Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Всеукраинском конкурсе учебных программ для начальных специализированных художественных учебных заведений (школ эстетического воспитания) системы Министерства культуры Украины

Министерство культуры Украины (2)
Положение, Приказ от 14.09.2015 № 732
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09.2015

м. Київ

N 732

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2015 р. за N 1163/27608

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) системи Міністерства культури України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики України
 від 30 липня 2020 року N 1995)

Відповідно до Закону України "Про позашкільну освіту", Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495, з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) системи Міністерства культури України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і туризму України від 17 червня 2005 року N 415 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури і туризму України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 2005 року за N 763/11043.

3. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандєєва Р. В.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр культури України

В. А. Кириленко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) системи Міністерства культури України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) системи Міністерства культури України (далі - Конкурс), його організаційне, методичне і фінансове забезпечення, порядок участі у ньому та підбиття підсумків.

2. Засновником Конкурсу є Міністерство культури України.

3. Мета Конкурсу - забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) системи Міністерства культури України (далі - школи естетичного виховання) навчальними програмами з кожного предмета.

4. Завдання Конкурсу:

узагальнення досвіду викладання мистецьких дисциплін у школах естетичного виховання;

визначення кращих навчальних програм з предметів відповідно до типових навчальних планів шкіл естетичного виховання;

підвищення якості та вдосконалення змісту початкової мистецької освіти.

5. Конкурс проходить на засадах відкритості, прозорості і гласності.

Форма проведення Конкурсу - заочна.

6. Правова охорона та захист авторських прав щодо поданих на Конкурс рукописів здійснюються відповідно до законодавства України.

7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних його учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. Порядок організації та проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться щороку за одним або декількома видами мистецтв:

музичне;

хореографічне;

образотворче та декоративно-ужиткове;

театральне;

інші види мистецтв.

2. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України (далі - Центр).

3. Центр у межах своїх повноважень:

визначає і подає на затвердження до Мінкультури перелік предметів з одного або декількох видів мистецтва, рукописи навчальних програм (далі - рукописи) з яких подаються на Конкурс;

подає на затвердження до Мінкультури пропозиції щодо персонального складу експертної комісії (експертних комісій) Конкурсу відповідного виду мистецтва (далі - експертна комісія) та експертної ради Конкурсу (далі - експертна рада);

оприлюднює інформацію про строки та умови участі в Конкурсі;

розробляє вимоги до рукописів навчальних програм для шкіл естетичного виховання (далі - вимоги), форми оцінного листа та заявки на участь у Конкурсі та подає їх на затвердження до Мінкультури;

приймає документи, що надходять на Конкурс, організовує роботу з надходження рукописів до експертної комісії та експертної ради;

взаємодіє з експертною комісією, експертною радою, відповідними структурними підрозділами Мінкультури та учасниками Конкурсу;

визначає порядок роботи експертної комісії та організовує проведення її засідань;

виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу;

оприлюднює результати Конкурсу.

4. До участі в організації та проведенні Конкурсу залучаються органи управління сфери культури обласних, Київської міської державних адміністрацій, вищі навчальні заклади культури і мистецтв.

5. Для проведення Конкурсу створюються робочі органи Конкурсу - експертна комісія та експертна рада.

Склад робочих органів Конкурсу затверджується наказом Мінкультури щороку.

6. Для участі в Конкурсі учасники подають до Центру такі документи:

заявку на участь у Конкурсі;

рукопис навчальної програми, оформлений відповідно до встановлених вимог на паперовому носії у п'яти примірниках;

один примірник рукопису навчальної програми на електронному носії.

7. Розгляд рукописів, поданих на Конкурс, здійснюється експертною комісією та експертною радою з жовтня по листопад включно.

8. Рукописи, подані на Конкурс, зберігаються у Центрі протягом трьох років.

III. Оголошення про Конкурс

1. Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінкультури та Центру не пізніше ніж за 8 місяців до початку проведення Конкурсу.

2. В оголошенні про проведення Конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) затверджений наказом Мінкультури перелік навчальних предметів з одного або декількох видів мистецтв, рукописи навчальних програм з яких подаються на Конкурс;

2) вимоги до рукописів навчальних програм для шкіл естетичного виховання, які подаються на Конкурс;

3) форма заявки на участь у Конкурсі;

4) строк прийняття документів (щороку з серпня по вересень включно);

5) адреси (поштова та електронна) і номери телефонів Центру.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству України.

IV. Учасники Конкурсу

До участі в Конкурсі запрошуються фізичні та юридичні особи (автори, авторські колективи - педагогічні працівники шкіл естетичного виховання, науково-педагогічні працівники мистецьких навчальних закладів, представники наукових, науково-методичних та методичних установ і організацій сфери культури, які мають відповідну фахову підготовку, незалежно від педагогічного стажу та віку (далі - учасники)).

V. Експертиза рукописів навчальних програм

1. Експертиза рукописів, поданих на Конкурс, здійснюється експертною комісією та експертною радою.

2. Склад експертної комісії формується з провідних наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників мистецьких навчальних закладів, представників наукових, науково-методичних і методичних установ та організацій сфери культури, інших фахівців сфери культури (за згодою).

Кількість членів експертної комісії не може бути менше ніж п'ять осіб.

3. Експертна комісія є тимчасово діючим робочим органом Конкурсу, який у межах своїх повноважень:

аналізує рукописи, подані на Конкурс;

визначає відповідність рукописів встановленим вимогам;

здійснює експертне оцінювання рукописів, використовуючи форму оцінного листа;

рекомендує (не рекомендує) рукописи, які пройшли експертне оцінювання, до розгляду експертної ради.

4. Узагальнення результатів оцінювання рукописів відбувається на засіданні експертної комісії.

Засідання експертної комісії вважається правомочним у разі участі в ньому не менше 2/3 її складу.

Остаточне рішення щодо подання на розгляд експертної ради рукописів, які пройшли експертне оцінювання, приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів експертної комісії. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови експертної комісії.

5. Висновки експертної комісії оформлюються протоколом, який підписують голова експертної комісії та всі присутні на засіданні члени комісії. Оформлений протокол передається до Центру в день завершення роботи експертної комісії.

У разі якщо подані на Конкурс рукописи не відповідають встановленим вимогам, експертна комісія не рекомендує їх до розгляду експертної ради, про що зазначається у протоколі засідання експертної комісії.

6. До складу експертної ради Конкурсу входять керівник структурного підрозділу Мінкультури з питань діяльності навчальних закладів, директор Центру, голова експертної комісії, провідні фахівці в галузі відповідного виду мистецтва (за згодою).

Керівник структурного підрозділу Мінкультури з питань діяльності навчальних закладів є головою експертної ради.

Кількість членів експертної ради не може бути менше ніж п'ять осіб.

7. Експертна рада є робочим органом Конкурсу. Її члени працюють на громадських засадах.

8. Експертна рада у межах своїх повноважень:

визначає графік та порядок проведення засідань;

визначає порядок розгляду висновків експертної комісії;

аналізує рукописи, рекомендовані експертною комісією до розгляду;

визначає переможців Конкурсу.

9. Рішення щодо визначення результатів Конкурсу приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів експертної ради.

Засідання експертної ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови експертної ради.

10. Висновки експертної ради оформлюються протоколом, який підписують її голова та всі присутні на засіданні члени експертної ради. Протокол засідання експертної ради є підставою для прийняття відповідного наказу Мінкультури про підсумки Конкурсу.

Протоколи засідань експертної ради зберігаються у Центрі протягом трьох років.

11. До складу експертної комісії та експертної ради не можуть входити автори рукописів, які подані на Конкурс.

У разі подання на Конкурс власного рукопису членом експертної комісії та/або експертної ради він має зробити про це заяву і скласти свої повноваження.

VI. Підбиття підсумків і відзначення переможців Конкурсу

1. Переможцями вважаються учасники Конкурсу, рукописи навчальних програм яких відповідають встановленим вимогам, розглянуті експертною комісією, набрали найбільшу кількість балів відповідно до критеріїв оцінювання та визначені експертною радою переможцями Конкурсу.

2. Кращі рукописи навчальних програм з кожного предмета відповідного виду мистецтва відзначаються дипломами Міністерства культури України:

диплом I ступеня;

диплом II ступеня;

диплом III ступеня.

3. Рукописи навчальних програм, відзначені дипломами I ступеня, включаються до переліку програм з предметів, за якими буде здійснюватись навчання у школах естетичного виховання.

4. Експертна рада має право відзначати учасників дипломами усіх ступенів або дипломами будь-якого зі ступенів, наведених у пункті 2 цього розділу.

5. У разі втрати диплом не поновлюється, дублікат не видається.

6. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом Мінкультури на підставі протоколу експертної ради та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Мінкультури та Центру не пізніше ніж за 30 календарних днів після його закінчення.

VII. Фінансове забезпечення Конкурсу

Фінансування Конкурсу здійснюється Мінкультури в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на відповідні роки, а також за рахунок залучення інших джерел та надходжень, не заборонених законодавством України.

 

Директор Департаменту
мистецтв та навчальних закладів

П. М. Білаш

Опрос