Идет загрузка документа (742 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий

Минфин
Форма, Приказ от 20.10.2015 № 897
редакция действует с 01.12.2020

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2015

м. Київ

N 897

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2015 р. за N 1415/27860

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 8 липня 2016 року N 585
,
від 28 квітня 2017 року N 467
,
від 19 жовтня 2018 року N 842
,
від 14 листопада 2019 року N 481
(зміни, внесені
підпунктом 3 пункту 1 та пунктом 3 Змін, затверджених
  наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2019 року N 481,
 набирають чинності з
1 січня 2020 року),
від 29 жовтня 2020 року N 649

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства доходів і зборів України:

від 16 грудня 2013 року N 810 "Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за N 212/24989;

від 30 грудня 2013 року N 872 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за N 103/24880;

від 27 січня 2014 року N 84 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за N 284/25061;

від 06 лютого 2014 року N 121 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2014 року за N 296/25073.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2013 року N 39 "Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2013 року за N 215/22747.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

В. о. Міністра

І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Голова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
ринків фінансових послуг

І. Пашко

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 жовтня 2015 року N 897
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 квітня 2017 року N 467)

2

Звітний (податковий) період 20__ року
 


 

I квартал


 

Півріччя


 

Три квартали


 

Рік


 

Базовий звітний період квартал


 

Базовий звітний період рік


3

Звітний (податковий) період, що уточнюється,
20__ року


 

I квартал


 

Півріччя


 

Три квартали


 

Рік


5

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта1

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

 

 

6

Податкова адреса
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моб. тел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

 

7

Повне найменування
нерезидента ________________________________
___________________________________________
Місцезнаходження
нерезидента ________________________________
___________________________________________

Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу, українською мовою) ____________________________________
____________________________________
 

Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу)

 

 

 

8

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств)

9

Повне найменування інституту спільного інвестування2
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Реєстраційний код інституту спільного інвестування (за даними Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, ведення якого здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку)2

 

 

 

 

 

 

 

 

10
 

Особливі відмітки
Податкова декларація платника податку на прибуток підприємств:

 

виробника сільськогосподарської продукції

 

банку

 

страховика

 

суб'єкта, який здійснює випуск та проведення лотерей

 

суб'єкта, що провадить азартні ігри з використанням гральних автоматів

 

суб'єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри (у тому числі казино), крім азартних ігор з використанням гральних автоматів

 

постійного представництва нерезидента

 

підприємства (організації) громадської організації осіб з інвалідністю, яке отримало дозвіл на користування пільгою

 

платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації

 

суб'єкта господарювання - юридичної особи, яка обрала спрощену систему оподаткування

 

фізичної особи - підприємця, у тому числі такої, яка обрала спрощену систему оподаткування, або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність

 

іноземної компанії

 

інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи2

(грн)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

01

 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

02

 

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)

03 РІ

 

Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ) (+, -)

04

 

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)

05 ПЗ

 

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05 ПЗ) х ____2 / 100)

06

 

Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії

06.1 КІК

 

Дохід за договорами страхування, співстрахування і перестрахування, визначений підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:

07

 

за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України

07.1

 

страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування

07.2

 

Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 - рядок 07.1 - рядок 07.2) х ____3 / 100)

08

 

Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей (рядок 09.1 + рядок 09.2), у тому числі:

09

 

сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне значення (рядок 09.1.1 - рядок 09.1.2)):

09.1

 

загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї

09.1.1

 

сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення

09.1.2

 

сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом "е" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України

09.2

 

Податок на дохід, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 х ____4 / 100)

10

 

Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів

11

 

Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____5 / 100)

12

 

Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів

13

 

Сума виплачених гравцю виплат

14

 

Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) х ____6 / 100)

15

 

Зменшення нарахованої суми податку

16 ЗП

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)

17

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

18

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 - рядок 18) (+, -)8

19

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді

20АВ

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

21

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ - рядок 21)8

22

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період

23 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

24

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН - рядок 24)8

25

 

Виправлення помилок9

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється, або рядок 35 - рядок 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)), або рядок 26 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

26

 

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 27 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

27

 

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 28 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

28

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 29 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

29

 

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

30

 

Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів9

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 25 - рядок 25 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 30 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

31

 

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 31 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

32

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 32 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

33

 

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

34

 

Податкові зобов'язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України, не пов'язані з виправленням помилок

Сума збільшення податкового зобов'язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно до пунктів 142.1 - 142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

35

 

Штрафні санкції за порушення положень пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

36

 

Пеня, нарахована на виконання вимог статті 1231 глави 11 розділу II, пунктів 142.1 - 142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

37

 

Додатки на ___ арк.

Інформація, наведена в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств та додатках до неї, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія (за наявності)
та номер паспорта
16)

______________
(підпис)

__________________
(
власне ім'я та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія (за наявності)
та номер паспорта
16)

 
____________
(підпис)

 
_______________
(
власне ім'я та прізвище)

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ, або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податку, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

2 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств подається платником податку - юридичною особою за результатами діяльності інституту спільного інвестування (заповнюється поле 9).

У разі якщо платник податку здійснює управління активами кількох інститутів спільного інвестування, Податкова декларація з податку на прибуток підприємств складається та подається окремо по кожному інституту спільного інвестування без статусу юридичної особи, активами яких він управляє відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування", із заповненням рядка 9 та проставлянням позначки "інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи2" у рядку 10 "Особливі відмітки".

3 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

4 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

5 Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена пунктом 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

Суб'єкти, які здійснюють випуск та проведення лотерей, щоквартально сплачують податок на дохід у порядку і в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, з поданням Податкової декларації з податку на прибуток підприємств згідно з пунктом 137.8 статті 137 розділу III Податкового кодексу України.

6 Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

7 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

8 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.

9 Заповнюється платниками податку, які подають звітність поквартально та за рік. У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 (22, 25) дорівнює рядку 17 (20 АВ, 23 ПН) Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

10 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

11 У відповідних клітинках проставляється позначка "+", крім клітинок під літерами "ПН" та "КІК", у яких проставляється кількість поданих додатків до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

12 Заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

13 Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств з урахуванням вимог статті 137 розділу III Податкового кодексу України. Фінансова звітність, що складається платниками податку на прибуток, є додатком до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка "+".

14 Банки подають фінансову звітність за формами відповідно до постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за N 1288/20026 (із змінами).

15 Заповнюється у разі подання разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств доповнення.

16 Заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу III Податкового кодексу України.

17 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Податкової декларації з податку на прибуток підприємств заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

(Податкова декларація із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 19.10.2018 р. N 842,
від 14.11.2019 р. N 481,
від 29.10.2020 р. N 649)

 

(У тексті додатків слова "ініціали, прізвище" замінено словами "власне ім'я, прізвище" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29 жовтня 2020 року N 649)

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


Додаток АВ
до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 


Звітний (податковий) період 20__ року

 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів), у тому числі:

1

 

сума дивідендів, виплачена фізичним особам

1.1

 

сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування

1.2

 

сума дивідендів, виплачена платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди

1.3

 

частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до статті 111 Закону України "Про управління об'єктами державної власності"

1.4

 

сума дивідендів, що виплачена материнською компанією

1.5

 

Сума дивідендів, що отримана материнською компанією

2

 

Сума перевищення отриманих над виплаченими материнською компанією дивідендів у попередньому звітному (податковому) році

3

 

Сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів - (рядок 04 + рядок 07- рядок 07.2 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13 - рядок 14 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств))1

4

 

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 2 - рядок 3 додатка АВ), але не більше значення рядка 4 додатка АВ

5

 

Сума авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 5 додатка АВ х ____2 / 100) (переноситься в рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

6

 

____________
1 Формула застосовується у разі, якщо грошове(і) зобов'язання з податку на прибуток, нараховане(і) за звітний(і) рік (роки), за підсумками якого(их) виплачуються дивіденди, погашене(і). У разі якщо грошове(і) зобов'язання з податку на прибуток, нараховане(і) за звітний(і) рік (роки), за підсумками якого(их) виплачуються дивіденди, не погашене(і), то у рядку 4 цього додатка зазначається вся сума дивідендів, що підлягає виплаті. Якщо дивіденди виплачуються одразу за декілька років, сума перевищення обчислюється за формулою окремо за кожним роком та у рядку 4 цього додатка проставляється сума позитивних значень відповідних перевищень.

2 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
____________

Керівник (уповноважена особа)

__________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

____________________
(
власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
__________________
(підпис)

 
 
____________________
(
власне ім'я, прізвище)

(додаток АВ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.10.2018 р. N 842)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


Додаток ЗП
до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 


Звітний (податковий) період 20__ року

 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 додатка ЗП)

16

 

Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду (підпункт 141.4.9 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

16.1

 

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді (переноситься показник рядка 6 додатка АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

16.2

 

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 16.4.2 додатка ЗП до рядка 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств попереднього звітного (податкового) року)

16.3

 

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) (рядок 16.2 + рядок 16.3), у тому числі:

16.4

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді

16.4.1

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 16.4 - рядок 16.4.1, переноситься до рядка 16.3 додатка ЗП до рядка 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період)

16.4.2

 

Рядок виключено

16.5

 

Керівник (уповноважена особа)

__________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

____________________
(
власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
__________________
(підпис)

 
 
____________________
(
власне ім'я, прізвище)

(додаток ЗП із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 19.10.2018 р. N 842,
від 29.10.2020 р. N 649)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

Додаток ПН
до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за
наявності) та номер паспорта

 

Звітний (податковий) період 20 __ року

 


 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України3

Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором4

Сума податку (графа 3 х графу 4/100 або графа 3 х графу 5/100)

Сума податку до сплати при виплаті доходу у будь-якій формі, відмінній від грошової, або якщо податок не було утримано з доходу під час його виплати (графа 3 х 100/(100 - графа 4) - графа 3) або (графа 3 х 100/(100 - графа 5) - графа 3)

Сума податку (графа 6 або графа 7)5

1

2

3

4

5

6

7

8

Проценти, дисконтні доходи

1

 

15

 

 

 

 

Дивіденди

2

 

15

 

 

 

 

Роялті

3

 

15

 

 

 

 

Фрахт

4

 

6

 

 

 

 

Доходи від інжинірингу

5

 

15

 

 

 

 

Лізингова/орендна плата

6

 

15

 

 

 

 

Доходи від продажу нерухомого майна

7

 

15

 

 

 

 

Прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб - резидентів

8

 

15

 

 

 

 

Прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав

9

 

15

 

 

 

 

Прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження акцій, корпоративних прав у статутному капіталі юридичної особи - резидента України

10

 

15

 

 

 

 

Доходи, отримані від провадження спільної діяльності, здійснення довгострокових контрактів

11

 

15

 

 

 

 

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

12

 

15

 

 

 

 

Брокерська, комісійна або агентська винагорода

13

 

15

 

 

 

 

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї)

14

 

15

 

 

 

 

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

15

 

15

 

 

 

 

Доходи від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мінеральних джерел та інших природних ресурсів

16

 

15

 

 

 

 

Інші доходи

17

 

15

 

 

 

 

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями6

18

 

18

 

 

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу другого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

19

 

0

 

 

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу третього підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

20

 

4

 

 

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу четвертого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

21

 

0

 

 

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу п'ятого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

22

 

12

 

 

 

 

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

23

 

20

 

 

 

 

Проценти, дохід (дисконт) або прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями (крім прибутку нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями), або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

24

 

Х

Х

Х

Х

Х

Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), що відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи віднесені до витрат Національного банку України, або за кредити (позики), що отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

25

 

Х

Х

Х

Х

Х

Проценти за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам відповідно до підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

26

 

5

 

 

 

 

Проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам до 31 грудня 2016 року, якщо кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі та відповідають умовам підпункту "б" підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України (пункт 46 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

27

 

Х

Х

Х

Х

Х

Проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам у період з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, якщо такі доходи відповідають умовам підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України (пункт 47 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

28

 

Х

Х

Х

Х

Х

Доходи за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом відповідно до пункту 37 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

29

 

Х

Х

Х

Х

Х

Сума перевищення доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в підпунктах "а", "в", "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки" (абзац другий підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

30

 

15

 

 

 

 

Сума вартості товарів (робіт, послуг) (крім цінних паперів та деривативів), що придбаваються у нерезидента, зазначеного в підпунктах "а", "в", "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки" (абзац другий підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

31

 

15

 

 

 

 

Сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в підпунктах "а", "в", "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу "витягнутої руки" (абзац другий підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

32

 

15

 

 

 

 

Виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника - нерезидента України у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи (абзац другий підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

33

 

15

 

 

 

 

Усього

34

 

Х

Х

 

 

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 18 таблиці 1)

____________
1 Повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що зазначені у контракті/договорі.

Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції - відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 8 січня 2020 року N 32, або назва вільної економічної зони.

2 У разі наявності офшорного статусу відповідно до підпункту 14.1.1221 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України.

3 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

4 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та норму, за якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України).

5 Значення графи 8 рядка 34 таблиці 1 переноситься до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

6 Значення рядка 18 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі рядка 18 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 18 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі рядка 18 графи 6 таблиці 2.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)

____________________
(власне ім'я, прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
_______________________
(підпис)

____________________
(власне ім'я, прізвище)

(додаток ПН із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 19.10.2018 р. N 842,
від 14.11.2019 р. N 481
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.10.2020 р. N 649)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


Додаток ТЦ
до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

 

 

Звітний (податковий) період 20__ року

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 


 

 

Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань платника податку1

Загальні відомості2

Код наймену-
вання операції2

Предмет контрольованої операції2

Дата здійс-
нення операції2

Номер додатка4

Номер з/п контро-
льо-
ваної опе-
рації5

При продажу товарів (робіт, послуг)

При придбанні товарів (робіт, послуг)

повне наймену-
вання (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка бере участь у контро-
льованій операції

код особи

контракт (договір)

опис пред-
мета операції

код типу пред-
мета операції

код товару за УКТ ЗЕД3

код послуги згідно з Класифіка-
цією зовнішньо-
еконо-
мічних послуг
3

з

по

міні-
мальне значення діапазону цін /
рентабель-
ності6

сума коригу-
вання

макси-
мальне значення діапазону цін /
рентабель-
ності6

сума коригу-
вання

дата

но-
мер

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими відображаються у додатку ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього7

 

 

 

 

Цінні папери, операції з якими відображаються у додатку ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього8

 

 

 

 

____________
1 Подається у разі проведення платником податку самостійного коригування, проведеного відповідно до
підпунктів 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

2 Відомості граф 1 - 12 формуються згідно з Порядком складання Звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року N 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за N 187/28317.

3 Якщо контрагентом у контрольованих операціях є резидент України, зазначається код предмета операції за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010.

4 Графа збігається з номером додатка у Звіті про контрольовані операції, що поданий платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

5 Зазначається номер за порядком з графи 1 розділу "Відомості про контрольовані операції" додатка до Звіту про контрольовані операції, номер якого зазначається у графі 13 таблиці 1, що поданий платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

6 Зазначається показник діапазону цін / рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов'язань. У разі використання показника діапазону рентабельності зазначається цифрове значення такого показника у відсотках.

7 Сумарне значення:

графи 15 відображається у рядку 3.1.3 ТЦ додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;

графи 17 відображається у рядку 3.1.4 ТЦ додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

8 Сумарне значення:

графи 15 відображається у рядку 01.12 ТЦ додатка ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;

графи 17 відображається у рядку 02.12 ТЦ додатка ЦП до рядка 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Керівник (уповноважена особа)

__________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

____________________
(
власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
__________________
(підпис)

 
 
____________________
(
власне ім'я, прізвище)

(додаток ТЦ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.10.2018 р. N 842)

 

 

Звітна

 

Звітна нова


Додаток ВП
до рядків 26 - 29, 31 - 33
, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 


 

1

Звітний (податковий) період 20__ року


 

I квартал


 

Півріччя


 

Три квартали


 

Рік


2

Звітний (податковий) період, що уточнюється,
20__ року


 

I квартал


 

Півріччя


 

Три квартали


 

Рік


Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)1

Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку

(грн)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

01

 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

02

 

Різниці, які виникають відповідно до розділу III Податкового кодексу України (+, -)

03 РІ

 

Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ) (+, -)

04

 

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)

05 ПЗ

 

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05 ПЗ) х ____2 / 100)

06

 

Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії

06.1 КІК

 

Дохід за договорами страхування, співстрахування та перестрахування, визначений підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:

07

 

за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України

07.1

 

страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування

07.2

 

Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 - рядок 07.1 - рядок 07.2) х ____3 / 100)

08

 

Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей (рядок 09.1 + рядок 09.2), у тому числі:

09

 

сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне значення (рядок 09.1.1 - рядок 09.1.2)):

09.1

 

загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї

09.1.1

 

сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення

09.1.2

 

сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом "е" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України

09.2

 

Податок на дохід, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (рядок 09 х ____4 / 100)

10

 

Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів

11

 

Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період (рядок 11 х ____5 / 100)

12

 

Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів

13

 

Сума виплачених гравцю виплат

14

 

Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення (рядок 13 - рядок 14) х ____6 / 100)

15

 

Зменшення нарахованої суми податку

16 ЗП

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)

17

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

18

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 - рядок 18) (+, -)8

19

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді

20 АВ

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

21

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ - рядок 21)8

22

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам

23 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

24

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН - рядок 24)8

25

 

Сума збільшення податкового зобов'язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно пунктів 142.1 - 142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

35

 

Таблиця 2. Результати виправлення помилок(ки)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Виправлення помилок

 

 

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється, або рядок 35 - рядок 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) (переноситься до рядка 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної / звітної нової)))

26

 

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) (переноситься до рядка 27 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної / звітної нової)))

27

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 26 х 5 %) (переноситься до рядка 28 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної / звітної нової))

28

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 29 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної / звітної нової))

29

 

Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду з доходів (прибутків) нерезидентам, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 25 - рядок 25 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) (переноситься до рядка 31 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної / звітної нової)))

30

 

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 30 х 5 %) (переноситься до рядка 32 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної / звітної нової))

31

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної / звітної нової))

32

 

Таблиця 3. Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків - форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється9

____________
1 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємств відповідно до
статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

2 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

3 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

4 Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена пунктом 136.6 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

Суб'єкти, які здійснюють випуск та проведення лотерей, щоквартально сплачують податок на дохід у порядку і в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, з поданням Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, згідно з пунктом 137.8 статті 137 розділу III Податкового кодексу України.

5 Зазначається ставка податку на дохід у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.1 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

6 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена підпунктом 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

7 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.

8 Заповнюється платниками податку, які подають звітність поквартально та за рік. У платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 (22, 25) дорівнює рядку 17 (20, 23) Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

9 Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств з урахуванням вимог статті 137 розділу III Податкового кодексу України. Фінансова звітність, що складається платниками податку на прибуток, є додатком до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка "+".

10 Банки подають фінансову звітність за формами відповідно до постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за N 1288/20026 (із змінами).

Керівник (уповноважена особа)

__________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

____________________
(
власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
__________________
(підпис)

 
 
____________________
(
власне ім'я, прізвище)

(додаток ВП із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 19.10.2018 р. N 842,
від 14.11.2019 р. N 481
,
від 29.10.2020 р. N 649)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

Додаток РІ
до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за наявності)
та номер паспорта

 

Звітний (податковий) період 20 __ року

 


 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Різниці

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

Різниці, на які зменшується фінансовий результат

код

назва різниці

сума

код

назва різниці

сума

1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу III Податкового кодексу України)

1.1.1

Сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

1.2.1 АМ

Сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

1.1.1.1

Сума уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

1.2.1.1

Сума дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

1.2.1.2

Сума вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

1.1.2

Сума залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

1.2.2

Сума залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень статті 138 розділу III Податкового кодексу України, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

1.1.3

Сума залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

1.2.3

Сума первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу (пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

1.1.4

Сума витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

2. Різниці, що виникають при формуванні забезпечень (резервів) (стаття 139 розділу III Податкового кодексу України)

Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат

2.1.1

Сума витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.1 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

2.2.1

Сума використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), сформованого відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

2.2.1.1

Сума коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

Резерв сумнівних боргів

2.1.2

Сума витрат на формування резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

2.2.2

Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

2.1.3

Сума витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів або понад резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) (підпункт 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

2.2.3

Сума списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)), що відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

Резерви банків та небанківських фінансових установ

2.1.4

Сума використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (підпункт 1 підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

2.2.4

Сума списання у попередніх звітних періодах активу, який у звітному періоді набув ознак, визначених підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

2.2.4.1

Сума доходів (зменшення витрат) від погашення раніше списаної за рахунок резерву заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

2.1.5

Сума використання резерву у зв'язку із припиненням визнання активу при прощенні заборгованості фізичних осіб, які є пов'язаними з таким кредитором або перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, або перебували з таким кредитором у трудових відносинах і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки (підпункт 2 підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Податкового кодексу України)

3.1.1

Сума перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями (пункт 140.2 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

3.2.1

Сума процентів, зменшена щорічно на 5 відсотків, яка збільшила фінансовий результат до оподаткування минулих періодів (пункт 140.3 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

3.1.2

Сума відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.5.8 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

3.2.2

Сума уцінки, врахованої у фінансовому результаті до оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.4.6 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.2.3

Сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.2.3.1

Сума нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на користь платника від інших платників податку на прибуток підприємств (крім інститутів спільного інвестування та платників, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування) (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.2.3.2

Сума нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягає виплаті на користь платника від контрольованої іноземної компанії в межах, що не перевищує суму, на яку збільшувався об'єкт оподаткування відповідно до підпункту 134.1.7 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України (підпункт 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.2.3.3

Сума нарахованих доходів від участі в капіталі нерезидентів (у тому числі контрольованих іноземних компаній), за умови, що доля участі в капіталі нерезидента становить щонайменше 10 відсотків протягом календарного року та такий нерезидент не входить до переліку держав (територій), визначених відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України (крім держав (територій), з якими є чинні міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування доходів) (підпункт 140.4.3 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.2.3.4

Сума нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на користь платника від нерезидента, за умови, що доля участі в капіталі нерезидента становить щонайменше 10 відсотків протягом календарного року та такий нерезидент не входить до переліку держав (територій), визначених відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України (крім держав (територій), з якими є чинні міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування доходів) (підпункт 140.4.3 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.2.4

Сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (підпункт 140.4.4 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.2.4.1

Сума від'ємного значення об'єкта оподаткування платника податку, що реорганізується (підпункт 140.4.5 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.2.5

Сума субсидій, отриманих платником податку - суб'єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.4.7 пункту 140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

3.1.3 ТЦ1

Сума перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 розділу I Податкового кодексу України за результатами податкового (звітного) року (підпункт 140.5.1 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.4 ТЦ1

Сума перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки", при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 розділу I Податкового кодексу України за результатами податкового (звітного) року (підпункт 140.5.2 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.5

Сума втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації (підпункт 140.5.3 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.6

Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів і неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.6.1

Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.6.2

Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.6.3

Розмір різниці між вартістю придбання товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт, послуг та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки" (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.7

Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 Податкового кодексу України), реалізованих на користь нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України (підпункт 140.5.51 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.7.1

Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 Податкового кодексу України), реалізованих на користь нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "ґ" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (підпункт 140.5.51 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.7.2

Розмір різниці між вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", та вартістю реалізації товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (підпункт 140.5.51 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.8

Сума витрат по нарахуванню роялті (підпункти 140.5.6 - 140.5.7 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.9

Сума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення підпункту 140.5.14 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України) у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.10

Сума перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (підпункт 140.5.10 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.10.1

Сума повної або часткової компенсації один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, якщо така компенсація відповідно до Податкового кодексу України не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи - платника податку на доходи фізичних осіб (підпункт 140.5.10 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.11

Сума витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності, на користь осіб, які не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, а також на суму штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства (підпункт 140.5.11 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.12

Сума витрат, понесених платником податку у поточному звітному періоді за рахунок раніше отриманих субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", але не більше суми такої субсидії, здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.5.13 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.13

Сума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб'єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту інвалідів, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (підпункт 140.5.14 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

3.1.14

Сума витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети (підпункт 140.5.15 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4. Інші різниці (стаття 141 розділу III, стаття 39 розділу I, стаття 1231 розділу II, підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Страхові резерви страховиків

4.1.1

Позитивна різниця між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності страхових резервів (технічних, математичних, належних виплат страхових сум та інших, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, що не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах)(підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

4.2.1

Від'ємна різниця між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності страхових резервів (технічних, математичних, належних виплат страхових сум та іншими, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, які не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (за вирахуванням частки участі перестраховика у страхових резервах) (підпункт 141.1.4 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів

4.1.2

Сума від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.1 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

4.2.2

Сума позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.2 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

4.1.3 ЦП

Сума від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів (загальна сума уцінок цінних паперів перевищує загальну суму їх дооцінок за звітний період) (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), відображеного у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.1 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.1.4 ЦП

Сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій та/або від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових (звітних) періодах) (підпункт 141.2.5 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

Інші різниці

4.1.4.1

Позитивна різниця між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, що розраховані за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2.3

Сума нарахованого страховиком податку на дохід за ставкою, визначеною підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України (підпункт 141.1.1 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

 

Різниці, передбачені розділом I Податкового кодексу України

Х

Х

Х

4.2.4

Сума пропорційного коригування доходів з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.2.5

Сума пропорційного коригування витрат з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)

 

Різниці, передбачені розділом II Податкового кодексу України

4.1.5

Сума сплачених платежів, внесків, премій за договором довгострокового страхування життя чи договором страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення (стаття 1231 розділу II Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу XX Податкового кодексу України

4.1.5.1

Сума доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування (пункт 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.1.6

Сума амортизації, нарахована в бухгалтерському обліку на необоротні активи, що залишилися невведеними в експлуатацію станом на 01 січня 2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку збільшена на суму витрат, що враховані при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту "з" підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.1.7

Сума визнаних втрат від зменшення корисності тих необоротних активів, що залишилися невведеними в експлуатацію станом на 01 січня 2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку збільшена на суму витрат, що враховані при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту "з" підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.1.8

Сума витрат з розвідки/дорозвідки та облаштування нафтових та газових родовищ, які визнані в бухгалтерському обліку витратами звітного періоду у зв'язку з технічною неможливістю та/або економічною недоцільністю подальшого видобутку корисних копалин та були враховані при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту "з" підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.1.9

Сума заборгованості (її частини), попередньо віднесеної платником до зменшення доходу згідно з підпунктом 159.1.1 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.6

Сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі заборгованості, включеної до доходу відповідно до пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України) товарів, робіт, послуг, за якими виникла така заборгованість, попередньо віднесена платником до зменшення витрат відповідно до пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.10

Сума заборгованості, визнана судом чи за виконавчим написом нотаріуса (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2.7

Сума погашеної платником - покупцем заборгованості (її частини) (абзац перший підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.11

Сума заборгованості (її частина), погашена покупцем (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.8

Сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі погашеної заборгованості) товарів, робіт, послуг (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.12

Сума коштів, що надійшла на банківський рахунок або в касу платника податку після 01 січня 2015 року (абзац перший пункту 18 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.9

Сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 01 січня 2015 року (абзац другий пункту 18 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.13

Сума частки позитивної різниці між резервом, розрахованим банком відповідно до розділу III Податкового кодексу України на кінець 2014 року, та резервом на 01 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з пунктом 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (пункт 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.10

Сума частки від'ємної різниці між резервом, розрахованим банком відповідно до розділу III Податкового кодексу України на кінець 2014 року, та резервом на 01 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з пунктом 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (пункт 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.2.11

Витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 01 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 01 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 01 січня 2015 року (пункт 24 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.14

Сума витрат платника податку, який є боржником (позичальником) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у пункті 14 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", що виникають за правилами бухгалтерського обліку при списанні безнадійної дебіторської заборгованості за поставлені товари (роботи, послуги), що підлягали оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України - в розмірі, що не перевищує суму доходів, визначену у рядку 4.2.12 розділу 4 "Інші різниці" цього додатка (пункт 36 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.12

Сума доходу, що виникла у платника податку, який є боржником (позичальником) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у пункті 14 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (пункт 36 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.15

Одна третя частина суми доходів, визнаних у зв'язку із зменшенням (розформуванням) резервів, на яку зменшувався фінансовий результат до оподаткування згідно з підпунктом 1 пункту 39 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України, в кожному з трьох років, наступних за роком, у якому було погоджено план реструктуризації згідно із законом щодо фінансової реструктуризації або затверджено план санації згідно із статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації (підпункт 2 пункту 39 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.13

Сума доходів, визнаних відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності у зв'язку з розформуванням резервів внаслідок реструктуризації зобов'язань відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно зі статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації, якщо оподаткування таких резервів регулюється нормами пункту 139.3 статті 139 Податкового кодексу України (підпункт 1 пункту 39 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.2.14

Сума доходів, визнаних відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності внаслідок списання податкового боргу, анулювання (прощення) та/або розстрочення (відстрочення) зобов'язань платника відповідно до положень пункту 37 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України та закону щодо фінансової реструктуризації (підпункт 1 пункту 39 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.16

Сума витрат, що врахована під час визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток до 01 січня 2015 року та врахована у складі витрат відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності під час визначення фінансового результату до оподаткування після 01 січня 2015 року (пункт 42 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.15

Сума доходів, що врахована під час визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток до 01 січня 2015 року та врахована у складі доходів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності під час визначення фінансового результату до оподаткування після 01 січня 2015 року (пункт 42 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.17

Сума нарахованої амортизації основних засобів четвертої групи відповідно до пункту 43 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації (пункт 43 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.16

Сума розрахованої амортизації основних засобів четвертої групи відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України за відповідні податкові (звітні) періоди (пункт 43 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.17.1

Сума нарахованої амортизації основних засобів відповідно до пункту 431 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України протягом податкових (звітних) періодів, в яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів (пункті 431 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.16.1

Сума розрахованої амортизації основних засобів (визначених пунктом 431 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України) відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України за відповідні податкові (звітні) періоди (пункті 431 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.2.16.2

Сума амортизації різниці, що виникає в результаті порівняння балансової вартості (без урахування переоцінки) основних засобів за даними бухгалтерського обліку, яка є меншою, ніж балансова (залишкова) вартість основних засобів, розрахована відповідно до вимог розділу III Податкового кодексу України, та амортизується як окремий об'єкт основних засобів із застосуванням "прямолінійного" методу нарахування амортизації протягом двадцяти податкових (звітних) кварталів (пункт 52 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.18

Сума доходу, отриманого від реалізації газу (метану) вугільних родовищ, на який було зменшено фінансовий результат до оподаткування відповідно до абзацу другого пункту 16 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України, за результатами податкового року, що настає за податковим періодом застосування пільги - у разі відсутності цільового використання вивільнених від оподаткування коштів (пункт 16 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.17

Сума доходу, отриманого від операцій з газом (метаном) вугільних родовищ (реалізація, переробка, спалювання) та/або похідною сировиною газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі газоповітряною сумішшю із вмістом газу (метану), яка не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання (пункт 16 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.19

Від'ємна різниця (яка буде відображена через рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром резервів за активами (у тому числі групами активів), розрахованим станом на початок 2018 року відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що застосовуватимуться з 2018 року, та розміром резервів, сформованих у зв'язку зі зменшенням корисності активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, які застосовувалися станом на кінець 2017 року (пункт 49 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.18

Позитивна різниця (яка буде відображена через рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром резервів за активами (у тому числі групами активів), розрахованим станом на початок 2018 року відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що застосовуватимуться з 2018 року, та розміром резервів, сформованих у зв'язку зі зменшенням корисності активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, які застосовувалися станом на кінець 2017 року (пункт 49 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

4.2.19

Накопичена станом на кінець 2017 року сума перевищення розміру резерву, сформованого у зв'язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності, над лімітом, розрахованим відповідно до положень Податкового кодексу України, у тому числі відповідно до пункту 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (крім частини резерву (у межах перевищення над лімітом), що була використана або розформована у звітних (податкових) періодах до 01 січня 2018 року) (пункт 50 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.20

Сума витрат, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок використання закладом охорони здоров'я державної та/або комунальної власності та/або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, що є платником податку на прибуток, коштів або товарів, визначених пунктом 512 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (пункт 512 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.20

Сума доходів, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок отримання закладом охорони здоров'я державної та/або комунальної власності та/або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, що є платником податку на прибуток, коштів або товарів, визначених пунктом 512 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (пункт 512 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.1.21

Сума витрат, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок використання закладом охорони здоров'я державної та/або комунальної власності, що є платником податку на прибуток, товарів (лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України (пункт 513 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

4.2.21

Сума доходів, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок отримання закладом охорони здоров'я державної та/або комунальної власності, що є платником податку на прибуток, товарів (лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України (пункт 513 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

 

01

Усього різниць, на які збільшується фінансовий результат

 

02

Усього різниць, на які зменшується фінансовий результат

 

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 01 - рядок 02) (+, -)2

03

 

____________
1 Детальна інформація щодо різниці наводиться у додатку ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

2 Значення рядка 03 додатка РІ переноситься до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Керівник (уповноважена особа)

__________________
(підпис)

____________________
(власне ім'я, прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
__________________
(підпис)

 
_____________________
(власне ім'я, прізвище)

(додаток РІ у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.10.2018 р. N 842
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 14.11.2019 р. N 481
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.10.2020 р. N 649)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


Додаток ПЗ
до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

Звітний (податковий) період 20__ року

 


 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Таблиця 1. Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування

Таблиця 2. Підстави для застосування пільги

____________
* Підставу "А" надано для прикладу, заповнюється від "А" до "Я" за наявності законодавчих підстав.

Керівник (уповноважена особа)

__________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

____________________
(
власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
__________________
(підпис)

 
 
____________________
(
власне ім'я, прізвище)

(додаток ПЗ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.10.2018 р. N 842)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

Додаток АМ
до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 

Звітний (податковий) період 20 __ року

 


 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Інформація щодо нарахованої амортизації

 

Звітний (податковий) період 2020 року, в якому прийнято
рішення про застосування "виробничого" методу амортизації

 

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Інформація про результати інвентаризації об'єктів основних засобів, станом на 1 число податкового (звітного) періоду 2020 року, в якому прийнято рішення про застосування "виробничого" методу амортизації 3

____________
1 Значення графи 5 рядка 1.2.1 переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

2 Заповнюється при розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів з використанням мінімально допустимого строку амортизації відповідно до пунктів 43 та 431 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.

3 Зазначається у разі прийняття рішення про застосування "виробничого" методу нарахування амортизації відповідно до пункту 52 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.

Керівник (уповноважена особа)

________________
(підпис)

____________________
(власне ім'я, прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 
 
______________
(підпис)

 
 
____________________
(власне ім'я, прізвище)

(додаток АМ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.10.2018 р. N 842
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.10.2020 р. N 649)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


Додаток ЦП
до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 


Звітний (податковий) період 20__ року

 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 - 01.11) + рядок 01.12 + рядок 01.13):

01

 

акції, з них:

01.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

01.1.1

 

облігації підприємств, з них:

01.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

01.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

01.3

 

облігації зовнішніх державних позик

01.4

 

облігації місцевих позик

01.5

 

облігації міжнародних фінансових організацій

01.6

 

іпотечні облігації

01.7

 

інвестиційні сертифікати

01.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

01.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

01.10

 

інші види цінних паперів

01.11

 

Сума самостійного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

01.12 ТЦ

 

Сума пропорційного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

01.13

 

Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 - 02.11) + рядок 02.12 + рядок 02.13):

02

 

акції, з них:

02.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

02.1.1

 

облігації підприємств, з них:

02.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

02.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

02.3

 

облігації зовнішніх державних позик

02.4

 

облігації місцевих позик

02.5

 

облігації міжнародних фінансових організацій

02.6

 

іпотечні облігації

02.7

 

інвестиційні сертифікати

02.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

02.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

02.10

 

інші види цінних паперів

02.11

 

Сума самостійного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

02.12 ТЦ

 

Сума пропорційного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

02.13

 

Від'ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року

03

 

Загальний результат переоцінки цінних паперів (рядок 4.1.3.1 - рядок 4.1.3.2) (+, -)1:

4.1.3 РІ

 

загальна сума дооцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування

4.1.3.1

 

загальна сума уцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування

4.1.3.2

 

Від'ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах

04

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03 - рядок 04) (+, -)2

4.1.4 РІ

 

____________
1 Переноситься в рядок 4.1.3 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі від'ємного значення.

2 Переноситься в рядок 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі позитивного значення.

Керівник (уповноважена особа)

__________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

____________________
(
власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
__________________
(підпис)

 
 
____________________
(
власне ім'я, прізвище)

(додаток ЦП із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.10.2018 р. N 842)

(Податкова декларація із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 р. N 585
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 28.04.2017 р. N 467)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


Додаток ПП
до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Інформація про суми податкових пільг1

____________
1 Подається відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг" (із змінами) платником податку, що не сплачує податок у зв'язку з отриманням податкових пільг.

2 Довідник пільг затверджується Державною фіскальною службою України відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг" (із змінами).

3 У разі якщо строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду.

4 Зазначається обсяг пільг відповідно до довідника пільг у разі цільового використання податкових пільг.

Керівник (уповноважена особа)

________________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

_______________________
(
власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

_______________________
(
власне ім'я, прізвище)

(Податкову декларацію доповнено додатком ПП згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2019 р. N 481
,
додаток ПП із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.10.2020 р. N 649)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

Додаток КІК
до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 

Звітний (податковий) період 20 __ року

 


 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Розрахунок прибутку контрольованої іноземної компанії3

Наявність додатків7

КІК-ТЦ

КІК-К

КІК-ЦП

 

 

 


 
 
_________________________________

____________
1 Повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що зазначені у контракті/договорі.

Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції - відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 8 січня 2020 року N 32, або назва вільної економічної зони.

2 У разі наявності офшорного статусу відповідно до підпункту 14.1.1221 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України.

3 Додаток заповнюється окремо по кожній контрольованій іноземній компанії.

4 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

5 Зазначається частка (у відсотках) контролюючої особи в контрольованій іноземній компанії безпосереднього або опосередкованого володіння, відображена у Звіті про контрольовані іноземні компанії.

6 Значення рядка 06 додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств переноситься до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

7 У відповідних клітинках проставляється позначка "+".

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)

____________________
(власне ім'я, прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
_______________________
(підпис)

_______________
(власне ім'я, прізвище)

(Податкову декларацію доповнено додатком КІК згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.10.2020 р. N 649)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

Додаток КІК-К
до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 

Звітний (податковий) період 20 __ року

 


 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


КОРИГУВАННЯ

Коригування, на які збільшується фінансовий результат до оподаткування

Коригування, на які зменшується фінансовий результат до оподаткування

код

назва

сума

код

назва

сума

1.1

Сума від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів та/або інших корпоративних прав, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до стандартів фінансової звітності (підпункт 392.3.2.1 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

2.1

Сума позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів та/або інших корпоративних прав, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до стандартів фінансової звітності (підпункт 392.3.2.1 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

1.2 КІК-ЦП

Сума від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів та/або інших корпоративних прав (загальна сума уцінок цінних паперів та/або інших корпоративних прав перевищує загальну суму їх дооцінок за податковий (звітний) період) (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), відображена у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до стандартів фінансової звітності (підпункт 392.3.2.1 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

х

х

х

1.3 КІК-ЦП

Позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів та/або інших корпоративних прав (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів та/або інших корпоративних прав перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій та/або від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів та/або інших корпоративних прав, не врахованих у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів та/або інших корпоративних прав (підпункт 392.3.2.1 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

х

х

х

1.4

Сума уцінки, врахована у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів фінансової звітності, які застосовує контрольована іноземна компанія (підпункт 392.3.2.1 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

х

х

х

1.5

Втрати від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розраховані за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації (підпункт 392.3.2.1 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

х

х

х

1.6

Витрати від уцінки необоротних активів (основних фондів та нематеріальних активів) (підпункт 392.3.2.2 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

2.2

Витрати від уцінки необоротних активів (основних фондів та нематеріальних активів) (визнаних в момент реалізації (відчуження) таких необоротних активів або у разі проведення дооцінки таких необоротних активів у межах суми проведеної дооцінки) (підпункт 392.3.2.2 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

1.7

Витрати на нарахування процентів за борговими зобов'язаннями у сумі, що перевищує 30 відсотків суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань контрольованої іноземної компанії за даними фінансової звітності звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів (підпункт 392.3.2.3 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

х

х

х

1.8

Витрати на формування резервів за сумнівною заборгованістю, іншою дебіторською заборгованістю (підпункт 392.3.2.3 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

2.3

Доходи від розформування резервів за сумнівною заборгованістю, іншою дебіторською заборгованістю (підпункт 392.3.2.3 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

1.9

Витрати на списання безнадійної заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів (підпункт 392.3.2.3 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

2.4

Витрати на списання безнадійної заборгованості, яка відповідає ознакам, передбаченим підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (підпункт 392.3.2.3 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

1.10 КІК- ТЦ3

Сума перевищення доходів, розрахованих за принципом "витягнутої руки" відповідно до правил, встановлених статтею 39 Податкового кодексу України над доходами за операціями з нерезидентами - пов'язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України (підпункт 392.3.2.4 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

х

х

х

1.11 КІК- ТЦ3

Сума перевищення витрат за операціями з нерезидентами - пов'язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України над витратами, розрахованими за принципом "витягнутої руки" відповідно до правил, встановлених статтею 39 Податкового кодексу України (підпункт 392.3.2.4 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

х

х

х

х

х

х

2.5

Сума пропорційного коригування (підпункт 392.3.2.4 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

х

х

х

2.6

Сума нарахованих доходів від участі в капіталі в іншій контрольованій іноземній компанії (підпункт 392.3.2.5 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

х

х

х

2.7

Сума нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті від іншої контрольованій іноземній компанії (підпункт 392.3.2.5 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

х

х

х

2.8

Сума доходу у вигляді прибутку постійного представництва на території України (підпункт 392.3.2.6 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

х

х

х

2.9

Сума нарахованих доходів від участі в капіталі юридичних осіб, зареєстрованих в Україні (підпункт 392.3.2.7 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

х

х

х

2.10

Сума нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті від юридичних осіб, зареєстрованих в Україні (підпункт 392.3.2.7 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

х

х

х

2.11

Від'ємне значення скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії попереднього звітного року (підпункт 392.3.3 пункту 392.3 статті 392 Податкового кодексу України)

 

01

Усього коригувань, на які збільшується фінансовий результат

 

02

Усього коригувань, на які зменшується фінансовий результат

 

Коригування, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 3001 - рядок 02) (+, -)4

03

 

____________
1 Повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що зазначені у контракті/договорі.

Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції - відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 8 січня 2020 року N 32, або назва вільної економічної зони.

2 У разі наявності офшорного статусу відповідно до підпункту 14.1.1221 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України.

3 Детальна інформація щодо різниці наводиться у додатку КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

4 Значення рядка 03 додатка КІК-К до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств переноситься до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)

____________________
(власне ім'я, прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
_______________________
(підпис)

 
 
____________________
(власне ім'я, прізвище)

(Податкову декларацію доповнено додатком КІК-К згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.10.2020 р. N 649)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

Додаток КІК-ТЦ
до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за
наявності) та номер паспорта

Звітний (податковий) період 20____ року

 


 

Повне найменування нерезидента1 __________________________________________
__________________________________________

Місцезнаходження нерезидента1
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Код нерезидента в країні резиденції

Назва країни резиденції
нерезидента1 ______________________________
__________________________________________
 
 
 
 

Код країни резиденції1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу2

 

Відмітка про відсутність статусу юридичної особи

 


Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань платника податку3

Загальні відомості4

Код наймену-
вання операції
4

Предмет контрольованої операції4

Дата здійснення операції4

Номер додатка6

Номер з/п контрольо-
ваної операції
7

При продажу товарів (робіт, послуг)

При придбанні товарів (робіт, послуг)

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка бере участь у контрольованій операції

код особи

контракт (договір)

опис предмета операції

код типу предмета операції

код то-
вару за
УКТ ЗЕД5

код послуги згідно з Класифіка-
цією зовнішньо- економічних послуг
5

з

по

мінімальне значення діапазону цін/рента-
бельності
8

сума коригуван-
ня

максимальне значення діапазону цін/рента-
бельності
8

сума коригу-
вання

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими відображаються у додатку КІК-ЦП до рядків 1.2 ЦП-КІК, 1.3 ЦП-КІК додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього9

 

 

 

 

Цінні папери, операції з якими відображаються у додатку КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього10

 

 

 

 

____________
1 Повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що зазначені у контракті/договорі.

Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції - відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 8 січня 2020 року N 32, або назва вільної економічної зони.

2 У разі наявності офшорного статусу відповідно до підпункту 14.1.1221 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України.

3 Подається у разі проведення платником податку самостійного коригування, проведеного відповідно до підпунктів 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

4 Відомості граф 1 - 12 формуються згідно з Порядком складання Звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року N 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за N 187/28317.

5 Якщо контрагентом у контрольованих операціях є резидент України, зазначається код предмета операції за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010.

6 Графа збігається з номером додатка у Звіті про контрольовані операції, що поданий платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

7 Зазначається номер за порядком з графи 1 розділу "Відомості про контрольовані операції" додатка до Звіту про контрольовані операції, номер якого зазначається у графі 13 таблиці 1, що поданий платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

8 Зазначається показник діапазону цін/рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов'язань. У разі використання показника діапазону рентабельності зазначається цифрове значення такого показника у відсотках.

9 Сумарне значення:

графи 15 відображається у рядку 1.10 КІК-ТЦ додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;

графи 17 відображається у рядку 1.11 КІК-ТЦ додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

10 Сумарне значення:

графи 15 відображається у рядку 01.12 КІК-ТЦ додатка КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;

графи 17 відображається у рядку 02.12 КІК-ТЦ додатка КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Керівник (уповноважена особа)

__________________
(підпис)

____________________
(власне ім'я, прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
_________________
(підпис)

 
____________________
(власне ім'я, прізвище)

(Податкову декларацію доповнено додатком КІК-ТЦ згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.10.2020 р. N 649)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

Додаток КІК-ЦП
до рядка 1.2 КІК-ЦП додатка 1.3 КІК-ЦП до рядка 02.1 КІК-К Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 

Звітний (податковий) період 20 __ року

 


 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 - 01.11) + рядок 01.12 + рядок 01.13):

01

 

акції, з них:

01.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

01.1.1

 

облігації підприємств, з них:

01.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

01.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

01.3

 

облігації зовнішніх державних позик

01.4

 

облігації місцевих позик

01.5

 

облігації міжнародних фінансових організацій

01.6

 

іпотечні облігації

01.7

 

інвестиційні сертифікати

01.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

01.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

01.10

 

інші види цінних паперів

01.11

 

Сума самостійного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

01.12 КІК-ТЦ

 

Сума пропорційного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+,-)

01.13

 

Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 - 02.11) + рядок 02.12 + рядок 02.13):

02

 

акції, з них:

02.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

02.1.1

 

облігації підприємств, з них:

02.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

02.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

02.3

 

облігації зовнішніх державних позик

02.4

 

облігації місцевих позик

02.5

 

облігації міжнародних фінансових організацій

02.6

 

іпотечні облігації

02.7

 

інвестиційні сертифікати

02.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

02.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

02.10

 

інші види цінних паперів

02.11

 

Сума самостійного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

02.12 КІК-ТЦ

 

Сума пропорційного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+,-)

02.13

 

Від'ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року

03

 

Загальний результат переоцінки цінних паперів (рядок 1.2.1 - рядок 1.2.2) (+,-)3:

1.2 КІК-К

 

загальна сума дооцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування

1.2.1

 

загальна сума уцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування

1.2.2

 

Від'ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах

04

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03 - рядок 04) (+,-)4

1.3 КІК-К

 

_____________________

1 Повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що зазначені у контракті/договорі.

Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції - відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 8 січня 2020 року N 32, або назва вільної економічної зони.

2 У разі наявності офшорного статусу відповідно до підпункту 14.1.1221 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України.

3 Переноситься в рядок 1.2 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі від'ємного значення.

4 Переноситься в рядок 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі позитивного значення.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)

____________________
(власне ім'я, прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
_______________________
(підпис)

 
 
____________________
(власне ім'я, прізвище)

(Податкову декларацію доповнено додатком КІК-ЦП згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.10.2020 р. N 649)

____________

Опрос