Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм регистрационных карточек

Минюст
Форма, Приказ от 02.11.2015 № 2140/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2015

м. Київ

N 2140/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 листопада 2015 р. за N 1357/27802

Про затвердження форм реєстраційних карток

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 6 січня 2016 року N 15/5)

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми реєстраційних карток, що додаються:

1) форма 1 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи;

2) форма 2 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення;

3) форма 3 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

4) форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

5) форма 5 - реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

6) форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

7) форма 7 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення;

8) форма 8 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом;

9) форма 9 - реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу;

10) форма 10 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

11) форма 11 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

12) форма 12 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством;

13) форма 13 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою;

14) форма 14 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням про визнання фізичної особи - підприємця банкрутом;

15) форма 15 - реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу - підприємця.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року N 3178/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за N 1207/19945 (зі змінами).

3. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечити розробку програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Реєстраційного порталу з урахуванням вимог цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО: 

 

Генеральний директор
Державного підприємства
"Інформаційно-ресурсний центр" 

О. В. Волошина 

 

  

____________
* Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Усього подано сторінок:  

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1

  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1

  

____________
* Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 1.

** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

*** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1

  

____________
* Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств.

** У разі необхідності заповнюється відповідна кількість аркушів четвертої сторінки реєстраційної картки форми 1.

*** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1

  

____________
* Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств.

** Якщо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів п'ятої сторінки реєстраційної картки форми 1.

*** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1

  

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 1 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

 

  

____________
* Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Усього подано сторінок:    

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

  

____________
* Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 2.

** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

*** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

  

____________
* Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств.

** У разі необхідності заповнюється відповідна кількість аркушів четвертої сторінки реєстраційної картки форми 2.

*** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

  

____________
* Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств.

** Якщо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів п'ятої сторінки реєстраційної картки форми 2.

*** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

  

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2

  

____________
* Якщо юридичних осіб більше п'яти, заповнюється відповідна кількість аркушів сьомої сторінки реєстраційної картки форми 2.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 2 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

 

  

Усього подано сторінок:    

  керівник

  особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності

  уповноважена особа (за довіреністю)*

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

____________
* Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

__________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3

  

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3

  

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 3.

*** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

**** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

***** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3

  

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 3 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

 

  

Усього подано сторінок:    

  керівник

  особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності

  уповноважена особа (за довіреністю)*

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

____________
* Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

  

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

*** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

  

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Якщо таких осіб більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 4.

*** Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

  

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств.

*** Якщо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів четвертої сторінки реєстраційної картки форми 4.

**** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

***** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

  

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств.

*** У разі необхідності заповнюється відповідна кількість аркушів п'ятої сторінки реєстраційної картки форми 4.

**** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

***** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

  

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

  

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів сьомої сторінки реєстраційної картки форми 4.

*** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

**** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

***** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

  

____________
* Якщо відокремлених підрозділів більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів восьмої та дев'ятої сторінок реєстраційної картки форми 4.

** Зазначається тільки для резидентів.

*** Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4

  

____________
* Зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися.

** Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 4 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

 

  

____________
* Якщо створюється більше одного відокремленого підрозділу, заповнюється відповідна кількість аркушів реєстраційної картки форми 5.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Усього подано сторінок:  

  керівник

  особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності

  уповноважена особа (за довіреністю)***

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

____________
*** Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 5

  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 5 (заявниками не подається)

  

____________
* Тільки для резидентів.

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

 

  

  керівник

  особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності

  уповноважена особа (за довіреністю)*

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

____________
* Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 6 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

 

  

Письмово зазначаю, що мною вчинені всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування), та підтверджую це своїм особистим підписом.

Голова ліквідаційної комісії (комісії з припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення)

 
 
__________________
(прізвище, ініціали)

 
 
____________
(підпис)

 
 
_________
(дата)

Усього подано сторінок:  

 

Голова ліквідаційної комісії (комісії з припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення)

  

Уповноважена особа (за довіреністю)*

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

____________
* Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

 

Продовження реєстраційної картки форми 7
(подається у разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення)

  

____________
* Якщо правонаступників більше трьох, заповнюється відповідна кількість аркушів другої сторінки реєстраційної картки форми 7.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

 

Продовження реєстраційної картки форми 7
(подається у разі проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті злиття,
приєднання, поділу, перетворення)

  

____________
* Якщо відокремлених підрозділів більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів третьої сторінки реєстраційної картки форми 7.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 7 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

 

  

Картку заповнив державний реєстратор

_________________________
(підпис)

________________
(дата)

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

 

  

____________
* Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Усього подано сторінок:  

  керівник

  особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності

  уповноважена особа (за довіреністю)**

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

____________
** Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 9

  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Якщо таких осіб більше двох, заповнюється відповідна кількість аркушів другої сторінки реєстраційної картки форми 9.

*** Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 9

  

____________
* Відомості про реквізити створення/реєстрації (легалізації) діючої юридичної особи, що була створена або зареєстрована (легалізована) відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 9

  

____________
* Якщо засновників більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів четвертої сторінки реєстраційної картки форми 9.

** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

*** Якщо засновником виступає іноземна юридична особа, зазначене поле не заповнюється.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 9

  

____________
* Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств.

** У разі необхідності заповнюється відповідна кількість аркушів п'ятої сторінки реєстраційної картки форми 9.

*** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 9

  

____________
* Не заповнюються щодо політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств.

** Якщо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів шостої сторінки реєстраційної картки форми 9.

*** Зазначаються серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця.

**** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 9

  

____________
* У разі якщо відокремлених підрозділів юридичної особи більше одного, заповнюється відповідна кількість аркушів сьомої та восьмої сторінок реєстраційної картки форми 9.

** Заповнюють тільки резиденти.

*** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

**** Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 9

  

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Підпис уповноваженої особи (за довіреністю) засвідчую:

____________________________
(посада особи, яка засвідчує підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

___________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 9 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

 

  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

  фізична особа, яка має намір стати підприємцем

  уповноважена особа (за довіреністю)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 10 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

 

  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Зазначаються лише відомості, які змінилися.

Усього подано сторінок:  

  фізична особа - підприємець

  уповноважена особа (за довіреністю)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 11
(зазначаються відомості з урахуванням змін, зазначаються лише відомості, які змінилися)

  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 11 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

 

  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

  фізична особа - підприємець

  уповноважена особа (за довіреністю)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 12 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

 

  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Картку заповнив

_________________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

________________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 13 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

 

  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

Картку заповнив державний реєстратор

_____________________
(підпис)

______________
(дата)

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

 

  

____________
* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

** Зазначається тип приміщення - квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

*** Відомості про реквізити державної реєстрації фізичної особи - підприємця, яка була зареєстрована підприємцем відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

  фізична особа - підприємець

  уповноважена особа (за довіреністю)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(підпис)

______________
(дата)

Продовження реєстраційної картки форми 15 (заявниками не подається)

  

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

Опрос