Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке взаимного использования систем видеонаблюдения Службы безопасности Украины, Управления государственной охраны Украины и Министерства внутренних дел Украины

МВД, СБУ, Управление государственной охраны
Приказ, Инструкция от 25.08.2015 № 545/493/1017
Утратил силу

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.08.2015

м. Київ

N 545/493/1017

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2015 р. за N 1100/27545

Про затвердження Інструкції про порядок взаємного використання систем відеоспостереження Служби безпеки України, Управління державної охорони України та Міністерства внутрішніх справ України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Служби безпеки України,
 Управління державної охорони України,
 Міністерства внутрішніх справ України
 від 12 вересня 2016 року N 475/265/917)

Відповідно до пункту 5 статті 7 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", статті 17 Закону України "Про Службу безпеки України", статті 14 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та пункту 8 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року N 401,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємного використання систем відеоспостереження Служби безпеки України, Управління державної охорони України та Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Управління спеціального зв'язку Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Служби безпеки України, Начальника Управління державної охорони України і Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби безпеки України

В. Грицак

Начальник Управління
державної охорони України

В. Гелетей

Міністр внутрішніх справ України

А. Аваков

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок взаємного використання систем відеоспостереження Служби безпеки України, Управління державної охорони України та Міністерства внутрішніх справ України

1. Ця Інструкція визначає організацію взаємного використання систем відеоспостереження, що належать Службі безпеки України (далі - СБУ), Управлінню державної охорони України (далі - УДО України) і Міністерству внутрішніх справ України і встановлюються ними у громадських місцях.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

використання систем відеоспостереження - експлуатація систем відеоспостереження власником, підключення до системи відеоспостереження віддалених користувачів;

віддалені користувачі системи відеоспостереження - уповноважені підрозділи СБУ, УДО України, МВС;

власник системи відеоспостереження - СБУ, УДО України та МВС є власниками систем відеоспостереження;

картка доступу - картка з даними або дані, що призначені для підключення до системи відеоспостереження з метою розмежування та/або обмеження доступу до відеоінформації;

кінцевий термінал - пристрій, що призначений для відображення візуальної інформації, отриманої за допомогою системи відеоспостереження;

система відеоспостереження - сукупність відеокамер, телевізійних камер, каналів зв'язку, пристроїв для збереження, обробки, відтворення, перетворення відеоінформації, інших технічних засобів та кінцевих терміналів.

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про інформацію" та "Про телекомунікації".

3. Система відеоспостереження не призначена для обробки інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством України.

4. Встановлення систем відеоспостереження здійснюється власником, виходячи з аналізу оперативної та криміногенної обстановки у громадських місцях та за умови відповідного фінансування.

5. Взаємне використання систем відеоспостереження СБУ, УДО України та МВС здійснюється на безоплатній основі.

6. Підключення віддалених користувачів до системи відеоспостереження здійснюється:

в СБУ - на підставі мотивованого письмового звернення Начальника УДО України та/або Міністра внутрішніх справ України або їх заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків до Голови СБУ або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов'язків;

в УДО України - на підставі мотивованого письмового звернення Голови СБУ та/або Міністра внутрішніх справ України або їх заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків до Начальника УДО України або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов'язків;

в МВС - на підставі мотивованого письмового звернення Голови СБУ та/або Начальника УДО України або їх заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків до Міністра внутрішніх справ України або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

7. На підставі звернення власник системи відеоспостереження розробляє технічні вимоги на підключення відповідно до законодавства України.

8. Порядок проведення робіт із проектування, будівництва та прокладання телекомунікацій, монтажу, введення в експлуатацію та експлуатації систем відеоспостереження та кінцевих терміналів систем відеоспостереження СБУ, УДО України та МВС визначається державними стандартами України, технічними регламентами, технічними вимогами та здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, виділених на утримання СБУ, УДО України та МВС відповідно.

9. Власник системи відеоспостереження:

забезпечує налаштування та програмування карток доступу для підключення віддалених користувачів системи відеоспостереження;

розробляє методичні рекомендації (пам'ятки) для програмування кінцевих терміналів системи відеоспостереження та користування системою відеоспостереження;

покладає організацію та виконання цих заходів на відповідні підрозділи СБУ, УДО України або МВС згідно з розподілом функціональних обов'язків.

10. СБУ, УДО України та МВС забезпечують свої об'єкти кінцевими терміналами та створюють умови, що унеможливлюють безконтрольне використання систем відеоспостереження.

11. Гранична кількість кінцевих терміналів системи відеоспостереження в СБУ, УДО України та МВС визначається з урахуванням технічних можливостей системи відеоспостереження, погоджується з власником системи відеоспостереження та затверджується відповідно Головою СБУ, Начальником УДО України, Міністром внутрішніх справ України або їх заступниками відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

12. У разі невиконання положень методичних рекомендацій (пам'ятки) для програмування кінцевих терміналів системи відеоспостереження та користування системою відеоспостереження кінцеве обладнання системи відеоспостереження відключається власником системи до усунення порушень, про що відповідний підрозділ власника системи письмово інформує СБУ, УДО України або МВС відповідно.

13. Загальне оперативно-технічне управління системою відеоспостереження здійснюють в межах компетенції уповноважені підрозділи СБУ, УДО України та МВС.

14. У разі виникнення будь-яких несправностей (відмови) у роботі системи відеоспостереження, перерви у роботі кінцевих терміналів системи відеоспостереження СБУ, УДО України або МВС повідомляє чергового відповідного уповноваженого підрозділу власника системи відеоспостереження.

 

Начальник Управління
спеціального зв'язку СБУ

В. Ригін

Директор Департаменту підготовки
та проведення охоронних
заходів УДО України

С. Логвін

Начальник Департаменту
матеріального забезпечення МВС

І. Наумов

Опрос