Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об информационном взаимодействии между Единым государственным реестром юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и информационными системами Государственной службы статистики Украины

Минюст, Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 28.09.2015 № 1834/5/1212
действует с 07.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2015

м. Київ

N 1834/5/1212

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 жовтня 2015 р. за N 1192/27637

Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної служби статистики України

Відповідно до статті 171 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної служби статистики України

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної служби статистики України, що додається.

2. Установити, що до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної служби статистики України у режимі реального часу така взаємодія здійснюється у робочий час з урахуванням технічних можливостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційних систем Державної служби статистики України відповідно до законодавства, але з інтервалом не більше ніж 2 години.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України, Державної служби статистики України від 30 листопада 2012 року N 1772/5/492 "Про затвердження Порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Державної служби статистики України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2012 року за N 2041/22353.

4. Адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Державній службі статистики України вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

5. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин Міністерства юстиції України (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти:

у Міністерстві юстиції України - на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.;

у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України - на першого заступника Міністра Ковалів Ю. І.

 

Міністр юстиції України

П. Петренко

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби
статистики України

І. Жук

 

ПОРЯДОК
інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної служби статистики України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) та інформаційними системами Державної служби статистики України, у тому числі передачі ідентифікаційних кодів Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (далі - Інформаційна взаємодія).

2. Інформаційна взаємодія здійснюється на центральному рівні в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами.

3. Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

4. Інформаційну взаємодію забезпечує адміністратор Єдиного державного реєстру та Державна служба статистики України.

5. Для захисту інформації застосовують засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

6. При здійсненні Інформаційної взаємодії задіяні інформаційні системи:

Міністерства юстиції України - Єдиний державний реєстр;

Державної служби статистики України - Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України та Статистичний реєстр фізичних осіб - підприємців, які є складовими Реєстру статистичних одиниць (далі - реєстри Державної служби статистики України).

7. Передача відомостей про проведені реєстраційні дії щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у тому числі повідомлень державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, визначених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з Єдиного державного реєстру до реєстрів Державної служби статистики України здійснюється автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру одночасно з проведенням відповідної реєстраційної дії у цьому реєстрі.

8. Підтвердження щодо отримання відомостей про проведені реєстраційні дії щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру здійснюється Державною службою статистики України невідкладно після завершення опрацювання таких відомостей.

9. Передача відомостей з реєстрів Державної служби статистики України до Єдиного державного реєстру здійснюється автоматично програмними засобами ведення реєстрів Державної служби статистики України невідкладно після завершення опрацювання відомостей у цих реєстрах.

10. Державна служба статистики України здійснює контроль відомостей, що надійшли з Єдиного державного реєстру, щодо відповідності наданих кодів класифікаційних ознак класифікаторів та довідників, повноти заповнення полів реєстраційних карток.

11. Якщо відомості, що надійшли з Єдиного державного реєстру, при проведенні контролю визнані помилковими (неповними), Державна служба статистики України направляє до Єдиного державного реєстру повідомлення про неприйняття відповідних відомостей із зазначенням причини їх неприйняття.

12. Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вживає заходів для усунення недоліків, що призвели до неприйняття Державною службою статистики України відомостей з Єдиного державного реєстру, та після їх усунення виправлені відомості передаються до Державної служби статистики України відповідно до цього Порядку.

13. Структура та формат інформаційних файлів, що містять відомості, що передаються та приймаються в порядку Інформаційної взаємодії, формат файла заявки, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, порядок обміну відомостями про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з метою звірки даних Єдиного державного реєстру з даними реєстрів Державної служби статистики України, визначаються Міністерством юстиції України та Державною службою статистики України відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

Інформаційні файли повинні містити повну актуальну інформацію щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців незалежно від того, яку частину відомостей про них було змінено.

Щодо кожної юридичної особи чи фізичної особи - підприємця в інформаційних файлах, які надходять з Єдиного державного реєстру до реєстрів Державної служби статистики України, вказуються коди реєстраційних дій.

14. Для забезпечення уніфікованої обробки відомостей з Єдиного державного реєстру використовуються класифікатори та довідники.

У разі внесення змін до класифікаторів, у тому числі викладення їх у новій редакції, Державна служба статистики України надає адміністратору Єдиного державного реєстру ці зміни (нову редакцію класифікаторів) не пізніше ніж за п'ять робочих днів до введення їх у дію.

Адміністратор Єдиного державного реєстру у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати отримання класифікаторів і змін до них, забезпечує Державну службу статистики України та державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців актуальними версіями класифікаторів, які використовуються в системі ведення Єдиного державного реєстру.

У разі внесення змін до довідників, які використовуються в системі ведення Єдиного державного реєстру, адміністратор Єдиного державного реєстру надає до Державної служби статистики України ці зміни не пізніше ніж за п'ять робочих днів до введення їх у дію.

II. Порядок передачі ідентифікаційних кодів Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України

1. Формування ідентифікаційних кодів Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (далі - ідентифікаційний код) та передача їх Міністерству юстиції України здійснюються автоматизованою системою ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України за відповідною заявкою, у якій зазначається необхідна кількість кодів.

2. Заявка на отримання ідентифікаційних кодів формується при використанні більше 70 % попередньо переданих кодів і направляється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру до Державної служби статистики України.

3. Перелік ідентифікаційних кодів надається протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заявки за умови використання не менше 70 % попередньо переданих кодів.

4. Державна служба статистики України здійснює контроль за надходженням реєстраційних даних щодо юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб за наданими переліками ідентифікаційних кодів.

 

Директор Департаменту цивільного,
фінансового законодавства та
законодавства з питань земельних
відносин Міністерства юстиції України

О. М. Ференс

Директор Департаменту економічної
стратегії та макроекономічного
прогнозування Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

Н. І. Горшкова

Опрос