Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке предоставления стоматологической помощи в заведениях здравоохранения и медицинских подразделениях Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Приказ, Инструкция от 18.08.2015 № 414
действует с 06.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.08.2015

м. Київ

N 414

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2015 р. за N 1071/27516

Про затвердження Інструкції про порядок надання стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров'я та медичних підрозділах Збройних Сил України

Відповідно до Законів України "Про Збройні Сили України", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про господарську діяльність у Збройних Силах України", постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти", від 25 липня 2000 року N 1171 "Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил" та з метою поліпшення якості та ефективності надання стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров'я та медичних підрозділах Збройних Сил України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок надання стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров'я та медичних підрозділах Збройних Сил України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр
охорони здоров'я України

О. Квіташвілі

Голова Центрального
комітету профспілки працівників
Збройних Сил України

Д. Т. Мірошниченко

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок надання стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров'я та медичних підрозділах Збройних Сил України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про Збройні Сили України", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб, та їх соціальний захист", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про господарську діяльність у Збройних Силах України", постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти", від 25 липня 2000 року N 1171 "Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил".

2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

інші особи - особи, які не перебувають на медичному обліку в закладах охорони здоров'я Збройних Сил України;

медичні підрозділи Збройних Сил України - стоматологічні підрозділи закладів охорони здоров'я Збройних Сил України, що надають стоматологічну допомогу: стоматологічні відділення та кабінети із зуботехнічними (зубопротезувальними) лабораторіями або стоматологічні відділення та кабінети, що мають у штаті посади лікарів-стоматологів (ортопедів, терапевтів, хірургів, зубних техніків) та утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до кошторису;

надання стоматологічної допомоги прикріпленому контингенту - комплекс заходів із профілактики, диспансерного нагляду та лікування, відновлення втраченої функції щелепно-лицьового апарату;

прейскурант на медичні послуги - документ, в якому міститься систематизований за певними ознаками перелік стоматологічних послуг, що надаються в закладі охорони здоров'я Збройних Сил України, із зазначенням ціни;

прикріплений контингент - особи, які згідно з чинним законодавством перебувають або мають право перебувати на медичному обліку у закладах охорони здоров'я Збройних Сил України;

санація ротової порожнини - комплекс лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення ротової порожнини та запобігання стоматологічним захворюванням, який є основним компонентом стоматологічної профілактики і включає: огляд ротової порожнини; лікування молочних і постійних зубів; усунення осередків інфекції, інтоксикації і лікування ураженої слизової оболонки; виправлення деформованих зубів і щелеп, протезування;

стоматологічна допомога - самостійний вид медичної допомоги, що надається за видами лікувально-профілактичної допомоги, до якої входять стоматологічна терапевтична, стоматологічна хірургічна, стоматологічна ортопедична (ортодонтична) допомога;

стоматологічна ортопедична допомога - відновлення функцій жувального апарату, усунення вроджених та надбаних деформацій обличчя та щелеп шляхом використання різних видів спеціальних протезів, апаратів, що поділяється на: зубне протезування (заміщення дефектів зубів і зубних рядів та ефективний вплив на зуби для покращення їх функціонування); щелепно-лицьове протезування (заміщення дефектів кісток та м'яких тканин обличчя під час надання хірургічної допомоги в зв'язку з травмами, пораненнями, вродженими та набутими дефектами щелепно-лицьової ділянки); ортодонтію (виправлення аномалій прикусу та положення окремих зубів);

стоматологічна терапевтична допомога - своєчасне виявлення, лікування та профілактика хвороб зубів, тканин пародонту, захворювань слизової оболонки ротової порожнини;

стоматологічна хірургічна допомога - видалення зубів, діагностика та хірургічні методи лікування запальних та онкологічних захворювань, травм (пошкоджень) та їх наслідків, вроджених і набутих дефектів, аномалій розвитку та деформації щелеп, органів ротової порожнини, приротової ділянки;

стоматологічні вироби - зубні протези, пломби та імпланти, виготовлені і встановлені (поставлені) медичними підрозділами Збройних Сил України під час надання стоматологічної ортопедичної, стоматологічної терапевтичної або стоматологічної хірургічної допомоги.

3. Основними завданнями стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров'я та медичних підрозділах Збройних Сил України є:

надання амбулаторної (терапевтичної, хірургічної, ортопедичної) та стаціонарної допомоги прикріпленому контингенту та іншим особам;

протезування окремих зубів та дефектів зубного ряду;

планова санація ротової порожнини прикріпленому контингенту;

облік хворих із хронічними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки (пародонтоз, лейкоплакії, гіперкератоз, новоутворення тощо), які підлягають диспансерному нагляду та проведенню лікувально-оздоровчих заходів;

участь у комплексній щорічній диспансеризації прикріпленого контингенту;

вивчення та систематизація даних стоматологічної захворюваності і розроблення заходів для її зниження;

науково-дослідницька та організаційна робота;

санітарно-просвітницька робота з питань профілактики стоматологічних захворювань;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичного персоналу закладів охорони здоров'я Збройних Сил України;

облік та звітність відповідно до переліку обліково-звітної документації (додаток 1).

4. В основу надання стоматологічної допомоги прикріпленому контингенту покладено територіальний принцип. Система організації надання стоматологічної допомоги у Збройних Силах України передбачає послідовність і пріоритетність у лікуванні прикріпленого контингенту. Для кожного типу медичних підрозділів Збройних Сил України визначені свої рівні надання стоматологічної допомоги прикріпленому контингенту закладів охорони здоров'я Збройних Сил України (додаток 2).

5. Організаційно-методична робота щодо надання стоматологічної допомоги у Збройних Силах України покладається на начальника Центральної стоматологічної поліклініки - головного стоматолога Міністерства оборони України.

II. Організація надання стоматологічної терапевтичної і хірургічної допомоги в амбулаторно-поліклінічних умовах

1. Основу амбулаторної стоматологічної допомоги у Збройних Силах України складають профілактичні огляди ротової порожнини та планова санація прикріпленому контингенту шляхом проведення профілактичних та лікувальних заходів. Профілактичні огляди (первинний, черговий, контрольний) ротової порожнини проводяться з метою виявлення осіб, які потребують санації. Результати огляду заносяться в журнал обліку профілактичної роботи лікаря-стоматолога, форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року N 527 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736.

2. На підставі даних профілактичних оглядів виділяють п'ять груп пацієнтів:

перша - із неускладненим карієсом;

друга - з ускладненим карієсом (пульпіт, періодонтит);

третя - ті, що потребують видалення зруйнованих зубів;

четверта - ті, що потребують диспансерного спостереження (хронічні захворювання пародонту, слизової оболонки ротової порожнини, доброякісні новоутворення щелепно-лицьової ділянки тощо);

п'ята - ті, що потребують протезування зубів.

У першу чергу сануються пацієнти першої та другої груп.

3. За результатами оглядів пацієнтів складається план санації ротової порожнини та протезування (далі - план санації). Планова санація ротової порожнини є частиною загального плану оздоровчих заходів, які проводяться у військовій частині, планується начальником медичної служби і затверджується командиром військової частини. Безпосередню розробку плану санації здійснює лікар-стоматолог військової частини. Для виконання плану санації виділяється не менше половини його робочого часу.

4. Під час складання плану санації враховується, що вона завершується до прибуття нового поповнення. Всі військовослужбовці, які перебували на лікуванні в лазареті, сануються до виписки.

5. Первинна профілактика стоматологічних захворювань передбачає:

дотримання гігієнічних правил по догляду за ротовою порожниною і зубами;

проведення лікарем-стоматологом регулярних профілактичних оглядів ротової порожнини;

звернення прикріпленого контингенту за стоматологічною допомогою з приводу початкових форм захворювання зубів;

своєчасне протезування зубів;

пропаганду лікарем-стоматологом гігієнічних знань з питань збереження зубів.

6. Вторинна профілактика стоматологічних захворювань передбачає раннє виявлення і лікування осіб, які мають карієс та інші захворювання зубів і ротової порожнини, а також диспансерний динамічний нагляд за прикріпленим контингентом, який має хронічний стоматит, гінгівіт, пародонтоз, пародонтит та інші хронічні стоматологічні захворювання, з метою проведення планових лікувально-профілактичних заходів.

7. Надання амбулаторної терапевтичної стоматологічної допомоги включає:

лікування карієсу зубів та його ускладнень;

лікування некаріозних уражень твердих тканин зуба;

лікування захворювань пародонту;

лікування захворювань слизової оболонки ротової порожнини, губ та язика.

8. Надання амбулаторної хірургічної стоматологічної допомоги включає:

видалення зубів і коренів;

висічення "капюшона" при ускладненому прорізуванні "зуба мудрості";

резекція верхівки кореня зуба;

цистектомія, цистотомія;

видалення екзостозів альвеолярного відростка;

розкриття субперіостальних абсцесів;

хірургічні методи лікування захворювань пародонту.

III. Організація надання стаціонарної стоматологічної допомоги

1. Стаціонарна стоматологічна допомога надається в стоматологічних відділеннях військово-медичних центрів та у військових госпіталях Міністерства оборони України, де передбачені спеціалізовані ліжка.

2. У заклади охорони здоров'я Збройних Сил України направляються:

у військові госпіталі - хворі з одонтогенними запаленнями щелепно-лицьової ділянки (флегмони, гострі остеомієліти щелеп, абсцеси м'яких тканин ротової порожнини тощо), а також прикріплений контингент зі значним об'ємом санації і протезування;

у військово-медичні центри (клініки щелепно-лицевої хірургії) - хворі з одонтогенними запаленнями, що поширились на декілька анатомічних областей, хронічними та часто рецидивуючими захворюваннями слизової оболонки ротової порожнини та язика, кісток лицьового скелета, які потребують складних оперативних втручань і репозиції, вогнепальними пораненнями щелепно-лицьової ділянки, з аномаліями щелеп, часто рецидивуючими захворюваннями слизової оболонки ротової порожнини тощо.

IV. Організація надання стоматологічної ортопедичної допомоги

1. Стоматологічна ортопедична допомога надається:

ортопедичним відділенням Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України;

ортопедичними стоматологічними кабінетами госпіталів і клінік щелепно-лицьової хірургії військово-медичних центрів регіонів;

стоматологічними кабінетами центрів медичної реабілітації та санаторного лікування;

навчальною стоматологічною лабораторією Української військово-медичної академії;

пересувними стоматологічними кабінетами;

ортопедичними відділеннями та кабінетами державних або комунальних закладів охорони здоров'я (за домовленістю з військовими частинами).

2. Направленню на протезування підлягають особи із закінченою санацією ротової порожнини. Списки таких осіб подаються з військових частин у заклади охорони здоров'я Збройних Сил України із зазначенням формули відсутніх зубів. Строки направлення прикріпленого контингенту на протезування встановлюють відповідні лікарі-стоматологи закладів охорони здоров'я Збройних Сил України, про що інформація до військових частин надсилається письмово.

3. Для надання зубопротезувальної допомоги військовим частинам і найбільш повного задоволення потреб прикріпленого контингенту, а також для скорочення строків виготовлення протезів військово-медичні центри висилають до військових частин пересувні стоматологічні кабінети.

V. Порядок надання стоматологічної допомоги

1. Невідкладна стоматологічна допомога надається позачергово.

Стоматологічна допомога в закладах охорони здоров'я Збройних Сил України надається в порядку загальної черги.

2. Стоматологічна ортопедична допомога в закладах охорони здоров'я та медичних підрозділах Збройних Сил України прикріпленому контингенту надається:

1) позачергово:

інвалідам війни та прирівняним до них особам, перелік яких визначено статтею 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

Почесним донорам України;

колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, на яких поширюється дія Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";

інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, перелік яких визначено статтями 10, 11 і частиною третьою статті 12 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а також щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу;

дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, перелік яких визначено статтею 27 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", та їх батькам;

2) першочергово:

ветеранам військової служби;

учасникам бойових дій, перелік яких визначено статтями 5, 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

учасникам війни, перелік яких визначено статтями 8, 9 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

ветеранам праці;

колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, на яких поширюється дія Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";

колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни; особам, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням, на яких поширюється дія Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";

дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, на яких поширюється дія Закону України "Про жертви нацистських переслідувань".

3. Невідкладна стоматологічна допомога надається прикріпленому контингенту безоплатно.

4. Стоматологічна допомога в закладах охорони здоров'я та медичних підрозділах Збройних Сил України надається:

1) безоплатно - при лікуванні або застосуванні в операціях виробів медичного призначення, що застосовуються під час надання стоматологічної допомоги безоплатно або на пільгових умовах;

2) з оплатою за собівартістю:

у разі використання дорогоцінних металів та прирівняних до них за вартістю матеріалів;

у разі стоматологічної ортопедичної допомоги - при лікуванні або застосуванні в операціях виробів медичного призначення, що не застосовуються під час надання стоматологічної допомоги безоплатно або на пільгових умовах.

5. Вироби медичного призначення, що застосовуються під час надання стоматологічної допомоги безоплатно або на пільгових умовах згідно з цією Інструкцією, закуповуються в обсязі асигнувань Державного бюджету України на відповідний рік у межах відповідних кошторисних призначень.

6. Безоплатно у разі лікування або застосування в операціях стоматологічних матеріалів, що застосовуються під час надання стоматологічної допомоги безоплатно або на пільгових умовах, стоматологічна ортопедична допомога надається таким категоріям осіб з числа прикріпленого контингенту:

військовослужбовцям, курсантам і слухачам військово-навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, вихованцям військових ліцеїв;

особам, зазначеним у пункті 2 цього розділу.

7. До обсягу безоплатної ортопедичної стоматологічної допомоги входить протезування зубними апаратами та протезами, що виготовляються зі сталі, хромо-кобальтових сплавів та пластмаси. У разі використання в зубному протезуванні дорогоцінних металів, гальванопластики та фарфору категоріями осіб, які зазначені в пункті 6 цього розділу, оплачується тільки вартість таких матеріалів.

8. Іншим особам стоматологічна допомога надається на договірних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. Витрати, пов'язані з наданням стоматологічної допомоги особам з числа прикріпленого контингенту, здійснюються за рахунок бюджетних коштів відповідно до затвердженого кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік.

10. У разі виявлення в пацієнтів захворювань, за наявності яких не може бути надана необхідна кваліфікована стоматологічна допомога в закладі охорони здоров'я Збройних Сил України, лікар стоматологічного профілю направляє таких пацієнтів до спеціалізованих відділень закладів охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

11. Стоматологічна допомога у військово-медичних закладах інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органах надається відповідно до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 року N 1923.

12. Зубні протези, виготовлені за попередньою оплатою і не отримані у визначений строк, зберігаються в медичних підрозділах Збройних Сил України протягом одного року й далі підлягають знищенню.

 

Директор Військово-медичного
департаменту Міністерства оборони України
(Головний державний санітарний
лікар Міністерства оборони України)
генерал-майор медичної служби

А. В. Верба

 

ПЕРЕЛІК
обліково-звітної документації

N
з/п

N форми

Назва форми

Строк
зберігання

1

3

4

1

025-7/0

Талон амбулаторного пацієнта

 

2

037/0

Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету

1 рік

3

037-1/0

Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда (зубного лікаря) стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету

1 рік

4

037-2/0

Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта стоматологічної поліклініки

1 рік

5

039-2/0

Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету

1 рік

6

039-3/0

Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта

1 рік

7

039-4/0

Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда

1 рік

8

039-5/0

Щоденник обліку роботи рентгенодіагностичного кабінету, відділення

1 рік

9

043/0

Медична карта стоматологічного хворого

5 років

10

043-1/0

Медична карта ортодонтичного пацієнта

5 років

11

049/0

Журнал обліку профілактичних оглядів ротової порожнини (ведеться в стоматологічних кабінетах військових частин та пересувному стоматологічному кабінеті)

1 рік

12

069/0

Журнал запису амбулаторних операцій

5 років

13

028/0

Консультативний висновок спеціаліста

1 рік

14

074/0

Журнал реєстрації амбулаторних хворих

10 років

15

290

Книга обліку роботи стоматологічного кабінету

1 рік

 

РІВНІ
надання стоматологічної допомоги прикріпленому контингенту закладів охорони здоров'я Збройних Сил України

 

I рівень

II рівень

III рівень

Заклади охорони здоров'я Збройних Сил України

Стоматологічний кабінет військової частини (медичний пункт, медична рота)

Стоматологічне відділення поліклініки та госпіталю, клініка щелепно-лицьової хірургії військово-медичного клінічного центру

Центральна стоматологічна поліклініка, клініка щелепно-лицьової хірургії та стоматології Головного військово-медичного клінічного центру

Перелік послуг

1. Заходи первинної профілактики карієсу зубів та захворювань тканин пародонту.

2. Лікування зубів з приводу неускладненого карієсу.

3. Лікування зубів з приводу ускладненого карієсу всіма методами.
4. Видалення зубів під місцевим знеболюванням.

1. Послуги, передбачені закладом охорони здоров'я Збройних Сил України I рівня.

2. Консультації фахівців (лікарів I та вищої категорій, кандидатів та докторів медичних наук).

3. Амбулаторні хірургічні втручання.

4. Стандартні фізіотерапевтичні процедури (УВЧ, електрофорез, ультразвукова та вакуум-терапія тощо).

4. Лазеротерапія.

5. Стандартна рентген-діагностика (внутрішньо- та зовнішньоротові знімки).

1. Послуги, передбачені закладом охорони здоров'я Збройних Сил України I, II рівня.

2. Лікування та видалення зубів під загальним знеболюванням.

3. Хірургічне лікування захворювань тканин пародонту.

4. Спеціальні рентгенологічні дослідження (сіалографія, томографія, ортопантомографія).

5. Функціональні дослідження.

6. Ортодонтичне лікування.

7. Дентальна імплантація.

8. Реконструктивна щелепно-лицьова хірургія

9. Пластична хірургія

____________

Опрос