Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности N 1-ПА "Информация о количестве трудоустроенных граждан субъектами хозяйствования, предоставляющими услуги по посредничеству в трудоустройстве и осуществляющими наем работников для дальнейшего выполнения ими работы в Украине у других работодателей" и Порядка ее представления

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 07.08.2015 № 815
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2015

м. Київ

N 815

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2015 р. за N 1225/27670

Про затвердження форми звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців" та Порядку її подання

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 3 червня 2019 року N 851)

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 36 Закону України "Про зайнятість населення" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства соціальної політики України до чинного законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців".

2) Порядок подання форми звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців".

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року N 315 "Про затвердження форми звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні" та Порядку її подання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 987/23519.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Ярошенка.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби
статистики України

І. Жук

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. М. Мірошніченко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

 

Звітність
"Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців"

за 20___ рік

Подають:

Термін подання:

юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців - районним, міським, міськрайонним, районним у містах органам державної служби зайнятості

не пізніше 15 січня після звітного року


 

Форма N 1-ПА
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
________ 20__ року N ____

за погодженням із Держстатом

Респондент

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті ______________________________________________________________________________________

Найменування / прізвище, ім'я, по батькові: _________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання: ____________________________________________________
                                                                                           (поштовий індекс, Автономна Республіка Крим / область, _____________________________________________________________________________________
район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

I. Працевлаштування громадян за кордоном суб'єктом господарювання, який має ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

1. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за країнами світу

(осіб)

Назва країни працевлаштування за Класифікацією країн світу

Код рядка

Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році

А

Б

1

Усього

01

 

у тому числі за країнами світу

 

 

2. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за статтю, віковими групами, рівнем освіти та тривалістю роботи

(осіб)

Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році

Код рядка

Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році

А

Б

1

Усього (дані рядка 01 графи 1 підрозділу 1)

01

 

з них жінки

02

 

 За віковими групами:

 

 

18 - 24 роки

03

 

25 - 29 років

04

 

30 - 35 років

05

 

36 - 45 років

06

 

старше 45 років

07

 

За рівнем освіти:

 

 

початкова загальна

08

 

базова загальна середня

09

 

повна загальна середня

10

 

професійно-технічна

11

 

повна вища

12

 

За тривалістю роботи:

 

 

до 6 місяців

13

 

від 6 місяців до 1 року

14

 

від 1 року до 2 років

15

 

від 2 до 3 років

16

 

від 3 років і більше

17

 

3. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за видами економічної діяльності на останньому місці роботи

Назва виду економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності

Код рядка

Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за кордон працювали в Україні (з рядка 01 графи 1 підрозділу 1 розділу I)

А

Б

1

Усього

01

 

у тому числі:
сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

 
 
02

 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

03

 

переробна промисловість

04

 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

05

 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

06

 

будівництво

07

 

тимчасове розміщування й організація харчування

08

 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

09

 

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність, з них:

10

 

пасажирський морський транспорт

11

 

вантажний морський транспорт

12

 

інформація та телекомунікації

13

 

фінансова та страхова діяльність

14

 

операції з нерухомим майном

15

 

професійна, наукова та технічна діяльність

16

 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

17

 

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

18

 

освіта

19

 

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

20

 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

21

 

надання інших видів послуг

22

 

діяльність домашніх господарств

23

 

діяльність екстериторіальних організацій і органів

24

 

4. Громадяни, працевлаштовані за кордоном, за професійними групами

(осіб)

Назва розділу професій за Класифікатором професій
(ДК 003:2010)

Код рядка

Кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за кордон працювали в Україні (дані рядка 01 графи 1 підрозділу 3 розділу I)

А

Б

1

Усього

01

 

у тому числі:
законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери

 
02

 

професіонали

03

 

фахівці

04

 

технічні службовці

05

 

працівники сфери торгівлі та послуг

06

 

кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

07

 

кваліфіковані робітники з інструментом

08

 

робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

09

 

найпростіші професії (включаючи осіб без професії)

10

 

II. Працевлаштування громадян шляхом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні за професіями (посадами) та розміром заробітної плати

(осіб)

N
з/п

Найменування професії (посади) за Класифікатором професій
(ДК 003:2010)

Кількість громадян, працевлаштованих шляхом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні

У тому числі за розміром заробітної плати за місяць (грн)

у розмірі мінімальної заробітної плати

від мінімальної заробітної плати до 2000,00

від 2000,01 до 5000,00

від 5000,01 до 10000,00

понад 10000,00

А

1

2

3

4

5

6

7

1

Усього

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за професіями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Діяльність суб'єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця

1. Кількість громадян, направлених на роботу суб'єктом господарювання, що наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (включаючи фізичних осіб), __________ (осіб).

2. Кількість роботодавців (включаючи фізичних осіб), у яких працювали громадяни, направлені на роботу суб'єктом господарювання, що наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, __________ (одиниць).

Дата заповнення "___" ____________ 20___ року

Керівник (власник) / фізична особа - підприємець
(відповідальна за подання інформації особа)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 
 
 
____________
(підпис)

Телефон: _________________  Факс: __________________  Електронна адреса: ___________________

Дата прийняття "___" ____________ 20___ року

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію

 
________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(підпис)

 

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

С. Кікіна

 

ПОРЯДОК
подання форми звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців"

I. Загальні положення

1. Форма звітності N 1-ПА "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців" (далі - звітність) заповнюється суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктами господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців.

2. У цьому Порядку термін "роботодавці" вживається у значеннях, наведених в Законах України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

3. Звітність подається щороку не пізніше 15 січня після звітного року районним, міським, міськрайонним, районним у містах органам державної служби зайнятості за місцем здійснення діяльності. Якщо останній день строку попадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подачі звіту є перший після нього робочий день.

II. Заповнення розділу I звітності

1. Розділ I звітності заповнюється суб'єктами господарювання, які мають ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

2. У підрозділі 1 зазначається розподіл кількості працевлаштованих громадян за кордоном у звітному році за країнами світу відповідно затвердженої наказом Державної служби статистики України Класифікації країн світу, що є чинною станом на дату складання звітності. Класифікацію країн світу розміщено в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

У графі А вказується назва країни, де здійснювала трудову діяльність працевлаштована особа.

У графі Б зазначається порядковий номер запису.

У графі 1 вказується кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році.

3. У підрозділі 2 зазначається розподіл кількості працевлаштованих за кордоном громадян за статтю, віковими групами, рівнем освіти, тривалістю роботи.

У рядку 01 вказується загальна кількість громадян, працевлаштованих за кордоном протягом звітного року. Дані повинні дорівнювати відповідним даним рядка 01 графи 1 підрозділу 1 розділу I, а також дорівнювати сумі даних рядків з 03 по 07, з 08 по 12, з 13 по 17 включно підрозділу 2 розділу I.

4. У підрозділі 3 зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за кордон працювали в Україні (за видами економічної діяльності).

У рядку 01 вказується кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за кордон працювали в Україні.

Дані повинні дорівнювати загальній сумі даних рядків з 02 по 10 та даних рядків з 13 по 24 включно.

5. У підрозділі 4 зазначається розподіл кількості громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за кордон працювали в Україні (за професійними групами).

У рядку 01 вказується кількість громадян, працевлаштованих за кордоном у звітному році, які до виїзду за кордон працювали в Україні. Дані повинні дорівнювати відповідним даним рядка 01 графи 1 підрозділу 3 розділу I, а також дорівнювати сумі даних рядків з 02 по 10 включно підрозділу 4 розділу I.

III. Заповнення розділу II звітності

1. Розділ II звітності заповнюється суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні.

У цьому розділі зазначається кількість громадян, працевлаштованих у звітному році, у тому числі за професіями (посадами) та розміром заробітної плати.

У графі А вказується порядковий номер запису.

2. У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до чинного Класифікатора професій ДК 003:2010, який розміщено в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

3. У графі 2 вказується кількість працевлаштованих в Україні громадян за зазначеними у графі 1 професіями (посадами).

4. У графах 3 - 7 зазначається розподіл працевлаштованих громадян за розміром заробітної плати, включаючи додаткові матеріальні заохочення.

Дані рядка 1 за графами 3 - 7 включно повинні дорівнювати загальній кількості працевлаштованих громадян за професіями графи 2.

IV. Заповнення розділу III звітності

1. Розділ III звітності заповнюється суб'єктом господарювання, який наймає працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця.

2. У цьому розділі зазначається кількість громадян, направлених на роботу суб'єктом господарювання у звітному році відповідно до укладених трудових договорів, а також кількість роботодавців (включаючи фізичних осіб), у яких працювали такі особи у звітному році.

 

Директор департаменту
ринку праці та зайнятості

С. Кікіна

Опрос