Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приложения к приказу Министерства юстиции Украины от 15 октября 2012 года N 1520/5

Минюст
Приказ от 17.09.2015 № 1783/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2015

м. Київ

N 1783/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2015 р. за N 1119/27564

Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства юстиції України від 15 жовтня 2012 року N 1520/5

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
 від 15 жовтня 2012 року N 1520/5
згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 13 листопада 2017 року N 3552/5)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1362 "Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги" (із змінами) та з метою створення рівних можливостей для досвідчених і молодих адвокатів під час проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни у додатки 1, 6, 7 та 9 до наказу Міністерства юстиції України від 15 жовтня 2012 року N 1520/5 "Про затвердження форм документів, що використовуються під час проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 року за N 1727/22039 (із змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О. П.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗАЯВА
претендента про участь у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

Прошу допустити мене до участі у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, та у разі його проходження включити до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

До заяви додаю такі документи на ____ арк.:

копії сторінок паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

витяг з Єдиного реєстру адвокатів України, виданий не пізніше 10 днів до подання документів;

копії заповнених сторінок трудової книжки (якщо претендент не має трудової книжки, він повинен зазначити про це у заяві);

копії документів про освіту;

біографічну довідку;

анкету;

мотиваційний лист.

Надаю згоду на оброблення та використання моїх персональних даних під час проведення конкурсу та формування Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

_________________
(дата)

_______________________
(підпис претендента)

 

Оцінка претендента
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за результатами першого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

N
з/п

Критерій оцінювання

Оцінка, балів
(відповідно до шкали оцінювання)

1

Досвід адвокатської діяльності:
до шести місяців - 1 бал; від шести місяців до одного року - 1,5 бала; від одного до двох років - 2 бали; від двох до трьох років - 2,5 бала; від трьох до п'яти років - 3 бали; від п'яти до семи років - 3,5 бала; від семи до десяти років - 4 бали; від десяти до п'ятнадцяти років - 4,5 бала; понад 15 років - 5 балів

 

2

Спеціалізація адвоката, що передбачає здійснення захисту у кримінальному провадженні, представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного судочинства, представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення адміністративного судочинства та/або представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах:
за наявності досвіду складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру без здійснення захисту та представництва - 1 бал; за наявності досвіду надання одного із вказаних видів правової допомоги - 2 бали; двох видів - 3 бали; трьох видів - 4 бали; усіх вказаних видів - 5 балів

 

3

Наявність або відсутність заяв (скарг) щодо поведінки адвоката і застосування до нього протягом останніх трьох років дисциплінарних стягнень:
за відсутності заяв (скарг) щодо поведінки адвоката, які можуть бути підставою для дисциплінарної відповідальності, якщо адвокат не притягався до дисциплінарної відповідальності, - 5 балів; за наявності заяв (скарг), за результатами яких було прийнято рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката, якщо адвокат не притягався до дисциплінарної відповідальності, - 4 бали; за наявності випадків порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката, коли за результатами її розгляду було прийнято рішення про її закриття, якщо адвокат не притягався до дисциплінарної відповідальності, - 3 бали; у разі застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді попередження - 2 бали; у разі застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року - 1 бал

 

Члени комісії:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

__________________________
(дата проведення оцінювання)

 

 

Оцінка претендента
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за результатами другого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

N
з/п

Критерій оцінювання

Оцінка
(від 0 до 5 балів)

1

Повнота виконання претендентом тестового завдання:
середня оцінка за десятибальною шкалою менше 0,5 бала - 0 балів; від 0,5 до 1 бала - 0,5 бала; від 1,01 до 2 балів - 1 бал; від 2,01 до 3 балів - 1,5 бала; від 3,01 до 4 балів - 2 бали; від 4,01 до 5 балів - 2,5 бала; від 5,01 до 6 балів - 3 бали, від 6,01 до 7 балів - 3,5 бала; від 7,01 до 8 балів - 4 бали; від 8,01 до 9 балів - 4,5 бала; від 9,01 до 10 балів - 5 балів

 

Члени комісії:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

__________________________
(дата проведення оцінювання)

 

 

Підсумкова оцінка претендента
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за результатами всіх етапів конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги1

Критерій оцінювання

Оцінка претендента, балів
(Оп)

Коефіцієнт питомої ваги критерію оцінювання
(Кпвк)

Оцінка претендента з урахуванням коефіцієнта питомої ваги критерію оцінювання, балів
(Оп х Кпвк)

1

2

3

4 (2 х 3)

Досвід адвокатської діяльності

 

0,25

 

Спеціалізація адвоката

 

0,10

 

Наявність або відсутність заяв (скарг) щодо поведінки адвоката і застосування до нього протягом останніх трьох років дисциплінарних стягнень

 

0,13

 

Повнота виконання претендентом тестового завдання

 

0,25

 

Мотивація до надання безоплатної правової допомоги

 

0,15

 

Комунікабельність

 

0,05

 

Емоційна врівноваженість

 

0,05

 

Вміння претендента представити приклади надання ним правової допомоги

 

0,02

 

Підсумкова оцінка претендента (е Оп х Кпвк), балів2

 

 

 

Висновок членів комісії: рекомендований / не рекомендований (необхідне підкреслити)
для включення до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

Голова комісії

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

Секретар комісії

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

Члени комісії:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

____________________
(дата)

 

____________
1 Підсумкова оцінка претендента обчислюється таким чином:

у графі Оцінка претендента (Оп) навпроти відповідних критеріїв оцінювання проставляються оцінки за результатами всіх етапів конкурсу;

обчислюються оцінки претендента з урахуванням коефіцієнтів питомої ваги критеріїв оцінювання (Оп х Кпвк), для чого оцінка претендента (Оп) за кожним критерієм множиться на відповідний коефіцієнт питомої ваги (Кпвк);

обчислюється підсумкова оцінка претендента, яка дорівнює сумі всіх оцінок претендента, обчислених з урахуванням відповідних коефіцієнтів питомої ваги критеріїв.

2 Обраховується з точністю до чотирьох знаків після коми.

____________

Опрос