Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам обязательной сертификации дорожных транспортных средств, их составляющих и приспособлений

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 23.09.2015 № 1194
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2015

м. Київ

N 1194

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 жовтня 2015 р. за N 1215/27660

Про затвердження Змін до Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету України по стандартизації,
 метрології та сертифікації від 17 січня 1997 року N 23
згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 6 травня 2015 року N 451)

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя, затверджених наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 січня 1997 року N 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 лютого 1997 року за N 29/1833 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л. М.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

В. о. Міністра
інфраструктури України

В. Омелян

 

ЗМІНИ
до Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя

1. У пункті 1.1 розділу 1 слова "Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система)" замінити словами "державній системі сертифікації".

2. У розділі 2:

1) у пункті 2.1 слова та цифри "ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення" замінити словами та цифрами "ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 "Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи";

2) у пункті 2.4 слова "нормативів і стандартів" замінити словами "нормативних документів";

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"2.5. Сертифікація ДТЗ, конструкцію яких змінено під час переобладнання, - це процедура, під час якої перевіряється і засвідчується відповідність конструкції такого ДТЗ та його технічного стану вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативних документів.".

3. У розділі 3:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Сертифікацію ДТЗ у державній системі сертифікації проводять органи із сертифікації, що призначені в установленому порядку.";

2) у пункті 3.2:

в абзаці першому слова "Системі УкрСЕПРО" та "причіпи, напівпричіпи" замінити відповідно словами "державній системі сертифікації" та "причепи, напівпричепи";

доповнити пункт новим підпунктом "в" такого змісту:

"в) конструкцію яких змінено під час переобладнання.";

3) у пункті 3.3 слова "у Системі" виключити та доповнити пункт словами та цифрами ", зазначених у Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року N 28, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 року за N 466/10746 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06 листопада 2013 року N 1308)";

4) у пункті 3.4 слова "у Системі" виключити;

5) пункт 3.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.6 - 3.8 вважати відповідно пунктами 3.5 - 3.7;

6) у пункті 3.5:

в абзаці восьмому слова "перевірка і" виключити;

в абзаці десятому слово "Системи" замінити словами "державної системи сертифікації";

7) у пункті 3.7:

абзац перший після слів "що були в користуванні," доповнити словами "в тому числі ДТЗ, конструкцію яких змінено під час переобладнання";

в абзаці п'ятому слова "складання опису конструкції та" виключити;

в абзаці сьомому слова "Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції" замінити словами "Реєстру державної системи сертифікації";

8) доповнити розділ новими пунктами 3.8 і 3.9 такого змісту:

"3.8. Орган із сертифікації під час проведення робіт із сертифікації ДТЗ, що був ввезений на митну територію України розукомплектованим, пошкодженим або з правостороннім розташуванням рульового керування, повинен задокументувати фотографіями, що такий ДТЗ доукомплектовано, пошкодження усунуті, проведено переобладнання під лівостороннє розташування рульового керування, і зберігати їх разом з документами, на підставі яких видано сертифікат відповідності.

3.9. Органи із сертифікації повинні планувати обсяги робіт із сертифікації ДТЗ, виходячи з того, що реальні витрати часу на підготовку одного сертифіката відповідності ДТЗ становлять не менше ніж 90 хвилин.".

4. У розділі 4:

1) у підпункті 4.2.1 пункту 4.2:

в абзаці п'ятому слова "нормативів і стандартів" замінити словами "нормативних документів";

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"Орган із сертифікації доручає проведення сертифікаційних випробувань продукції з метою технічного нагляду (згідно з галуззю акредитації) лише акредитованій випробувальній лабораторії (центру).";

2) у підпункті 4.3.2 пункту 4.3 слова "і ввозяться на митну територію України" виключити;

3) у підпункті 4.5.2 пункту 4.5 слово "Системи" замінити словами "державної системи сертифікації";

4) у підпункті 4.6.1 пункту 4.6 слова ", що акредитовані в Системі" замінити словами "із сертифікації, що призначені в державній системі сертифікації";

у другому реченні слово "Системи" замінити словами "державної системи сертифікації";

5) у пункті 4.10:

у підпунктах 4.10.1 і 4.10.3 слова "в Системі" виключити;

доповнити пункт після підпункту 4.10.4 новим підпунктом 4.10.5 такого змісту:

"4.10.5. Випробувальні лабораторії (центри) у своїй роботі із сертифікаційних випробувань повинні дотримуватися таких вимог:

1) до протоколу випробувань обов'язково повинні бути прикладені фотографії загального вигляду ДТЗ та його ідентифікаційних табличок, на яких повинно бути відображено ідентифікаційний номер VIN, маркування щодо відповідності ДТЗ рівню екологічних вимог "ЄВРО-0" - "ЄВРО-6" (за наявності такого маркування);

2) планувати обсяги випробувань, виходячи з реальної пропускної здатності випробувальної лабораторії (центру). Урахувати, що обґрунтована норма часу на проведення сертифікаційних випробувань становить:

для ДТЗ, що були в користуванні, в обсязі обов'язкових під час сертифікації вимог ДСТУ 3649 - не менше ніж 1,5 години та для оформлення протоколу випробувань - не менше ніж 1 година;

для ДТЗ категорії М1, що були в користуванні, в обсязі обов'язкових під час сертифікації вимог Правил ЄЕК ООН N 26 - не менше ніж 1 година та для оформлення протоколу випробувань - не менше ніж 1 година;

для ДТЗ категорії М2, М3 (автобуси), що були в користуванні, в обсязі обов'язкових під час сертифікації вимог Правил ЄЕК ООН N 36, або Правил ЄЕК ООН N 52, або Правил ЄЕК ООН N 107 - не менше ніж 3 години та для оформлення протоколу випробувань - не менше ніж 4 години.".

У зв'язку з цим підпункти 4.10.5 - 4.10.7 вважати відповідно підпунктами 4.10.6 - 4.10.8;

у підпункті 4.10.8 слова "в Системі УкрСЕПРО" виключити;

6) у пункті 4.12:

в абзаці першому слово "Системи" замінити словами "державної системи сертифікації";

підпункт 4.12.2 викласти в такій редакції:

"4.12.2. Заявнику видається оригінал сертифіката відповідності.

До сертифіката відповідності, який видається на ДТЗ як на продукцію, що виготовляється серійно, додаються загальні характеристики дорожнього транспортного засобу (додаток 8).";

підпункт 4.12.4 викласти в такій редакції:

"4.12.4. Реєстрація сертифікатів відповідності здійснюється з розрахунку не більше ніж 10 сертифікатів відповідності на ДТЗ, що були в користуванні, протягом одного дня на одного штатного сертифікованого аудитора, який має сертифікат аудитора в державній системі сертифікації за спеціалізацією ДТЗ.";

доповнити пункт новими підпунктами 4.12.9 - 4.12.11 такого змісту:

"4.12.9. У додатку до сертифіката відповідності на ДТЗ категорій М2 та М3 обов'язково наводиться схема розміщення пасажирських сидінь та розташування виходів, для газобалонних автобусів наводиться схема розміщення газових балонів. Також у додатку до сертифіката відповідності зазначаються клас автобуса, його загальна пасажиромісткість та кількість місць для сидіння.

4.12.10. При сертифікації ДТЗ, що були у користуванні, органи із сертифікації не приймають до розгляду протоколи сертифікаційних випробувань, проведених за участю філій випробувальних лабораторій (центрів), що не були акредитовані під час акредитації випробувальної лабораторії (центру) у встановленому порядку.

4.12.11. Документи із сертифікації ДТЗ зберігаються протягом строку та з урахуванням вимог Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884.";

7) у підпункті 4.13.7 пункту 4.13 слова "Держстандарту України, його територіального органу" замінити словами "Мінекономрозвитку";

8) підпункт 4.14.1 пункту 4.14 викласти в такій редакції:

"4.14.1. Сертифікація ДТЗ, що імпортуються, проводиться відповідно до вимог розділу 4 цих Правил.";

9) у пункті 4.15:

в абзаці першому підпункту 4.15.1, у підпунктах 4.15.2, 4.15.4 та 4.15.11 слово "Система" у всіх відмінках замінити словами "державна система сертифікації" у відповідному відмінку;

в абзаці другому підпункту 4.15.1 слова "Держстандартом України" замінити словом "Мінекономрозвитку";

10) у пункті 4.16:

у підпункті 4.16.2:

в абзаці третьому слово "Системі" замінити словами "державній системі сертифікації";

абзац четвертий доповнити словами "(за необхідності)";

у підпункті 4.16.5:

абзац третій викласти в такій редакції:

"- сертифікати, отримані в органах із сертифікації, та (або) протоколи випробувань, проведених раніше;";

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати абзацами четвертим - восьмим відповідно;

абзац сьомий доповнити словами "(за необхідності)";

в абзаці четвертому підпункту 4.16.6 слова "Системі сертифікації УкрСЕПРО" замінити словами "державній системі сертифікації".

5. У розділі 6:

1) в абзаці другому пункту 6.3 слова "територіальним органом Держстандарту України" виключити;

2) у пунктах 6.6, 6.7 слова "Держстандарту України" замінити словами "Мінекономрозвитку".

6. У тексті Правил слова "система якості" у всіх відмінках та числах замінити словами "система управління якістю" у відповідних відмінках та числах.

7. У назві та пункті 1 додатка 1 до Правил слова "Системі сертифікації УкрСЕПРО" замінити словами "державній системі сертифікації".

8. У додатку 3 до Правил:

1) назву додатка викласти в такій редакції:

"Технічний опис ДТЗ";

2) пункт 1.1 розділу 1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.2 - 1.5 вважати відповідно пунктами 1.1 - 1.4;

3) у розділі 2:

у пункті 2.7 слово "буксується" замінити словом "буксирується";

у тексті розділу слова "причіп" та "напівпричіп" у всіх відмінках замінити словами "причеп" та "напівпричеп" у відповідних відмінках;

4) пункт 7.1 розділу 7 викласти в такій редакції:

"7.1. Короткий опис гальмівних пристроїв відповідно до Правил ЄЕК ООН N 13.";

5) розділ 9 виключити.

9. У додатку 5 до Правил:

1) у назві слова "Системі УкрСЕПРО" замінити словами "державній системі сертифікації";

2) у позиції 3 у графі "Документи, які видаються органом із сертифікації ДТЗ" слова "(не більше одного разу)" виключити.

10. У додатку 8 до Правил слова "причіп" та "Гальмові" замінити відповідно словами "причеп" та "Гальмівні".

11. Додаток 9 до Правил викласти в такій редакції:

Заявка
на проведення сертифікації у державній системі сертифікації ДТЗ, кузовів і шасі, що були в користуванні

1. ___________________________________________________________________________________
                          (заявник - найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                           (місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (тільки для юридичної особи))

в особі _______________________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові та посада - від юридичної особи)

просить провести сертифікацію в державній системі сертифікації на відповідність вимогам чинних в Україні нормативних документів: _______________________________, рік випуску: ___________
                                                                             (назва, марка, модель, варіант, версія)

------------------

------------------

код згідно з УКТ ЗЕД:  |                                        |  код згідно з ДКПП:  |                                                          |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

має позначення

-----------------------------------------------------------------------------------

(маркування):

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|

- ідентифікаційний

|-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--|

номер VIN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(кузова або кабіни):

---------------------------------------------------------------------------------------

- двигун (марка,
модель):

-------------
|           |
-------------

 

 

номер
двигуна:

-------------
|           |
-------------

- робочий
об'єм:

-------------
|           |
-------------

 

 

вид
палива:

-------------
|           |
-------------

- пасажиро-
місткість:
(для автобуса)

-------------
|           |
-------------

 

 

кількість
місць для
сидіння:

-------------
|           |
-------------

 

 

 

 

(крім водія та членів
екіпажу) (для автобуса)

Клас автобуса згідно з Правилами ЄЕК ООН N 36-03, Правилами ЄЕК ООН N 107-01 та Правилами ЄЕК ООН N 52-01 - ________.

ДТЗ відповідає рівню екологічних норм
(зазначити відповідне)

ЄВРО-0

ЄВРО-1

ЄВРО-2

ЄВРО-3

ЄВРО-4

ЄВРО-5

ЄВРО-6

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


 

2. Заявник зобов'язується:

виконувати всі вимоги, установлені для сертифікації ДТЗ;

сплатити всі витрати для проведення сертифікації.

3. До заявки додаються:

документ про реєстрацію ДТЗ, проведену раніше;

контракт на поставку або договір купівлі-продажу (для ДТЗ, що ввозяться з-за кордону);

фінансовий документ (інвойс, рахунок-фактура, довідка-рахунок тощо) (для ДТЗ, що ввозяться з-за кордону);

супровідний документ (митна декларація, ПП, ПД, CMR тощо) (для ДТЗ, що ввозяться з-за кордону);

копія свідоцтва платника податку на додану вартість (тільки для юридичних осіб);

копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичної особи);

документ про погодження переобладнання ДТЗ, виданий спеціально уповноваженою організацією, або копія технічних умов на відповідний вид переобладнання (для ДТЗ, конструкцію яких змінено під час переобладнання);

протоколи випробувань (за наявності).

 
4. Додаткові відомості:
чи заявляли цю продукцію в інші органи із
сертифікації в Україні;
наявність сертифіката затвердження типу;
наявність настанови (або інструкції)
з експлуатації.

-------------------

|    Так   |   Ні    |

|--------+-------|

|             |           |

|--------+-------|

|             |           |

|             |           |

-------------------

Керівник юридичної
особи або фізична
особа - підприємець

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(тільки для юридичних осіб)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ______________ 20__ р.

 

М. П. (за наявності)".

 

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. Віткін

Опрос