Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по оформлению должностными лицами Государственной пограничной службы Украины материалов дел об административных правонарушениях

МВД
Приказ от 20.08.2015 № 994
действует с 02.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2015

м. Київ

N 994

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 вересня 2015 р. за N 1089/27534

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 2 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року N 38 "Деякі питання підвищення рівня національної безпеки України", з метою врегулювання окремих питань щодо здійснення посадовими особами Державної прикордонної служби України проваджень у справах про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 вересня 2013 року N 898, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за N 1729/24261 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-полковника Назаренка В. О.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови
Державної прикордонної служби
України

В. М. Серватюк

 

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення

1. Пункт 2.2 розділу II доповнити словами "або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.".

2. У пункті 4.4 розділу IV:

абзац десятий виключити;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У постановах про накладання адміністративного стягнення у виді штрафу також зазначаються:

інформація про те, що в разі невиконання такої постанови іноземцем та особою без громадянства у строк, передбачений статтею 307 КУпАП, відносно правопорушника буде прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну на підставі статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";

реквізити відповідного рахунку для зарахування коштів до Державного бюджету України.".

3. Пункт 5.4 розділу V викласти в такій редакції:

"5.4. Документ, що підтверджує сплату штрафу, або його копія підшивається до справи про адміністративне правопорушення.".

4. Додаток 5 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення МВС
генерал-майор міліції

Д. В. Горбась

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу охорони державного кордону та його юридична адреса, телефон, факс, e-mail)

Постанова
про накладення адміністративного стягнення

N ___________

"___" ____________ 20__ року

__________________________________
(місце винесення постанови)

______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка виносить постанову)

розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від "___" ____________ 20__ року серії ____________ N ____________ стосовно гр.

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, дата та місце народження, місце роботи, посада, серія та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу),
______________________________________________________________________________________
дата видачі та найменування органу, який його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
______________________________________________________________________________________
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
______________________________________________________________________________________
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті))

ВСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
(викласти суть та обставини правопорушення, встановлені при розгляді справи, які порушення нормативно-правових актів встановлені під час розгляду справи)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Враховуючи, що гр. ____________________________________________ вчинив(ла) адміністративне
                                                                        (прізвище та ініціали правопорушника)
правопорушення, передбачене частиною ___ статті ____ Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також обставини, передбачені частиною другою статті 33 та статтями 34, 35 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема
______________________________________________________________________________________
                 (характер вчиненого правопорушення, особу, яка притягається до адміністративної відповідальності,         
______________________________________________________________________________________
                   ступінь її вини, майновий стан та інші обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність)

На підставі викладеного і керуючись статтею 2221 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати гр. _________________________________________________________________________
                            (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною _____ статті ______ Кодексу про адміністративні правопорушення, та накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у виді _______________________________________________________________________
                                                                                (попередження або штрафу в розмірі цифрами та словами в дужках)

2. Зазначені кошти сплатити на рахунок: ___________________________________________________
                                                                                                                            (номер банківського рахунку, код, МФО)                        
______________________________________________________________________________________

3. У разі несплати ____________________________________________ штрафу у строк, установлений
                                                                    (прізвище та ініціали правопорушника)                                                      
частиною першою статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на підставі частини другої статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у порядку примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягується з правопорушника подвійний розмір штрафу в сумі ___________________________________________,
                                                                                                                     (сума штрафу зазначається цифрами та словами в дужках) 
а також за наявності підстав, передбачених статтею 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", органами охорони державного кордону відносно іноземців та осіб без громадянства приймається рішення про заборону в'їзду в Україну.

4. Документ, що підтверджує сплату штрафу, надсилається (подається) до ______________________________________________________________________________________
                               (дата, найменування підрозділу органу охорони державного кордону та його місцезнаходження)           
______________________________________________________________________________________

5. Вилучені речі та документи ____________________________________________________________
                                                                                                  (прийняте рішення щодо вилучених документів, речей)

6. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення в порядку, передбаченому статтями 288 і 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

7. Постанова набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови - "___" ____________ 20__ року та підлягає пред'явленню до виконання протягом трьох місяців з дня її винесення.

Підпис уповноваженої посадової особи, яка винесла постанову:
_______________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

                                  М. П.

Зміст постанови доведено до відома особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на зрозумілій мові, копію цієї постанови отримано
"___" ____________ 20__ року _______________
                                                                           (підпис)

Перекладач: _______________________________________________________ _____________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання, телефон)                                (підпис)

Копія постанови надіслана поштою "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали особи, яка відіслала копію постанови поштою)

____________

Опрос