківської фінансової групи)

________________________
(ініціали, прізвище)

Письмове запевнення учасників небанківської фінансової групи

Погоджуюся надавати інформацію, документи та звітність відповідальній особі небанківської фінансової групи, потрібні для надання інформації до Нацкомфінпослуг.

Погоджуюся надавати інформацію, документи та звітність на запит Нацкомфінпослуг, потрібні для здійснення нагляду на консолідованій основі за небанківською фінансовою групою.

_______________________________
(посада керівника учасника
небанківської фінансової групи 1)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

______________________________
(посада керівника учасника
небанківської фінансової групи n)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

 

Інформація про відповідальну особу небанківської фінансової групи

1. Повне найменування юридичної особи
_____________________________________________________________________________________

2. Скорочене найменування юридичної особи (за наявності)
_____________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (адреса)

4. Код за ЄДРПОУ
_____________________________________________________________________________________

5. Основний вид діяльності
_____________________________________________________________________________________

6. Голова наглядової ради (за наявності)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

7. Голова виконавчого органу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

8. Головний бухгалтер
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

9. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (найменування органу)

10. Адреса в мережі Інтернет (веб-сайт) (за наявності)
_____________________________________________________________________________________

11. Контактна інформація:

телефони _____________________________________________________________________________

адреса електронної пошти ______________________________________________________________

контактна особа
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________________
(посада керівника відповідальної особи
небанківської фінансової групи)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

  ____________
             (дата)

 

 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

 

Інформація про діяльність небанківської фінансової групи

1. Дані про небанківську фінансову групу:

1) найменування небанківської фінансової групи: ______________________________________________________________________________.

2) контролер небанківської фінансової групи: __________________________________________________________________________________.

3) веб-сайт небанківської фінансової групи або її контролера (за наявності): ________________________________________________________.
                                                                                                                                                                                                                              (адреса в мережі Інтернет)

2. Контактна інформація щодо відповідальної особи небанківської фінансової групи:

1) повне найменування: ____________________________________________________________________________________________________.

2) місцезнаходження: _______________________________________________________________________________________________________.
                                                                                                                                                                           (адреса)

3) адреса електронної пошти: ________________________________________________________________________________________________.

3. Учасники небанківської фінансової групи:

N з/п

Повне найменування учасника небанківської фінансової групи

Код за ЄДРПОУ

Місцезна-
ходження

Країна реєстрації

Основний та інші види економічної діяльності

Розмір участі контролера небанківської фінансової групи в учаснику1
(%)2

Аудит індивідуальної фінансової звітності

основний

інші

перевірена аудитором (так/ні)

дата

аудитор, який здійснював аудит фінансової звітності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Розмір участі контролера в учаснику небанківської фінансової групи розраховується шляхом додавання розміру його прямого володіння участю в учаснику небанківської фінансової групи та розмірів усіх часток участі в учаснику небанківської фінансової групи осіб, які мають пряме володіння участю в учаснику небанківської фінансової групи та через яких така особа здійснює опосередковане володіння участю в учаснику небанківської фінансової групи.

2 Відсоткові величини зазначаються з точністю до десятих (з одним знаком після коми).

4. Основні фінансові показники учасників небанківської фінансової групи за _______ рік (тис. грн1):

N з/п

Повне наймену-
вання учасника небанківсь-
кої фінансо-
вої групи

Загальні активи
на кінець

Середньо-
арифме-
тичне значення активів за останні чотири звітних квартали3

Власний капітал на кінець

Фінансовий результат4

__ кв.
20__ р.
(n-3)

__ кв.
20__ р.
(n-2)

__ кв.
20__ р.
(n-1)

__ кв.
20__ р.
(n2)

__ кв.
20__ р.
(n-3)

__ кв.
20__ р.
(n-2)

__ кв.
20__ р.
(n-1)

__ кв.
20__ р.
(n2)

__ кв.
20__ р.
(n-3)

__ кв.
20__ р.
(n-2)

__ кв.
20__ р.
(n-1)

__ кв.
20__ р.
(n2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за всіма учасниками, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частка небанківських фінансових установ - учасників небанківської фінансової групи (%)

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

частка небанківських фінансових установ - учасників небанківської фінансової групи, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг (%)

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

____________
1 Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих.

2 n - число періодів (кварталів), за які розглядаються показники учасників небанківської фінансової групи.

3 Показник визначений відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 161 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

4 Наростаючим підсумком з початку року за звітний період (прибуток "+" / збиток "-").

5. Операції всередині небанківської фінансової групи:

1) вкладення учасників небанківської фінансової групи в статутні капітали учасників небанківської фінансової групи (тис. грн):

Учасники небанківської фінансової групи, які володіють участю

Розмір участі (прямої та опосередкованої) в статутному капіталі учасників небанківської фінансової групи

Загальна сума

найменування учасника небанківської фінансової групи 1

найменування учасника небанківської фінансової групи 2

найменування учасника небанківської фінансової групи 3

найменування учасника небанківської фінансової групи 4

найменування учасника небанківської фінансової групи n1

Найменування учасника небанківської фінансової групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

Х

____________
1 n - кількість учасників небанківської фінансової групи.

2) кредити та інвестиції (крім участі в статутному капіталі), що надані учасниками небанківської фінансової групи учасникам небанківської фінансової групи (тис. грн):

Учасники небанківської фінансової групи, які надали кредити/інвестиції

Учасники небанківської фінансової групи, які отримали кредити/інвестиції

Загальна сума

найменування учасника небанківської фінансової групи 1

найменування учасника небанківської фінансової групи 2

найменування учасника небанківської фінансової групи 3

найменування учасника небанківської фінансової групи 4

найменування учасника небанківської фінансової групи n1

Найменування учасника небанківської фінансової групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

Х

____________
1 n - кількість учасників небанківської фінансової групи.

3) гарантії та страхові послуги, що надані учасниками небанківської фінансової групи учасникам небанківської фінансової групи (тис. грн):

Учасники небанківської фінансової групи, які надали гарантії / страхові послуги

Учасники небанківської фінансової групи, які отримали гарантії / страхові послуги

Загальна сума

найменування учасника небанківської фінансової групи 1

найменування учасника небанківської фінансової групи 2

найменування учасника небанківської фінансової групи 3

найменування учасника небанківської фінансової групи 4

найменування учасника небанківської фінансової групи n1

Найменування учасника небанківської фінансової групи 1

Х

 

 

 

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи 2

 

Х

 

 

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи 3

 

 

Х

 

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи 4

 

 

 

Х

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи n

 

 

 

 

Х

 

Загальна сума

 

 

 

 

 

Х

____________
1 n - кількість учасників небанківської фінансової групи.

6. Достатність регулятивного капіталу небанківської фінансової групи (тис. грн):

Учасники небанківської фінансової групи

Розмір регулятивного капіталу учасника небанківської фінансової групи

Сума вкладень (акції, частки, паї) інших учасників небанківської фінансової групи в капітал учасника1

Розмір регулятивного капіталу учасника небанківської фінансової групи за вирахуванням суми вкладень (акції, частки, паї) інших учасників групи в капітал учасника

Необхідний розмір регулятивного капіталу учасника небанківської фінансової групи

1

2

3

4 = 2 - 3

5

Найменування учасника небанківської фінансової групи 1

 

 

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи 2

 

 

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи 3

 

 

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи 4

 

 

 

 

Найменування учасника небанківської фінансової групи n2

 

 

 

 

Розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової групи (I) = сумі регулятивних капіталів учасників цієї групи, зменшеній на суму вкладень (акції, частки, паї) учасників в капітал інших учасників групи

 

Х

Необхідний розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової групи (II) = сумі необхідного розміру капіталів учасників групи

Х

 

Величина перевищення розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи над необхідним розміром регулятивного капіталу небанківської фінансової групи = (I) - (II)

 

____________
1 У колонці 3 для учасника небанківської фінансової групи, що є банком, зазначається сума вкладень у капітал інших учасників групи, яка не підлягає вирахуванню під час розрахунку регулятивного капіталу банку відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку України, який встановлює порядок регулювання діяльності банків в Україні.

2 n - кількість учасників небанківської фінансової групи.

_______________________________________
(посада керівника відповідальної особи небанківської
фінансової групи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відповідальної особи

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

____________
(дата)

 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, від 29.03.2018 р. N 458)

____________

Опрос