Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции относительно порядка оформления и ведения личных дел получателей всех видов социальной помощи

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 07.09.2015 № 898
действует с 06.11.2015

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.09.2015

м. Київ

N 898

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2015 р. за N 1135/27580

Про затвердження Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги

Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423, з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року N 345, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2006 року за N 1098/12972, що додаються.

2. Департаменту державної соціальної допомоги (В. Музиченко) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок,
Заступник Голови ФПУ

С. М. Кондрюк

 

ЗМІНИ
до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги

1. У главі 1:

у пункті 1.1:

абзац перший після слів "пільг та компенсацій" доповнити словами "(далі - допомога)";

в абзаці п'ятому слово "малозабезпеченій" виключити;

в абзаці тринадцятому слова та цифри "(Порядок виплати допомоги на поховання, затверджений наказом Міністерства соціального захисту населення України, Міністерства фінансів України, Міністерства праці України, Державного комітету по житлово-комунальному господарству України, Фонду соціального страхування України, Пенсійного фонду України від 02 листопада 1994 року N 193/107/61/88/08-14-627/44, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 листопада 1994 року за N 272/482 (із змінами))" замінити словами та цифрами "(Закони України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого")";

після абзацу тринадцятого доповнити пункт новими абзацами чотирнадцятим - двадцять другим такого змісту:

"державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 81 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною");

одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" (постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року N 268 "Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми");

грошова компенсація вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян (постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року N 785 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян");

грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2007 року N 150 "Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування");

компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги (постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" (із змінами));

компенсаційна виплата особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80 років (постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року N 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян");

одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми (постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року N 660 "Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми");

щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 505 "Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг");

одноразова грошова допомога постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам (постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 535 "Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам");".

У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати відповідно абзацом двадцять третім;

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

"будь-яка допомога, що надається за місцевими програмами за рахунок коштів місцевих бюджетів.".

2. У главі 2:

1) абзац перший пункту 2.1 доповнити словами "у випадках, коли це передбачено чинним законодавством.";

2) у пункті 2.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Форма заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21 квітня 2015 року N 441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2015 року за N 475/26920.";

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"Форма заяви про призначення житлової субсидії, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року N 106 (зі змінами).".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

"Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року N 106 (зі змінами)".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

3) в абзаці другому пункту 2.3 слова "може бути засвідчене довідкою виконавчих органів міської, районної у містах, сільської (селищної) ради, а також, у виняткових випадках, заявою особи. У такому разі в обов'язковому порядку до особової справи додається акт обстеження домогосподарства соціальним інспектором щодо підтвердження факту незайнятості цієї особи" замінити словами "засвідчується заявою особи.";

4) у пункті 2.5:

в абзаці першому слова "прізвище, ім'я, по батькові заявника, місце проживання (реєстрації)," виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі неможливості подання одержувачем даних про доходи у вигляді одержаних аліментів при зверненні за призначенням допомоги на наступний період, що надається з урахуванням сукупного доходу сім'ї (допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей одиноким матерям, щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу), одержувач особисто вносить дані про факт неодержання ним доходів (аліментів тощо) до Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 року N 204, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за N 709/8030.";

5) главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.8. Заяви про призначення допомоги, які надходять поштою, реєструються в Журналі реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги (додаток 2). При цьому графи 8 - 11 не заповнюються, у графі 12 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові спеціаліста, якому передається заява на опрацювання.".

3. У пункті 3.4 глави 3:

1) в абзаці четвертому слова "довідка про народження дитини;" виключити;

2) після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:

"декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим.

4. У пункті 4.10 глави 4 після слів "чи уповноваженій ним особі" доповнити словами ", уповноваженій особі сільської чи селищної ради, яка приймала заяву про призначення допомоги (за згодою заявника)".

5. У главі 6:

1) у заголовку та тексті глави слова "перелік уповноважених власників/наймачів" у всіх відмінках замінити словами "список осіб" у відповідних відмінках;

2) у пункті 6.1 слова "переліки вповноважених власників/наймачів" замінити словами "в електронному або паперовому вигляді списки осіб";

3) пункт 6.2 викласти в такій редакції:

"6.2. Перший примірник списку осіб подається до організацій, що надають житлово-комунальні послуги, у паперовому або електронному вигляді. Другий примірник списку залишається у відділі (підрозділі) прийняття рішень.".

6. У главі 9:

1) в абзаці другому пункту 9.3 слова "у триденний термін" замінити словами "протягом трьох робочих днів";

2) доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

"У разі неможливості отримати особову справу та Довідку-атестат допомога продовжується (призначається) за фактичним місцем проживання її отримувача на підставі електронної справи, отриманої від державного підприємства "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України".

За неможливості протягом місяця одержати Довідку-атестат з управлінь, що залишаються в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, з метою захисту права громадян України на одержання призначеної згідно з чинним законодавством державної допомоги, неотримані суми допомоги одержувачам виплачуються за минулий період на підставі інформації про стан фінансування та виплати, що оприлюднюється на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України.

Управління веде окремий облік одержувачів, яким призначена допомога, на основі електронної справи і тримає на контролі до витребування Довідки-атестата щодо останнього періоду призначення та виплати допомоги.".

7. Додаток 2 до цієї Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

8. У додатку 8:

1) у тексті додатка слова "уповноважений власник/наймач", "власник/наймач" у всіх відмінках замінити словами "особа, якій призначено субсидію" у відповідних відмінках;

2) Повідомлення про надання (відмову) соціальної допомоги після речення "Не призначено соціальну допомогу з таких підстав:" доповнити новим реченням такого змісту "Рішення управління праці та соціального захисту населення про призначення соціальної допомоги чи про відмову в її наданні може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.".

 

Директор Департаменту державної
соціальної допомоги Міністерства
соціальної політики України

В. Музиченко

 

Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги

N з/п*

Дата

Вид (код) допомоги

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце проживання (реєстрації)

Номер особової справи
(при повторному зверненні)

Кількість прийнятих документів

Кількість документів, які необхідно донести

Дата передання заяви на опрацювання

Примітка

документ

строк

підпис

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього звернулось протягом місяця - ... осіб, прийнято рішень за ... заявами, недонесено документів за ... заявами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Нумерація починається з першого запису, закінчується останнім.

 

Директор Департаменту державної
соціальної допомоги

В. Музиченко

Опрос