Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам установления факта участия лиц в Революции Достоинства и получения ими во время Революции Достоинства повреждений здоровья

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 01.10.2015 № 634
редакция действует с 11.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2015

м. Київ

N 634

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 жовтня 2015 р. за N 1183/27628

Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності та отримання ними під час Революції Гідності ушкоджень здоров'я

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 25 листопада 2015 року N 775

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пункту 3 Порядку встановлення факту участі осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (у Революції Гідності), і одержання ними під час участі у Революції Гідності поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року N 482, та пункту 6 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про міжвідомчу комісію з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності та отримання ними під час Революції Гідності ушкоджень здоров'я, що додається.

2. Медичному департаменту у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Квіташвілі

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної політики України

П. Розенко

Заступник Міністра
внутрішніх справ України
- керівник апарату

О. В. Тахтай

Генеральний Секретар
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"

В. Назаренко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу комісію з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності та отримання ними під час Революції Гідності ушкоджень здоров'я

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок роботи міжвідомчої комісії з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності та отримання ними під час Революції Гідності ушкоджень здоров'я (далі - Міжвідомча комісія), утвореної Міністерством охорони здоров'я України відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та пункту 3 Порядку встановлення факту участі осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (у Революції Гідності), і одержання ними під час участі у Революції Гідності поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року N 482 (далі - Порядок).

2. Міжвідомча комісія здійснює розгляд та прийняття рішень щодо встановлення факту участі осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі - Революція Гідності), і одержання ними під час Революції Гідності поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я (далі - ушкодження здоров'я), що є необхідною передумовою отримання статусу інваліда війни зазначеними особами, у випадку, якщо вони звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, та встановлення зв'язку інвалідності з ушкодженнями здоров'я, одержаними цими особами під час участі у Революції Гідності.

3. У своїй діяльності Міжвідомча комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, у тому числі цим Положенням.

II. Основні функції та завдання

1. Основним завданням Міжвідомчої комісії є:

встановлення участі осіб, які стали інвалідами, у Революції Гідності;

встановлення характеру ушкоджень здоров'я осіб, що стали інвалідами, які вони отримали під час участі у Революції Гідності;

встановлення факту звернення осіб, які стали інвалідами, за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

направлення осіб, які стали інвалідами, щодо яких встановлено факт участі у Революції Гідності, отримання ними ушкоджень здоров'я під час участі у Революції Гідності та їх звернення за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, на медико-соціальну експертизу для встановлення зв'язку інвалідності з ушкодженнями здоров'я, отриманими зазначеними особами під час участі у Революції Гідності.

2. Основні функції Міжвідомчої комісії:

1) розглядає документи, подані інвалідами або за дорученням у встановленому законом порядку їхніми представниками;

2) заслуховує пояснення осіб, стосовно яких подані документи, свідків та представників державних органів;

3) надсилає необхідні запити до органів внутрішніх справ та/або до органів прокуратури;

4) встановлює:

факт звернення зазначених осіб за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

характер ушкоджень здоров'я, які вони отримали під час участі у Революції Гідності, та направляє їх на медико-соціальну експертизу для встановлення зв'язку інвалідності з ушкодженнями здоров'я, отриманими ними під час участі у Революції Гідності.

3. Міжвідомча комісія ухвалює рішення на підставі інформації та відомостей, отриманих в процесі розгляду документів, визначених в пункті 4 цього розділу, які надсилаються до неї особами, що стали інвалідами, або за дорученням у встановленому законом порядку їх представниками.

4. Міжвідомча комісія ухвалює рішення, зазначене у пункті 3 цього розділу, на підставі документів:

заяви від особи, яка стала інвалідом, або за дорученням у встановленому законом порядку її представника за формою, наведеною у додатку до Порядку встановлення факту участі осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (у Революції Гідності), і одержання ними під час участі у Революції Гідності поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року N 482;

копії сторінок паспорта громадянина України, на яких зазначені прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, серія та номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання;

копій медичних виписок особи, яка стала інвалідом;

копії довідки МСЕК про групу і причину інвалідності.

5. Міжвідомча комісія ухвалює рішення, зазначене в пункті 3 цього розділу, протягом місяця з дня надходження документів та надсилає його особі, яка подала документи на розгляд.

6. Перегляд рішення Міжвідомчої комісії виноситься на її розгляд за рішенням голови Міжвідомчої комісії на підставі повторного звернення особи або її законного представника та/або після надходження нової інформації про особу з інших джерел.

7. Рішення Міжвідомчої комісії може бути оскаржене в судовому порядку.

III. Склад Міжвідомчої комісії

1. Міжвідомча комісія складається з голови, який за посадою є першим заступником Міністра охорони здоров'я, заступника голови, секретаря та інших членів Міжвідомчої комісії.

2. Персональний склад Міжвідомчої комісії на підставі пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади чи інших державних органів та представників громадськості затверджується наказом Міністерства охорони здоров'я України.

Розподіл обов'язків між членами Міжвідомчої комісії затверджується рішенням голови Міжвідомчої комісії.

3. Голова Міжвідомчої комісії:

1) очолює Міжвідомчу комісію, здійснює загальне керівництво Міжвідомчою комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Міжвідомчої комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію роботи Міжвідомчої комісії з представниками Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціальної політики України та Міністерства внутрішніх справ України. До роботи Міжвідомчої комісії залучаються також представники громадськості, органів прокуратури та у разі потреби інших державних органів;

4) підписує протокол, рішення, запити та інші документи від імені Міжвідомчої комісії, що приймаються або направляються Міжвідомчою комісією;

5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Міжвідомчої комісії;

6) може делегувати частину своїх повноважень іншим членам Міжвідомчої комісії;

7) контролює питання щодо уникнення конфлікту інтересів членів Міжвідомчої комісії.

4. У разі відсутності голови Міжвідомчої комісії головує на засіданнях Міжвідомчої комісії заступник голови Міжвідомчої комісії.

5. Секретар Міжвідомчої комісії:

1) організовує підготовку та розсилку повідомлень усім членам Міжвідомчої комісії про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного;

2) веде та оформлює протокол засідання Міжвідомчої комісії;

3) здійснює підготовку та направлення рішень, запитів та інших документів, підписаних головою Міжвідомчої комісії;

4) здійснює узагальнення та збір інформації з приводу осіб, щодо яких подані документи на розгляд Міжвідомчої комісії;

5) здійснює інші повноваження та обов'язки, покладені на нього головою Міжвідомчої комісії.

IV. Організація роботи

1. Формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, що проводяться за наявності документів для розгляду не рідше двох разів на місяць.

Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Міжвідомчої комісії не пізніше ніж за 3 робочі дні до засідання.

2. Засідання Міжвідомчої комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

3. Рішення Міжвідомчої комісії ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Міжвідомчої комісії, присутніх на засіданні.

4. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Міжвідомчої комісії або, у разі його відсутності, заступника голови на засіданні.

5. Якщо член комісії опиняється в ситуації, що має ознаки конфлікту інтересів, він має надати інформацію про конфлікт інтересів голові комісії перед початком будь-якої дискусії або обговорювання відповідного питання. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення комісією, таке рішення скасовується головою комісії та призначається повторне засідання комісії.

6. Рішення Міжвідомчої комісії, зазначене у пункті 3 цього розділу, підписується головою і секретарем Міжвідомчої комісії та скріплюється гербовою печаткою Міністерства охорони здоров'я за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

7. Рішення Міжвідомчої комісії, зазначене у пункті 3 цього розділу, секретар Міжвідомчої комісії невідкладно надсилає особі, яка направляла документи на розгляд Міжвідомчої комісії.

8. Документи, на підставі яких Міжвідомча комісія ухвалила рішення, зазначене у пункті 4 розділу II цього Положення, зберігаються відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884.

 

В. о. Директора
Медичного департаменту

В. Кравченко

 

РІШЕННЯ
міжвідомчої комісії з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності та отримання ними під час Революції Гідності ушкоджень здоров'я

___ ____________ 20__ року

N ___________

Щодо гр. _____________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

прийнято позитивне (негативне) рішення щодо встановлення факту участі зазначеної особи у Революції Гідності, встановлено (не встановлено) ушкодження здоров'я зазначеної особи, які вона отримала під час участі у Революції Гідності, встановлено факт звернення зазначеної особи за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (підстава)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Гр. __________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

направляється на медико-соціальну експертизу для встановлення зв'язку інвалідності із ушкодженнями здоров'я, отриманими під час участі у Революції Гідності:

_____________________________________________________________________________________
                                (опис характеру ушкоджень здоров'я)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії _____________________________
                                                     (прізвище, ініціали)
Секретар комісії ____________________________
                                                         (прізвище, ініціали)

М. П.

(додаток у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 25.11.2015 р. N 775)

____________

Опрос