Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы протокола о правонарушении в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Протокол, Приказ от 11.09.2015 № 354
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2015

м. Київ

N 354

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2015 р. за N 1154/27599

Про затвердження форми протоколу про правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 23 січня 2018 року N 29)

Відповідно до частини четвертої статті 65 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму протоколу про правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, що додається.

2. Департаменту тваринництва забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я. В.

 

Міністр

О. М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. М. Мірошніченко

Голова
Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

С. Глущенко

Заступник Голови
Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України

О. М. Вержиховський

Міністр
охорони здоров'я України

О. Квіташвілі

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та
окремих показників якості харчових продуктів, та його реквізити)

ПРОТОКОЛ
про правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів

"___" ____________ 20__ року

________________________
(місце складання протоколу)

Відомості про особу, яка склала протокол:

Прізвище, ім'я та по батькові: ____________________________________________________________

Посада: ______________________________________________________________________________

Номер засобу зв'язку: ___________________________________________________________________

Відомості про оператора ринку, щодо якого складається протокол:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця): __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця) чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття такого номера): ______
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи - підприємця): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Уповноважена особа (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття такого номера) та реквізити документа, що підтверджує її повноваження): _____________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Номер засобу зв'язку: ___________________________________________________________________

Інформація про правопорушення:

Місце вчинення правопорушення: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата та час вчинення правопорушення: ___________________________________________________

Суть правопорушення: _________________________________________________________________
                                                                                      (викладається із зазначенням абзаців, пунктів, частин, статей
_____________________________________________________________________________________
                                                                          нормативно-правових актів, які було порушено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за вчинене правопорушення: Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (стаття 64).

Інформація про свідків правопорушення (якщо вони є):

1. Прізвище, ім'я та по батькові: __________________________________________________________

Місце проживання: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Номер засобу зв'язку: ___________________________________________________________________

Підпис: _____________________________________________

2. Прізвище, ім'я та по батькові: __________________________________________________________

Місце проживання: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Номер засобу зв'язку: ___________________________________________________________________

Підпис: _____________________________________________

3. Прізвище, ім'я та по батькові: __________________________________________________________

Місце проживання: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Номер засобу зв'язку: ___________________________________________________________________

Підпис: ____________________________________________

Інформація про потерпілих (якщо вони є):

1. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття такого номера): _____________________________________

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Номер засобу зв'язку: ___________________________________________________________________

Підпис: _____________________________________________

2. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття такого номера): _____________________________________

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Номер засобу зв'язку: ___________________________________________________________________

Підпис: _____________________________________________

3. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи): _____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття такого номера): _____________________________________

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Номер засобу зв'язку: ___________________________________________________________________

Підпис: _____________________________________________

Інформація про шкоду, завдану правопорушенням: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пояснення особи, яка притягається до відповідальності, та/або запис про те, що її пояснення і зауваження щодо змісту протоколу додаються до нього: __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Інші відомості, необхідні для вирішення справи: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис особи, яка склала протокол: ____________________________________________________

М. П.

Зі змістом протоколу ознайомлений/ознайомлена "___" ____________ 20__ року.

Оператор ринку або уповноважена ним особа: _____________________________________________
                                                                                                                                           (підпис, ініціали, прізвище)

Підпис особи, яка склала протокол, що підтверджує відмову оператора ринку або уповноваженої ним особи від підписання протоколу: __________________________________________________________
                                                                                                                                                                  М. П.

Мотиви відмови від підписання протоколу: ________________________________________________
                                                                                                                (заповнюється особою, яка відмовилася від підписання)

Другий примірник протоколу про правопорушення отримав
"___" ____________ 20__ року ____________ ______________________________________________
                       (дата)                                             (підпис)               (ім'я, по батькові та прізвище особи, що отримала протокол)

_____________________________________________________________________________________
                  (у разі відмови оператора ринку або уповноваженої ним особи від отримання примірника протоколу
                                                                                          робиться запис про це)

Примітка. У разі відмови оператора ринку або уповноваженої ним особи від отримання примірника протоколу останній повинен бути надісланий оператору ринку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

____________

Опрос