Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым приказам по вопросам лицензирования импорта и экспорта товаров

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 27.10.2015 № 1348
действует с 04.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.10.2015

м. Київ

N 1348

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 листопада 2015 р. за N 1433/27878

Про затвердження Змін до деяких наказів з питань ліцензування імпорту та експорту товарів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 1 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік" та з метою забезпечення реалізації міжнародних зобов'язань України відповідно до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів з питань ліцензування імпорту та експорту товарів, що додаються.

2. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Гутенко Д. В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра екології
та природних ресурсів України

С. І. Курикін

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

ЗМІНИ
до деяких наказів з питань ліцензування імпорту та експорту товарів

1. Унести до розділу II Положення про порядок ліцензування імпорту товарів, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 14 вересня 2007 року N 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2007 року за N 1100/14367, такі зміни:

1) у пункті 1:

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Ліцензія стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, видається на виконання положень Монреальського протоколу на підставі погодження на ввезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, що надається Міністерством екології та природних ресурсів України до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у порядку міжвідомчого обміну інформацією у двох примірниках, один з яких зберігається в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

абзац третій після слів і цифр "Міністерства економіки України від 14.09.2007 N 302" доповнити словами " (ліцензія стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, видається разом з другим примірником оригіналу погодження на ввезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять)";

2) абзац другий пункту 2 після слів і цифр "Міністерства економіки України від 14.09.2007 N 302" доповнити словами " (для одержання ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, заявка на одержання такої ліцензії подається заявником - суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності у двох примірниках. Один примірник оригіналу такої заявки протягом трьох робочих днів з дати її подання надсилається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України до Мінприроди для отримання погодження на ввезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять. За результатами розгляду цієї заявки з дати її отримання Мінприроди у триденний строк інформує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про підстави для відмови у видачі погодження на ввезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, у разі наявності таких підстав чи у десятиденний строк надсилає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України два примірники оригіналу погодження на ввезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, за встановленою цим органом формою)";

3) пункт 9 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"отримання Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від Мінприроди інформації про наявність підстав для відмови у видачі погодження на ввезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять (у разі звернення заявника - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності щодо оформлення ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять).".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

2. Унести до Форми заявки на одержання ліцензії на імпорт, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 14 вересня 2007 року N 302, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2007 року за N 1100/14367, такі зміни:

назву Форми після слів "ліцензії на імпорт" доповнити словом "товарів";

після графи "18. Підстава для запиту ліцензії" доповнити новою графою такого змісту:

"181. Додаткові дані про товар**:

назва озоноруйнівної речовини, повний хімічний склад

стан озоноруйнівної речовини (первинна, рекуперована або відновлена)

технологічний процес/тип і характер виробів та обладнання

цільове призначення використання озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять";

після виноски "* За наявності." доповнити новою виноскою такого змісту:

"** У разі ввезення на митну територію України озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять.".

3. Унести до пункту 4 Інструкції про заповнення заявки на одержання ліцензії на імпорт товарів, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 14 вересня 2007 року N 302, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2007 року за N 1102/14369, такі зміни:

абзаци шостий, сьомий викласти у такій редакції:

"реквізит 5 - одиниця виміру товару, що імпортується, та її код (для одержання ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин - у кілограмах; для одержання ліцензії стосовно товарів, що містять озоноруйнівні речовини, - згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) із зазначенням кількості кожної речовини в кілограмах на одиницю товару);

реквізит 6 - кількість товару, що імпортується, згідно з умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) (додатків, специфікацій до нього) у зазначених у реквізиті 5 одиницях виміру (для одержання ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, - із зазначенням кількості кожної речовини);";

після абзацу дев'ятнадцятого доповнити новим абзацом двадцятим такого змісту:

"реквізит 181 - назва озоноруйнівної речовини/суміші, повний хімічний склад озоноруйнівної речовини/суміші; стан озоноруйнівної речовини (первинна, рекуперована або відновлена); для озоноруйнівної речовини/суміші - технологічний процес, де буде використовуватися така речовина/суміш; для виробів та обладнання - найменування, тип та характер; цільове призначення використання озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять;".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий, двадцять перший вважати відповідно абзацами двадцять першим, двадцять другим.

4. Унести до розділу II Положення про порядок ліцензування експорту товарів, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 09 вересня 2009 року N 991, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2009 року за N 937/16953, такі зміни:

1) пункт 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Ліцензія стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, видається на виконання положень Монреальського протоколу на підставі погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, що надається Міністерством екології та природних ресурсів України до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у порядку міжвідомчого обміну інформацією у двох примірниках, один з яких зберігається в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) абзац другий пункту 2 після слів і цифр "Міністерства економіки України від 09.09.2009 N 991" доповнити словами " (для одержання ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, заявка на одержання такої ліцензії подається заявником - суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності у двох примірниках. Один примірник оригіналу такої заявки протягом трьох робочих днів з дати її подання надсилається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України до Мінприроди для отримання погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять. За результатами розгляду цієї заявки з дати її отримання Мінприроди у триденний строк інформує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про підстави для відмови у видачі погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, у разі наявності таких підстав чи у десятиденний строк надсилає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України два примірники оригіналу погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, за встановленою цим органом формою)";

3) пункт 8 після слів "в одному примірнику" доповнити словами " (оригінал ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, видається разом з оригіналом погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять)";

4) пункт 10 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"отримання Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від Мінприроди інформації про наявність підстав для відмови у видачі погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять (у разі звернення заявника - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності щодо оформлення ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять).".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

5. Унести до Форми заявки на видачу ліцензії на експорт товарів, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 09 вересня 2009 року N 991, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2009 року за N 937/16953, такі зміни:

після графи "18. Підстава для запиту ліцензії" доповнити новою графою такого змісту:

"181. Додаткові дані про товар**:

назва озоноруйнівної речовини, повний хімічний склад

стан озоноруйнівної речовини (первинна, рекуперована або відновлена)

тип і характер виробів та обладнання";

після виноски "* За наявності." доповнити новою виноскою такого змісту:

"** У разі вивезення з митної території України озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять.".

6. Унести до пункту 4 Інструкції про заповнення заявки на видачу ліцензії на експорт товарів, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 09 вересня 2009 року N 991, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2009 року за N 939/16955, такі зміни:

абзаци шостий, сьомий викласти у такій редакції:

"реквізит 5 - код одиниці виміру товару, що експортується (для одержання ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин - у кілограмах; для одержання ліцензії стосовно товарів, що містять озоноруйнівні речовини, - згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) із зазначенням кількості кожної речовини в кілограмах на одиницю товару);

реквізит 6 - кількість товару, що експортується, згідно з умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) (додатків, специфікацій до нього) у зазначених у реквізиті 5 одиницях виміру (для одержання ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, - із зазначенням кількості кожної речовини);";

після абзацу дев'ятнадцятого доповнити новим абзацом двадцятим такого змісту:

"реквізит 181 - назва озоноруйнівної речовини/суміші, повний хімічний склад озоноруйнівної речовини/суміші; стан озоноруйнівної речовини (первинна, рекуперована або відновлена); для виробів та обладнання - найменування, тип та характер;".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий, двадцять перший вважати відповідно абзацами двадцять першим, двадцять другим.

 

Директор департаменту регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Д. В. Гутенко

Опрос