Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования кандидатур претендентов на должности руководителей юридических служб в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 07.09.2015 № 217
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.09.2015

м. Київ

N 217

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2015 р. за N 1125/27570

Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 5 грудня 2016 року N 312)

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, що додається.

2. Управлінню містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С. Я.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Малашкін М. А.) разом з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (Мартинюк М. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Абрамовського Р. Р.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. А. Негода

 

ПОРЯДОК
погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб (юрисконсультів відповідної категорії, які виконують функції юридичної служби) територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр), державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру (далі - підприємство).

2. Погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта відповідної категорії, який виконує функції юридичної служби) територіального органу Держгеокадастру чи підприємства (далі - претендент) здійснює Юридичний департамент Держгеокадастру (далі - юридична служба Держгеокадастру).

3. Подання щодо погодження претендента вноситься керівником відповідного територіального органу Держгеокадастру або підприємства до юридичної служби Держгеокадастру після успішного проходження претендентом конкурсного відбору, стажування або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

4. У поданні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові претендента, дата його народження, громадянство, місце проживання, попередня займана ним посада, посада, на яку претендент рекомендується, стаж роботи за фахом, відповідність вимогам щодо кваліфікаційного рівня, рівня професійної підготовки, ділові та інші якості, відомості про перебування у кадровому резерві, проходження стажування чи про іншу процедуру, визначену законодавством, судимість або перебування під слідством та інші дані, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

Якщо претендент не перебуває у кадровому резерві на відповідну посаду, у поданні зазначається, з якої причини не рекомендуються особи, зараховані до кадрового резерву на цю посаду.

До подання додаються біографічна довідка, копії трудової книжки та документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце і дату видачі, письмова згода претендента щодо обробки персональних даних, засвідчені в установленому законодавством порядку.

За бажанням претендента додаються інші документи, які можуть бути враховані при прийнятті рішення щодо погодження (документи, що підтверджують вчене звання, нагородження тощо).

5. Юридична служба Держгеокадастру попередньо розглядає документи, що надійшли на погодження, і у разі потреби не пізніше ніж на десятий робочий день з дати їх отримання запрошує претендента на співбесіду до керівника юридичної служби Держгеокадастру.

Співбесіда проводиться з метою з'ясування рівня знань претендента для організації та виконання покладених на юридичну службу територіального органу Держгеокадастру, підприємства завдань згідно з вимогами Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 (із змінами).

Для перевірки професійного рівня і ділових якостей претендента на посаду, набуття ним практичного досвіду може бути організоване його стажування в юридичній службі Держгеокадастру.

6. Рішення щодо погодження (відмови у погодженні) претендента приймається керівником юридичної служби Держгеокадастру, яке оформлюється висновком за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, у двох примірниках. Один примірник висновку протягом двадцяти робочих днів з дня отримання подання, зазначеного в пункті 3 цього Порядку, надсилається до відповідного територіального органу Держгеокадастру або підприємства, другий залишається в юридичній службі Держгеокадастру.

7. Виявлення невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам та/або рівню професійної підготовки є підставою для оформлення рішення щодо відмови у погодженні призначення його на посаду, яке оформлюється висновком за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

8. У разі подання документів, що не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, юридична служба Держгеокадастру протягом трьох робочих днів з дати їх отримання повертає їх без розгляду.

9. Матеріали щодо погодження претендента зберігаються в юридичній службі Держгеокадастру протягом п'яти років.

 

Начальник Управління містобудування,
архітектури та планування територій

С. Я. Білоус

 

ВИСНОВОК
юридичної служби Держгеокадастру щодо погодження (відмови у погодженні) призначення на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта)

За поданням
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування територіального органу Держгеокадастру,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 підприємства, установи, організації)

Прізвище, ім'я, по батькові претендента ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Громадянство _________________________________________________________________________

Освіта _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Стаж роботи за фахом __________________________________________________________________

Найменування підрозділу територіального органу Держгеокадастру, підприємства, установи, організації, на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта) якого здійснюється погодження кандидатури __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце роботи та посада, яку претендент займає на цей час (з якого року)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновки: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник юридичної
служби Держгеокадастру

 

 

____________
            (дата)

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос