Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке действий работников Фонда гарантирования вкладов физических лиц, к полномочиям которых относится проведение мониторинга состояния соблюдения банком требований порядка формирования и ведения баз данных о вкладчиках, проведения банком банковских операций

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Инструкция, Решение от 02.11.2015 № 199
редакция действует с 20.03.2018

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

02.11.2015

м. Київ

N 199

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2015 р. за N 1451/27896

Про затвердження Інструкції про порядок дій працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій

(заголовок із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.02.2018 р. N 313)

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 12 вересня 2016 року N 1810
,
від 8 червня 2017 року N 2394
,
від 1 лютого 2018 року N 313

Відповідно до пункту 10 частини першої та пункту 31 частини третьої статті 12, статті 32 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та на виконання вимог пункту 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 липня 2015 року N 629-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Інструкцію про порядок дій працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.02.2018 р. N 313)

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

 

Інструкція про порядок дій працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій

(заголовок Інструкції із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.02.2018 р. N 313)

(У тексті Інструкції слова "цей Порядок" у всіх відмінках замінено словами "ця Інструкція" у відповідних відмінках згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 1 лютого 2018 року N 313)

I. Загальні положення

1. Цю Інструкцію розроблено з метою реалізації пункту 31 частини третьої статті 12, статті 32 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон).

2. Ця Інструкція визначає процедури, які необхідно здійснити працівниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банківських операцій, у тому числі збір інформації та копій документів, необхідних для підготовки плану врегулювання, забезпечення проведення оцінки активів банку (далі - уповноважений працівник Фонду).

3. Дія цієї Інструкції поширюється на працівників банку, віднесеного до категорії проблемних, та уповноваженого(их) працівника(ів) Фонду.

II. Порядок призначення уповноваженого(их) працівника(ів) Фонду

1. Фонд не пізніше наступного робочого дня після отримання від Національного банку України рішення про віднесення банку до категорії проблемних призначає з числа працівників Фонду уповноваженого(их) працівника(ів) Фонду.

2. У рішенні виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженого(их) працівника(ів) Фонду додатково визначається перелік питань діяльності банку, які підлягають аналізу та моніторингу, та уповноважених осіб Фонду, відповідальних за кожним визначеним напрямом діяльності банку.

(пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 08.06.2017 р. N 2394)

3. Пункт 3 виключено

(пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 12.09.2016 р. N 1810,
 
виключено згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 08.06.2017 р. N 2394)

4. Пункт 4 виключено

(пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з  рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 12.09.2016 р. N 1810,
виключено згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 08.06.2017 р. N 2394,
 у зв'язку з цим пункти 5 - 7 вважати відповідно пунктами 3 - 5)

3. У разі виробничої необхідності або тимчасової відсутності будь-кого з уповноважених працівників Фонду (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження тощо) виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення про призначення іншого уповноваженого працівника Фонду.

(пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 08.06.2017 р. N 2394)

4. Уповноважений працівник Фонду має право через свого безпосереднього керівника звертатися до інших структурних підрозділів Фонду та отримувати інформацію. Інші структурні підрозділи Фонду зобов'язані оперативно надавати необхідну інформацію.

5. Уповноважений працівник Фонду у своїй діяльності підзвітний Фонду.

III. Порядок дій уповноваженого працівника Фонду і надання йому інформації та документів банком, віднесеним до категорії проблемних

1. Банк, віднесений до категорії проблемних, зобов'язаний забезпечити уповноваженим працівникам Фонду доступ до інформації (документів, файлів) для проведення дій, передбачених статтею 32 Закону, у тому числі надавати копії документів та баз даних.

Доступ до інформації (документів, файлів) надається уповноваженому(им) працівнику(ам) Фонду на підставі засвідченої Фондом копії рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення такого(их) працівника(ів).

(абзац другий пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 08.06.2017 р. N 2394)

2. Уповноважений(і) працівник(и) Фонду, до повноважень якого(их) належить здійснення моніторингу проведення банком, віднесеним до категорії проблемних, банківських операцій, має(ють) право отримувати на паперових та електронних носіях інформацію щодо:

достатності капіталу та його адекватності ризикам, що асоціюються з банківськими операціями і діяльністю;

визначення структури та якості складових капіталу;

моніторингу намірів і можливостей акціонерів щодо нарощування статутного капіталу з метою мінімізації ризиків, притаманних діяльності банку, дивідендної політики;

оцінки плану дій і джерел поповнення капіталу на випадок непередбачених обставин (у тому числі під час кризи ліквідності);

визначення частки найбільших акціонерів у статутному капіталі (у тому числі через афілійовані структури);

дотримання економічних нормативів та їх достовірності;

визначення і оцінки ризиків і їх концентрації, а також їх впливу на рівень регулятивного капіталу;

аналізу якості активів у цілому;

визначення обсягу проблемних і негативно класифікованих активів (з урахуванням позабалансових активів), тенденцій їх змін, їх впливу на загальний стан банку;

оцінки якості та адекватності управління активами;

оцінки якості кредитного портфеля, застави, у тому числі майна, що перейшло у власність банку як заставодержателя;

оцінки якості портфеля цінних паперів;

оцінки якості дебіторської заборгованості;

аналізу основних засобів;

аналізу достатності сформованих резервів під активні операції, їх динаміки з урахуванням зростання обсягів активів;

оцінки якості надходжень і їх структури;

моніторингу достатності надходжень для покриття витрат, нарощення капіталу, формування резервів;

оцінки якості фінансового планування, формування та виконання бюджету банку;

визначення негативних факторів, що впливають (можуть вплинути) на результат діяльності банку (позовні заяви, штрафи тощо);

аналізу залежності від непередбачених доходів та схильності до непередбачених витрат, залежності від ризикових видів діяльності або нетрадиційних джерел доходу;

аналізу впливу на рівень дохідності витрат майбутніх періодів, нарахованих доходів, інших факторів;

оцінки ресурсної бази, джерел її формування, стабільності, диверсифікації;

аналізу збалансованості активів і пасивів за строками погашення;

аналізу наявності зустрічних вимог, у тому числі однорідних зустрічних вимог, та їх впливу на ліквідність банку;

аналізу залежності від нестабільних джерел фінансування з високою вартістю (міжбанківські депозити та кошти на лоро-рахунках тощо) для забезпечення потреб у ліквідності;

оцінки наявних лімітів ризику, їх ефективності та дотримання, внутрішньої звітності;

аналізу здійснення управління валютним ризиком та оцінки його рівня;

аналізу ризиковості операцій, відображених за позабалансовими рахунками, їх впливу на якість активів, ліквідність;

іншу інформацію, необхідну для проведення моніторингу проведення банком, віднесеним до категорії проблемних, банківських операцій.

Уповноважений(і) працівник(и) Фонду, до повноважень якого(их) належить моніторинг стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, має(ють) право отримувати на паперових та електронних носіях базу даних про вкладників, дані за балансовими рахунками та за кожним вкладником та іншим кредитором, здійснювати моніторинг вкладних операцій.

Уповноважений(і) працівник(и) Фонду має(ють) право отримувати інформацію від клієнтів, вкладників та інших кредиторів банку з метою виконання покладених на Фонд функцій та повноважень.

3. Уповноважений(і) працівник(и) Фонду зобов'язаний(і) письмово повідомити про виявлені факти доповідною запискою директора-розпорядника Фонду з подальшим зверненням Фонду до Національного банку України з пропозицією про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних у разі здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних:

операцій, що сприяють виведенню активів, у тому числі заміни застави за зобов'язаннями перед банком на менш ліквідну, або невиконання банком, віднесеним до категорії проблемних, розпорядження, рішення Національного банку України (у тому числі про застосування заходів впливу/санкцій) та/або вимоги Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України протягом визначеного Національним банком України строку;

операцій (крім нарахування відсотків за вкладами, отримання клієнтами банку заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) договорів, внаслідок яких зобов'язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування збільшуються за рахунок зменшення зобов'язань перед фізичними особами, які перевищують гарантовану суму відшкодування, та/або зобов'язань перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та/або юридичними особами.

4. Уповноважений(і) працівник(и) Фонду, до повноважень якого(их) належить проведення аналізу дотримання банком, віднесеним до категорії проблемних, вимог Фонду щодо формування та ведення бази даних про вкладників, зобов'язаний(і) вжити заходів щодо проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, забезпечення банком щоденної консолідації (зведення) баз даних про вкладників на рівні головного банку протягом знаходження банку у категорії проблемних та отримання копії бази даних, акта звірки бази даних та балансових рахунків, оформлених відповідно до нормативно-правових актів Фонду та Національного банку України.

5. Уповноважений(і) працівник(и) Фонду, до повноважень якого(их) належить проведення аналізу дотримання банком, віднесеним до категорії проблемних, вимог Фонду щодо формування та ведення бази даних про вкладників, має(ють) право доступу в он-лайн режимі до бази даних про вкладників, копіювання на зовнішні носії інформації для здійснення перевірки щодо дотримання вимог нормативно-правових актів Фонду.

База даних про вкладників на зовнішньому носії інформації може бути направлена до Фонду та перевірена з використанням програмного забезпечення Фонду.

6. У разі виявлення порушень дотримання проблемним банком вимог Фонду щодо формування та ведення банком бази даних про вкладників уповноважений працівник Фонду не пізніше п'яти робочих днів з дня виявлення порушень зобов'язаний скласти довідку про виявлені порушення, до якої додається акт звірки бази даних про вкладників та балансових рахунків. Довідка підписується таким уповноваженим працівником Фонду та передається (направляється, у тому числі електронною поштою Національного банку України) голові правління такого банку на ознайомлення.

Зазначені документи не пізніше наступного робочого дня передаються до Фонду.

Директор-розпорядник Фонду або уповноважена ним особа не пізніше наступного робочого дня після отримання довідки про виявлені порушення направляє до такого банку вимогу про усунення порушень щодо формування та ведення бази даних про вкладників із зазначенням строку для їх усунення. Строк для усунення виявлених порушень не повинен перевищувати 20 днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше як 500000 рахунків, - 30 днів) з дня підписання довідки про виявлені порушення.

IV. Порядок дій працівників банку, віднесеного до категорії проблемних, та координація його діяльності з уповноваженим(и) працівником(ами) Фонду

1. Не пізніше наступного робочого дня банк, віднесений до категорії проблемних, зобов'язаний надати уповноваженому(им) працівнику(ам) Фонду план виконання обмежень його діяльності, зазначених у постанові Правління Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемних, а також перелік усіх банківських операцій за напрямами.

У плані виконання обмежень діяльності та переліку банківських операцій за напрямами визначаються відповідальні особи банку, віднесеного до категорії проблемних.

План виконання обмежень діяльності та перелік банківських операцій за напрямами затверджуються головою правління банку.

2. Відповідальні особи банку, віднесеного до категорії проблемних, надають уповноваженому(им) працівнику(ам) Фонду інформацію про виконання плану виконання обмежень діяльності та переліку банківських операцій за напрямами з періодичністю, визначеною уповноваженим(и) працівником(ами) Фонду, або у строки, визначені у письмових запитах.

3. Відповідальні працівники банку є відповідальними за дотримання банком вимог законодавства при здійсненні банком банківських операцій та надання достовірної і повної інформації уповноваженому(им) працівнику(ам) Фонду.

V. Результати виконання уповноваженими працівниками Фонду своїх повноважень

1. На підставі інформації та документів, отриманих від уповноваженого(их) працівника(ів) Фонду, у Фонді:

здійснюється аналіз змін в основних показниках діяльності проблемного банку, зокрема динаміки змін у депозитному портфелі, кредитному портфелі, покращення/погіршення його фінансового стану, дотримання ним економічних нормативів, динаміки складових капіталу, достатності формування резервів за активними операціями;

готується проект плану врегулювання банку, віднесеного до категорії проблемних, з метою визначення вартості активів проблемного банку та економічного обґрунтування, способу, строків і умов виведення банку з ринку у разі віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних. Проект плану врегулювання оновлюється на дату початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку у разі прийняття Національним банком України відповідного рішення.

Проект плану врегулювання надається для ознайомлення членам виконавчої дирекції Фонду.

(пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 12.09.2016 р. N 1810,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 08.06.2017 р. N 2394)

2. Повноваження уповноваженого(их) працівника(ів) Фонду припиняються у разі прийняття Національним банком України рішення про:

визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству;

віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного забезпечення

Н. О. Лапаєва

Опрос