Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка аренды и оплаты арендованного жилого помещения в Управлении государственной охраны Украины

Управление государственной охраны
Порядок, Приказ от 22.09.2015 № 564
действует с 03.11.2015

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.09.2015

м. Київ

N 564

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2015 р. за N 1227/27672

Про затвердження Порядку оренди і оплати орендованого жилого приміщення в Управлінні державної охорони України

Відповідно до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", абзацу третього пункту 2, пункту 4 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року N 1081, та з метою оренди і оплати орендованого жилого приміщення в Управлінні державної охорони України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оренди і оплати орендованого жилого приміщення в Управлінні державної охорони України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України від 03 червня 2002 року N 23 "Про затвердження Положення про порядок оренди й оплати орендованого житла в Управлінні державної охорони України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 червня 2002 року за N 518/6806.

3. Департаменту матеріально-технічного забезпечення спільно зі Службою юридичного забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Начальника Управління державної охорони України.

 

Начальник Управління
генерал-полковник

В. В. Гелетей

 

ПОРЯДОК
оренди і оплати орендованого жилого приміщення в Управлінні державної охорони України

1. Управління державної охорони України (далі - УДО України) орендує житло (ліжко-місця, кімнати у гуртожитках, квартири) для військовослужбовців УДО України у разі, коли вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби, не отримали за рахунок держави грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (крім військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу), жилі приміщення підприємств, організацій та установ центральних органів виконавчої влади, державних підприємств УДО України, а також приміщення в жилих будинках (квартирах), що перебувають у приватній або в інших формах власності (далі - жилі приміщення).

Оренда жилих приміщень здійснюється на підставі договору, оформленого згідно з вимогами Цивільного кодексу України.

Для ведення обліку осіб, для яких орендується житло, призначається посадова особа, до обов'язків якої включаються зазначені завдання (далі - уповноважена за облік посадова особа).

Забороняється орендувати житло для військовослужбовців у їх близьких осіб та членів сім'ї, які визначені у статті 1 Закону України "Про запобігання корупції".

2. Оренда жилих приміщень здійснюється на підставі рапорту на оренду житла (додаток 1) військовослужбовця, облікованого в журналі обліку осіб, які орендують житло (додаток 2), який ведеться уповноваженою за облік посадовою особою, із зазначенням суми фактичних витрат на оренду жилого приміщення (без вартості житлово-комунальних послуг), до якого військовослужбовцем додаються:

проект договору оренди жилого приміщення, який укладається між орендодавцем та УДО України, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства, підписаний орендодавцем і попередньо погоджений з безпосереднім та прямим командирами військовослужбовця, фінансовим, юридичним, господарським підрозділами та підрозділом внутрішньої безпеки УДО України;

копії паспортів особи, для якої орендується житло, та повнолітніх членів її сім'ї;

довідку про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання (перебування).

Після підписання сторонами договір про оренду жилого приміщення разом з копіями документів, зазначених у цьому пункті, передається до фінансового підрозділу УДО України для реєстрації та зберігання. Договір оренди жилого приміщення між орендодавцем та УДО України реєструється в журналі обліку договорів оренди жилих приміщень (додаток 3), який ведеться фінансовим підрозділом УДО України.

Оплата оренди жилих приміщень здійснюється в безготівковій формі у межах кошторисних призначень, затверджених для цих потреб, бюджетних асигнувань за відповідною бюджетною програмою військовослужбовцям за місцем виплати їм грошового забезпечення.

3. Військовослужбовці, які не здали службове житло за попереднім місцем служби, за новим місцем служби не мають права на оплату оренди житлових приміщень за рахунок кошторису УДО України.

У разі якщо члени сім'ї військовослужбовця залишилися проживати за попереднім місцем служби, такий військовослужбовець може орендувати жиле приміщення лише на одну особу.

4. Розмір орендної плати визначається в договорі на підставі розрахунків.

Розмір орендної плати (без урахування вартості житлово-комунальних послуг, які військовослужбовець сплачує за рахунок власних коштів) не може перевищувати розмірів, визначених в наведеній нижче таблиці:

Таблиця

Назва населеного пункту

Максимальний розмір орендної плати (у грн) на місяць залежно від кількості членів сім'ї

1 особа

2 особи

3 особи

4 особи і більше

Місто Київ

2000

2000

3000

3500

Обласні центри

1400

1500

2000

2500

Інші населені пункти

600

1000

1200

1500

При підписанні договору оренди жилого приміщення розмір орендної плати автоматично збільшується на встановлений індекс інфляції за минулий рік.

5. Оплата житлово-комунальних послуг здійснюється за рахунок власних коштів військовослужбовців без відшкодування їх вартості за рахунок кошторису УДО України.

6. Оплата оренди жилих приміщень розпочинається з дати укладання договору.

Оплата оренди жилих приміщень припиняється з наступного дня після закінчення строку дії договору оренди жилого приміщення та/або за умов, визначених у договорі оренди жилого приміщення.

7. Військовослужбовець та члени його сім'ї звільняють займане ними орендоване жиле приміщення у разі одержання службового жилого приміщення, жилого приміщення для постійного проживання або грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, іншого жилого приміщення, а також у разі придбання жилого приміщення для постійного проживання.

У разі невиконання військовослужбовцем або членами його сім'ї вимог абзацу першого цього пункту начальник УДО України вирішує в установленому законодавством порядку питання щодо стягнення з цього військовослужбовця вартості оренди жилого приміщення до дати його звільнення.

8. Контроль за використанням орендованого жилого приміщення та своєчасністю виплати орендної плати покладається на підрозділ житлового забезпечення УДО України.

 

Директор Департаменту
матеріально-технічного забезпечення
Управління державної охорони України
полковник

Д. Л. Панченко

 

РАПОРТ
на оренду житла

У зв'язку з відсутністю службового жилого приміщення прошу укласти договір оренди з _____________________________________________________________________________________
                               (найменування підприємства, установи, організації, прізвище та ініціали фізичної особи)
для тимчасового проживання в орендованому жилому приміщенні, яке знаходиться в ________________ по вулиці __________________ в будинку N __, квартира N ____, із ____ кімнат,
    (населений пункт)
жилою площею_____ кв. м, у якій будуть проживати я та члени моєї сім'ї з ___ осіб _____________
                                                                                                                                                                                         (дружина, син, дочка)
Орендна плата становить: ______________ грн на місяць.

Квартирну плату та рахунки за спожиті житлово-комунальні послуги зобов'язуюсь сплачувати своєчасно за рахунок власних коштів.

Утримувану за попереднім місцем проходження служби жилу (службову) площу здав (не здав)
_________________________________________________________
                                                  (найменування підрозділу)

Утримую в ____________________ по вул. ________________ в будинку N ____ квартиру N ______
                                     (населений пункт)
із ____ кімнат, жилою площею _______ кв. м, у якій проживають _____________________________.

Дані про членів сім'ї

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Родинні стосунки

Номер паспорта, коли та ким виданий, місце реєстрації, місце проживання

Посада і місце роботи

 

 

 

 

 

 

Військовослужбовець ______________
                                                              (підпис)

"___" ____________ 20__ року

Документи, подані на розгляд, перевірив:

уповноважена за облік посадова особа

_________________________
(військове звання)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" ____________ 20__ року

Обліковано в журналі обліку осіб, які орендують житло,
за N _____ від ___________ 20 __року

 

ЖУРНАЛ
обліку осіб, які орендують житло

N з/п

Дата та вхідний номер рапорту

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, членів його сім'ї

Перелік документів, доданих до рапорту

Поштова адреса та характеристика орендованого жилого приміщення

Номер та дата договору оренди жилого приміщення, на який строк укладено

Сума договору оренди жилого приміщення (щомісяця), грн

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ЖУРНАЛ
обліку договорів оренди жилих приміщень

N з/п

Дата та вхідний номер рапорту

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, членів його сім'ї

Перелік документів, доданих до рапорту

Поштова адреса та характеристика орендованого жилого приміщення

Номер та дата договору оренди жилого приміщення, на який строк укладено

Сума договору оренди жилого приміщення (щомісяця), грн

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

____________

Опрос