Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обмена информационно-аналитическими материалами между субъектами интегрированного управления границами

Минфин, МВД, МИД, СБУ, Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 01.09.2015 № 1050/254/341/749/562
действует с 06.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.09.2015

м. Київ

N 1050/254/341/749/562

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2015 р. за N 1094/27539

Про затвердження Порядку обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб'єктами інтегрованого управління кордонами

На виконання пункту 27 Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 805-р, та з метою запровадження системного обміну інформацією у сфері забезпечення безпеки державного кордону

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб'єктами інтегрованого управління кордонами, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, Національного агентства України з питань державної служби від 12 жовтня 2011 року N 753/423/737/288/1283/392/30 "Про затвердження Порядку обміну даними між суб'єктами інтегрованого управління кордонами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за N 1209/19947.

3. Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на перших заступників Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України, Міністра інфраструктури України, Міністра фінансів України, Голову Служби безпеки України, а також заступників Голови Державної фіскальної служби України, Голови Державної прикордонної служби України, Голови Державної міграційної служби України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

Міністр закордонних справ України

П. А. Клімкін

Міністр інфраструктури України

А. М. Пивоварський

В. о. Міністра фінансів України

І. І. Уманський

Голова Служби безпеки України

В. С. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної прикордонної
служби України

В. О. Назаренко

В. о. Голови Національного
агентства України з питань
державної служби

О. Д. Скопич

Заступник Голови Державної
міграційної служби України

Т. В. Нікітіна

 

ПОРЯДОК
обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб'єктами інтегрованого управління кордонами

1. Цей Порядок визначає організаційні основи обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством інфраструктури України, Державною міграційною службою України, Службою безпеки України, Державною фіскальною службою України з питань реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 року N 2031.

2. Обмін даними здійснюється контактними підрозділами на міжвідомчому рівні через віртуальний контактний аналітичний центр (далі - аналітичний центр).

Контактними підрозділами, які входять до складу аналітичного центру (далі - Сторони), є:

від Адміністрації Державної прикордонної служби України - Департамент аналізу та оцінки інформації;

від Міністерства внутрішніх справ України - Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України;

від Міністерства закордонних справ України - візовий відділ Управління консульського обслуговування Департаменту консульської служби, відділ правового оформлення державного кордону Департаменту міжнародного права, відділ юстиції, свободи та безпеки, гуманітарного та транскордонного співробітництва Департаменту Європейського Союзу;

від Міністерства інфраструктури України - Управління стратегічного розвитку інфраструктури та науково-технічної політики;

від Державної міграційної служби України - Департамент у справах іноземців та осіб без громадянства, Управління документального забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та запитами на інформацію;

від Державної фіскальної служби України - Департамент організації митного контролю та оформлення, Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням, Департамент розвитку ІТ, Департамент розвитку митної справи;

від Служби безпеки України - Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення.

Координатором аналітичного центру є Департамент аналізу та оцінки інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України.

3. Основними завданнями аналітичного центру є:

розроблення нових підходів до інтегрованого управління кордонами;

опрацювання пропозицій щодо удосконалення механізмів співпраці між суб'єктами інтегрованого управління кордонами;

обмін відкритою статистичною та аналітичною інформацією у сфері безпеки державного кордону в строки та за формами, погодженими Сторонами;

проведення спільних аналітичних досліджень з оцінки загроз і ризиків у сфері безпеки державного кордону та ефективності інтегрованого управління кордонами;

вироблення пропозицій щодо конкретних кроків для налагодження міжвідомчого обміну інформацією між суб'єктами інтегрованого управління кордонами та винесення цих пропозицій на розгляд керівників відповідних органів, зокрема, з метою реалізації вимог Концепції інтегрованого управління кордонами щодо створення єдиного інформаційного простору.

4. Основними формами діяльності аналітичного центру є:

робочі засідання представників Сторін з питань, що належать до компетенції аналітичного центру, які проводяться два рази на рік або з ініціативи однієї із Сторін;

проведення спільних аналітичних досліджень у сфері безпеки державного кордону, які здійснюються з ініціативи однієї із Сторін у порядку, визначеному ініціатором;

обмін інформаційно-аналітичними матеріалами, який здійснюється щороку до 15 березня через координатора аналітичного центру в електронному вигляді з використанням електронної пошти та використовується як інструмент моніторингу інтегрованого управління кордонами;

підготовка робочих документів, проектів спільних планів, актів тощо за результатами виконання основних завдань, зазначених у пункті 3 цього Порядку, за потреби.

5. З ініціативи однієї із Сторін координатор аналітичного центру може одержувати від Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України, Державної міграційної служби України, Державної фіскальної служби України, Служби безпеки України, Національного агентства України з питань державної служби документи і матеріали, необхідні для виконання завдань, покладених на аналітичний центр.

6. За результатами діяльності координатор аналітичного центру щороку забезпечує видання інформаційного бюлетеня.

Електронна версія інформаційного бюлетеня розміщується на офіційному веб-порталі МВС.

7. Сторони обмінюються контактними даними (телефон, факс, електронна адреса).

У разі зміни контактних даних Сторони інформують координатора аналітичного центру письмово протягом п'яти днів.

 

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення Міністерства
внутрішніх справ України

Д. В. Горбась

Заступник Міністра закордонних
справ України з питань
європейської інтеграції

О. В. Зеркаль

Перший заступник Міністра
інфраструктури України

В. Ю. Шульмейстер

В. о. директора Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Перший заступник Голови
Служби безпеки України -
начальник Головного управління по
боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю Центрального управління
Служби безпеки України

В. М. Трепак

Опрос