Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок проверки материалов, прилагающихся к заявлению о государственной регистрации отдельных лекарственных средств, относительно их объема

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 23.07.2015 № 460
действует с 30.10.2015

ПОРЯДОК
ПЕРЕВІРКИ МАТЕРІАЛІВ, ДОДАНИХ ДО ЗАЯВИ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ОКРЕМИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩОДО ЇХ ОБСЯГУ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і Розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року N 376.

2. Цей Порядок поширюється на: лікарські засоби, призначені виключно для лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, вірусних гепатитів, онкологічних та рідкісних (орфанних) захворювань, які зареєстровані компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади або Європейського Союзу.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

1. Для проведення перевірки матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (далі - перевірка), заявник подає до МОЗ:

заяву про державну реєстрацію лікарського засобу, призначеного виключно для лікування певного захворювання (додаток 1);

матеріали, що надаються для проведення перевірки, щодо їх обсягу, згідно з переліком (додаток 2).

2. Матеріали подаються до МОЗ в одному примірнику.

3. МОЗ протягом 1 робочого дня направляє до Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (далі - Центр) копію заяви разом з матеріалами для проведення перевірки щодо їх обсягу.

4. Після отримання Центром копії заяви та матеріалів для проведення перевірки щодо їх обсягу Центр протягом 1 робочого дня надає рахунок на сплату вартості робіт щодо перевірки згідно з договором, укладеним між заявником та Центром.

5. Після сплати заявником рахунку Центр протягом 4 робочих днів проводить перевірку матеріалів щодо їх комплектності та відсутності розбіжностей щодо зазначення інформації в заяві та в матеріалах для проведення перевірки щодо їх обсягу. Датою завершення перевірки вважається дата підписання керівником Центру висновку.

6. За результатами проведеної перевірки Центр складає висновок про результати перевірки матеріалів, доданих до заяви про державну реєстрацію лікарського засобу, щодо їх обсягу (додаток 3) та протягом 1 робочого дня передає висновок до МОЗ.

7. У разі надання висновку, зазначеного в пункті 6 цього Порядку, МОЗ протягом 1 робочого дня приймає рішення про державну реєстрацію лікарського засобу, що затверджується наказом МОЗ.

8. Про відмову в реєстрації МОЗ протягом 1 робочого дня з дати надходження висновку повідомляє заявника письмово у разі, якщо:

документи подано не у повному обсязі;

у заяві та у матеріалах для проведення перевірки щодо їх обсягу виявлено розбіжності щодо зазначеної в них інформації;

виявлено недостовірність чи неповноту інформації;

виявлено невідповідність найменування виробника лікарського засобу, його місцезнаходження та місцезнаходження його виробничих потужностей, зазначених у заяві, інформації, на підставі якої такий лікарський засіб зареєстровано компетентним органом країни походження.

 

В. о. начальника Управління
фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Т. М. Лясковський

 

ЗАЯВА
про державну реєстрацію лікарського засобу, призначеного виключно для лікування певного захворювання

Дата надходження заяви
"___" ____________ 20___ року

N ________________

Цим я подаю заяву про державну реєстрацію в Україні лікарського засобу, що призначений виключно для лікування
_______________________________________________________________________________,
(вказати захворювання відповідно до третього абзацу пункту 2 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і Розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року N 376)
який зареєстрований як лікарський засіб компетентним органом
_______________________________________________________________________________
                                                  (країна)

_______________________________________________________________________________
                                (найменування компетентного органу)

Назва лікарського засобу ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Лікарська форма, сила дії (дозування) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Упаковка:
первинна ____________________________________________________________________________,
вторинна ____________________________________________________________________________

Заявник (власник реєстраційного посвідчення)
Найменування юридичної особи / П. І. Б. фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон/факс _________________________________________________________________________
e-mail       _____________________________________________________________________________
Керівник _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Представник заявника (уповноважена особа, що виступає від імені заявника) (українською мовою):
П. І. Б. уповноваженої особи представника заявника
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування юридичної особи / П. І. Б. фізичної особи -
підприємця ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон/факс _________________________________________________________________________
e-mail      _____________________________________________________________________________

Уповноважена особа заявника для здійснення фармаконагляду та/або контактна особа в Україні уповноваженої особи заявника для здійснення фармаконагляду (українською мовою):
П. І. Б. _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування юридичної особи / П. І. Б. фізичної особи - підприємця (заявника)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця (заявника)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цілодобовий телефон/факс ______________________________________________________________

e-mail ________________________________________________________________________________

Виробник(и)

Виробник(и) лікарського засобу

Найменування юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адреса місця провадження діяльності _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон/факс _________________________________________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________
Керівник _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Виробництво лікарського засобу здійснюється (позначити необхідне):

 

повністю вказаним виробником

 

частково вказаним виробником

 

повністю іншим виробником


Виробник(и) діючої(их) речовини (речовин)

Діюча речовина _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Найменування юридичної особи _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адреса місця провадження діяльності _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон/факс _________________________________________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________
Керівник _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Якісний і кількісний склад лікарського засобу (діючі та допоміжні речовини)

Діюча(і) речовина(и) вказується(ються) окремо від допоміжних

Назва речовини*

Кількість на одиницю лікарської форми**

Посилання/монографія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Зазначається тільки одна назва в такому порядку: МНН (за рекомендованою МНН з указанням солей або гідратної форми, якщо необхідно), ДФУ, Європейська фармакопея, загальноприйнята назва, наукова (хімічна) назва.

** В одиницях ваги чи біологічних одиницях на одиницю лікарської форми: драже, таблетки, супозиторії, ампули, флакони; у відсотках чи мг/мл, мг/г: мазі, креми, розчини, неподільні порошки, збори.

Фармакотерапевтична група
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Код АТХ або пропозиції щодо нього ______________________________________________________

Пропонований термін придатності _______________________________________________________

Пропоновані умови зберігання ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Пропонована категорія відпуску:

  за рецептом

  без рецепта

  тільки в умовах стаціонару

Я гарантую достовірність інформації, що міститься у наданих документах.

Усі дані одержані заявником в установленому законодавством порядку і не порушують права третьої сторони, захищені патентом, свідоцтвом про знак для товарів та послуг.

Також цим підтверджується, що всі передбачені збори буде сплачено відповідно до вимог законодавства.

Від імені заявника

_____________________________________
                             (підпис)

_____________________________________
                             (П. І. Б.)

М. П.

_____________________________________
                            (посада)

 

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ,
що надаються для проведення перевірки, щодо їх обсягу

1. Матеріали щодо методів контролю якості лікарського засобу.

2. Зразки упаковки лікарського засобу з маркуванням, викладеним згідно з вимогами додатка 23 до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого наказом МОЗ від 26 серпня 2005 року N 426, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2005 року за N 1069/11349 (зі змінами) (далі - Порядок експертизи).

3. Інструкція про застосування лікарського засобу, викладена згідно з вимогами додатка 20 до Порядку експертизи.

4. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.

5. Засвідчена копія документа, що підтверджує відповідність виробництва лікарського засобу вимогам належної виробничої практики, виданого Держлікслужбою відповідно до Порядку проведення підтвердження умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затвердженого наказом МОЗ від 27 грудня 2012 року N 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за N 133/22665 (зі змінами). За необхідності - висновки щодо інших інспекцій, які проводилися. Копії документів мають бути засвідчені печаткою (за наявності) заявника/представника заявника в Україні.

6. У разі відсутності документа, зазначеного у пункті 5 цього додатка, - письмове зобов'язання виробника(ів) виробляти лікарський засіб для постачання в Україну на тих самих виробничих потужностях, що застосовуються у виробництві лікарських засобів, призначених для використання у Сполучених Штатах Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді або державах - членах Європейського Союзу.

 

ВИСНОВОК
про результати перевірки матеріалів, доданих до заяви про державну реєстрацію лікарського засобу, щодо їх обсягу

За результатами проведеної перевірки матеріалів, доданих до заяви про державну реєстрацію лікарського засобу, що призначений виключно для лікування
_____________________________________________________________________________________

Назва лікарського засобу ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Лікарська форма, сила дії (дозування) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Упаковка:
первинна ____________________________________________________________________________,
вторинна _____________________________________________________________________________

Заявник (власник реєстраційного посвідчення) __________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Зареєстрований компетентним органом
_____________________________________________________________________________________
                              (найменування компетентного органу)

_____________________________________________________________________________________
                                          (країна)

За результатами проведеної перевірки встановлено:

Наявність матеріалів щодо методів контролю якості лікарського засобу

                                так                                       ні

Наявність зразків упаковки лікарського засобу з маркуванням відповідно до встановлених в Україні вимог

                                так                                       ні

Наявність інструкції про застосування лікарського засобу, викладеної відповідно до встановлених в Україні вимог

                                так                                       ні

Наявність документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору

                                так                                       ні

Наявність засвідченої копії документа, що підтверджує відповідність виробництва лікарського засобу вимогам належної виробничої практики, виданого Держлікслужбою відповідно до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затвердженого наказом МОЗ від 27 грудня 2012 року N 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за N 133/22665 (зі змінами)

                                так                                       ні

або

Наявність письмового зобов'язання виробника(ів) виробляти лікарський засіб для постачання в Україну на тих самих виробничих потужностях, що застосовуються у виробництві лікарських засобів, призначених для використання у Сполучених Штатах Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді або державах - членах Європейського Союзу

                                так                                       ні

ВИСНОВОК

Усі матеріали надано у повному обсязі, якщо "ні", вказати які матеріали відсутні:

  так

  ні

 

Невідповідність між інформацією, що міститься у заяві, та інформацією, що міститься у доданих до неї матеріалах, - відсутня, якщо "ні", вказати на розбіжності:

  так

  ні

 

____________

Опрос