Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Критериев, которым должны соответствовать научные метрологические центры, государственные предприятия, относящиеся к сфере управления Министерства экономического развития и торговли Украины и осуществляющие метрологическую деятельность, и поверочные лаборатории, которым предоставляются или предоставлены полномочия на проведение поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 23.09.2015 № 1192
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2015

м. Київ

N 1192

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 жовтня 2015 р. за N 1213/27658

Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 30 червня 2020 року N 1242)

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України від 05 червня 2014 року N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 03 березня 2005 року N 55 "Про затвердження Порядку атестації державних повірників та повірників", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 березня 2005 року за N 317/10597;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 жовтня 2009 року N 392 "Про внесення зміни до Порядку атестації державних повірників та повірників, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 03.03.2005 N 55", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 грудня 2009 року за N 1189/17205;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 березня 2005 року N 71 "Про затвердження Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 року за N 392/10672;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03 вересня 2014 року N 1059 "Про затвердження Змін до Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 вересня 2014 року за N 1141/25918.

3. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л. М.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 05 червня 2014 року N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Нефьодова М. Є.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. М. Мірошніченко

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

 

КРИТЕРІЇ,
яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

1. Критеріями, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії (далі - заявники) для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (далі - ЗВТ), є:

1) незалежність та неупередженість;

2) кваліфікація персоналу;

3) наявність матеріально-технічної бази;

4) наявність фонду нормативних документів та технічної документації, необхідних для проведення повірки ЗВТ;

5) наявність упровадженої системи якості ЗВТ;

6) забезпечення правильності оформлення та зберігання результатів повірки ЗВТ.

2. Заявник з метою досягнення його відповідності критеріям повинен відповідати таким вимогам:

1) організаційно-правова форма, організаційна структура, підпорядкованість, фінансовий стан та порядок оплати праці персоналу заявника повинні забезпечувати впевненість органу з уповноваження в тому, що заявник, його персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, є об'єктивними і незалежними від розробників, виробників, постачальників, монтажників, покупців, власників, користувачів ЗВТ або осіб, відповідальних за ремонт чи обслуговування ЗВТ, повірку яких вони здійснюють, або від представників будь-якої з цих сторін.

У разі якщо заявник є відокремленим підрозділом підприємства, установи чи організації, його діяльність не повинна бути пов'язана з розробленням, виробництвом, постачанням, установленням, використанням, ремонтом або обслуговуванням ЗВТ, повірку яких він здійснює.

Персонал заявника, відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, не повинен брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні чи конструюванні, реалізації, установленні, використанні, ремонті чи обслуговуванні ЗВТ, повірку яких він здійснює, або представляти сторони, що беруть участь у цій діяльності.

Заявник повинен забезпечувати неупередженість персоналу, відповідального за виконання робіт з повірки ЗВТ.

Винагорода персоналу заявника, відповідального за виконання робіт з повірки ЗВТ, не повинна залежати від кількості проведених повірок та їх результатів;

2) персонал заявника повинен здійснювати діяльність з повірки ЗВТ з необхідною професійною добросовісністю та технічною компетентністю в заявленій галузі уповноваження та бути вільним від будь-якого тиску і спонукань, зокрема фінансового характеру, які можуть впливати на його судження або результати повірки ЗВТ.

Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, повинен:

мати документально підтверджену технічну і професійну підготовку щодо повірки ЗВТ відповідно до заявленої галузі уповноваження;

володіти знаннями, необхідними для організації та проведення повірки ЗВТ, і вміннями з підготовки свідоцтв про повірку ЗВТ та довідок про непридатність ЗВТ, протоколів і звітів, які демонструють виконання робіт з повірки ЗВТ;

дотримуватися в порядку, визначеному законодавством, вимог конфіденційності та зберігати комерційну таємницю щодо всієї інформації, отриманої під час виконання робіт з повірки ЗВТ;

забезпечувати збереження ЗВТ, поданих на повірку.

Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, повинен знати:

закони та інші нормативно-правові акти України у сфері метрології та метрологічної діяльності;

національні стандарти у сфері метрології та метрологічної діяльності;

основи метрології, основні принципи та методи проведення вимірювань і одержання їх результатів;

документи на методики повірки ЗВТ стосовно категорій ЗВТ, зазначених у заявленій галузі уповноваження;

принцип дії та конструкцію еталонів, які використовуються під час проведення повірки, та ЗВТ, що повіряються.

Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки ЗВТ, повинен уміти:

виконувати операції повірки згідно з документами на методики повірки ЗВТ;

оцінювати границі похибки ЗВТ, що повіряються, спричинені зміною умов повірки;

виконувати роботи, необхідні для забезпечення нормального функціонування еталонів, ЗВТ і допоміжного обладнання, що застосовуються під час повірки;

проводити оцінку достатності співвідношення між розширеною невизначеністю еталонів, що застосовуються під час повірки ЗВТ, та встановленими границями допустимої похибки ЗВТ, що повіряються;

правильно оформлювати результати повірки;

3) заявник повинен мати власні та/або орендовані приміщення, необхідні для виконання повірки ЗВТ відповідно до заявленої галузі уповноваження.

Приміщення заявника, у яких проводиться повірка, за своїм оснащенням і станом повинні відповідати вимогам:

документів на методики повірки ЗВТ відповідно до заявленої галузі уповноваження щодо умов виконання цих робіт (кліматичні умови, освітлення, звуко- і віброізоляція, параметри мереж живлення, наявність водопостачання, характеристики заземлення, рівень електромагнітних завад тощо);

охорони праці та санітарним нормам і правилам;

експлуатаційної документації на еталони, ЗВТ і допоміжне обладнання для повірки, що використовуються в цих приміщеннях.

Заявник повинен мати власні еталони, ЗВТ та допоміжне обладнання, необхідні для проведення повірки ЗВТ у заявленій галузі уповноваження.

Еталони повинні бути калібровані з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів, а стандартні зразки повинні мати встановлені значення властивостей з відповідними невизначеностями результатів вимірювань та простежуваністю відповідно до ДСТУ-Н ISO Guide 35, супроводжуючи їх документами відповідно до ДСТУ-Н ISO Guide 31, з чинними строками застосування. Простежуваність еталонів повинна бути документально підтверджена сертифікатами калібрування.

Метрологічні та технічні характеристики ЗВТ і допоміжного обладнання, необхідних для проведення повірки ЗВТ у заявленій галузі уповноваження, повинні бути документально засвідчені.

Документи, що підтверджують результати калібрування еталонів та засвідчують метрологічні та технічні характеристики ЗВТ і допоміжного обладнання, повинні зберігатися протягом усього періоду використання цих еталонів, ЗВТ та обладнання;

4) заявник повинен мати актуалізований фонд організаційних, нормативних та методичних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності, необхідних для виконання робіт з повірки ЗВТ у заявленій галузі уповноваження, що містить:

національні стандарти та інші нормативні документи у сфері метрології та метрологічної діяльності;

документи на методики повірки ЗВТ;

експлуатаційні документи на еталони, ЗВТ і допоміжне обладнання, що застосовуються під час виконання робіт з повірки;

5) система якості ЗВТ заявника повинна передбачати:

повноваження та ресурси персоналу, необхідні для виконання покладених на нього обов'язків, зокрема впровадження, підтримання та вдосконалення процедур, необхідних для проведення повірки ЗВТ;

постійний контроль за виконанням повірки ЗВТ, а також внутрішніх періодичних перевірок;

реєстрацію та зберігання заявок на проведення повірки ЗВТ та матеріалів за результатами її проведення;

упроваджену і задокументовану систему обліку претензій, що надійшли від замовників робіт з повірки ЗВТ;

задокументовану систему обліку, зберігання та поводження із ЗВТ, що подані на повірку;

перевірку дотримання міжкалібрувальних та міжповірочних інтервалів власних еталонів та ЗВТ, що застосовуються під час повірки;

нормування трудомісткості та визначення вартості робіт з повірки ЗВТ;

перевірку правильності оформлення свідоцтв про повірку ЗВТ, довідок про непридатність ЗВТ і протоколів повірки або робочих журналів, до яких уносяться результати повірки;

задокументовану систему обліку, зберігання та застосування повірочних тавр та контроль за їх застосуванням;

6) заявник повинен забезпечувати оформлення результатів повірки ЗВТ у заявленій галузі уповноваження в установленому порядку.

Заявник повинен накопичувати та зберігати протягом 10 років копії виданих ним свідоцтв про повірку та довідок про непридатність ЗВТ. На вимогу наукових метрологічних центрів заявник повинен надавати їм знеособлені статистичні дані стосовно метрологічної надійності повірених ним ЗВТ.

 

Заступник директора департаменту
технічного регулювання

О. Гіленко

Опрос