Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам пользования электрической энергией

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Постановление от 29.10.2015 № 2684
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

29.10.2015

м. Київ

N 2684

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2015 р. за N 1477/27922

Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою Національної комісії з питань регулювання
 електроенергетики України від 31 липня 1996 року N 28
 згідно з постановою Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 14 березня 2018 року N 312)

Відповідно до статті 12 Закону України "Про електроенергетику", абзацу шостого підпункту 5 пункту 4 Указу Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року N 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за N 417/1442 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 жовтня 2005 року N 910), що додаються.

2. Департаменту роздрібних ринків в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В. Демчишин

Голова
Антимонопольного комітету України

Ю. Терентьєв

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

Зміни до Правил користування електричною енергією

1. У пункті 1.2 глави 1:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"базовий період - період впродовж року, що передує місяцю, у якому власником мереж наданий на погодження кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж;";

в абзацах двадцять восьмому, шістдесят п'ятому та вісімдесятому абревіатуру "НКРЕ" виключити;

після абзацу тридцять шостого доповнити пункт новим абзацом тридцять сьомим такого змісту:

"кваліфікований споживач електричної енергії (кваліфікований споживач) - споживач електричної енергії, який може вільно обирати електропостачальника та безпосередньо укладати з ним договір на обсяг власного споживання електричної енергії з урахуванням вимог Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять сьомий - дев'яносто сьомий вважати відповідно абзацами тридцять восьмим - дев'яносто восьмим;

абзац сорок п'ятий після слова "підприємницької" доповнити словами "та/або незалежної професійної";

після абзацу п'ятдесят першого доповнити пункт новим абзацом п'ятдесят другим такого змісту:

"оператор засобів комерційного обліку - суб'єкт господарювання, який в установленому законодавством порядку забезпечує установлення, налаштування, заміну, модернізацію, введення та виведення з експлуатації, а також технічну підтримку та обслуговування засобів обліку, вимірювальних комплексів та автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, їх програмного та апаратного забезпечення на підставі відповідного договору з їх власником;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят другий - дев'яносто восьмий вважати відповідно абзацами п'ятдесят третім - дев'яносто дев'ятим;

в абзаці дев'яностому слово "внутрішньобудинкові" виключити.

2. У главі 3:

пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Відповідальною за технічний стан засобів обліку є організація, на балансі якої вони перебувають, або оператор засобів комерційного обліку (електропередавальна організація або інша організація) на підставі відповідного договору.";

абзац перший пункту 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Для розрахункового обліку електричної енергії мають використовуватися засоби обліку, які пройшли повірку і відповідають вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.";

у пункті 3.8:

абзац третій викласти в такій редакції:

"У разі встановлення (заміни) розрахункових засобів обліку та/або локального устаткування збору та обробки даних зі зміною електричної схеми обліку або безпосередньо зміни електричної схеми обліку на основі технічних рекомендацій, наданих електропередавальною організацією, споживач або організація, на вимогу (за ініціативою) якого (якої) здійснюється встановлення (заміна) розрахункових засобів обліку, розробляє технічне завдання на встановлення (заміну) розрахункових засобів обліку, яке погоджується електропередавальною організацією впродовж десяти робочих днів з дня його отримання. На основі погодженого технічного завдання на встановлення (заміну) розрахункових засобів обліку проектною організацією за договором із споживачем або організацією, на вимогу (за ініціативою) якого (якої) здійснюється встановлення (заміна) розрахункових засобів обліку, розробляється проект встановлення розрахункових засобів обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору та обробки даних. Установлення (заміна) розрахункових засобів обліку без зміни електричної схеми обліку здійснюється відповідно до існуючих проектних рішень без розробки технічного завдання.";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Установлення, налаштування, заміна, модернізація та виведення з експлуатації розрахункових засобів обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору та обробки даних виконуються за погодженням з електропередавальною організацією оператором засобів комерційного обліку (електропередавальною організацією або іншою організацією, яка має право на виконання таких робіт) на підставі заяви власника відповідного обладнання та за його рахунок (якщо такі дії планові або вимагаються нормативно-правовими актами) або за рахунок організації, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється установлення (заміна) розрахункових засобів обліку.";

пункт 3.9 доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Улаштування споживачем ЛУЗОД на базі багатофункціонального засобу обліку з вбудованим модулем для дистанційного зчитування даних без зміни електричної схеми обліку дозволяється здійснювати відповідно до існуючих проектних рішень без розробки технічного завдання на встановлення (заміну) розрахункового обліку та проекту встановлення ЛУЗОД.";

у пункті 3.14:

в абзаці першому слова "трьох місяців" замінити словами "одного місяця";

в абзаці третьому перше речення виключити;

у пункті 3.16 слова "організацією, яка має право на виконання таких робіт" замінити словами "оператором засобів комерційного обліку (електропередавальною організацією або іншою організацією)";

абзаци перший, другий пункту 3.27 викласти в такій редакції:

"3.27. Планова заміна, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, технічна підтримка та обслуговування розрахункових засобів обліку електричної енергії здійснюються оператором засобів комерційного обліку (електропередавальною організацією або іншою організацією) за рахунок їх власників. Непланова заміна розрахункових засобів обліку електричної енергії здійснюється оператором засобів комерційного обліку (електропередавальною організацією або іншою організацією) за рахунок організації, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється непланова заміна розрахункового засобу обліку.

Ремонт розрахункових засобів обліку електричної енергії здійснюється організаціями, які мають право на виконання цих робіт, за рахунок їх власників.";

в абзаці першому пункту 3.30 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері метрології" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання,";

пункт 3.32 викласти в такій редакції:

"3.32. При пломбуванні та/або встановленні індикаторів та приладів обліку з вмонтованими індикаторами оформляється акт про пломбування та встановлення індикаторів.

В акті про пломбування та встановлення індикаторів мають бути зазначені: місце встановлення кожної пломби та/або індикаторів, сторона, яка їх встановила, сторона, відповідальна за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб і індикаторів на них.

Акт про пломбування та встановлення індикаторів підписується керівниками або уповноваженими особами сторін, які брали участь у пломбуванні приладу обліку.";

у пункті 3.35:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"Об'єкт з приєднаною потужністю електроустановок до 150 кВт та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок або заявленим обсягом споживання електричної енергії для нових електроустановок до 50 тис. кВт·год може бути забезпечений ЛУЗОД електропередавальною організацією за власний рахунок, якщо це необхідно з технічних та/або економічних міркувань електропередавальної організації.".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

абзац третій викласти в такій редакції:

"У разі підключення нових електроустановок середньомісячним обсягом споживання вважається заявлений споживачем обсяг споживання електричної енергії. Якщо на об'єкті з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше впродовж трьох послідовних розрахункових періодів середньомісячний обсяг споживання електричної енергії становить 50 тис. кВт·год і більше, такий об'єкт має бути забезпечений ЛУЗОД.";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

3. У главі 5:

підпункт 10 пункту 5.4 викласти в такій редакції:

"10) у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копію декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії на будівельні майданчики);";

абзац сімнадцятий пункту 5.17 викласти в такій редакції:

"2) однолінійну схему технологічних електричних мереж спільного використання з обов'язковим зазначенням місць установлення, типів, марки устаткування та технічних характеристик цього устаткування;".

4. У главі 6:

пункт 6.6 викласти в такій редакції:

"6.6. Оплата електричної енергії, яка відпускається споживачу, здійснюється споживачем у формі попередньої оплати у розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий або плановий період.

Споживачі за взаємною згодою сторін (постачальника електричної енергії та споживача) можуть здійснювати оплату вартості обсягу електричної енергії плановими платежами з наступним перерахунком.

У разі систематичного (тричі впродовж календарного року) порушення споживачем, який застосовує порядок оплати авансовими та/або плановими платежами, умов договору про постачання електричної енергії в частині своєчасної оплати вартості обсягу електричної енергії авансовими та/або плановими платежами постачальник електричної енергії має право ініціювати внесення змін до договору в частині переведення споживача на попередню оплату заявлених обсягів споживання електричної енергії.

Споживачі, які користуються об'єктами (електроустановками) на підставі договорів оренди, здійснюють повну попередню оплату прогнозованого обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період.

Початок та тривалість розрахункового та/або планового періоду для розрахунку плати за спожиту електричну енергію, форма та порядок оплати, терміни здійснення планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між постачальником електричної енергії та споживачем.";

у пункті 6.11:

абзац другий доповнити новим реченням такого змісту:

"У разі послідовного приєднання засобів обліку споживача та субспоживача (субспоживачів) зняття показань розрахункових засобів обліку основного споживача та субспоживача (субспоживачів) має здійснюватись одночасно.";

абзаци шостий, сьомий викласти в такій редакції:

"щодо даних розрахункового обліку електричної енергії, на який не поширюється дія пункту 3.35 глави 3 цих Правил, - через персональну сторінку споживача на web-сайті постачальника електричної енергії або електронною поштою, факсимільним зв'язком чи іншими способами з використанням новітніх інформаційних технологій у системі електронного документообігу.

Рахунки на оплату надаються споживачам у відповідних структурних підрозділах постачальника електричної енергії через персональну сторінку споживача на web-сайті постачальника електричної енергії або електронною поштою, факсимільним зв'язком, поштовим зв'язком, кур'єром чи іншими способами з використанням новітніх інформаційних технологій у системі електронного документообігу у порядку, передбаченому договором про постачання електричної енергії.";

абзац другий пункту 6.18 доповнити новим реченням такого змісту:

"За умови одночасного розірвання договору про постачання електричної енергії з попереднім споживачем, виплати всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, та звернення нового споживача щодо укладення договору про постачання електричної енергії в межах одного розрахункового періоду припинення електропостачання об'єкта не здійснюється.";

у пункті 6.32:

в абзаці п'ятому слова "відповідно до складеного балансу електричної енергії за базовий період" замінити словами "відповідно до фактичного балансу за розрахунковий період, що минув";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

5. Підпункт 3 пункту 7.5 глави 7 викласти в такій редакції:

"3) несплати рахунків відповідно до умов договорів, наявність яких передбачена цими Правилами (для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії здійснюється без попередження у разі наявності від'ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів);".

6. Пункт 12.15 глави 12 викласти в такій редакції:

"12.15. Населений пункт розраховується з постачальником електричної енергії за обсяги електричної енергії, спожитої для побутових потреб населеного пункту, за відповідним тарифом для населення, яке розраховується за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи. Розрахунки за електричну енергію, спожиту на технічні цілі, здійснюються за відповідними тарифами, встановленими НКРЕКП.

За електричну енергію, спожиту для забезпечення інших потреб населеного пункту, розрахунки здійснюються за роздрібними тарифами на електричну енергію відповідного класу напруги.".

7. У пунктах 1.14 глави 1, 3.8, 3.21 глави 3, 6.32 глави 6, 10.1 глави 10 та у підпункті 5.1.5 пункту 5.1 глави 5 додатка 1 до Правил абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП".

8. У пунктах 1.2 глави 1, 3.24, 3.28, 3.31 глави 3, 6.47 глави 6 та 11.2 глави 11 слова "Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання" у відповідному відмінку.

9. У додатку 2 до Правил:

в абзаці другому пункту 2.4 глави 2 слова "за базовий період" виключити;

пункт 4.3 глави 4 виключити;

пункт 9.2 глави 9 викласти в такій редакції:

"9.2. Сторони Договору забезпечують доступ постачальника електричної енергії до розрахункових засобів обліку електричної енергії Власника мереж та інших суб'єктів господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж Власника мереж, у терміни, встановлені договорами про постачання електричної енергії, укладеними між постачальником електричної енергії та Власником мереж і між постачальником електричної енергії та іншими суб'єктами господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж Власника мереж.";

у главі 10:

пункт 10.2 викласти в такій редакції:

"10.2. Строки проведення ремонтних робіт в електромережах Власника мереж, під час яких електроустановки Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, будуть відключені або буде знижена надійність електропостачання інших споживачів, доводяться до відома заінтересованих сторін письмовим повідомленням Власника мереж, узгодженим з постачальником електричної енергії.";

у пункті 10.5 слова "за базовий період" виключити.

 

Директор Департаменту
роздрібних ринків

І. Городиський

Опрос