Идет загрузка документа (192 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

Минюст
Положение, Приказ от 08.09.2015 № 1675/5
редакция действует с 18.01.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.09.2015

м. Київ

N 1675/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 вересня 2015 р. за N 1088/27533

Про затвердження Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства юстиції України
 від 26 грудня 2018 року N 4091/5

Відповідно до статті 17 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", статті 30 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", пункту 5 Положення про Державну пенітенціарну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 225, та з метою вдосконалення професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, поглиблення, розширення й оновлення їх професійних знань, умінь і навичок

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи Міністерства юстиції України (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконуючий обов'язки Міністра
молоді та спорту України

І. Є. Гоцул

Голова Державної
пенітенціарної служби України

В. М. Палагнюк

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

(У тексті Положення слова та абревіатуру "органи і установи, що належать до сфери управління ДПтС" в усіх відмінках замінено словами та абревіатурою "органи і установи ДКВС України" у відповідних відмінках; слова та абревіатуру "територіальний орган управління ДПтС" в усіх відмінках замінено словами "міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції" у відповідних відмінках; слова та абревіатури "навчальні заклади ДПтС", "вищі навчальні заклади ДПтС" в усіх відмінках замінено словами та абревіатурою "заклади освіти ДКВС" у відповідних відмінках; слово та абревіатуру "апарат ДПтС" в усіх відмінках замінено словами та абревіатурою "Адміністрація ДКВС України" у відповідних відмінках; слова та абревіатуру "департамент по роботі з персоналом ДПтС" в усіх відмінках замінено словами та абревіатурою "управління персоналу Адміністрації ДКВС України" у відповідних відмінках; слово та абревіатуру "голови ДПтС" в усіх відмінках замінено словами та абревіатурою "Адміністрації ДКВС України"; абревіатури "УВП", "СІЗО" замінено словами та абревіатурою "органи і установи ДКВС України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 26 грудня 2018 року N 4091/5)

(У тексті Положення посилання на додатки 5 - 16 вважати відповідно посиланнями на додатки 1 - 12 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 26 грудня 2018 року N 4091/5)

I. Розділ I виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

II. Розділ II виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

III. Розділ III виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

IV. Розділ IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

V. Розділ V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

VI. Розділ VI виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5,
у зв'язку з цим розділи VII, VIII
 вважати відповідно розділами I, II)

I. Службова підготовка

1. Службова підготовка в Державній кримінально виконавчій службі України (далі - ДКВС України) передбачає систему заходів, спрямованих на закріплення та оновлення у плановому порядку необхідних знань, умінь, навичок осіб рядового і начальницького складу з урахуванням оперативної обстановки, специфіки і профілю їх службової діяльності.

(пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

2. Службова підготовка проводиться відповідно до навчальної програми із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу, що затверджується наказом Міністерства юстиції України, у визначений робочий час, встановлені дні тижня з розрахунку чотири академічні години на місяць без урахування занять з фізичної підготовки.

(абзац перший пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

Заняття з фізичної підготовки плануються і проводяться у визначений робочий час з розрахунку три академічні години на тиждень.

3. Заняття із службової підготовки плануються і проводяться по навчальних кварталах навчального року з 01 вересня по 31 травня. Заняття з фізичної підготовки проводяться протягом календарного року.

4. Основними видами проведення службової підготовки є:

групові навчальні заняття за місцем служби;

навчальні збори;

самостійна підготовка.

5. Основними формами проведення занять із службової підготовки є лекція, семінарське, практичне та комплексне заняття.

Лекція - форма проведення навчального заняття, призначена для засвоєння основного теоретичного матеріалу окремої теми навчальної дисципліни.

Семінарське заняття - форма навчального заняття, під час проведення якого організовується дискусія навколо попередньо визначених питань теми навчальної дисципліни. Семінарське заняття може містити елементи практичних занять.

Практичне заняття - форма навчального заняття, під час проведення якого викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень теми навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування.

Комплексне заняття - форма навчального заняття, що проводиться шляхом виконання індивідуальних чи групових вправ за темами різних навчальних дисциплін і має на меті практично закріпити набутий комплекс знань.

6. Службова підготовка включає в себе такі навчальні дисципліни:

1) фахова підготовка - навчальна дисципліна, яка спрямована на набуття необхідних знань, умінь та навичок для успішного виконання посадових обов'язків та передбачає вивчення посадових інструкцій.

Фахова підготовка проводиться у складі навчальної групи або структурного підрозділу за місцем служби. Також на заняттях вивчаються дії під час надзвичайних подій та при проведенні спеціальних операцій;

2) спеціальна підготовка - навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення вимог законодавчих та нормативно-правових актів, документів, що стосуються діяльності органів і установ ДКВС України, та їх практичне застосування;

3) гуманітарна підготовка - навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення положень Конституції України, законів України, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДКВС;

4) психологічна підготовка - навчальна дисципліна, метою якої є підтримання на високому рівні психологічної готовності до впевненого та ефективного виконання службових обов'язків відповідно до посади та виду діяльності в типових та екстремальних ситуаціях.

Під час занять з психологічної підготовки за напрямами службової діяльності особи рядового і начальницького складу здобувають та формують:

необхідні психологічні знання для адекватного аналізу психологічних особливостей засуджених та осіб, узятих під варту;

уміння використовувати методи безконфліктного спілкування із засудженими та особами, взятими під варту;

знання причин, ознак та шляхів профілактики професійної деформації персоналу;

5) безпека життєдіяльності - навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення питання безпеки під час професійної та повсякденної діяльності з урахуванням ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, наслідки яких можуть негативно вплинути на життя і здоров'я.

На заняттях з безпеки життєдіяльності отримуються теоретичні знання та формуються практичні навички щодо:

надання домедичної допомоги постраждалому залежно від характеру та виду травм, проведення заходів профілактики інфекційних та професійних захворювань;

дій за сигналами цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій, застосування засобів і заходів індивідуального та колективного захисту, використання захисних властивостей будівель, споруд та місцевості;

уміння правильно орієнтуватись на місцевості;

6) фізична підготовка - навчальна дисципліна, яка є складовою частиною загальної системи навчання та виховання і спрямована на забезпечення фізичної готовності осіб рядового і начальницького складу до професійної діяльності.

Фізична підготовка має плановий та системний характер.

До системи фізичної підготовки входять:

загальна фізична підготовка (перелік нормативів із загальної фізичної підготовки для осіб рядового і начальницького складу ДКВС наведений у додатку 1 до цього Положення);

спеціальна фізична підготовка (зміст та умови проведення спеціальної фізичної підготовки осіб рядового і начальницького складу ДКВС наведені в додатку 2 до цього Положення).

Фізична підготовка проводиться під час навчальних занять за програмою службової підготовки, самостійних занять з фізичної підготовки, під час проведення заходів масового спорту, яка здійснюється на підставі наказів Адміністрації ДКВС України, міжрегіональних управлінь, органів і установ ДКВС України, і включає в себе:

(абзац шостий підпункту 6 пункту 6 розділу I із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

організацію роботи спортивних секцій;

проведення фізкультурно-оздоровчих заходів;

організацію і проведення навчальних зборів;

організацію та проведення спортивних змагань.

Навчальні заняття з фізичної підготовки з особами рядового і начальницького складу проводяться відповідно до розкладу занять із службової підготовки за місцем служби упродовж усього календарного року з розрахунку 3 академічні години на тиждень.

Заняття з фізичної підготовки плануються і проводяться окремо для чоловічої та жіночої статі.

При плануванні занять з фізичної підготовки з особами рядового і молодшого начальницького складу органів і установ ДКВС України в обов'язковому порядку враховуються умови несення ними служби. Для зазначеної категорії персоналу заняття плануються у денний час, вільний від чергування.

Абзац чотирнадцятий підпункту 6 пункту 6 розділу I виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - п'ятдесят четвертий
 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - п'ятдесят третім)

На початку кожного кварталу навчального року на планових заняттях проводиться перевірка фізичної підготовленості осіб рядового і начальницького складу за 1 - 2 вправами за вибором керівника органу і установи ДКВС України відповідно до переліку нормативів із загальної фізичної підготовки для осіб рядового і начальницького складу ДКВС та для курсантів закладів освіти ДКВС.

Особи рядового і начальницького складу, які під час перевірок їх фізичної підготовленості виконали нормативи, можуть займатися фізичною підготовкою шляхом самостійних занять. Ці заняття проводяться за рахунок годин, що передбачені для занять фізичною підготовкою в системі службової підготовки, та в позаслужбовий час на спортивній базі за місцем проходження служби або інших спортивних спорудах будь-яких форм власності.

Якщо особи рядового чи начальницького складу при перевірці отримали оцінку "незадовільно", то вони залучаються до занять з фізичної підготовки у поточному навчальному кварталі на загальних умовах згідно з розкладом занять із службової підготовки.

В органах і установах ДКВС України в обов'язковому порядку оформляється наочна інформація з фізичної підготовки і спорту, що включає в себе:

досягнення персоналу у фізичній підготовці і спорті (фотокартки, нагородна атрибутика тощо).

Обліково-звітною документацією з фізичної підготовки є:

залікова відомість перевірки фізичної підготовки за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення;

зведена відомість про результати проведених спортивних змагань на першість міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органів і установ ДКВС України та закладів освіти ДКВС, виступів команд та окремих спортсменів на інших змаганнях за відповідний рік за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення;

зведена відомість про наявність спортсменів-розрядників, які проходять службу в ДКВС, за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення;

зведена відомість про наявність і стан спортивної бази в міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органах і установах ДКВС України, закладах освіти ДКВС за формою, наведеною в додатку 6 до цього Положення.

Зведені відомості, визначені додатками 4, 5 і 6 до цього Положення, щороку до 20 грудня подаються органами і установами ДКВС України для узагальнення до кадрових підрозділів міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;

журнал обліку занять із службової підготовки (додаток 7).

Перелік нормативів із загальної фізичної підготовки осіб рядового і начальницького складу є основою нормативних вимог до фізичної підготовки таких осіб як критерію щодо їх готовності до службової діяльності та дій в екстремальних умовах.

Для забезпечення належного стану фізичного здоров'я та рівня фізичної підготовки особи рядового і начальницького складу за віком поділяються на медико-вікові групи:

I група - чоловіки та жінки у віці до 25 років;

II група - чоловіки та жінки у віці від 25 до 30 років;

III група - чоловіки та жінки у віці від 30 до 35 років;

IV група - чоловіки та жінки у віці від 35 років до 40 років;

V група - чоловіки у віці від 40 років до 45 років, жінки у віці 40 років і старші;

VI група - чоловіки у віці 45 років і старші.

Особи рядового і начальницького складу, які за станом здоров'я не можуть бути допущені до занять з фізичної підготовки, за призначенням лікаря тимчасово займаються лікувальною фізичною культурою.

Списки осіб рядового і начальницького складу, віднесених до груп лікувальної фізичної культури, щороку перед початком навчального року складаються кадровими підрозділами та затверджуються керівниками міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органів і установ ДКВС України та закладів освіти ДКВС.

Заняття з фізичної підготовки проводяться в спортивному або форменому одязі залежно від теми заняття, місця його проведення та погодних умов. Форма одягу встановлюється:

на заняттях - викладачем (інструктором) чи особою, яка проводить заняття;

на перевірках - особою, яка проводить перевірку;

під час проведення спортивних змагань - згідно з правилами змагань з видів спорту.

Фізична підготовленість осіб рядового і начальницького складу може бути вибірково перевірена на планових заняттях з фізичної підготовки та під час перевірки службової підготовки відповідно до розділів II цього Положення.

(абзац сороковий підпункту 6 пункту 6 розділу I  із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

При перевірці фізичної підготовки виконуються вправи на швидкість, силу, витривалість або вправи спеціальної фізичної підготовки.

Чоловіки мають право на вибір виконувати вправу з підтягування на перекладині або згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

Для виконання кожної вправи при проведенні перевірки з фізичної підготовки особі рядового чи начальницького складу дається одна спроба. Виконання вправи з метою покращення отриманого результату не дозволяється.

Прийняття нормативів з фізичної підготовки в осіб рядового і начальницького складу проводиться у такій послідовності: вправи на швидкість, силу, спритність, витривалість та вправи спеціальної фізичної підготовки.

Виконання вправ може відбуватись і в іншій послідовності, якщо це не вплине негативно на досягнення результатів у кожній з них.

Індивідуальна оцінка з фізичної підготовки осіб рядового і начальницького складу складається з оцінок за виконання не менше 3-х вправ з переліку нормативів із загальної та спеціальної фізичної підготовки і визначається:

"відмінно" - якщо половина і більше оцінок "відмінно", а решта - "добре";

"добре" - якщо половина і більше оцінок не нижче ніж "добре", а решта - "задовільно";

"задовільно" - якщо половина і більше оцінок не нижче ніж "задовільно" або отримана одна оцінка "незадовільно", а решта - не нижче ніж "добре".

Загальна оцінка з фізичної підготовки органам і установам ДКВС України та їх структурним підрозділам виставляється з урахуванням індивідуальних оцінок осіб рядового і начальницького складу і визначається:

"відмінно" - якщо 90 % осіб отримали позитивні оцінки, при цьому 50 % з них отримали оцінки "відмінно";

"добре" - якщо 80 % осіб отримали позитивні оцінки, при цьому 50 % з них отримали оцінки не нижче ніж "добре";

"задовільно" - якщо 70 % осіб отримали позитивні оцінки;

7) вогнева підготовка - навчальна дисципліна, що включає практичне вивчення особами рядового і начальницького складу матеріальної частини зброї, яка перебуває на озброєнні в органах і установах ДКВС України, прийомів і правил стрільби з неї, заходів безпеки при поводженні зі зброєю.

Навчання з вогневої підготовки проводиться під час первинної професійної підготовки в закладах освіти ДКВС та під час проведення практичних стрільб за місцем служби.

Час для їх проведення не враховується в загальну тривалість навчального часу, виділеного для проведення занять із службової підготовки;

8) стройова підготовка - навчальна дисципліна, що вивчає основні стройові прийоми та проводиться для осіб рядового і начальницького складу під час навчання з первинної професійної підготовки, у ході стройових оглядів та проведення інструктажу перед заступанням на службу.

7. До планово-звітної документації з проведення навчання осіб рядового і начальницького складу із службової підготовки належать:

наказ про організацію службової підготовки на навчальний рік;

картка обліку професійної підготовки (додаток 1);

тематичний план проведення занять із службової підготовки з особами рядового і начальницького складу ДКВС (додаток 8);

розклад занять із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу ДКВС (додаток 9);

журнал обліку занять із службової підготовки (додаток 7);

журнал реєстрації зошитів із службової підготовки (додаток 10);

зошит із службової підготовки.

8. Порядок організації і проведення службової підготовки в навчальному році визначається наказом, що видається в Адміністрації ДКВС України, міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органі і установі ДКВС України та закладі освіти ДКВС щороку.

Наказом затверджуються тематичний план, графік відвідування занять із фізичної підготовки, визначаються навчальні групи та їх керівники, інші питання з організації службової підготовки. Крім того, у наказі зазначається короткий аналіз підсумків навчання за минулий навчальний рік.

9. Тематичний план проведення занять із службової підготовки з особами рядового і начальницького складу ДКВС складається щороку і включає в себе: найменування навчальних дисциплін службової підготовки, форму проведення та кількість годин, відведених для їх вивчення.

Тематичний план проведення занять із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу складається управлінням персоналу Адміністрації ДКВС України, кадровим підрозділом міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органом і установою ДКВС України, закладом освіти ДКВС та затверджується відповідним керівником.

10. На підставі тематичного плану проведення занять із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу складається розклад занять із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу ДКВС.

Розклад занять із службової підготовки складається управлінням персоналу Адміністрації ДКВС України, кадровим підрозділом міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органом і установою ДКВС України, закладом освіти ДКВС на кожний квартал навчального року та затверджується відповідним керівником.

11. Для обліку проведення занять із службової підготовки, здійснення контролю за відвідуванням особами рядового і начальницького складу занять та їх успішністю для кожної навчальної групи щороку ведеться журнал обліку занять із службової підготовки.

12. Навчальні групи для проведення занять із службової підготовки формуються з урахуванням специфіки службової діяльності осіб рядового і начальницького складу з таким розрахунком, щоб їх чисельність у кожній навчальній групі не перевищувала 35 осіб.

Навчальні групи можуть ділитися на підгрупи у випадках, коли чисельність осіб рядового і начальницького складу перевищує 35.

Навчальні групи визначаються на кожний навчальний рік із службової підготовки:

в Адміністрації ДКВС України - за напрямами діяльності структурних підрозділів;

у міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції - навчальна група, до складу якої входять особи рядового і начальницького складу цього міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;

(абзац п'ятий пункту 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

в установах виконання покарань - навчальна група, до складу якої входять особи середнього і старшого начальницького складу; навчальна група, до складу якої входять особи рядового і молодшого начальницького складу відділу охорони за підгрупами відповідних варт; навчальна група, до складу якої входять особи рядового і молодшого начальницького складу відділу режиму і охорони за підгрупами чергових змін; навчальна група, до складу якої входять особи рядового і молодшого начальницького складу відділу нагляду і безпеки за підгрупами чергових змін;

(абзац шостий пункту 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

у слідчих ізоляторах - навчальна група, до складу якої входять особи середнього і старшого начальницького складу; навчальна група, до складу якої входять особи рядового і молодшого начальницького складу відділу режиму і охорони за підгрупами чергових змін;

(абзац сьомий пункту 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

у закладі освіти ДКВС - навчальна група, до складу якої входять особи середнього і старшого начальницького складу з числа викладацького складу; навчальна група, до складу якої входять інші особи рядового та начальницького складу закладу освіти ДКВС, крім тих, хто проходить навчання.

13. Для організації проведення навчання із службової підготовки наказами Адміністрації ДКВС України, керівника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органу і установи ДКВС України, закладу освіти ДКВС призначаються керівники навчальних груп.

Керівниками навчальних груп призначаються:

в Адміністрації ДКВС України - керівники структурних підрозділів;

в міжрегіональних управліннях - керівники структурних підрозділів;

(пункт 13 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

в органах і установах ДКВС України - заступники керівників цих органів і установ.

14. Керівники навчальних груп:

забезпечують виконання тематичного плану проведення занять із службової підготовки;

здійснюють контроль за проведенням навчання із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу структурних підрозділів;

створюють особам рядового і начальницького складу належні умови для користування нормативно-правовими актами, спеціальною літературою, спеціальними технічними засобами, що є в структурному підрозділі;

відповідають за ведення журналу обліку занять із службової підготовки (додаток 7);

здійснюють контроль за якістю ведення зошитів із службової підготовки;

забезпечують своєчасне прибуття осіб рядового і начальницького складу на заняття із службової підготовки.

15. Заняття із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу плануються і проводяться, як правило, по дві години щомісяця без урахування занять з фізичної підготовки.

Решта часу, відведеного для занять із службової підготовки, що заплановані на місяць, використовується для проведення занять з фахової підготовки у структурних підрозділах або навчальних групах Адміністрації ДКВС України, органів і установ ДКВС України.

16. Заняття із фахової підготовки з особами рядового і молодшого начальницького складу органу і установи ДКВС України плануються і проводяться під час кожного інструктажу перед заступанням на чергування.

Решта занять із службової підготовки, що плануються на місяць, проводяться у денний час, вільний від чергування.

17. Пункт 17 розділу I виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5,
у зв'язку з цим пункти 18 - 26
 вважати відповідно пунктами 17 - 25)

17. З особами рядового і начальницького складу органу і установи ДКВС України, які входять до груп швидкого реагування, плануються і проводяться додаткові заняття у вільний від чергувань час у планові години, відведені для занять з фізичної підготовки, за окремою програмою, що готується структурним підрозділом Адміністрації ДКВС України, на який покладено функції з охорони, нагляду і безпеки, режиму та контролю за виконанням судових рішень, та затверджується наказом Адміністрації ДКВС України.

(абзац перший пункту 17 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

Зазначені заняття проводяться в комплексі з фізичною підготовкою.

18. Службова підготовка для осіб рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань планується і проводиться за окремою програмою, що готується структурним підрозділом Адміністрації ДКВС України, на який покладено функції з охорони, нагляду і безпеки, режиму та контролю за виконанням судових рішень, та затверджується наказом Адміністрації ДКВС України.

(пункт 18 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

19. Якщо особи рядового і начальницького складу органу і установи ДКВС України залучалися до несення служби за посиленим варіантом (до дій при виникненні надзвичайних обставин) у час, відведений для проведення занять із службової підготовки, то для відпрацювання непроведених навчальних занять додатковий службовий час не відводиться. Визначена тематика занять вивчається ними самостійно або під час проведення наступних навчальних занять із службової підготовки.

20. До занять із службової підготовки не залучаються керівники Адміністрації ДКВС України, органів і установ ДКВС України, за винятком занять з фізичної підготовки та практичних стрільб з вогневої підготовки.

21. З керівниками органу і установи ДКВС України навчання проводяться на навчальних зборах за дорученням керівника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції не рідше одного разу на квартал за програмами, що розробляються кадровим підрозділом цього міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

22. З керівниками міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції навчання проводяться на навчальних зборах за дорученням Адміністрації ДКВС України не рідше одного разу на рік за програмами, що розробляються управлінням персоналу Адміністрації ДКВС України.

(пункт 22 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

23. До занять із службової підготовки в Адміністрації ДКВС України залучаються всі особи рядового і начальницького складу, крім начальника Адміністрації ДКВС України, його заступників, начальників структурних підрозділів, за винятком занять з фізичної підготовки та практичних стрільб з вогневої підготовки.

(абзац перший пункту 23 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

Навчання з керівниками структурних підрозділів Адміністрації ДКВС України проводяться на навчальних зборах за дорученням Адміністрації ДКВС України не рідше одного разу на рік за програмами, що розробляються управлінням персоналу Адміністрації ДКВС України.

24. Особи, які проводять заняття із службової підготовки, готують тексти лекцій, плани-конспекти (плани) семінарських і практичних занять та затверджують їх у начальника Адміністрації ДКВС України, керівників органів і установ ДКВС України, відповідно.

(пункт 24 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

25. Конспектування навчального матеріалу при проведенні занять із службової підготовки особи рядового і начальницького складу здійснюють у зошитах із службової підготовки.

Контроль за якістю ведення зошитів із службової підготовки особами рядового і начальницького складу здійснюють щокварталу керівники навчальних груп.

Зошити із службової підготовки реєструються в журналі реєстрації зошитів із службової підготовки. Журнал реєстрації зошитів із службової підготовки ведеться управлінням персоналу Адміністрації ДКВС України, кадровим підрозділом міжрегіонального управління, органу чи установи ДКВС України.

(абзац третій пункту 25 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

II. Підсумкова перевірка рівня службової підготовки

1. Підсумкова перевірка рівня службової підготовки осіб рядового і начальницького складу за навчальний рік (далі - підсумкова перевірка) проводиться щороку в червні в повному обсязі програми службової підготовки.

2. Особи рядового і начальницького складу, які під час проведення підсумкової перевірки з різних причин були відсутні на службі до початку нового навчального року із службової підготовки, підлягають підсумковій перевірці на загальних підставах за індивідуальним графіком, у виняткових випадках - у пізніші строки.

3. Особам рядового і начальницького складу, які під час проведення підсумкової перевірки знаходилися на навчанні з первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації в закладах освіти ДКВС, дозволяється зараховувати отримані ними оцінки після закінчення навчання за відповідними навчальними дисциплінами у підсумок завершення навчального року із службової підготовки.

4. Відсутність особи рядового чи начальницького складу на заняттях із службової підготовки з будь-яких причин не звільняє її від проходження підсумкової перевірки.

5. Особи рядового і начальницького складу, які на час проведення підсумкової перевірки перебувають на службі в ДКВС менше шести місяців, до складання заліків не залучаються.

6. Для проведення підсумкової перевірки в Адміністрації ДКВС України, міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органах і установах ДКВС України та закладах освіти ДКВС видаються накази, якими визначаються строки та місце проведення перевірки за навчальними дисциплінами службової підготовки та затверджуються склади комісій для проведення перевірки.

7. Особи рядового і начальницького складу міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань, міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції перевіряються комісією міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

(абзац перший пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

Особи рядового і начальницького складу органу і установи ДКВС України, що не перевіряються комісією міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, перевіряються комісіями цих органів і установ ДКВС України.

8. За результатами проведення підсумкових перевірок за навчальний рік складається протокол за формою, наведеною в додатку 11 до цього Положення, який затверджується керівником міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органу і установи ДКВС України, закладу освіти ДКВС.

Протоколи за результатами підсумкової перевірки органів і установ ДКВС України, що проводилися комісіями міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, затверджуються керівниками цих міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

9. Для узагальнення результатів підсумкової перевірки органи і установи ДКВС України щороку до 01 жовтня надсилають до територіальних органів управління зведені відомості результатів підсумкової перевірки із службової підготовки за звітний навчальний рік за формою, наведеною в додатку 12 до цього Положення. Заклади освіти ДКВС результати підсумкової перевірки із службової підготовки за звітний навчальний рік зберігають у своїх кадрових підрозділах.

Зведена відомість результатів підсумкової перевірки із службової підготовки затверджується керівником міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органу і установи ДКВС України, закладу освіти ДКВС.

10. Підсумкова перевірка включає в себе проведення заліків і диференційованих заліків із навчальних дисциплін службової підготовки.

Заліки, диференційовані заліки проводяться шляхом письмового тестування (за розробленими тестами чи білетами) або виконання практичних вправ, завдань чи нормативів. Результати письмових завдань зберігаються в управлінні персоналу Адміністрації ДКВС України, кадрових підрозділах міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органів і установ ДКВС України та закладів освіти ДКВС протягом наступного навчального року.

11. Перелік питань з навчальної дисципліни "Фахова підготовка" складають структурні підрозділи Адміністрації ДКВС України, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та закладів освіти ДКВС (за напрямами своєї діяльності).

Переліки питань з навчальних дисциплін "Спеціальна підготовка", "Гуманітарна підготовка", "Психологічна підготовка", "Безпека життєдіяльності", "Фізична підготовка", "Вогнева підготовка", "Стройова підготовка" складають управління персоналу Адміністрації ДКВС України, кадрові підрозділи міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та закладів освіти ДКВС.

Узагальнений перелік питань з навчальних дисциплін службової підготовки надається кадровими підрозділами міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції в підпорядковані цим міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції органів і установ ДКВС України не пізніше ніж за місяць до початку проведення підсумкової перевірки.

12. На підставі переліку питань управління персоналу Адміністрації ДКВС України, кадрові підрозділи територіальних органів управління, органів і установ ДКВС України та закладів освіти ДКВС складають тести або білети за навчальними дисциплінами службової підготовки.

Тести або білети складаються з питань (завдань) з таким розрахунком, щоб час на їх відповідь (виконання) не перевищував 30 хвилин.

13. Комісія міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції в обов'язковому порядку приймає в осіб рядового і начальницького складу органів і установ ДКВС України заліки з навчальних дисциплін "Спеціальна підготовка" та "Фізична підготовка".

З інших навчальних дисциплін службової підготовки заліки приймає комісія органів і установ ДКВС України.

14. Підсумкова перевірка із службової підготовки проводиться за такими формами:

"Фахова підготовка" - диференційований залік;

"Спеціальна підготовка" - диференційований залік;

"Гуманітарна підготовка" - залік;

"Психологічна підготовка" - залік;

"Безпека життєдіяльності" - залік;

"Фізична підготовка" - диференційований залік, який передбачає практичне виконання вправ з фізичної підготовки;

"Вогнева підготовка" - диференційований залік;

"Стройова підготовка" - залік, який передбачає практичне виконання особами рядового і начальницького складу основних стройових прийомів.

15. Оцінка особі рядового чи начальницького складу за підсумками навчального року із службової підготовки складається з оцінок із навчальних дисциплін службової підготовки і визначається:

"відмінно", якщо половина і більше оцінок "відмінно", у тому числі за навчальну дисципліну "Фахова підготовка", а решта - "добре", за умови позитивного складання заліків з інших навчальних дисциплін;

"добре", якщо половина і більше оцінок "добре", у тому числі за навчальну дисципліну "Фахова підготовка", а решта - не нижче ніж "задовільно", за умови позитивного складання заліків з інших навчальних дисциплін;

"задовільно", якщо всі оцінки з навчальних дисциплін не нижче ніж "задовільно", за умови позитивного складання заліків з інших навчальних дисциплін.

16. Особам рядового і начальницького складу, які за станом здоров'я віднесені до групи лікувальної фізкультури, виставлення оцінки із службової підготовки проводиться без урахування оцінки з навчальної дисципліни "Фізична підготовка".

17. Особи рядового і начальницького складу, які під час проведення підсумкової перевірки отримали підсумкову оцінку "незадовільно", перескладають заліки з визначених навчальних дисциплін до 01 вересня на загальних підставах.

Щодо осіб рядового і начальницького складу, які повторно отримали підсумкову оцінку "незадовільно", приймається рішення щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу.

18. Оцінка із службової підготовки Адміністрації ДКВС України, міжрегіональних управлінь, органів і установ ДКВС України та їх структурним підрозділам складається з індивідуальних оцінок, отриманих особами рядового і начальницького складу із службової підготовки, і визначається:

(абзац перший пункту 18 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

"відмінно", якщо 90 % осіб рядового і начальницького складу одержали позитивні оцінки, при цьому 50 % з них отримали відмінні оцінки;

"добре", якщо 80 % осіб рядового і начальницького складу одержали позитивні оцінки, при цьому 50 % з них отримали оцінки не нижче ніж "добре";

"задовільно", якщо 70 % осіб рядового і начальницького складу одержали позитивні оцінки.

19. Керівники органів і установ ДКВС України складають заліки із службової підготовки під час проведення навчальних зборів під керівництвом керівника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції за тестами, що розробляються кадровим підрозділом цього міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

20. Керівники структурних підрозділів Адміністрації ДКВС України, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, складають заліки із службової підготовки під час проведення навчальних зборів за дорученням Адміністрації ДКВС України за тестами, що розробляються управлінням персоналу Адміністрації ДКВС України.

(пункт 20 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

IX. Розділ IX виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 26.12.2018 р. N 4091/5)

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади та
інформаційно-аналітичної роботи

Н. А. Козловська

 

КАРТКА
обліку професійної підготовки

Додаток 1 виключено
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 26 грудня 2018 року N 4091/5)

 

ЖУРНАЛ
обліку осіб рядового і начальницького складу ДКВС, які потребують проходження навчання з первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації

Додаток 2 виключено
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 26 грудня 2018 року N 4091/5)

 

ПЕРЕЛІК
навчально-наочних матеріалів, технічних засобів навчання, інвентарю, яким обладнуються та оформлюються класи службової підготовки територіальних органів управління ДПтС, УВП, СІЗО та навчальних закладів ДПтС

Додаток 3 виключено
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 26 грудня 2018 року N 4091/5)

 

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДОВІДКА
про первинну професійну підготовку

Додаток 4 виключено
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 26 грудня 2018 року N 4091/5,
у зв'язку з цим додатки 5 - 16 вважати відповідно додатками 1 - 12)

 

(У додатках 1 - 12 слова та цифри "розділу VII", "розділу VIII" замінено відповідно словами та цифрами "розділу I", "розділу II"; слова та абревіатури "вищий навчальний заклад ДПтС", "навчальний заклад ДПтС" в усіх відмінках замінено словами та абревіатурою "заклад освіти ДКВС" у відповідних відмінках; слова "Державна пенітенціарна служба України" замінено словами "Державна кримінально-виконавча служба України"; слова та абревіатуру "територіальний орган управління ДПтС", "орган" в усіх відмінках замінено словами "міжрегіональне управління" у відповідних відмінках; абревіатури "УВП", "СІЗО" замінено словами та абревіатурою "орган чи установа ДКВС України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 26 грудня 2018 року N 4091/5)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВІВ
із загальної фізичної підготовки для осіб рядового і начальницького складу ДКВС

N вправи

Найменування вправи

Стать

Вікова група

Нормативи, оцінка

відмінно

добре

задовільно

1

2

3

4

5

6

7

ВИТРИВАЛІСТЬ

1

Біг на 1000 м (хв., с)

Чоловіки

1

3.35

3.45

4.10

2

3.45

3.55

4.20

3

3.55

4.05

4.30

4

4.10

4.20

4.45

5

4.15

4.25

4.50

6

5.00

5.30

6.10

Жінки

1

4.10

4.25

4.55

2

4.15

4.30

5.00

3

4.30

4.45

5.15

4

4.45

5.00

5.30

5

5.00

5.20

6.00

2

Марш-кидок у складі підрозділу на 5 км (хв.)

Чоловіки

-

25

26

28

СИЛА

3

Підтягування на перекладині (кількість разів)

Чоловіки

1

13

11

9

2

12

10

8

3

11

9

7

4

9

7

5

5

8

6

4

6

5

4

3

4

Згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі (кількість разів)

Чоловіки

1

40

35

31

2

36

33

30

3

34

31

28

4

30

27

25

5

25

20

15

6

24

21

18

Жінки

1

22

20

18

2

20

18

16

3

18

16

14

4

16

14

12

5

14

12

10

5

Комплексна силова вправа (кількість разів за 1 хв.)

Чоловіки

1

52

48

44

2

48

44

40

3

46

42

38

4

42

38

34

5

38

34

30

6

32

28

24

Жінки

1

44

40

36

2

40

36

32

3

36

32

28

4

32

28

24

5

28

24

20

ШВИДКІСТЬ

6

Біг на 100 м (с)

Чоловіки

1

14.2

14.6

15.4

2

14.4

14.8

15.6

3

14.6

15.0

15.8

4

14.8

15.2

16.0

5

15.0

15.4

16.2

6

-

-

-

Жінки

1

16.2

16.8

17.6

2

16.4

17.0

17.8

3

16.6

17.2

18.0

4

16.8

17.4

18.2

5

-

-

-

СПРИТНІСТЬ

7

Човниковий біг 10 х 10 м (с)

Чоловіки

1

27.0

28.0

29.0

2

27.5

28.5

29.5

3

28.0

29.0

30.0

4

28.5

29.5

30.5

5

29.0

30.0

31.0

6

29.5

30.5

31.5

Жінки

1

31.0

32.0

33.0

2

32.0

33.0

34.0

3

33.0

34.0

35.0

4

34.0

35.0

36.0

5

35.0

36.0

37.0

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВІВ
із загальної фізичної підготовки для курсантів закладів освіти ДКВС України

N вправи

Найменування вправи

Нормативи та оцінки

чоловіки

жінки

відмінно

добре

задовільно

відмінно

добре

задовільно

1

Підтягування на перекладині (кількість разів)

15

13

11

-

-

-

2

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів)

45

40

35

25

23

20

3

Комплексна силова вправа
(кількість разів за 1 хв.)

55

50

45

45

40

35

4

Біг 100 м (с)

13.2

13.8

14.4

16.0

16.6

17.4

5

Біг 1000 м (хв., с)

3.25

3.35

3.45

4.05

4.25

4.50

6

Біг 2000 м (хв., с)

-

-

-

09.40

10.30

11.10

7

Біг 3000 м (хв., с)

12.00

12.40

13.10

-

-

-

8

Човниковий біг 10 х 10 метрів (с)

26.0

27.0

28.0

30.0

31.0

32.0

9

Біг на лижах 5 км (хв., с)

25.30

26.30

27.30

35.00

37.00

40.00

10

Підйом з переворотом на перекладині (кількість разів)

6

5

3

-

-

-

11

Піднімання тулуба із положення лежачи (кількість разів за 1 хв.)

55

45

40

40

35

30

12

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах (кількість разів)

14

12

11

-

-

-

13

Крос у складі підрозділу на 5 км (хв., с)

24.00

25.00

27.00

-

-

-

Умови виконання нормативів із загальної фізичної підготовки для осіб рядового і начальницького складу

Загальна фізична підготовка персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України складається з комплексу гімнастичних та легкоатлетичних вправ, марш-кидка та лижної підготовки.

При складанні нормативів із загальної фізичної підготовки персонал виконує гімнастичні вправи для визначення силових якостей та нормативи з бігу на різні дистанції для визначення швидкісних якостей та фізичної витривалості.

Біг на дистанції: коротка - 100 метрів, середні - 1000; 2000; 3000 метрів. За командою "На старт" учасники тестування стають до стартової лінії в положення високого старту. За командою "Руш" (або за пострілом) вони починають біг, намагаючись подолати дистанцію якомога швидше. У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу.

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої частки секунди на коротку і до секунди - на середні дистанції.

Крос на 5000 метрів проводиться на місцевості згідно з умовами для бігу на довгі дистанції. Старт і фініш, як правило, для зручності обладнуються в одному місці чи поруч. Вправа виконується на стадіоні або пересіченій місцевості з розміченими лініями старту та фінішу. Форма одягу повсякденна.

Марш-кидок на 5 км проводиться для персоналу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань ДПтС України з метою тренування фізичної витривалості та здатності здійснювати у складі підрозділу швидкий маневр без використання транспортних засобів. Вправа виконується на пересіченій місцевості з розміченими лініями старту та фінішу. Старт і фініш для зручності можуть обладнуватися в одному місці чи поруч один з одним. Форма одягу повсякденна за сезоном. При собі необхідно мати вогнепальну зброю (автомат), протигаз, сумку з двома магазинами, спорядженими навчальними патронами. Зброя на весь період виконання вправи перебуває на запобіжнику. Старт груповий. Перед стартом проводиться перевірка наявності зброї, спорядження та форми одягу. Якщо на момент старту виявлені перевіркою недоліки в озброєнні, формі одягу не усунуті, група затримується до повного їх усунення. При цьому час, витрачений на усунення недоліків, зараховується до часу виконання вправи. За командою "Руш!" кожен учасник повинен подолати дистанцію марш-кидка самостійно, без допомоги кого-небудь. Весь особовий склад повинен бути на фініші зі зброєю, спорядженням та у формі одягу, в якій розпочинав виконання вправи. Результатом виконання вправи є час з точністю до секунди останнього фінішуючого із групи (розрив між першим і останнім учасником не повинен перевищувати 10 метрів).

Лижна підготовка спрямована на загальне загартування організму, розвиток у персоналу витривалості, здатності до швидкого пересування та здійснення маршів на лижах. Обов'язковою вправою при складанні нормативів з лижної підготовки є біг на лижах на дистанцію 5 км. Способи пересування на лижах вибираються довільно. Лижні гонки проводяться на будь-якій місцевості. Старт і фініш можуть обладнуватися для зручності в одному місці. Результатом виконання вправи є час подолання дистанції з точністю до секунди. При здачі нормативу вноситься полегшення на 1 хвилину при температурі повітря нижче -20° C або вище +1° C. Форма одягу повсякденна або спортивна.

Підтягування на перекладині проводиться із вихідного положення - вис на прямих руках хватом зверху (долонями вперед) без розкачування, ривків та торкання ногами землі (підлоги). За командою, наприклад, "Вправу починай!" учасник підтягується руками до положення, коли його підборіддя піднімається вище перекладини. Потім він опускається в положення вису на повністю випрямлені руки. При виконанні вправи дозволяється згинати, розводити та схрещувати ноги. Забороняється розгойдуватися та робити махи ногами для полегшення виконання вправи. Час на виконання вправи необмежений. Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не порушена жодна умова.

Кожному учасникові дозволяється лише один підхід до перекладини.

Тестування припиняється, якщо учаснику не вдається зафіксувати потрібного положення більш як два рази підряд.

Форма одягу повсякденна або спортивна.

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи виконується на горизонтальній місцевості, на покритті чи підлозі. Вихідне положення - лежачи в упорі, руки прямі на ширині плечей, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці стоп обпираються на підлогу.

За командою, наприклад, "Вправу починай!" той, хто виконує вправу, починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки. Вправа вважається виконаною, якщо тулуб піднятий на повністю випрямлені руки. Під час згинання рук необхідно торкатися грудьми опори. Не дозволяється торкатися опори стегнами, змінювати положення тулуба і ніг, знаходитись у вихідному положенні та із зігнутими руками більше 3 секунд, лягати на підлогу, розгинати руки по черзі, розгинати і згинати руки не з повною амплітудою. Час на виконання вправи не обмежений. Результат виконання вправи - кількість разів підняття тулуба.

Форма одягу повсякденна або спортивна.

Підняття тулуба з положення лежачи виконується на горизонтальній місцевості, покритті, підлозі. Вихідне положення - лежачи на спині, руки витягнуті вздовж тулуба (або перебувають на потиличній частині голови, пальці переплетені), ноги випрямлені і зафіксовані, п'ятки та коліна зімкнуті. За командою, наприклад, "Вправу починай!" учасник виконує максимальну кількість підняття тулуба вперед до торкання пальцями рук пальців ніг (або до торкання ліктями колін). Під час виконання підняття тулуба вперед дозволяється незначне згинання ніг. При цьому слід також торкатися підлоги лопатками. Результат - це загальна кількість разів підняття тулуба.

Форма одягу спортивна.

Згинання та розгинання рук в упорі на брусах. Вправа виконується на паралельних брусах. Вихідне положення - упор на прямих руках, не торкаючись ногами землі (підлоги). За командою, наприклад, "Вправу починай!" той, хто виконує вправу, починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки. Положення упору фіксується кожний раз протягом 1 - 2 секунд. При опусканні вниз руки повинні згинатися повністю. Вправа вважається виконаною, якщо тулуб піднятий на повністю випрямлені руки. Не дозволяється перебувати у вихідному положенні та в упорі із зігнутими руками більше 5 секунд, розгинати руки почергово, а також розгинати і згинати руки не з повною амплітудою. Забороняється також розгойдуватися та робити зайві рухи ногами для допомоги собі. Час на виконання вправи не обмежений, результат виконання вправи - кількість разів підняття тулуба.

Форма одягу повсякденна або спортивна.

Комплексна силова вправа. Виконується на горизонтальній місцевості, покритті, підлозі. На виконання вправи відводиться одна хвилина. Вихідне положення - лежачи на спині, руки витягнуті вздовж тулуба (або перебувають на потиличній частині голови, пальці переплетені), ноги випрямлені і зафіксовані, п'ятки та коліна зімкнуті. За командою, наприклад, "Старт!" той, хто виконує вправу, протягом перших 30 секунд виконує максимальну кількість підняття тулуба вперед до торкання пальцями рук пальців ніг (або до торкання ліктями колін). Під час виконання підняття тулуба вперед дозволяється незначне згинання ніг. При цьому слід також торкатися підлоги лопатками. Через 30 секунд за командою "Час" працівник займає положення в упорі лежачи і без паузи для відпочинку протягом наступних 30 секунд виконує згинання та розгинання рук до команди "Стій!".

Результат - це загальна кількість разів підняття тулуба та згинань і розгинань рук в упорі лежачи за 1 хвилину.

Форма одягу повсякденна або спортивна.

Човниковий біг (10 х 10 метрів). Вправа виконується на рівному майданчику з розміченими лініями старту та розвороту через 10 метрів. Виконується з положення високого старту. За командою "Руш!" той, хто виконує вправу, пробігає 10 метрів, торкається ногою лінії розвороту, повертається кругом і таким же чином пробігає ще 9 відрізків по 10 метрів. Доріжка, на якій виконується вправа, має бути рівною, у належному стані і неслизькою.

Результатом виконання вправи є час з точністю до десятої частини секунди.

Форма одягу спортивна.

Підйом з переворотом на перекладині виконується з вису хватом руками зверху, підтягуючись, необхідно підняти ноги до перекладини і, перевертаючись навколо неї, вийти до упору на прямі руки (положення вису і упору фіксується 1 - 2 сек.). Опускання у вис виконується довільним способом. Дозволяється незначне згинання та розведення ніг і відхилення тіла від нерухомого положення. Забороняється виконання хльостких рухів ногами.

Форма одягу спортивна.

 

Зміст та умови проведення спеціальної фізичної підготовки осіб рядового і начальницького складу ДКВС

Під час проведення спеціальної фізичної підготовки особами рядового і начальницького складу ДКВС вивчаються прийоми самозахисту: підготовчі та спеціальні вправи (стійки, прийоми страховки); правильність нанесення ударів рукою, ногою, ліктем, коліном та зони тіла, дозволені для їх нанесення; кидки; виконання больових та задушливих прийомів; прийоми захисту від ударів руками, ногами, холодною зброєю; прийоми захисту від захватів і обхватів, задушливих захватів; техніка і тактика зв'язування, надягання наручників, взаємодія при надяганні наручників; техніка і тактика проведення зовнішнього обшуку під впливом больового прийому та під загрозою застосування вогнепальної зброї; захисні та атакуючі дії з гумовим кийком; захист від загрози зброєю.

У кожний білет для проведення перевірки рівня володіння прийомами самозахисту включаються п'ять питань, що повинні містити виконання таких прийомів:

проведення затримання та супроводження;

захист від ударів руками, ногами;

захист від задушливих захватів чи обхватів;

захист від загрози зброєю;

проведення зовнішнього обшуку, зв'язування або надягання наручників.

При виставленні оцінок за виконання прийомів самозахисту необхідно враховувати такі критерії:

кожний прийом повинен супроводжуватися імітацією розслаблюючого удару з подальшим виконанням дії щодо обеззброєння, затримання, обшуку, зв'язування та супроводження противника;

при оцінюванні техніки виконання прийомів звертається увага на раціональність та економічність системи рухів, яка забезпечує максимальну ефективність рухової дії;

у разі допущення нечіткості при виконанні в деталях техніки знімається 1 бал;

у разі допущення помилок в основі техніки, які впливають на смислову суть дії, але при цьому рухова дія доведена до логічного закінчення, знімаються 2 бали;

якщо учасник не виконав дію або виконав дію не ту, що була перед ним поставлена, або виникла загроза ураження життєво важливих зон (поранення ножем, пострілом), знімаються 3 бали.

У процесі вивчення прийомів самозахисту виконуються такі команди керівника заняття:

після команди "Приготуватись" вибирається дистанція, необхідна для проведення атакуючої дії, і приймається бойова стійка;

після команди "Прийом" виконується атакуюча дія;

після команди "Відпустити захват" або "Стоп" припиняються всі дії.

Індивідуальна оцінка за виконання прийомів рукопашного бою визначається:

"відмінно", якщо половина і більше прийомів виконані на "відмінно", а решта - на "добре";

"добре", якщо половина і більше прийомів виконані на оцінку не нижче ніж "добре", а решта - на "задовільно";

"задовільно", якщо більше половини прийомів виконані на "задовільно" при відсутності незадовільних оцінок або чотири прийоми виконані на оцінки не нижче ніж "добре" і один - на "незадовільно".

 

ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СЛУЖБА УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________________________
(найменування міжрегіонального управління, органу чи установи ДКВС України, закладу освіти ДКВС)

ЗАЛІКОВА ВІДОМІСТЬ
перевірки фізичної підготовки

Структурний підрозділ __________________________________________________________________

Дата проведення _______________________________________________________________________

Місце проведення ______________________________________________________________________

N з/п

Звання

П. І. Б.

Рік народження, медико-вікова група

Вправа _______

Вправа _____

Вправа ______

Індиві-
дуальна оцінка

результат

оцінка

результат

оцінка

результат

оцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"відмінно"

______ осіб ______ %

"добре"

______ осіб ______ %

"задовільно"

______ осіб ______ %

"незадовільно"

______ осіб ______ %

Оцінка структурному підрозділу: ______________________

Особа, яка проводила перевірку фізичної підготовки _________________________________________
                                                                                                                                                    (звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про результати проведених спортивних змагань на першість міжрегіональних управлінь, органів чи установ ДКВС України та закладів освіти ДКВС, виступів команд та окремих спортсменів на інших змаганнях за ____ рік

_____________________________________________________________________________________
(найменування міжрегіонального управління, органу чи установи ДКВС України, навчального закладу)

N з/п

Найменування змагань,
вид спорту
(дистанція, вправа, вагова категорія тощо)

Дата проведення

Кількість команд, кількість учасників

Зайняті місця командою та індивідуально зайняті місця персоналом

Призери і переможці визначених змагань

П. І. Б., посада, підрозділ

отриманий результат, розряд

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Керівник кадрового підрозділу

________________________________________
(звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про наявність спортсменів-розрядників, які проходять службу в ДКВС

_____________________________________________________________________________________
(найменування міжрегіонального управління, органу чи установи ДКВС України, навчального закладу)

N з/п

Прізвище та ініціали спортсмена

Посада спортсмена

Вид спорту (дистанція, вправа, вагова категорія тощо)

Наявне спортивне звання (розряд) (МСУМК, МСУ, КМС, 1, 2, 3 розряд)

Останній рік підтвердження спортивного звання (розряду)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. У відомість включається персонал, який має залікову класифікаційну книжку спортсмена встановленого зразка.

2. Скорочення, що вживаються в цьому додатку, мають таке значення:
МСУМК - майстер спорту України міжнародного класу; МСУ - майстер спорту України; КМС - кандидат у майстри спорту.

Керівник кадрового підрозділу

________________________________________
(звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про наявність і стан спортивної бази в міжрегіональних управліннях, органах чи установах ДКВС України, закладах освіти ДКВС

_____________________________________________________________________________________
(найменування міжрегіонального управління, органу чи установи ДКВС України, закладу освіти ДКВС)

N з/п

Найменування міжрегіонального управління, установи виконання покарань, слідчого ізолятора, закладу освіти ДКВС

Спортивні споруди (місця)

Спортивний інвентар, майно

найменування, рік введення в експлуатацію

стисла характеристика, стан

найменування, кількість, рік придбання
(виготовлення)

стан спортивного інвентарю, майна

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Керівник кадрового підрозділу

________________________________________
(звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СЛУЖБА УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________________________
(найменування міжрегіонального управління, органу чи установи ДКВС України, закладу освіти ДКВС)

ЖУРНАЛ
обліку занять із службової підготовки

_____________________________________________________________________________________
(найменування навчальної групи)
на 20__ - 20__ навчальний рік

Керівник навчальної групи _______________________________________________________________
                                                                                                                          (прізвище, ініціали)

 

 

 

Розпочато ___________

Закінчено ___________

ПРАВИЛА
ведення і зберігання журналу обліку занять із службової підготовки

1. Журнал ведеться на кожну навчальну групу.

2. Відсутність на заняттях відмічають:

н/п - з неповажних причин;

хв - у разі хвороби;

н - у наряді;

к - у відрядженні;

в - у відпустці;

зз - звільнений від занять.

3. Успішність персоналу на заняттях із службової підготовки оцінюється за чотирибальною системою: "відмінно" - 5; "добре" - 4; "задовільно" - 3; "незадовільно" - 2.

4. Відповідальність за ведення журналу покладається на керівника навчальної групи.

5. Журнал зберігається протягом двох років.

ЗМІСТ

N з/п

Найменування навчальних дисциплін

Номери сторінок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування навчальної дисципліни ___________________________ Відведено годин: __________

N з/п

Прізвище та ініціали

Дата відвідування, оцінки

Дата проведення заняття

Тема заняття

Прізвище, ініціали та підпис особи, яка проводила заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість відведених годин на заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього проведено з початку навчального року (год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
проведення занять із службової підготовки з особами рядового і начальницького складу ДКВС

___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування міжрегіонального управління, органу чи установи ДКВС України, закладу освіти ДКВС)
на 20__ - 20__ навчальний рік

1. Розрахунок часу по навчальних дисциплінах службової підготовки

Найменування навчальних дисциплін

Всього год.

Проведення занять у масштабі (год.):

09
(вересень)

10
(жовтень)

11
(листопад)

12
(грудень)

01
(січень)

02
(лютий)

03
(березень)

04
(квітень)

05
(травень)

06
(червень)

07
(липень)

08
(серпень)

міжрегіонального управління, установи виконання покарань, слідчого ізолятора

структур-
ного підрозділу

Фахова підготовка

18

-

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

Спеціальна підготовка

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Гуманітарна підготовка

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Психологічна підготовка

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Безпека життєдіяльності

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Фізична підготовка

156

156

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього год.

192

174

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Теми занять і відведений час

Теми занять за навчальними дисциплінами

Вид заняття

Відведений час для проведення заняття

Відповідальний

Фахова підготовка

Тема:

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальна підготовка

Тема:

 

 

 

 

 

 

 

Гуманітарна підготовка

Тема:

 

 

 

 

 

 

 

Психологічна підготовка

Тема:

 

 

 

 

 

 

 

Безпека життєдіяльності

Тема:

 

 

 

 

 

 

 

Фізична підготовка

Тема:

 

 

 

Керівник кадрового підрозділу

________________________________________
(звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

РОЗКЛАД
занять із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу ДКВС

_____________________________________________________________________________________
(найменування міжрегіонального управління, органу чи установи ДКВС України, закладу освіти ДКВС)
на ____ навчальний квартал 20__/20__ навчального року

Номер навчальної групи

Дата проведення занять

Найменування навчальних дисциплін, теми занять

Кількість годин

Вид заняття

Місце проведення

Прізвище, ініціали особи, яка проводить заняття

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник кадрового підрозділу

________________________________________
(звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СЛУЖБА УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________________________
(найменування міжрегіонального управління, органу чи установи ДКВС України, закладу освіти ДКВС)

ЖУРНАЛ
реєстрації зошитів із службової підготовки

 

 

 

 

Розпочато __________________

Закінчено __________________

Реєстраційний номер

Дата реєстрації

Спеціальне звання

П. І. Б.

Структурний підрозділ

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ N ___

_____________________________________________________________________________________
(найменування міжрегіонального управління, установи виконання покарань, слідчого ізолятора,
закладу освіти ДКВС)
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                       (звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Члени комісії:__________________________________________________________________________
                                                                                      (звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада)
_____________________________________________________________________________________

Комісія розглянула матеріали, що характеризують рівень підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, провела перевірку їх знань і вмінь за навчальними дисциплінами службової підготовки і постановила:

1. Зарахувати результати складених іспитів (заліків) за визначеними навчальними дисциплінами під час проходження навчання з первинної професійної підготовки (підвищення кваліфікації) у підсумок завершення навчального року із службової підготовки:

N з/п

Звання

П. І. Б.

Посада

Строки проходження навчання, заклад освіти ДКВС

Найменування навчальних дисциплін, оцінки

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зазначених у списку осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України вважати такими, що пройшли підсумкову перевірку із службової підготовки за навчальний рік:

N з/п

Звання

П. І. Б.

Посада

Найменування навчальних дисциплін службової підготовки, оцінки

Загальна оцінка

Фх

Сп

Гп

Пп

Бж

Фп

Вп

Стр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зазначених у списку осіб рядового і начальницького складу ДКВС вважати такими, що не пройшли підсумкову перевірку із службової підготовки за навчальний рік:

N з/п

Звання

П. І. Б.

Посада

Причини непроходження підсумкової перевірки із службової підготовки за навчальний рік

Висновок комісії щодо подальшого використання (перебування) на службі

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                                     (звання, підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії: _________________________________________________________________________
                                                                                                   (звання, підпис, ініціали, прізвище)
                        _________________________________________________________________________

____________ 20__ р.

Скорочення:

Фх - фахова підготовка;

Сп - спеціальна підготовка;

Гп - гуманітарна підготовка;

Пп - психологічна підготовка;

Бж - безпека життєдіяльності;

Фп - фізична підготовка;

Вп - вогнева підготовка;

Стр - стройова підготовка.

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
результатів підсумкової перевірки із службової підготовки за _____ навчальний рік

_____________________________________________________________________________________
(найменування міжрегіонального управління, органу чи установи ДКВС України, закладу освіти ДКВС)

Назва відділу (сектору)

За списком (кількість)

Перевірено (кількість)

Кількість індивідуальних оцінок

Не пройшли підсумкової перевірки (причини, кількість)

Загальна оцінка

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

навчання

хвороба

відпустка

інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник кадрового підрозділу

________________________________________
(звання, підпис, ініціали, прізвище)

____________

Опрос