Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок опроса уполномоченных, должностных лиц и/или работников плательщика налогов по вопросам трансфертного ценообразования

Минфин
Порядок, Приказ от 14.08.2015 № 706
редакция действует с 16.06.2017

Порядок
опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 28 квітня 2017 року N 470

1. Цей Порядок розроблено на виконання абзацу третього підпункту 39.5.1.1 підпункту 39.5.1 та абзацу першого підпункту 39.5.2.13 пункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Цей Порядок визначає послідовність дій контролюючих органів та платників податків при організації та проведенні опитування для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" (далі - опитування).

3. Контролюючий орган, що проводить аналіз звітів про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення або перевірку з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", самостійно визначає необхідність проведення опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків, етапи опитування та обсяг питань, за якими необхідно провести таке опитування.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

4. Опитування проводиться з метою дослідження дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" відповідно до пункту 39.1 статті 39 розділу I Кодексу під час проведення ним контрольованих операцій, зокрема, перевіряється відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", об'єктивність та повнота проведення платником податків економічного та функціонального аналізу контрольованої операції та відображення відповідної інформації у звіті про контрольовані операції та/або в документації з трансфертного ціноутворення.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

5. Рішення про проведення опитування приймається:

під час аналізу звітів про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, поданих платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

під час проведення перевірки контрольованої операції посадовою особою, яка проводить перевірку платника податків. У разі необхідності проведення опитування платників податків, які є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, рішення про проведення опитування такого платника приймається керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу, який проводить перевірку.

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

6. Контролюючим органом визначаються перелік питань для опитування і уповноважена або посадова особа, та/або працівник платника податків, які були відповідальні за прийняття рішень за відповідними напрямами його господарської діяльності, та/або готували (оформляли), підписували відповідні документи (контракти, договори, угоди, фінансову, технічну та іншу документацію), що пов'язані з контрольованою операцією, та/або готували звіт про контрольовані операції та/або документацію з трансфертного ціноутворення.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

7. Повідомлення щодо проведення опитування:

1) повідомлення про прийняті контролюючим органом рішення щодо проведення опитування направляються платникам податків рекомендованими листами з повідомленням про вручення або особисто вручаються платникам податків або їх законним чи уповноваженим представникам;

2) у повідомленні про проведення опитування зазначаються уповноважена, посадова особа та/або працівник платника податків, якого запрошують для опитування; дата, час та місце проведення опитування та контактні дані посадової особи контролюючого органу, відповідальної за організацію та/або проведення опитування;

(підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

3) разом з повідомленням про проведення опитування контролюючим органом платнику податків може надсилатися (вручатися) орієнтований перелік питань для опитування;

4) повідомлення щодо проведення опитування надсилається платнику податків не менше ніж за 7 календарних днів до дати проведення опитування або вручається не менше ніж за 2 робочих дні до дати проведення опитування.

8. Опитування проводиться шляхом очної зустрічі посадової особи контролюючого органу та відповідної уповноваженої, посадової особи або працівника платника податків.

9. Місце проведення опитування:

опитування, рішення про проведення якого прийнято під час аналізу звітів про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, поданих платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, проводиться у приміщенні контролюючого органу;

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

опитування, рішення про проведення якого прийнято під час проведення перевірки платника податків, проводиться у приміщенні платника податків за місцем проведення перевірки;

опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків, який є стороною контрольованої операції, що перевіряється, проводиться у приміщенні контролюючого органу, в якому такий платник перебуває на обліку.

10. Платник податків зобов'язаний сприяти контролюючому органу у проведенні опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків.

11. Платник податків у разі неможливості присутності на опитуванні будь-якої з визначених податковим органом уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків інформує про це контактну особу контролюючого органу не менше ніж за один робочий день до дати проведення опитування, письмово повідомляє про причини такої неможливості та вживає заходів щодо узгодження місця, дати та часу проведення опитування таких осіб.

12. Результати опитування оформляються протоколом опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, який складається у двох примірниках та підписуються посадовою(ими) особою(ами) контролюючого органу, яка(які) проводила(и) опитування, та опитуваним(и). Протокол складається на паперовому носії державною мовою і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.

Другий примірник протоколу опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення вручається опитуваному(ним), про що в першому примірнику робиться відповідний запис.

13. У разі відмови уповноваженої, посадової особи або працівника платника податків від надання пояснень під час опитування та/або підписання протоколу опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Такий акт реєструється у відповідному журналі реєстрації актів контролюючого органу.

14. Опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, проведених у звітних періодах 2013 та 2014 років, проводиться відповідно до цього Порядку з урахуванням норм статті 39 розділу I Кодексу у редакції, що була чинною до 01 січня 2015 року.

(Порядок доповнено пунктом 14 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 470)

 

В. о. директора Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Опрос