Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы заявки на назначение органа по сертификации в государственной системе сертификации

Министерство экономического развития и торговли Украины
Форма, Приказ от 17.09.2015 № 1151
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2015

м. Київ

N 1151

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 жовтня 2015 р. за N 1179/27624

Про затвердження форми заявки на призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 26 січня 2018 року N 93)

Відповідно до пункту 10 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та пункту 2 статті 151 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму заявки на призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л. М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

ФОРМА
заявки на призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації

_____________________________________________________________________________________
                                                          (повне найменування організації, що претендує на призначення)
_____________________________________________________________________________________
                                 (місцезнаходження, номер телефону, факс, адреса електронної пошти, код за ЄДРПОУ)
в особі керівника _____________________________________________________________________,
                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Статуту організації, просить призначити його органом з сертифікації в державній системі сертифікації відповідно до заявленого проекту сфери призначення.

Додатки, оформлені відповідно до вимог статті 151 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію":

1. Проект сфери призначення на ____ арк.

2. Копія атестата про акредитацію на ____ арк.

3. Копія Статуту організації на ____ арк.

4. Відомості про кваліфікацію персоналу органу з сертифікації на ____ арк.

5. Відомості про штатних та/або залучених аудиторів відповідно до проекту сфери призначення на ____ арк.

6. Довідка про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції та/або копії укладених відповідних угод з іншими акредитованими лабораторіями (центрами), з якими співпрацює орган з сертифікації, на ____ арк.

7. Загальний опис власної системи управління якістю (настанова з якості), копія сертифіката відповідності власної системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001 або ДСТУ ISO 9001 (за наявності сертифіката) на ____ арк.

8. Довідка про досвід проведення робіт із сертифікації продукції за останні три роки на ____ арк.

9. Копія договору про страхування або довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, заподіяних унаслідок провадження ними діяльності як призначеного органу з сертифікації, на ____ арк.

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                          (повне найменування організації, що претендує на призначення)

_____________
        (підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

Заступник директора департаменту
технічного регулювання

О. Гіленко

Опрос