Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения в электронной форме продажи объектов малой приватизации на аукционе, в том числе по методу снижения цены

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 09.09.2015 № 1325
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.09.2015

м. Київ

N 1325

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 р. за N 1147/27592

Про затвердження Порядку проведення в електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Фонду державного майна України
 від 26 квітня 2016 року N 867

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 17 квітня 2018 року N 510)

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 3 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з метою забезпечення впровадження сучасних технологій продажу об'єктів приватизації державної власності на аукціонах в електронній формі, залучення більш широкого кола потенційних покупців

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення в електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, що додається.

2. Затвердити Зміни до Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року N 439, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за N 753/21066, що додаються.

3. Затвердити Зміни до наказу Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року N 772 "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за N 400/2840 (із змінами), що додаються.

4. Управлінню приватизації об'єктів груп А, Д та Ж забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Фонду

І. Білоус

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. М. Мірошниченко

 

Порядок проведення в електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення впровадження сучасних технологій продажу об'єктів приватизації державної власності на аукціонах в електронній формі, залучення більш широкого кола потенційних покупців.

2. Цей Порядок визначає механізм організації і проведення продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни (далі - аукціон), в електронній формі.

3. Продаж об'єктів малої приватизації на аукціоні в електронній формі здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про приватизацію.

4. Пункт 4 розділу I виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 26.04.2016 р. N 867
,
 у зв'язку з цим пункти 5 - 14
 вважати відповідно пунктами 4 - 13
)

4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

аукціон в електронній формі - продаж об'єктів малої приватизації, який полягає у передачі права власності покупцю, який у ході продажу в режимі реального часу у мережі Інтернет запропонував найвищу ціну;

замовник аукціону - Фонд державного майна України або регіональне відділення Фонду державного майна України;

цінова пропозиція - пропозиція щодо об'єкта приватизації, яку учасник аукціону подає відповідно до цього Порядку.

Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року N 439, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за N 753/21066 (далі - Порядок продажу об'єктів малої приватизації).

5. Рішення про проведення продажу об'єктів малої приватизації в електронній формі приймається замовником аукціону та оформлюється наказом.

6. Інформація про проведення продажу об'єктів малої приватизації в електронній формі готується та опубліковується в офіційних друкованих виданнях органу приватизації, місцевих друкованих виданнях, розміщується на офіційному веб-сайті замовника аукціону відповідно до вимог статті 15 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та пункту 1.8 розділу I Порядку продажу об'єктів малої приватизації. В інформаційному повідомленні обов'язково зазначається, що аукціон проводиться в електронній формі.

7. Організатор аукціону, який буде залучений замовником аукціону, визначається з урахуванням таких вимог:

наявність договору з Фондом державного майна України про організацію продажу майна, що перебуває в державній власності;

наявність електронного ресурсу, який забезпечує організацію і проведення аукціону в електронній формі в цілодобовому режимі, безперешкодний допуск учасників до участі в аукціоні в електронній формі, рівні умови для всіх учасників аукціону в електронній формі, пошук і перегляд повної та достовірної інформації щодо проведення аукціону в електронній формі, захист даних, блокування несанкціонованих дій щодо отримання інформації про об'єкти, що виставляються на продаж, хід аукціону в електронній формі та його учасників.

Замовник аукціону при виборі організатора аукціону також враховує можливість встановлення на апаратно-програмному комплексі замовника аукціону з правом адміністрування замовником аукціону електронного ресурсу, можливість надання замовнику аукціону для зберігання резервної копії аукціону в електронній формі, наявність у організатора аукціону досвіду запровадження подібного електронного ресурсу.

Організатор аукціону зобов'язаний забезпечувати додержання вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про приватизацію.

8. Заяви на участь в аукціоні при проведенні аукціонів в електронній формі подаються до організатора аукціону відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року N 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за N 400/2840 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року N 437).

9. На підставі отриманих у електронному вигляді заяви на участь в аукціоні та фотокопій документів, що є додатками до заяви, організатор аукціону за погодженням із замовником аукціону приймає рішення щодо реєстрації заявника в системі електронних торгів або відмови в реєстрації. Про відмову в реєстрації заяви на участь в аукціоні організатор аукціону повідомляє в електронній формі заявника до початку аукціону та письмово протягом трьох робочих днів з дня надходження в електронному вигляді заяви на участь в аукціоні та документів, що є додатками до заяви.

10. Організатор аукціону відмовляє в реєстрації заяви на участь в аукціоні у разі:

ненадання або надання в неповному обсязі документів, передбачених формою заяви;

виявлення невідповідності даних, зазначених у заяві, доданим документам;

надання заяви не за встановленою формою;

несплати в повному розмірі реєстраційного внеску та/або грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта приватизації;

учасник аукціону не може бути покупцем об'єкта малої приватизації з причин, зазначених в частині третій статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна".

11. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов'язаний направити на адресу організатора аукціону оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

12. Замовник аукціону має право припинити аукціон, якщо під час його проведення буде виявлено невідповідність даних, зазначених в оригіналі заяви про участь в аукціоні та/або в копіях документів, що є додатками до заяви, даним, зазначеним в заяві та фотокопіях документів, поданих учасником аукціону в електронному вигляді. Якщо невідповідність буде виявлено до початку аукціону, індивідуальний код (електронний квиток) учасника, пароль і логін доступу до системи електронних торгів скасовуються.

13. Зареєстрований учасник аукціону може відкликати свою заяву на участь в аукціоні на електронному ресурсі організатора аукціону, але не пізніше кінцевого строку прийому заяв, зазначеного в інформаційному повідомленні про проведення аукціону в електронній формі.

II. Проведення аукціону в електронній формі

1. При проведенні аукціону в електронній формі учасник аукціону після реєстрації організатором аукціону його заяви про участь в аукціоні зобов'язаний зареєструватися в системі електронних торгів на електронному ресурсі організатора аукціону, отримати пароль і логін доступу до системи електронних торгів та індивідуальний код (електронний квиток). Підставою для допуску учасника аукціону до аукціону є присвоєння йому індивідуального коду (електронного квитка). Індивідуальний код (електронний квиток) не підлягає розголошенню учасниками аукціону третім особам. У випадку втрати або розголошення учасниками аукціону індивідуального коду (електронного квитка) повторне присвоєння індивідуального коду (електронного квитка) здійснюється відповідно до правил організатора аукціону.

Учасник бере участь в аукціоні виключно під індивідуальним кодом (електронним квитком).

2. Аукціон в електронній формі проводиться на електронному ресурсі організатора аукціону. Брати участь в аукціоні мають право виключно зареєстровані учасники, що отримали індивідуальний код (електронний квиток). Проведення аукціону (з часу початку до часу закінчення подання цінових пропозицій) триває протягом строку, визначеного інформаційним повідомленням, яке опубліковано в офіційному друкованому виданні органу приватизації, розміщено на офіційному веб-сайті замовника аукціону, та передбаченого договором з організатором аукціону.

Система електронних торгів автоматично визначає час надання цінових пропозицій, який не може бути однаковим. Точність встановлення часу - до 1 секунди.

3. На початку аукціону всі учасники підтверджують свою згоду з оголошеною початковою ціною. Учасник, який не підтвердив свою згоду з оголошеною початковою ціною, не допускається до участі в аукціоні.

4. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків початкової ціни об'єкта.

При проведенні аукціону за методом зниження ціни кожна наступна ціна, запропонована учасниками такого аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки. Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки встановлює замовник аукціону на кожний об'єкт. Мінімальна надбавка становить не менше ніж 10 відсотків початкової ціни об'єкта. Знижка становить не більше ніж 10 відсотків початкової ціни об'єкта.

5. Аукціон завершується, якщо протягом десяти хвилин від часу внесення останньої цінової пропозиції не надійшла більша цінова пропозиція. Якщо на час завершення аукціону не буде визначено переможця, проведення аукціону відповідно до договору з організатором аукціону може бути призупинено до 9.00 години наступного робочого дня і далі аукціон може бути продовжений згідно з цим Порядком.

6. У разі внесення цінової пропозиції учасником аукціону менше як за п'ять хвилин до завершення аукціону цей аукціон продовжується на десять хвилин, і так щоразу від часу внесення останньої цінової пропозиції.

7. Переможцем аукціону в електронній формі визнається учасник, який запропонував найвищу ціну на час завершення аукціону.

8. Після закінчення аукціону система електронних торгів організатора аукціону автоматично формує протокол аукціону, який оформлюється та підписується відповідно до пункту 2.8 розділу II Порядку продажу об'єктів малої приватизації.

9. Якщо на час підписання протоколу аукціону організатор аукціону отримав оригінали заяви та копії документів, що є додатками до заяви, і виявив невідповідність даних, зазначених в заяві та документах, даним, наданим в електронному вигляді, результати аукціону скасовуються.

Якщо на час підписання протоколу аукціону організатор аукціону не отримав від переможця аукціону оригінали заяви на участь в аукціоні та копії документів, що є додатками до заяви, учасник, який посів наступне за переможцем аукціону місце, визнається переможцем аукціону за умови наявності у нього всіх необхідних документів.

10. Підписаний протокол аукціону разом з оригіналами заяв на участь в аукціоні та документами усіх учасників аукціону, що є додатками до заяв, передаються замовнику аукціону. Протокол аукціону затверджується замовником аукціону.

III. Фінансові питання проведення аукціонів в електронній формі

Винагорода організатора аукціону, залученого замовником аукціону, виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни об'єкта малої приватизації, щодо якого замовником аукціону прийнято рішення про продаж на аукціоні в електронній формі.

 

Директор Департаменту
конкурентних продажів
об'єктів приватизації

Я. Берназюк

Опрос