Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования и ведения базы данных о технических регламентах

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 08.10.2015 № 1282

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2015

м. Київ

N 1282

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2015 р. за N 1309/27754

Про затвердження Порядку формування та ведення бази даних про технічні регламенти

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 17 січня 2020 року N 23
(зміни, внесені
підпунктами 2 та 3 пункту 1 наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України від 17 січня 2020 року N 23,
 набирають чинності з
3 липня 2020 року)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування та ведення бази даних про технічні регламенти, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л. М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є.

 

Міністр

А. Абромавичус

 

ПОРЯДОК
формування та ведення бази даних про технічні регламенти

(У тексті Порядку слова "центральні органи виконавчої влади" у всіх відмінках і числах замінено словами "державні органи" у відповідних відмінках і числах, а слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 17 січня 2020 року N 23)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру формування та ведення бази даних про технічні регламенти (далі - БДТР).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

1.3. БДТР є електронною базою даних, що містить відомості про прийняті технічні регламенти, їх перегляд, унесення до них змін, визнання їх такими, що втратили чинність, їх скасування, а також відомості про стандарти, обов'язковість застосування яких установлена технічними регламентами та які мають інші визначені Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" ознаки технічного регламенту.

1.4. БДТР формує та веде Мінекономіки.

1.5. Адміністратором БДТР є структурний підрозділ Мінекономіки, до функцій якого належить упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів та програмного забезпечення, а також комплексної системи захисту інформації, який забезпечує технічну підтримку, захист і збереження відомостей, що містяться в БДТР, та обслуговування програмного забезпечення БДТР.

1.6. Розпорядником БДТР є Мінекономіки, що збирає та узагальнює інформацію, надану центральними органами виконавчої влади, Службою безпеки України, на яких покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності (далі - відповідні державні органи).

(пункт 1.6 у редакції наказу Міністерства розвитку економіки,
 торгівлі та сільського господарства України від 17.01.2020 р. N 23)

1.7. Відомості з БДТР розміщуються в систематизованому вигляді на офіційному вебсайті Мінекономіки.

(пункт 1.7 у редакції наказу Міністерства розвитку економіки,
 торгівлі та сільського господарства України від 17.01.2020 р. N 23)

II. Унесення відомостей до БДТР

2.1. Відомості до БДТР уносяться на підставі наданих:

1) відповідними державними органами інформації про:

затвердження технічного регламенту, унесення до нього змін, його скасування чи визнання таким, що втратив чинність;

залишення відповідних технічних регламентів без змін за результатами перегляду;

(абзац третій підпункту 1 пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства
 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 17.01.2020 р. N 23)

перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту (у разі затвердження), та внесення змін до нього;

(абзац четвертий підпункту 1 пункту 2.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
 сільського господарства України від 17.01.2020 р. N 23)

методичні рекомендації із застосування технічного регламенту (у разі затвердження) та внесення змін до них;

2) національним органом стандартизації інформації про прийняття, перегляд, унесення змін, скасування та відновлення дії національних стандартів, обов'язковість застосування яких установлена відповідними технічними регламентами та які мають інші визначені Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" ознаки технічного регламенту.

2.2. Відповідні державні органи надають до Мінекономіки інформацію згідно з підпунктом 1 пункту 2.1 цього розділу не пізніше двох робочих днів з дня офіційного опублікування відповідного нормативно-правового акта або надання відповідним державним органом інформації про залишення відповідних технічних регламентів без змін за результатами перегляду.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 17.01.2020 р. N 23)

2.3. Відомості з БДТР розміщуються на офіційному веб-сайті Мінекономіки не пізніше п'яти робочих днів з дня офіційного опублікування відповідних нормативно-правових актів або з дня надання відповідними державними органами інформації про залишення відповідних технічних регламентів без змін за результатами перегляду.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 17.01.2020 р. N 23)

2.4. Інформація згідно з пунктом 2.1 цього розділу надається відповідними державними органами та національним органом стандартизації до Мінекономіки в паперовому та електронному вигляді.

III. Відомості, які містяться в БДТР

БДТР стосовно кожного технічного регламенту містить такі відомості:

назва технічного регламенту;

назва, номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент;

назва, номер та дата прийняття документа, на основі якого розроблено технічний регламент (у разі наявності);

найменування відповідного державного органу;

дата набрання чинності технічним регламентом;

термін (строк) перехідного періоду застосування технічного регламенту (у разі встановлення);

назва, номер, дата прийняття та набрання чинності нормативно-правовим актом, яким унесені зміни до технічного регламенту;

назва, номер, дата прийняття та набрання чинності нормативно-правовим актом, яким технічний регламент скасовано або визнано таким, що втратив чинність;

дата надання відповідними державними органами інформації про залишення без змін технічного регламенту за результатами його перегляду (у цьому випадку технічні регламенти позначаються у БДТР як такі, що за результатами перегляду були залишені без змін);

назва, номер та дата прийняття наказу та набрання ним чинності, яким затверджено перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту (у разі затвердження), а також назва, номер і дата прийняття наказу, яким унесено до нього зміни;

(абзац одинадцятий розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
 господарства України від 17.01.2020 р. N 23)

перелік призначених органів з оцінки відповідності (якщо технічним регламентом передбачено застосування процедур оцінки відповідності із залученням призначених органів з оцінки відповідності);

перелік визнаних незалежних організацій (стосовно технічного регламенту щодо обладнання, що працює під тиском);

назва, номер та дата прийняття наказу, яким затверджено методичні рекомендації із застосування технічного регламенту (у разі затвердження), а також назва, номер та дата прийняття наказу, яким унесено до нього зміни;

назва, номер та дата прийняття наказу, яким утворено (ліквідовано) секторальну (міжсекторальну) групу або групи призначених органів з оцінки відповідності (у разі, якщо це передбачено певним технічним регламентом);

позначення та назви стандартів, обов'язковість застосування яких установлена технічним регламентом та які мають інші визначені Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" ознаки технічного регламенту.

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. Віткін

Опрос