Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по организации принудительного исполнения решений

Минюст
Приказ от 29.09.2015 № 1839/5
действует с 13.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2015

м. Київ

N 1839/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2015 р. за N 1167/27612

Про затвердження Змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою удосконалення порядку примусового виконання виконавчих написів, вчинених на аграрних розписках,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року N 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за N 489/20802 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту державної виконавчої служби (Терлецька О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Шкляра С. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗМІНИ
до Інструкції з організації примусового виконання рішень

Доповнити Інструкцію після розділу VIII новим розділом IX такого змісту:

"IX. Виконання виконавчих написів, вчинених на аграрних розписках

9.1. Виконавчі написи, вчинені на аграрних розписках, підлягають негайному виконанню.

9.2. Протягом семи днів з дня відкриття виконавчого провадження по виконанню виконавчого напису нотаріуса, вчиненого на аграрній розписці, державний виконавець забезпечує передачу кредитору за аграрною розпискою предмета застави аграрної розписки.

У разі відсутності у боржника предмета застави за аграрною розпискою державний виконавець вживає заходів щодо його розшуку в порядку, передбаченому цією Інструкцією.

9.3. Виконання виконавчого напису нотаріуса, вчиненого на аграрній розписці, у якому зазначено суму коштів, що підлягає стягненню, здійснюється в порядку, передбаченому статтею 54 Закону.

Постанова про арешт майна боржника, яке є предметом застави аграрної розписки, та оголошення заборони на його відчуження виноситься державним виконавцем під час відкриття виконавчого провадження.

Про проведення опису предмета застави аграрної розписки і накладення на нього арешту державний виконавець складає акт опису та арешту майна боржника. Під час проведення опису та арешту предмета застави аграрної розписки державний виконавець оголошує заборону розпоряджатися ним, вилучає його у боржника (у разі коли врожай зібрано) та передає на зберігання стягувачу, про що зазначається в акті опису та арешту майна.

Предмет застави аграрної розписки передається на зберігання стягувачу під розписку в акті опису та арешту майна. Копія акта опису та арешту майна видається боржнику та стягувачу.

У разі виконання виконавчого напису нотаріуса, передбаченого в абзаці першому цього пункту, в межах зведеного виконавчого провадження з примусового виконання кількох виконавчих написів, предметом застави за якими є одне й те саме майно боржника, предмет застави передається на зберігання стягувачу, який є кредитором за аграрною розпискою, що була видана раніше.

Стягувач зобов'язаний прийняти на зберігання предмет застави аграрної розписки. У разі відмови стягувача прийняти на зберігання предмет застави аграрної розписки виконавчий документ підлягає поверненню стягувачу.

Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації, а також його реалізація здійснюються у порядку, встановленому Законом.

9.4. Виконання виконавчого напису нотаріуса, вчиненого на аграрній розписці, який містить предмети, які підлягають витребуванню, здійснюється в порядку, передбаченому статтею 61 Закону.

Передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі, здійснюється в установлений державним виконавцем строк, який не може бути більше загального строку передачі стягувачу предмета застави аграрної розписки, визначеного частиною другою статті 13 Закону України "Про аграрні розписки", за участю стягувача та боржника.

У постанові про відкриття виконавчого провадження державний виконавець вказує час та місце примусового виконання рішення про передачу стягувачу предметів, визначених у виконавчому документі, а також попереджає стягувача про повернення йому виконавчого документа на підставі пункту 4 частини першої статті 47 Закону, якщо він не з'явиться на виконання без поважних причин.

У разі досягнення згоди стягувачем і боржником щодо якості предмета застави аграрної розписки державний виконавець вилучає у боржника в присутності понятих предмети, зазначені у виконавчому документі, і передає їх стягувачу або його представнику, про що складає акт вилучення у боржника предметів та акт передачі їх стягувачу. Ці акти складаються у трьох примірниках. Один примірник акта залишається у виконавчому провадженні, інші вручаються стягувачу та боржникові або їх представникам під розписку на першому примірнику акта.

У разі усної чи письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника, під час виконання рішення про передачу їх стягувачу державний виконавець у присутності понятих зазначає про цей факт в актах та повертає зазначені предмети боржникові під розписку і виносить постанову про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пункту 4 частини першої статті 47 Закону.

У разі відсутності боржника виконання рішення може бути проведено без його участі за участю стягувача або його представника та двох понятих.

Якщо під час виконання рішення про передачу стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі, виявлено лише частину таких предметів, державний виконавець здійснює їх передачу в установленому порядку, про що робить відмітку у виконавчому документі, та виносить постанову про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пункту 6 частини першої статті 47 Закону.

Якщо стягувачем та боржником не досягнуто згоди щодо якості предметів, що підлягають передачі стягувачу згідно з виконавчим документом, державний виконавець виносить постанову про відкладення виконавчих дій у порядку, передбаченому статтею 35 Закону, та залучає для визначення якості предмета застави аграрної розписки експертну установу, зазначену в аграрній розписці.

У разі якщо в аграрній розписці не визначено експертну установу або на день виникнення спору вона не має відповідно до законодавства повноважень здійснювати необхідні експертизи, державний виконавець за заявою сторін або з власної ініціативи призначає своєю постановою експерта в порядку, визначеному Законом.

Якщо стягувачем та боржником не досягнуто згоди щодо якості предметів, що присуджені за виконавчим написом нотаріуса на підставі аграрної розписки, передача стягувачу таких предметів здійснюється після отримання результатів експертизи, що підтверджують належну якість цих предметів.

9.5. У разі якщо у боржника відсутній предмет застави товарної аграрної розписки, який він за виконавчим документом має передати стягувачу, а здійснені державним виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого предмета застави виявилися безрезультатними, виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, повертається стягувачу.

9.6. У разі письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника під час виконання виконавчого напису нотаріуса на підставі аграрної розписки, визначеної пунктом 9.4 цього розділу, державний виконавець повертає зазначені предмети боржникові під розписку і виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. При цьому внесений стягувачем авансовий внесок поверненню не підлягає.".

У зв'язку з цим розділи IX - XIV вважати відповідно розділами X - XV.

 

Директор Департаменту
державної виконавчої служби

О. О. Терлецька

Опрос