Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку представления в Администрацию Президента Украины материалов по ходатайствам осужденных о помиловании и исполнения указов Президента Украины о помиловании

Минюст
Приказ от 03.11.2015 № 2200/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.11.2015

м. Київ

N 2200/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 листопада 2015 р. за N 1358/27803

Про затвердження Змін до Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
 від 28 вересня 2012 року N 1439/5
згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 26 травня 2021 року N 1848/5)

Відповідно до підпункту 21 пункту 4 Положення про Державну пенітенціарну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 225, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 вересня 2012 року N 1439/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2012 року за N 1667/21979, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О. П.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної пенітенціарної
служби України

В. М. Палагнюк

Керівник Департаменту з питань
помилування Адміністрації
Президента України

О. Букалов

 

ЗМІНИ
до Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів Президента України про помилування

1. У розділі I:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Цей Порядок визначає механізм підготовки матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування і подання їх до Департаменту з питань помилування Адміністрації Президента України Державною пенітенціарною службою України та виконання указів Президента України про помилування згідно з Положенням про порядок здійснення помилування, затвердженим Указом Президента України від 21 квітня 2015 року N 223.";

2) абзац четвертий пункту 1.2 виключити.

2. У розділі II:

1) пункт 2.3 після слів "Клопотання засуджених про помилування" доповнити словом "негайно";

2) пункт 2.5 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Засуджена особа до особистого клопотання про помилування може долучити інші документи, які, на її погляд, мають значення для застосування помилування.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

3) пункт 2.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Засуджена особа до особистого клопотання про помилування може долучити інші документи, які, на її погляд, мають значення для застосування помилування.";

4) пункт 2.13 викласти в такій редакції:

"2.13. Відшкодування витрат за пересилання документів, які додаються до клопотань засуджених про помилування, з установи проводиться за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання установ.".

3. У розділі III:

1) у пункті 3.5 слова "або якій замінено покарання чи невідбуту його частину більш м'яким покаранням" виключити;

2) в абзаці першому пункту 3.6 після слів "повідомляє територіальний орган управління ДПтС" слово ", який" замінити словом "та";

3) в абзаці другому пункту 3.6 слова та цифру "за формою, визначеною у додатку 7 до цього Порядку" виключити.

4. У тексті Порядку та додатку 8 до цього Порядку слово "Управління" замінити словом "Департамент" у відповідних відмінках.

5. Додаток 5 викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади та
інформаційно-аналітичної роботи

Н. А. Козловська

 

  

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

________________

Київ

N __________

Про виконання Указу Президента
України про помилування
від ___ ____________ 20__ року N ______

Відповідно до Указу Президента України від ____________ N _______________________________
"____________________________________________________________________________________"
                                                                                               (назва Указу)

НАКАЗУЮ:

1. Виконати Указ Президента України від ____________ N __________________________________
"____________________________________________________________________________________"
                                                                                                (назва Указу)
щодо ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
               (прізвище, ім'я та по батькові помилуваної особи, рік народження, вирок суду, за яким засуджено особу,
                                                                          та застосований вид помилування)

2. Виконання цього наказу покласти на начальника управління/відділу ДПтС в (у) ___________________ області.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос