Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению должностными лицами учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов материалов об административных правонарушениях

Минюст
Приказ, Инструкция от 08.09.2015 № 1674/5
редакция действует с 18.05.2021

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.09.2015

м. Київ

N 1674/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2015 р. за N 1091/27536

Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів матеріалів про адміністративні правопорушення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 26 жовтня 2018 року N 3370/5
,
від 5 травня 2020 року N 1584/5
,
від 5 травня 2021 року N 1603/5

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою забезпечення законності при здійсненні провадження посадовими особами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у справах про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення посадовими особами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи Міністерства юстиції України (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони
здоров'я України

О. Квіташвілі

Заступник Міністра
внутрішніх справ України

С. А. Яровий

Голова Державної
пенітенціарної служби України

В. М. Палагнюк

Голова Державної
архівної служби України

Т. І. Баранова

 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення посадовими особами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), встановлює порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

2. Відповідно до статті 255 КУпАП уповноваженими посадовими особами установ виконання покарань чи слідчих ізоляторів (далі - уповноважені особи) у разі вчинення передбаченої статтею 188 КУпАП прихованої від огляду передачі або спроби передачі будь-яким способом особам, яких тримають в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, а також інших заборонених для передачі предметів (далі - заборонені предмети) складається протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1).

3. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, другий надсилається до суду. Копія протоколу про адміністративне правопорушення зберігається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі у відповідній справі.

4. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; матеріальна шкода, заподіяна правопорушенням, якщо вона була заподіяна; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, стосовно якої він складений.

Протокол про адміністративне правопорушення повинен бути пронумерований друкарським способом, тобто на ньому мають бути проставлені серія і номер.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

Протокол про адміністративне правопорушення підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків протокол підписується також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу про адміністративне правопорушення в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу про адміністративне правопорушення, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

До протоколу про адміністративне правопорушення долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (рапорти посадових осіб, заяви, пояснення особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, свідків правопорушення).

Кожний документ, що долучається до протоколу про адміністративне правопорушення, повинен мати свої реквізити (назву, дату складення, місцезнаходження установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, місце проживання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, підписи) і відповідати своєму призначенню, містити достовірну інформацію, відповідати вимогам законодавства.

При складанні протоколу про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права і обов'язки, передбачені статтями 29, 63 Конституції України та статтями 267, 268 КУпАП, про що робиться відмітка в протоколі.

5. Протокол про адміністративне правопорушення разом з іншими матеріалами протягом трьох календарних днів з дати його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

6. Уповноважені особи, які мають право складати протокол про адміністративне правопорушення, визначаються наказом начальника установи виконання покарань чи слідчого ізолятора. До складення протоколу про адміністративне правопорушення залучається персонал відділів (секторів, груп) оперативної роботи, відділів нагляду і безпеки та відділів режиму та охорони.

7. Відповідно до статті 260 КУпАП, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей та вилучення заборонених предметів.

8. У протоколі про адміністративне затримання (додаток 2) зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмови затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

Усі реквізити протоколу про адміністративне затримання заповнюються розбірливим почерком українською мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне затримання, а також внесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне затримання підписаний затриманою особою.

Протокол про адміністративне затримання повинен бути пронумерований друкарським способом, тобто на ньому мають бути проставлені серія і номер.

Особі, стосовно якої складається протокол про адміністративне затримання, в обов'язковому порядку роз'яснюються права та обов'язки затриманої особи, передбачені статтями 29, 63 Конституції України та статтями 267, 268 КУпАП, а саме: мотиви затримання, можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися допомогою захисника, можливість негайного інформування родичів затриманого, а також можливість оскарження адміністративного затримання у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) відносно установи виконання покарань чи слідчого ізолятора (посадової особи), який (яка) застосував(ла) ці заходи, або до суду.

При отриманні під час затримання заяв чи зауважень у протоколі про адміністративне затримання робиться запис, ким вони зроблені, і викладається їх суть.

У протоколі про адміністративне затримання зазначаються дата, час і підстави для звільнення затриманої особи, а також чи має особа, яка звільняється, претензії, про що свідчить особистий підпис цієї особи.

9. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше як три години.

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту затримання особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, для складання протоколу.

Про місцеперебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на прохання цієї особи також повідомляються адміністрація за місцем роботи, її адвокат.

Відповідно до пункту 2 Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1363 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року N 110), негайно після фактичного затримання особи уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку на єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги (0-800-213103) та інші телефонні номери, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги відповідному регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, крім випадків адміністративного затримання, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника, про випадок затримання особи.

(абзац четвертий пункту 9 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 05.05.2021 р. N 1603/5)

Для тримання осіб, затриманих за вчинення адміністративного правопорушення, обладнується відповідне приміщення в адміністративній будівлі установи виконання покарань чи слідчого ізолятора за межами зони, що охороняється. Облік таких осіб здійснюється у журналі обліку осіб, затриманих за вчинення адміністративного правопорушення (додаток 3).

10. З метою вилучення у особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, заборонених предметів, уповноважені особи проводять особистий огляд і огляд речей відповідно до статті 264 КУпАП.

У разі неможливості забезпечити присутність власника (володільця) заборонених предметів (втеча або зникнення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення) їх огляд здійснюється за участю не менше двох понятих.

11. Рішення про проведення особистого огляду затриманої особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, приймають начальники установ виконання покарань чи слідчих ізоляторів, їх перші заступники або особи, які виконують їхні обов'язки, а в разі їх відсутності - чергові помічники начальників установ виконання покарань чи слідчих ізоляторів.

Особистий огляд і огляд речей здійснюються молодшими інспекторами, які входять до складу чергових змін з нагляду і безпеки, варт з охорони об'єктів установ виконання покарань, резервної та оперативної груп, відділів режиму та охорони слідчих ізоляторів, а також іншими особами з числа персоналу установ виконання покарань чи слідчих ізоляторів із застосуванням технічних засобів.

Огляд речей здійснюється у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. Особистий огляд проводиться уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі.

Огляду повинна передувати пропозиція пред'явити заборонені предмети, придбання і зберігання яких особам, узятим під варту, і засудженим заборонено, про що зазначається у протоколі.

Особистий огляд здійснюється в окремому приміщенні. Забороняється проводити в одному приміщенні особистий огляд декількох осіб одночасно.

За результатами проведення особистого огляду і огляду речей складається протокол особистого огляду і огляду речей (додаток 4), який повинен бути пронумерований друкарським способом, тобто на ньому мають бути проставлені серія і номер.

Відповідно до статті 265 КУпАП заборонені предмети, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються. Про вилучення заборонених предметів робиться відповідний запис у протоколах про адміністративне правопорушення, про особистий огляд і огляд речей або адміністративне затримання.

Посадові особи, які проводять особистий огляд, а також огляд речей, зобов'язані бути ввічливими щодо осіб, які оглядаються, і не припускатися дій, що принижують їхню гідність. Під час огляду не допускається безпідставне пошкодження одягу та речей, які оглядаються.

Крім того, у протоколі особистого огляду і огляду речей зазначається, виявлені чи ні у особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, при особистому огляді тілесні ушкодження. Якщо так, зазначається, які саме (синці, подряпини, різані рани тощо), на яких частинах тіла вони розташовані. Якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, потребує медичної допомоги, викликається черговий лікар установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, а за потреби - бригада швидкої медичної допомоги. У протоколі зазначаються час надання медичної допомоги, номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря, до якого закладу охорони здоров'я госпіталізовано особу.

Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу особистого огляду і огляду речей, а також внесення додаткових записів після того, як протокол особистого огляду і огляду речей підписаний затриманою особою.

12. Наказами начальників установ виконання покарань чи слідчих ізоляторів визначаються місця зберігання вилучених заборонених предметів та особи, відповідальні за їх збереження, відповідно до Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2012 року N 17.

13. Після розгляду судом справи про адміністративне правопорушення згідно з прийнятим ним рішенням заборонені предмети у встановленому законодавством порядку конфіскуються, або повертаються власникові (володільцеві), або знищуються.

14. У разі вилучення речей (наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, зброя), за зберігання яких передбачена кримінальна відповідальність, вони відповідно до Кримінального процесуального кодексу України передаються до компетентних органів для прийняття рішення у встановленому законодавством порядку разом з оригіналами складених протоколів.

15. Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення заборонених предметів можуть бути оскаржені заінтересованою особою до органу вищого рівня (вищій посадовій особі) відносно установи виконання покарань чи слідчого ізолятора (посадової особи), який(а) застосував(ла) ці заходи, або до суду.

Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення не зупиняє їх виконання.

16. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання та протоколів особистого огляду і огляду речей друкуються із зазначенням серії протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання та протоколів особистого огляду і огляду речей (додаток 5) та номера за порядком.

Кількісний облік видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків протоколів про адміністративне затримання та бланків протоколів особистого огляду і огляду речей ведеться у журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання, протоколів особистого огляду і огляду речей (додаток 6).

Бланки протоколів та журнали зберігаються в канцелярії установи виконання покарань чи слідчого ізолятора. У чергових частинах установ виконання покарань чи слідчих ізоляторів зберігаються по 10 бланків протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання та протоколів особистого огляду і огляду речей на випадок вчинення адміністративного правопорушення у святкові, вихідні (неробочі) дні.

17. Матеріали про адміністративні правопорушення, журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання, протоколів особистого огляду і огляду речей, журнали обліку протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 7), журнали обліку осіб, затриманих за вчинення адміністративного правопорушення, зберігаються протягом встановленого законодавством строку.

18. Складені протягом доби протоколи про адміністративні правопорушення реєструються в журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення.

Якщо до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, застосовувалося адміністративне затримання, проводився її особистий огляд та огляд речей, відповідні протоколи долучаються до матеріалів про адміністративне правопорушення.

19. У разі вилучення в посилках (бандеролях) заборонених предметів, зберігання і використання яких в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах заборонено, уповноваженою особою складається протокол про адміністративне правопорушення. Начальник установи виконання покарань чи слідчого ізолятора вживає заходів щодо встановлення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, місця її проживання та отримання від неї пояснення за фактом правопорушення.

20. У випадках, коли відправник проживає за межами регіону або адміністративно-територіальної одиниці розташування установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, начальник установи виконання покарань чи слідчого ізолятора відправляє до відповідного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції запит (додаток 8).

(абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 26.10.2018 р. N 3370/5,
від 05.05.2020 р. N 1584/5)

При отриманні запиту начальник міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції або його перший заступник вживає заходів щодо встановлення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, місця її проживання та отримання від неї пояснення за фактом правопорушення.

(абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 26.10.2018 р. N 3370/5,
від 05.05.2020 р. N 1584/5)

Інформація про результати розгляду запиту, а також відповідні матеріали повинні бути відправлені начальником міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції або його першим заступником, які встановлювали особу, яка притягується до адміністративної відповідальності, та місце її проживання, до установи виконання покарань чи слідчого ізолятора не пізніше чотирнадцяти календарних днів з дати його отримання.

(абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 26.10.2018 р. N 3370/5,
від 05.05.2020 р. N 1584/5)

21. Пояснення особи, прізвище якої було зазначено як відправник, за фактом вилучення у посилці (бандеролі) заборонених предметів, речей, речовин і виробів, складається на ім'я начальника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

(абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 26.10.2018 р. N 3370/5,
від 05.05.2020 р. N 1584/5)

Якщо особа, від імені якої відправлено посилку (бандероль), відмовляється надати письмове пояснення, персонал, який проводив опитування, складає відповідний рапорт на ім'я начальника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

(абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 26.10.2018 р. N 3370/5,
від 05.05.2020 р. N 1584/5)

22. У разі невстановлення особи, яка вчинила правопорушення, матеріали надсилаються до суду для вирішення питання про вилучені заборонені предмети відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України.

23. У випадках, коли під час проведення заходів щодо встановлення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, закінчився строк накладення адміністративного стягнення, провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю відповідно до пункту 7 статті 247 КУпАП, про що складається умотивований висновок. Вилучені заборонені предмети, речі, речовини і вироби здаються на склад установи виконання покарань чи слідчого ізолятора для: зберігання до звільнення особи, на ім'я якої надійшла посилка (бандероль); передавання їх за письмовою заявою засудженого (особи, узятої під варту) його (її) родичам; знищення.

Знищення вилучених заборонених предметів, речей, речовин і виробів проводиться комісією (не менше трьох осіб), склад якої щороку визначається наказом начальника установи виконання покарань чи слідчого ізолятора.

Знищення оформляється актом про знищення заборонених предметів, речей, речовин і виробів (додаток 9), у якому зазначаються посади, спеціальні звання та прізвища членів комісії, перелік заборонених предметів, речей, речовин і виробів, які були знищені, та спосіб їх знищення. Акт підписується членами комісії, затверджується начальником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора або особою, яка виконує його обов'язки, чий підпис скріплюється гербовою печаткою.

Перший примірник акта долучається до висновку, другий - до особової справи засудженого або особи, взятої під варту.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади та
інформаційно-аналітичної роботи

Н. А. Козловська

 

Протокол _____ N _______
(серія)
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                                                                                            (назва населеного пункту)
Я, ___________________________________________________________________________________
                                 (посада, найменування органу, установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, звання,
                                                                         прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
_____________________________________________________________________________________,
склав(ла) цей протокол про те, що:

громадянин(ка):

1. Прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________

2. Дата та місце народження
_____________________________________________________________________________________

3. Громадянство
_____________________________________________________________________________________

4. Місце роботи і посада
_____________________________________________________________________________________

5. Місце проживання
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, засвідчується
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (зазначити документ, коли і ким виданий, серія, номер)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Вчинив(ла) правопорушення, передбачене статтею _______ Кодексу України про адміністративні
правопорушення
(далі - КупАП) __________________________________________________________
                                                                                                                               (місце, час вчинення і суть
_____________________________________________________________________________________
                                   адміністративного правопорушення, навести перелік речей, цінностей, документів, що є
_____________________________________________________________________________________
                                      знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      потреби - місця та обставини виявлення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Свідки правопорушення

1. _________________________________, місце проживання _________________________________
                        (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________, підпис _________________________________

2. _________________________________, місце проживання _________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________, підпис _________________________________

Громадянину(ці) _____________________________ роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 29 Конституції України, статтею 268 КУпАП.

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ______________

Пояснення та зауваження особи, яка притягується до адміністративної відповідальності

_____________________________________________________________________________________
(у разі відмови особи, яка притягується до адміністративної відповідальності,
_____________________________________________________________________________________
від пояснення, підписання чи отримання копії протоколу
_____________________________________________________________________________________
про це робиться запис посадовою особою, яка склала протокол)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Громадянину(ці) __________________________________ роз'яснено його (її) права, передбачені статтями 29, 63 Конституції України та статтями 267, 268 КУпАП, а саме: мотиви затримання, можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися допомогою захисника, можливість негайного інформування родичів затриманого.

Підпис особи, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення ____________

Від пояснення, підписання чи отримання копії протоколу відмовився(лась) у присутності свідків:

Підписи свідків 1. __________________________________ 2. __________________________________

Заяви, клопотання
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рішення керівництва, установи виконання покарань чи слідчого ізолятора за заявою, клопотанням
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До протоколу додається ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис посадової особи, яка склала протокол про адміністративне правопорушення _________________________________________

Примірник протоколу про адміністративне правопорушення отримав
_____________________________________________________________________________________
                           (підпис, П. І. Б. особи, стосовно якої складений протокол про адміністративне правопорушення)

Примітка. У разі невстановлення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у протоколі зазначаються суть правопорушення, свідки правопорушення (за їх наявності), заяви та клопотання.

 

Протокол _________ N ________
(серія)
про адміністративне затримання

"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                                                                                        (назва населеного пункту)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                              (посада, найменування установи виконання покарань чи слідчого ізолятора,
_____________________________________________________________________________________
                                                            звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
_____________________________________________________________________________________,
склав(ла) цей протокол про адміністративне затримання громадянина(ки) ______________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові затриманої особи)
__________________________________________________________, "___" ____________ ___ року
народження, місце проживання та місце реєстрації: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
який (яка) доставлений(а) у службове приміщення __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (назва та місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ року о "____" год. "_____" хв. у зв'язку із вчиненням правопорушення, передбаченого статтею __________ КУпАП, для ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (мотиви затримання: припинення адміністративного правопорушення, складання протоколу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 про адміністративне правопорушення тощо)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Згідно зі статтею 265 КУпАП у присутності понятих при проведенні затримання виявлено та вилучено для тимчасового зберігання ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                        (навести перелік речей, цінностей, документів, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом
_____________________________________________________________________________________
                                    правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби - місця та обставини виявлення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вилучене запаковано і опечатано печаткою ____________ та передано для тимчасового зберігання до ______________________________________.

Отримав(ла) на зберігання ______________________________________________________________
                                                                                           (підпис, прізвище та ініціали уповноваженої особи)

Громадянину(ці) __________________________________ роз'яснено його (її) права, передбачені статтями 29, 63 Конституції України та статтями 267, 268 КУпАП, а саме: мотиви затримання, можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися допомогою захисника, можливість негайного інформування родичів затриманого, а також можливість оскарження адміністративного затримання до органів вищого рівня (вищій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який (яка) застосував(ла) ці заходи, прокуророві або до суду.

"___" ____________ 20__ року

Підпис затриманої особи ___________

Про адміністративне затримання громадянина(ки) __________________________________________
                                                                                                                                                         (прізвище та ініціали)
повідомлено __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Громадянин(ка) ___________________________________________________________ звільнений(а)
                                                                                                       (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року о "___" год. "___" хв.

Підстава для звільнення ________________________________________________________________

Претензій не маю, претензії маю _________________________________________________________
                                                                                                        (непотрібне закреслити) (якщо є претензії, указати які саме)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис звільненої особи ________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи ___________________________________________________________

Про місцеперебування затриманої особи на її прохання згідно зі статтею 261 КУпАП повідомлено
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (родичі, адміністрація за місцем роботи або навчання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                            номер телефону)

При особистому огляді тілесні ушкодження не виявлені, виявлені _____________________________
                                                                                                                                                                    (непотрібне закреслити)
_____________________________________________________________________________________
                                         (які саме, чи надавалася медична допомога, час надання медичної допомоги, номер
_____________________________________________________________________________________
                                           виклику і номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря)
_____________________________________________________________________________________

Заяви та зауваження, зроблені під час затримання та огляду __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (зазначити, ким і які саме)

Підпис уповноваженої особи, яка проводила огляд _________________________________________

Підпис затриманої особи _______________________________________________________________

 

Журнал
обліку осіб, затриманих за вчинення адміністративного правопорушення

_____________________________________________________________________________________
(найменування установи виконання покарань чи слідчого ізолятора)

Розпочато __________ ____ року
Закінчено __________ ____ року

N з/п

Дата і час затримання особи

Прізвище та ініціали затриманої особи

Дата народження затриманої особи

Дата і час звільнення затриманої особи

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Протокол _________ N ________
(серія)
особистого огляду і огляду речей

"___" ___________ 20__ року

________________________________
(назва населеного пункту)

Мною, _______________________________________________________________________________
                                                      (посада, найменування установи виконання покарань чи слідчого ізолятора,
_____________________________________________________________________________________
                                                             звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
_____________________________________________________________________________________,

у присутності понятих:

1. __________________________________, місце проживання ________________________________
                      (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

2. __________________________________, місце проживання ________________________________
                         (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
у зв'язку із вчиненням правопорушення, передбаченого статтею _____ КУпАП, громадянином(кою)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)
відповідно до статті 264 КУпАП проведено особистий огляд та огляд речей зазначеного(ї) громадянина(ки).

Згідно зі статтею 265 КУпАП у присутності понятих при проведенні огляду виявлено та вилучено для тимчасового зберігання
_____________________________________________________________________________________
                             (навести перелік речей, цінностей, документів, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом
                                  правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби - місця та обставини виявлення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вилучене запаковано і опечатано печаткою ____________ та передано для тимчасового зберігання до _________________________________________________________________________________.

Отримав(ла) на зберігання ______________________________________________________________
                                                                                              (підпис, прізвище та ініціали уповноваженої особи)

Громадянину(ці) _______________________________________________________ роз'яснено його (її)
                                              (П. І. Б. особи, стосовно якої здійснюють особистий огляд і огляд речей)
права, передбачені статтями 29, 63 Конституції України та статтями 267, 268 КУпАП, а саме: мотиви затримання, можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися допомогою захисника, можливість негайного інформування родичів затриманого, а також можливість оскарження адміністративного затримання у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) відносно установи виконання покарань чи слідчого ізолятора (посадової особи), який (яка) застосував(ла) ці заходи, прокуророві або до суду.

"___" ____________ 20__ року

Підпис особи _____________

При особистому огляді тілесні ушкодження не виявлені, виявлені ______________________________
                                                                                                                                                                        (непотрібне закреслити)
_____________________________________________________________________________________
                                     (які виявлені ушкодження, чи надавалася медична допомога, час надання медичної
_____________________________________________________________________________________
                                      допомоги, номер виклику і номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 та ініціали лікаря)
_____________________________________________________________________________________

Заяви та зауваження, зроблені при огляді
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (указати, ким і які саме)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності __________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої особи, яка робила огляд _____________________________________________

Підписи понятих 1. _________________________________ 2. _________________________________

 

Серії
протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання та протоколів особистого огляду і огляду речей

N з/п

Регіон

Серії адміністративних протоколів

1

Автономна Республіка Крим

КР

2

Вінницька область

ВІ

3

Волинська область

ВН

4

Дніпропетровська область

ДН

5

Донецька область

ДО

6

Житомирська область

ЖИ

7

Закарпатська область

ЗА

8

Запорізька область

ЗП

9

Івано-Франківська область

ІФ

10

м. Київ та Київська область

КИ

11

Кіровоградська область

КД

12

Луганська область

ЛГ

13

Львівська область

ЛВ

14

Миколаївська область

МИ

15

Одеська область

ОД

16

Полтавська область

ПО

17

Рівненська область

РВ

18

Сумська область

СУ

19

Тернопільська область

ТЕ

20

Харківська область

ХА

21

Херсонська область

ХН

22

Хмельницька область

ХМ

23

Черкаська область

ЧК

24

Чернігівська область

ЧН

25

Чернівецька область

ЧВ

 

Журнал
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання, протоколів особистого огляду і огляду речей

_____________________________________________________________________________________
(найменування установи виконання покарань чи слідчого ізолятора)

Розпочато _______________ ____ року
Закінчено _______________ ____ року

 

N з/п

Дата видачі

Кількість

Серія

Бланки видав (посада, прізвище, підпис)

Бланки отримав (посада, прізвище, підпис)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. На кожний вид бланків протоколів заводиться окремий журнал.

 

Журнал
обліку протоколів про адміністративні правопорушення

_____________________________________________________________________________________
(найменування установи виконання покарань чи слідчого ізолятора)

Розпочато _______________ ____ року
Закінчено _______________ ____ року

N з/п

Дата реєстрації складеного протоколу

Серія та номер

Прізвище та ініціали уповноваженої особи, яка склала протокол

Прізвище та ініціали особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Дата вчинення правопорушення

Короткий зміст правопорушення

Номер справи, де зберігаються матеріали, куди вони направлені

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ________________________
(найменування)
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ
 КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
                                                        
____________________________________ (N _______)
(найменування установи виконання покарань
чи слідчого ізолятора)
_______________________________________________
(місцезнаходження, індекс, тел./факс (____) ___________)

  

__________________ N _______

________________________ міжрегіональне
                      (найменування)
управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції
_________________________________________
                                       (місцезнаходження)

Щодо встановлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (стаття 188 КУпАП)

 

ЗАПИТ

У зв'язку з вилученням у посилці (бандеролі), яка надійшла на ім'я засудженого(ї)
_____________________________________________________________________________________,
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження)
таких заборонених предметів, речей, речовин і виробів: ______________________________________
                                                                                                                                                                      (навести перелік
______________________________________________________________________________________
                                   заборонених предметів, речей, речовин і виробів, а також безпосереднє місце виявлення)
прошу встановити місце проживання громадянина(ки) ______________________________________
                                                                                                                                                                    (вказати прізвище,
_____________________________________________________________________________________,
                                         ім'я та по батькові, а також місце проживання, яке зазначене на посилці (бандеролі))
від імені якого (якої) було відправлено цю посилку (бандероль), та відібрати пояснення за фактом спроби передачі заборонених предметів, речей, речовин і виробів.

Начальник _________________
__________________________

 
___________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 26.10.2018 р. N 3370/5,
від 05.05.2020 р. N 1584/5)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

АКТ
про знищення заборонених предметів, речей, речовин і виробів

"___" ____________ 20__ року

                 ________________________________
                              (назва населеного пункту)

Нами, ________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
шляхом _________________________________________________________ знищено заборонені для
                                                         (вказати, яким способом знищено)
зберігання і використання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах такі предмети, речі, речовини і вироби:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

які були вилучені під час огляду посилки (бандеролі), що надійшла на ім'я
_____________________________________________________________________________________
                                                   (прізвище, ім'я та по батькові засудженого або особи, взятої під варту)
від громадянина(ки) ___________________________________________________________________.
                                                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові)

Підписи уповноважених осіб

1. ____________________________

2. ____________________________

3. _____________________________

Примітка. Перший примірник акта долучається до висновку, другий - до особової справи засудженого або особи, взятої під варту.

____________

Опрос