Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка хранения и применения национальных эталонов

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 15.09.2015 № 1144
действует с 01.01.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.09.2015

м. Київ

N 1144

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2015 р. за N 1159/27604

Про затвердження Порядку зберігання та застосування національних еталонів

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України від 05 червня 2014 року N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок зберігання та застосування національних еталонів, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 05 червня 2014 року N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр
освіти і науки України

С. М. Квіт

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
зберігання та застосування національних еталонів

1. Цей Порядок установлює правила та умови зберігання та застосування національних еталонів і стосується діяльності наукових метрологічних центрів, підприємств, установ та організацій, які є зберігачами національних еталонів (далі - організація - зберігач еталона).

2. Національні еталони зберігають та застосовують у спеціально обладнаних ізольованих приміщеннях зі створенням і підтримкою інженерної інфраструктури, яка забезпечує значення параметрів навколишнього середовища та захист від впливу інших завад для стабільного функціонування еталонів згідно з вимогами правил зберігання та застосування національних еталонів (далі - правила).

Правила розробляє організація - зберігач еталона для кожного національного еталона за формою, визначеною ДСТУ 3231 "Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування" (далі - ДСТУ 3231).

3. Для підтвердження стабільності метрологічних характеристик проводять дослідження національних еталонів та допоміжного устаткування, яке забезпечує стабільне функціонування цих еталонів, а також їх калібрування (за необхідності) та регулярне технічне обслуговування.

4. Роботи з національними еталонами виконуються вченими зберігачами цих еталонів, результати яких заносяться до паспорта еталона та до журналу роботи з еталоном, форми яких визначені ДСТУ 3231.

Функції, обов'язки та права вченого зберігача національного еталона затверджуються керівником організації - зберігача еталона.

5. Національні еталони, їх складові частини та допоміжне устаткування, яке забезпечує стабільне функціонування еталонів, підлягають періодичному технічному обслуговуванню, обсяг якого залежить від інтенсивності їх застосування. Організація - зберігач еталона визначає і документує всі зміни у складі національного еталона, які не впливають на його метрологічні характеристики (наприклад, пристрої живлення, запису та оброблення результатів вимірювань тощо).

6. З метою забезпечення визнання на міжнародному рівні національних еталонів метрологічні характеристики цих еталонів повинні підтверджуватися шляхом їх звірення з відповідними еталонами інших держав або міжнародними еталонами. Протоколи звірення еталонів необхідно зберігати при відповідному еталоні.

7. Організація - зберігач еталона визначає і документує способи та порядок переміщення національного еталона з одного приміщення до іншого всередині однієї будівлі та з однієї будівлі до іншої, які гарантують повне збереження еталона та його метрологічних характеристик.

8. Під час зберігання та застосування національних еталонів забезпечують незмінність значень одиниць вимірювань, які відтворюють та/або зберігають еталони.

9. Умови зберігання та застосування національних еталонів забезпечують відповідно до пункту 2 цього Порядку.

10. Організація - зберігач еталона повинна припинити використання національного еталона в разі будь-яких сумнівів щодо його метрологічних характеристик і стабільного функціонування. Національний еталон можна знову застосовувати тільки після ремонту і досліджень його метрологічних характеристик.

11. Відповідальність за додержання порядку зберігання та застосування національних еталонів покладається на керівників організацій - зберігачів еталонів та вчених зберігачів таких еталонів.

 

Заступник директора
департаменту технічного регулювання

О. Гіленко

Опрос