Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции об организации санаторно-курортного обеспечения в Государственной специальной службе транспорта

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 11.09.2015 № 359
действует с 30.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2015

м. Київ

N 359

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2015 р. за N 1168/27613

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" з метою уточнення порядку організації направлення хворих на санаторно-курортне лікування у Державній спеціальній службі транспорту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 30 січня 2012 року N 41, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 230/20543, що додаються.

2. Департаменту безпеки на транспорті забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шульмейстера В. Ю.

 

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони
здоров'я України

О. Квіташвілі

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Шевченко

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

 

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту

1. У розділі I:

1) абзац другий пункту 1.3 доповнити реченням такого змісту: "До таких членів сімей належать особи, визначені абзацом першим частини третьої статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";";

2) у пункті 1.4 слова та цифри "у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2000 N 800 "Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" замінити словами та цифрами "та відповідно до Порядку організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року N 261";

3) 3) пункт 1.5 викласти у такій редакції:

"1.5. Забезпечення путівками інвалідів з числа військовослужбовців строкової військової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", здійснюється відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року N 187.".

У розділі II:

1) пункт 2.1 після слів "навчальному центрі," доповнити цифрами та словами "36 шляхо-відновлювальному загоні,";

2) у пункті 2.6 слова та цифри "затвердженою наказом Міністра оборони України від 05.10.2011 N 604, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07.11.2011 за N 1272/20010" замінити словами та цифрами "затвердженою наказом Міністра оборони України від 05 жовтня 2011 року N 604, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2011 року за N 1272/20010 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 30 липня 2014 року N 490)".

3. У розділі III:

1) у пункті 3.2:

доповнити пункт після слів "СКВК підрозділів Держспецтрансслужби" словом "щорічно";

слова "у листопаді", "у травні" замінити відповідно словами та цифрами "до 31 грудня", "до 31 травня";

2) у пункті 3.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.6. Для отримання путівки необхідно подати до СКВК не пізніше ніж за два місяці до дати запланованого санаторно-курортного лікування (крім випадків продовження лікування відповідно до висновків ВЛК після лікування в госпіталях) такі документи:";

у підпункті "а":

в абзаці третьому цифри та слова "N 070/о "Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302" замінити словами та цифрами "первинної облікової документації N 070/о "Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974";

доповнити підпункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"документи, що підтверджують розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців;".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"в) для працівників Держспецтрансслужби:

заяву на ім'я голови СКВК про необхідність отримання путівки з визначенням дати (число, місяць) та терміну (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу;

довідку за формою N 070/о із закладу охорони здоров'я за місцем проживання.";

3) доповнити розділ після пункту 3.6 новим пунктом 3.7 такого змісту:

"3.7. На підставі поданих документів СКВК проводить остаточний відбір осіб та розподіл путівок у порядку черговості та з урахуванням пільг, передбачених законодавством для певних категорій осіб.".

У зв'язку з цим пункт 3.7 вважати пунктом 3.8;

4) у пункті 3.8 цифри та слова "N 072/о "Санаторно-курортна карта", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302" замінити словами та цифрами "первинної облікової документації N 072/о "Санаторно-курортна карта N ", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року N 527, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736".

4. У розділі V:

1) доповнити розділ після пункту 5.3 новим пунктом 5.4 такого змісту:

"5.4. Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються путівками з пільговою оплатою вартості за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим пункти 5.4 - 5.9 вважати відповідно пунктами 5.5 - 5.10;

2) в абзаці четвертому пункту 5.8 слова "та квитанцію про сплату, засвідчені печаткою санаторно-курортного закладу" замінити словами ", квитанцію про сплату та документи, що підтверджують розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців".

 

Заступник директора Департаменту
безпеки на транспорті - начальник
відділу безпеки руху та
перевезення небезпечних вантажів

В. М. Коськовецький

Опрос