Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок возмещения фактических расходов, осуществленных за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию, распорядителем которой является государственная служба занятости, исполняющая функции исполнительной дирекции Фонда

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы
Порядок, Постановление от 27.08.2015 № 74
действует с 06.10.2015

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядниками якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду, та юридичні особи, які відповідно до пункту 2 розділу I Положення про державну службу зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2015 року N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2015 року за N 141/26586, входять до складу служби (далі - розпорядник інформації).

2. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно у разі:

надання особі інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

надання інформації, яка становить суспільний інтерес.

3. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду, затвердженого цією постановою.

4. Структурний підрозділ відповідного розпорядника інформації, відповідальний за надання інформації (далі - відповідальний підрозділ), у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів для підготовки відповіді на запит обсягом більш як 10 сторінок не пізніше наступного робочого дня з дати отримання запиту подає до відповідного підрозділу бухгалтерського обліку розпорядника інформації (далі - підрозділ бухгалтерського обліку) заявку на виписку рахунка для здійснення оплати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5. На підставі отриманої заявки підрозділ бухгалтерського обліку протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його відповідальному підрозділу для направлення в установлений законом строк запитувачу.

6. Оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі у спосіб, зручний для запитувача інформації.

7. Кошти, що сплачуються як відшкодування витрат на копіювання або друк документів, зараховуються на рахунок, відкритий у відповідному органі Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" для проведення видатків розпорядника інформації, та відображаються в бухгалтерському обліку як відновлення касових та фактичних видатків на придбання паперу на утримання розпорядника інформації.

8. Не пізніше наступного дня після надходження коштів від запитувача підрозділ бухгалтерського обліку передає відповідальному підрозділу копію виписки, завізованої відповідальною особою підрозділу бухгалтерського обліку, із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

9. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження повної оплати рахунка.

10. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.

 

Начальник Управління фінансів
Державної служби зайнятості
(Центрального апарату)

О. Новомодна

 

Заявка N ____________
від "___" ____________ 20 __ року
на виписку рахунка для здійснення оплати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

___________________________________________________________
(перелік документів)

___________________________________________________________
(найменування відповідального підрозділу)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:

 

 

______________________
                       (посада)

____________________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

Керівник відповідального підрозділу:

 

 

______________________
                      (посада)

____________________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

 

Начальник Управління фінансів
Державної служби зайнятості
(Центрального апарату)

О. Новомодна

 

Надавач послуг __________________

Рахунок ________________________

МФО банку _____________________

Код за ЄДРПОУ _________________

Платник _______________________

РАХУНОК N ___________
від "___" ____________ 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

_______________________________________________________________
(перелік документів)

Найменування

Вартість виготовлення 1 арк., грн

Кількість аркушів

Ціна, грн

Відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є державна служба зайнятості, яка виконує функції виконавчої дирекції Фонду

 

 

 

Усього до сплати _____________________________________________________________________
                                                                                                                        (сума словами)
___________________________________________________ грн ____________ коп. ________

Виконавець:

 

 

______________________
                     (посада)

___________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

 

Начальник Управління фінансів
Державної служби зайнятості
(Центрального апарату)

О. Новомодна

Опрос