Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения базы данных о научных метрологических центрах, метрологических центрах и поверочных лабораториях, уполномоченных на проведение поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 21.09.2015 № 1164
редакция действует с 03.07.2020

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2015

м. Київ

N 1164

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 жовтня 2015 р. за N 1203/27648

Про затвердження Порядку ведення бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

(заголовок у редакції наказу Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України від 27.12.2019 р. N 839)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 27 грудня 2019 року N 839

Відповідно до статті 18 Закону України від 05 червня 2014 року N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, що додається.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України від 27.12.2019 р. N 839)

2. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 05 червня 2014 року N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. М. Мірошніченко

 

Порядок ведення бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

(заголовок Порядку у редакції наказу Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України від 27.12.2019 р. N 839)

(У тексті Порядку слово "Реєстр" у всіх відмінках замінено словом "База" у відповідних відмінках; слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27 грудня 2019 року N 839)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування та ведення бази даних наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів (державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та провадять метрологічну діяльність), повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що перебувають в експлуатації (далі - База), а також надання інформації з неї.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України від 27.12.2019 р. N 839)

2. База - електронна база даних, що містить відомості про наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації (далі - уповноважені організації).

3. База ведеться з метою:

здійснення обліку уповноважених організацій;

створення фонду інформаційних даних щодо уповноважених організацій;

сприяння захисту інтересів споживачів при повірці законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації;

інформаційного забезпечення при здійсненні метрологічного нагляду;

надання на запит інформації про наявність або відсутність відомостей у Базі про уповноважені організації.

4. Формування та ведення Бази забезпечуються Мінекономіки шляхом унесення відомостей, виключення відомостей та внесення змін до них.

5. Мінекономіки надає інформацію з Бази, забезпечує її оприлюднення та постійне оновлення на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

6. База ведеться державною мовою.

7. Мінекономіки забезпечує відповідність даних, що вносяться до Бази, відомостям, зазначеним в документах, на підставі яких здійснюється їх внесення.

8. Мінекономіки здійснює комплекс програмних, технічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться в Базі, від несанкціонованого доступу.

II. Формування та ведення Бази

1. Унесенню до Бази підлягають відомості про уповноважені організації.

2. Відомості вносяться до Бази на підставі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - свідоцтво про уповноваження), документів, що подаються науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями для отримання свідоцтва про уповноваження, а також інформації та документів, що надсилаються до Мінекономіки в процесі їх діяльності як уповноважених організацій (зміна керівництва тощо).

3. Мінекономіки вносить до Бази відомості протягом трьох робочих днів з дати їх отримання.

4. До Бази вносяться такі відомості про уповноважені організації:

1) найменування уповноваженої організації;

2) місцезнаходження уповноваженої організації;

3) прізвище, ім'я, по батькові керівника уповноваженої організації (тел./факс, e-mail);

4) номер свідоцтва про уповноваження;

5) дата видачі свідоцтва про уповноваження;

6) строк дії свідоцтва про уповноваження;

7) сфера уповноваження (категорії ЗВТ);

(підпункт 7 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України від 27.12.2019 р. N 839)

8) шифр повірочного тавра уповноваженої організації.

5. Підставою для виключення з Бази відомостей про уповноважені організації є:

анулювання свідоцтва про уповноваження;

закінчення строку дії свідоцтва про уповноваження.

III. Надання інформації з Бази

1. Інформація з Бази надається у вигляді довідки.

2. Довідка надається Мінекономіки безоплатно.

3. Запит про надання довідки подається суб'єктом звернення до Мінекономіки особисто або надсилається поштовим відправленням.

Довідка надається протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Довідка містить відомості з Бази, які є актуальними на дату її формування.

Довідка підписується керівником відповідного структурного підрозділу Мінекономіки та надсилається суб'єкту звернення поштовим відправленням або надається особисто у разі поставлення відповідної відмітки у запиті.

4. Цілодобовий доступ до Бази здійснюється через офіційний веб-сайт Мінекономіки.

Розміщення інформації на веб-сайті Мінекономіки здійснюється в день внесення такої інформації до Бази.

Інформація в Базі розміщується у форматі, придатному для роздрукування.

IV. Відповідальні особи

1. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Бази, відповідно до законодавства є представники уповноважених організацій, які надали цю інформацію.

2. Посадові особи Мінекономіки є відповідальними за повноту та достовірність внесення відомостей до Бази.

 

Заступник директора
департаменту технічного регулювання

О. Гіленко

Опрос