Идет загрузка документа (562 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по рентной плате

Минфин
Форма, Приказ от 17.08.2015 № 719
редакция действует с 12.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2015

м. Київ

N 719

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2015 р. за N 1051/27496

Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 7 листопада 2016 року N 927
,
від 31 травня 2017 року N 545
(зміни, передбачені
пунктом 4 Змін, затверджених наказом
 Міністерства фінансів України від 31 травня 2017 року N 545,
 набрали чинності з
1 січня 2018 року),
від 21 серпня 2018 року N 707

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, пункту 257.3 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з рентної плати, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 17 вересня 2012 року N 1000 "Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за користування надрами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 року за N 1732/22044;

від 21 грудня 2012 року N 1403 "Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 року за N 123/22655;

від 21 грудня 2012 року N 1404 "Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за N 172/22704.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 24 грудня 2010 року N 1018 "Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за N 28/18766;

від 24 грудня 2010 року N 1011 "Про затвердження форм податкових розрахунків з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 81/18819.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра екології
та природних ресурсів України -
керівник апарату

С. Л. Коломієць

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

В. В. Демчишин

В. о. Міністра інфраструктури
України

В. Шульмейстер

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

Голова Державної фіскальної
служби України

Р. М. Насіров

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 серпня 2015 року N 719
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 листопада 2016 року N 927)

N з/п

Показник

Величина11

1

2

3

4

Податкове зобов'язання з рентної плати за звітний період, усього

 

у тому числі за:

 

4.1

користування надрами для видобування корисних копалин

(сума рядків 13 додатків 1 та 21)

 

4.1.1

різниця

(сума різниці між рядками 14.1 та 14.2
додатків
1 та 21)

 

4.1.2

сума штрафу

(сума рядків 16 додатків 1 та 21)

 

4.1.3

сума пені

(сума рядків 17 додатків 1 та 21)

 

4.2

користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

(сума рядків 8 додатків 3)

 

4.2.1

різниця

(сума різниці між рядками 9.1 та 9.2 додатків 3)

 

4.2.2

сума штрафу

(сума рядків 11 додатків 3)

 

4.2.3

сума пені

(сума рядків 12 додатків 3)

 

4.3

користування радіочастотним ресурсом України

(сума рядків 5 додатків 41)

 

4.3.1

різниця

(сума різниці між рядками 6.1 та 6.2 додатків 41)

 

4.3.2

сума штрафу

(сума рядків 8 додатків 41)

 

4.3.3

сума пені

(сума рядків 9 додатків 41)

 

4.4

спеціальне використання води

(сума рядків 13 додатків 5, рядків 9 додатків 6
та рядків 10 додатків 7)

 

4.4.1

різниця

(сума різниці між рядками 14.1 та 14.2 додатків 5,
різниці між рядками 10.1 та 10.2 додатків 6
та різниці між рядками 11.1 та 11.2 додатків 7)

 

4.4.2

сума штрафу

(сума рядків 16 додатків 5, рядків 12 додатків 6
та рядків 13 додатків 7)

 

4.4.3

сума пені

(сума рядків 17 додатків 5, рядків 13 додатків 6
та рядків 14 додатків 7)

 

4.5

за спеціальне використання лісових ресурсів

(сума рядків 5 додатків 8 та 9)

 

4.5.1

різниця

(сума різниці між рядками 6.1 та 6.2 додатків 8 та 9)

 

4.5.2

сума штрафу

(сума рядків 8 додатків 8 та 9)

 

4.5.3

сума пені

(сума рядків 9 додатків 8 та 9)

 

4.6

за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

(сума рядків 9 додатків 101 та
рядків 7 додатків 111)

 

4.6.1

різниця

(сума різниці між рядками 10.1 та 10.2 додатків 101 та сума різниці між рядками 8.1 та 8.2 додатків 111)

 

4.6.2

сума штрафу

(сума рядків 12 додатків 101 та
рядків 10 додатків 111)

 

4.6.3

сума пені

(сума рядків 13 додатків 101 та
рядків 11 додатків 111)

 

 

Інформація, наведена у Податковій декларації, додатках та доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)                                     

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
7)

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
7)

 

 

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими особами
контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності                                                                          "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали, прізвище))

                                                    За результатами камеральної перевірки декларації
                                                                                                 (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено.

Складено акт
від                            "___" ____________ 20__ року                                        N _________

"___" ____________ 20__ року                       ________________________________________________
                                                                                                                                  (посадова особа контролюючого органу
                                                                                                                                           (підпис, ініціали, прізвище))

____________
1 Невід'ємною частиною Податкової декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування. За відсутності у платника відповідного виду об'єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання для такого об'єкта оподаткування, до Податкової декларації не додається.

2 У графі "Порядковий N" зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.

3 У разі подання копії Податкової декларації відповідно до пункту 257.6 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) поряд з полем "Копія" проставляється позначка.

4 Зазначається податковий (звітний) період відповідно до пункту 257.1 статті 257 розділу IX Кодексу, а саме: для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України - календарний місяць, а для інших видів рентної плати - календарний квартал.

5 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Кодексу, самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку із самостійним виявленням помилки у раніше поданій Податковій декларації, що уточнюється.

6 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

7 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

8 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація.

За кожним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначеним у рядку 2, має подаватись окрема Податкова декларація.

Відповідно зазначений код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ проставляється у рядках 3 додатків, що додаються до цієї Податкової декларації.

9 Заповнюється за бажанням платника податків.

10 Відповідно до пункту 257.3 статті 257 Кодексу платник рентної плати подає податкові декларації до контролюючих органів за основним та/або за неосновним місцем обліку залежно від наявних об'єктів оподаткування.

11 Вартісні показники Податкової декларації (її додатків) зазначаються у гривнях з копійками.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

(форма податкової декларації із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2018 р. N 707)

  

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 


 

Додаток 1
до Податкової декларації
з рентної плати

 

Порядковий N Податкової декларації1

 


Розрахунок2 N
з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

 
_________________
(підпис)

 
_________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

____________
1 У графі "Порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, вказаний у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

7 Зазначаються назва та код категорії запасів корисної копалини, що видобуто, відповідно до додатка 12 до Податкової декларації.

8 Окремий розрахунок складається платником для кожної категорії запасів корисної копалини, що визначають об'єкт оподаткування, з яких платником видобуто такі корисні копалини, а також для кожного виду корисних копалин, назва яких зазначається платником у рядку 8.3 цього розрахунку.

9 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини.

10 Коефіцієнт визначається згідно з пунктом 252.16 статті 252 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та зазначається з точністю до чотирьох десяткових знаків.

11 Вид корисної копалини зазначається відповідно до спеціального дозволу. У разі зазначення у спеціальному дозволі декількох видів корисних копалин платник складає окремий розрахунок за кожним із видів корисних копалин, за яким визначається зобов'язання у такому розрахунку.

12 Назва та код корисної копалини зазначаються згідно з додатком 13 до Податкової декларації, що сформований відповідно до розділу V Класифікатора корисних копалин ДК 008:2007, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 12 грудня 2007 року N 357.

13 Назва та код корисної копалини зазначаються платником відповідно до додатка 14 до Податкової декларації з урахуванням визначеної у пункті 252.20 статті 252 розділу IX Кодексу ставки, за якою обчислюються податкові зобов'язання у цьому розрахунку.

14 Регламентуючі документи з питань стандартизації для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

15 Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

16 Об'єкт оподаткування - обсяг видобутої корисної копалини - зазначається у визначених відповідним регламентуючим документом облікових одиницях з точністю до трьох десяткових знаків з урахуванням одиниці обліку видобутої корисної копалини, що визначена для відповідної ставки рентної плати.

17 Визначається відповідно до пунктів 252.8 - 252.10 статті 252 розділу IX Кодексу.

18 Окремий розрахунок складається платником для кожного виду (об'єму) тари, що використана під час здійснення операцій передпродажної підготовки, пов'язаних з пакуванням, фасуванням (бутелюванням).

19 Зазначається обсяг (кількість) корисної копалини, що за матеріалами бухгалтерського обліку реалізована у звітному податковому періоді (або у періоді, що уточнюється).

20 Розрахункова вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Цр) обчислюється за такою формулою (визначена у пункті 252.16 статті 252 розділу IX Кодексу):

 

Вмп + (Вмп х Крмпе)

 

Цр =

__________________________

,

 

Vмп

 


де Вмп - витрати, обчислені згідно з пунктами 252.11 - 252.15 статті 252 розділу IX Кодексу як сума рядків 10.2.1 - 10.2.6 цього розрахунку;

Крмпе - коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб), що зазначений у рядку 7.4 цього розрахунку;

Vмп - обсяг (кількість) корисних копалин, видобутих за податковий (звітний) період, що зазначений у рядку 9 цього розрахунку.

21 Визначаються відповідно до підпункту 252.11.1 пункту 252.11 статті 252 розділу IX Кодексу.

22 Визначаються відповідно до підпункту 252.11.2 пункту 252.11 статті 252 розділу IX Кодексу.

23 Визначаються відповідно до підпункту 252.11.3 пункту 252.11 статті 252 розділу IX Кодексу.

24 Визначаються відповідно до підпункту 252.11.4 пункту 252.11 статті 252 розділу IX Кодексу.

25 Кількість рядків групи 10.2.5 визначається платником відповідно до підпункту 252.12.1 пункту 252.12 статті 252 розділу IX Кодексу залежно від кількості пов'язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) груп основних засобів та інших необоротних активів.

26 Визначається відповідно до підпункту 252.12.2 пункту 252.12 статті 252 розділу IX Кодексу.

27 Зазначається визначений у пункті 252.22 статті 252 розділу IX Кодексу коригуючий коефіцієнт.

28 Зазначається визначена у пункті 252.20 статті 252 розділу IX Кодексу ставка рентної плати для виду корисної копалини, зазначеного платником у рядку 8.2 цього розрахунку.

29 Зазначається сума податкового зобов'язання, вказана у рядку 13 додатка 1 до раніше поданої Податкової декларації, що уточнюється у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

30 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

31 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 31.05.2017 р. N 545)

 

Додаток 2
до Податкової декларації з рентної плати

Розрахунок2  
з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини
3

Додаток 2 виключено

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.08.2018 р. N 707)

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 


Додаток 21
до Податкової декларації з рентної плати

Порядковий N Податкової декларації1

 


Розрахунок2  
з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини
3

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)                                     

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
6)

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
6)

 

 

____________
1 У графі "Порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.

3 Відповідно до підпункту 14.1.35 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) під вуглеводневою сировиною слід розуміти нафту, природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід), газовий конденсат, що є товарною продукцією.

4 При уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється.

5 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

6 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

7 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, вказаний у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

8 Згідно з додатком 12 до Податкової декларації зазначаються назва та код категорії запасів корисної копалини, що видобуто.

9 Окремий розрахунок складається платником для кожної категорії запасів корисної копалини, що визначають об'єкт оподаткування, з яких платником видобуто такі корисні копалини, а також для кожного виду корисних копалин, назва яких зазначається платником у рядку 8.3 цього розрахунку.

10 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ:

за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;

за місцезнаходженням платника податків (за основним місцем обліку) у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

11 Коефіцієнт визначається згідно з пунктом 252.16 статті 252 розділу IX Кодексу та зазначається з точністю до чотирьох десяткових знаків.

12 Вид корисної копалини зазначається відповідно до спеціального дозволу. У разі зазначення в такому дозволі декількох видів корисних копалин платник складає окремий розрахунок за кожним із видів корисних копалин, за яким визначається зобов'язання у такому розрахунку.

13 Згідно з додатком 13 до Податкової декларації зазначаються назва та код корисної копалини відповідно до розділу V Класифікатора корисних копалин ДК 008:2007, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 12 грудня 2007 року N 357.

14 Назва та код корисної копалини зазначаються платником відповідно до додатка 14 до Податкової декларації з урахуванням визначеної у пункті 252.20 статті 252 розділу IX Кодексу ставки, за якою обчислюються податкові зобов'язання у цьому розрахунку.

15 Регламентуючі документи з питань стандартизації для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

16 Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

17 Об'єкт оподаткування - обсяг видобутої корисної копалини - зазначається у визначених відповідним регламентуючим документом облікових одиницях з точністю до трьох десяткових знаків з урахуванням одиниці обліку видобутої корисної копалини, що визначена для відповідної ставки рентної плати.

18 Фактична ціна реалізації визначається відповідно до абзаців другого, або шостого, або сьомого пункту 252.8 статті 252 розділу IX Кодексу.

19 Зазначається визначений у пункті 252.22 статті 252 розділу IX Кодексу коригуючий коефіцієнт.

20 Зазначається десятковим дробом встановлена Кодексом ставка рентної плати для виду корисної копалини, зазначеного платником у рядку 8.2 цього розрахунку.

21 Сума податкового зобов'язання, зазначена у рядку 13 додатка 21 до Податкової декларації за звітний (податковий) період, що уточнюється у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

22 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

23 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

(додаток 21 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545)

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 


Додаток 3
до Податкової декларації з рентної плати

Порядковий N Податкової декларації1

 


Розрахунок2  
з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)                                     

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

____________
1 У графі "Порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначений у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

7 Для кожного виду користування надрами складається окремий розрахунок.

8 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням ділянки надр.

9 Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

10 Використаний підземний простір як об'єкт оподаткування визначається у:

тисячах кубічних метрів - для виду користування надрами, зазначеного у рядку 4.1 цього розрахунку;

кубічних метрах - для виду користування надрами, зазначеного у рядку 4.2 цього розрахунку;

квадратних метрах - для видів користування надрами, зазначених у рядках 4.3 - 4.6 цього розрахунку.

11 Зазначається затверджена у пункті 253.5 статті 253 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) ставка рентної плати для відповідного виду користування надрами, визначеного у рядку 4 цього розрахунку.

12 Зазначається сума податкового зобов'язання, що визначена у рядку 8 додатка 3 до раніше поданої Податкової декларації, що уточнюється у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

13 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

14 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545)

 

Додаток 4
до Податкової декларації з рентної плати

Розрахунок2  
з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Додаток 4 виключено

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.08.2018 р. N 707)

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 


Додаток 41
до Податкової декларації з рентної плати

Порядковий N Податкової декларації1

 


Розрахунок2  
з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)                                     

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

____________
1 У графі "Порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, вказаний у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

7 Код виду радіозв'язку зазначається платником відповідно до додатка 15 до Податкової декларації.

8 Заповнюється згідно з документом, що надає право на користування радіочастотним ресурсом.

9 Зазначається кількість днів дії дозвільного документа у звітному періоді.

10 Ставка рентної плати зазначається згідно з пунктом 254.4 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

11 Податкове зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

12 За потреби кількість рядків може бути збільшена.

13 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, у складі уточнюючої Податкової декларації за податковий (звітний) період, що уточнюється, або у складі звітної чи звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником рентної плати.

14 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

15 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

(додаток 41 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545)

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 


Додаток 5
до Податкової декларації з рентної плати

Порядковий N Податкової декларації1

 


Розрахунок2  
з рентної плати за спеціальне використання води

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)                                     

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

____________
1 У графі "Порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, вказаний у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

7 Заповнюється згідно з отриманим документом на спеціальне водокористування.

8 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням водного об'єкта.

9 Код водних об'єктів зазначається платником згідно з додатком 16 до Податкової декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінним від "0". Для кожного типу водного об'єкта заповнюється окремий розрахунок.

10 Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

11 Зазначається розмір встановленого річного ліміту використання води у м3 згідно з отриманим дозвільним документом.

12 Зазначається обсяг використаної води, визначеної за кодом типу водного об'єкта, який враховується при визначенні податкового зобов'язання з рентної плати з початку року, м3.

13 Первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов'язання з початку року, м3.

14 Первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної понад установлений річний ліміт води згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов'язання з початку року, м3.

15 Ставки рентної плати зазначаються відповідно до підпункту 255.5 статті 255 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати, відповідно до:

пункту 255.6 статті 255 розділу IX Кодексу - 0,005;

пункту 255.7 статті 255 розділу IX Кодексу - 0,3;

підпункту 255.11.10 пункту 255.11 статті 255 розділу IX Кодексу - 2;

підпункту 255.11.13 пункту 255.11 статті 255 розділу IX Кодексу - 5.

16 V - показник, який застосовується до ставок рентної плати та становить:

для водних ресурсів, що входять виключно до складу напоїв, - 1;

для водних ресурсів для потреб рибництва - 10000;

за спеціальне використання поверхневих та підземних вод, шахтної, кар'єрної та дренажної води - 100.

17 Зазначається податкове зобов'язання за I квартал, або за півріччя, або за 9 місяців.

18 Зазначається сума податкового зобов'язання, зазначена у рядку 13 додатка 5 до раніше поданої Податкової декларації, що уточнюється у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

19 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

20 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545)

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 


Додаток 6
до Податкової декларації з рентної плати

Порядковий N Податкової декларації1

 


Розрахунок2  
з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)                                     

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

____________
1 У графі "Порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначений у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

7 Код водного об'єкта зазначається платником згідно з додатком 16 до Податкової декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінним від "0". Для кожного водного об'єкта заповнюється окремий додаток.

8 Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

9 Вантажомісткість транспортних засобів, що експлуатуються, зазначається:

для вантажного самохідного і несамохідного флоту - у тоннах;

для пасажирського флоту - кількість місць.

Тривалість використання водних об'єктів - кількість діб, під час яких відбувалась експлуатація транспортних засобів.

Для кожного виду транспортних засобів, що експлуатується, складається окремий розрахунок.

10 Ставка рентної плати зазначається згідно з підпунктом 255.5.4 пункту 255.5 статті 255 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

11 Зазначається податкове зобов'язання за півріччя, або за 9 місяців, або за рік.

12 Зазначається податкове зобов'язання за півріччя або за 9 місяців.

13 Зазначається сума податкового зобов'язання, зазначена у рядку 9 додатка 6 до раніше поданої Податкової декларації, що уточнюється у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

14 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

15 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545)

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 


Додаток 7
до Податкової декларації з рентної плати

Порядковий N Податкової декларації1

 


Розрахунок2  
з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)                                     

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

____________
1 У графі "Порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначений у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

7 Код водних об'єктів зазначається платником згідно з додатком 16 до Податкової декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінним від "0". Для кожного водного об'єкта заповнюється окремий додаток.

8 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням водного об'єкта.

9 Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

10 Об'єктом оподаткування є обсяг води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, який зазначається в м3.

11 Ставка рентної плати зазначається згідно з підпунктом 255.5.3 пункту 255.5 статті 255 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

12 Зазначається податкове зобов'язання за I квартал, або за півріччя, або за 9 місяців, або за рік.

13 Зазначається податкове зобов'язання за I квартал, або за півріччя, або за 9 місяців.

14 Зазначається сума податкового зобов'язання, вказана у рядку 10 додатка 7 до раніше поданої Податкової декларації, що уточнюється у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

15 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

16 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545)

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 


Додаток 8
до Податкової декларації з рентної плати

Порядковий N Податкової декларації1

 


Розрахунок N2  
з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)                                     

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

____________
1 У графі "Порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, вказаний у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

7 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій заготовляється деревина в порядку рубок головного користування.

8 Сума грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

9 Зазначається сума рентної плати, нарахована за деревину, заготовлену в порядку рубок головного користування, відповідно до підпункту 256.2.1 пункту 256.2 статті 256 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

10 Зазначається сума рентної плати, що внесена лісокористувачами до бюджетів, а також до каси за деревину, заготовлену в порядку рубок головного користування, відповідно до підпунктів "а" та "б" підпункту 256.11.6 пункту 256.11 статті 256 розділу IX Кодексу.

11 Зазначається донарахована сума за деревину, заготовлену в порядку рубок головного користування, у разі перерахунку рентної плати за дров'яну деревину для технологічних потреб, за ліквід з крони, порубкові залишки, що підлягають використанню, за перевищення загальної кількості фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею більше ніж на 10 відсотків зазначеної в лісорубному квитку внаслідок виправлення технічних помилок, анулювання лісорубного квитка у зв'язку з вилученням земель для інших потреб, за надання відстрочки на заготівлю та вивезення деревини, а також за додаткове продовження вивезення деревини відповідно до частин третьої та п'ятої пункту 256.9 статті 256, частини першої підпункту 256.11.2 пункту 256.11 статті 256, підпунктів "а", "б", "в" та "г" підпункту 256.11.3 пункту 256.11 статті 256 розділу IX Кодексу.

12 Зазначається сума податкового зобов'язання, вказана у рядку 5 додатка 8 до раніше поданої Податкової декларації, що уточнюється у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

13 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

14 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545)

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 


Додаток 9
до Податкової декларації з рентної плати

Порядковий N Податкової декларації1

 


Розрахунок N2  
з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)                                     

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

____________
1 У графі "Порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якого додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, вказаний у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

7 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів.

8 Розмір грошового зобов'язання зазначається у гривнях з копійками.

9 Зазначається сума рентної плати, нарахована за деревину, заготовлену під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов'язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки) та з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо, другорядні лісові матеріали, побічні лісові користування, використання корисних властивостей лісів відповідно до підпунктів 256.2.2, 256.2.3, 256.2.4 та 256.2.5 пункту 256.2 статті 256 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

10 Зазначається сума рентної плати, що внесена лісокористувачами до бюджетів, а також до каси відповідно до підпунктів "а" та "б" підпункту 256.11.6 пункту 256.11 статті 256 розділу IX Кодексу.

11 Зазначається донарахована сума у разі перерахунку рентної плати за дров'яну деревину для технологічних потреб, за ліквід з крони, порубкові залишки, що підлягають використанню, за перевищення загальної кількості фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею більше ніж на 10 відсотків зазначеної в лісорубному квитку, за перевищення фактичного обсягу використання лісових ресурсів над зазначеним у лісовому квитку внаслідок виправлення технічних помилок, анулювання лісорубного та/або лісового квитка у зв'язку з вилученням земель для інших потреб, за надання відстрочки на заготівлю та вивезення деревини, а також за додаткове продовження вивезення деревини відповідно до частин третьої та п'ятої пункту 256.9 статті 256, підпункту 256.11.2 пункту 256.11 статті 256, підпунктів "а", "б", "в" та "г" підпункту 256.11.3 пункту 256.11 статті 256 розділу IX Кодексу.

12 Зазначається сума податкового зобов'язання, вказана в рядку 5 додатка 9 до раніше поданої Податкової декларації, що уточнюється у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

13 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

14 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545)

 

Додаток 10
до Податкової декларації з рентної плати

Розрахунок2  
з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

Додаток 10 виключено

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.08.2018 р. N 707)

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 


Додаток 101
до Податкової декларації з рентної плати

Порядковий N Податкової декларації1

 


Розрахунок2  
з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)                                     

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

____________
1 У графі "Порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, вказаний у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

7 Для кожного типу вантажу складається окремий розрахунок.

8 Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

9 Обсяг вантажу зазначається у визначених законом облікових одиницях з точністю до трьох десяткових знаків.

10 Зазначається ставка рентної плати, визначена у пункті 2561.3 статті 2561 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс), що відповідає типу вантажу, зазначеному платником у рядку 4 цього розрахунку, у доларах США з центами.

11 Зазначається коригуючий коефіцієнт, що застосовується до ставок рентної плати, визначений відповідно до частини другої пункту 2561.3 статті 2561 розділу IX Кодексу. Якщо такий коефіцієнт не визначено, проставляється 1 (одиниця).

12 Зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на 01 число місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом.

13 Сума податкового зобов'язання, зазначена у рядку 9 додатка 101 до Податкової декларації за звітний (податковий) період, що уточнюється у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

14 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

15 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

(додаток 101 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545)

 

Додаток 11
до Податкової декларації з рентної плати

Розрахунок2  
з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Додаток 11 виключено

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 21.08.2018 р. N 707)

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 


Додаток 111
до Податкової декларації з рентної плати

Порядковий N Податкової декларації1

 


Розрахунок2  
з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)                                     

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

____________
1 У графі "Порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, вказаний у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

7 Відстань маршруту транспортування зазначається в сотнях кілометрів з трьома десятковими знаками.

8 Обсяг вантажу зазначається у визначених законом облікових одиницях з точністю до трьох десяткових знаків.

9 Для аміаку відповідно до пункту 2561.2 статті 2561 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування рентною платою є сума добутків відстаней відповідних маршрутів його транспортування (переміщення), узгоджених між платником рентної плати та замовником на відповідний податковий (звітний) період, на обсяги аміаку, транспортованого (переміщеного) кожним маршрутом транспортування.

10 За потреби кількість рядків може бути збільшена.

11 Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

12 Зазначається ставка рентної плати, що відповідає типу вантажу, зазначеному платником у рядку 4 цього розрахунку, у доларах США з центами.

13 Зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на 01 число місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом.

14 Сума податкового зобов'язання, зазначена у рядку 7 додатка 111 до Податкової декларації за звітний (податковий) період, що уточнюється у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

15 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

16 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

(додаток 111 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545)

 

Перелік
категорій запасів видобутих корисних копалин ділянок надр, що визначають об'єкт оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин

Рядок

Категорія запасів корисних копалин1

1

Балансові запаси

 

у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

1.1

для обчислення податкових зобов'язань, з яких не застосовується коригуючий коефіцієнт2

1.2

техногенних родовищ

1.3

вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами

1.4

ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, що виконано платником за власні кошти

1.5

піщано-гравійної сировини

2

Дотаційні запаси

 

у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

2.1

ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, що виконано платником за власні кошти

2.2

ділянки надр інших, ніж визначено у рядку 2.1

3

Позабалансові запаси

 

у тому числі віднесені до цієї категорії:

3.1

не раніше ніж за 10 (десять) років до виникнення податкових зобов'язань

 

у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

3.1.1

ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, що виконано платником за власні кошти

3.1.2

ділянки надр інших, ніж визначено у рядку 3.1.1

3.2

раніше ніж за 10 (десять) років до виникнення податкових зобов'язань, у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

3.2.1

ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, що виконано платником за власні кошти

3.2.2

ділянки надр інших, ніж визначено у рядку 3.2.1

____________
1 Номер рядка кожної відповідної категорії запасів корисних копалин, за якою обчислюється податкове зобов'язання, зазначається у рядку 4 додатків 1, 2 та 21.

2 Величини коригуючих коефіцієнтів визначено у пункті 252.22 статті 252 розділу IX Податкового кодексу України.

 

Кодифікатор
корисних копалин

1.0.00.00

Корисні копалини загальнодержавного значення

1.1.01.00

Горючі

1.1.02.00

Газоподібні

1.1.02.01

Газ природний (бутан, етан, пропан)

1.1.02.02

Газ сланцевих товщ

1.1.02.03

Газ, розчинений у нафті

1.1.02.04

Газ центрально-басейнового типу

1.1.02.05

Газ (метан) вугільних родовищ

1.1.03.00

Рідкі

1.1.03.01

Нафта

1.1.03.02

Бітум нафтовий

1.1.03.03

Конденсат

1.1.04.00

Тверді

1.1.04.01

Антрацит

1.1.04.02

Буре вугілля

1.1.04.03

Кам'яне вугілля

1.1.04.04

Сланці

1.1.04.05

Торф

1.2.00.00

Металічні руди

1.2.01.00

Чорних металів

1.2.01.01

Залізні

1.2.01.02

Марганцеві

1.2.01.03

Хромові

1.2.02.00

Кольорових металів

1.2.02.01

Алюмінієві

1.2.02.02

Вольфрамові

1.2.02.03

Вісмутові

1.2.02.04

Кобальтові

1.2.02.05

Магнієві

1.2.02.06

Мідні

1.2.02.07

Миш'якові

1.2.02.08

Молібденові

1.2.02.09

Нікелеві

1.2.02.10

Олов'яні

1.2.02.11

Поліметалічні

1.2.02.12

Ртутні

1.2.02.13

Свинцеві

1.2.02.14

Сурм'яні

1.2.02.15

Титанові

1.2.02.16

Цинкові

1.2.03.00

Благородних металів

1.2.03.01

Золота

1.2.03.02

Металів платинової групи

1.2.03.03

Срібла

1.2.04.00

Рідкіснометалеві та рідкісноземельні

1.2.04.01

Ванадієві

1.2.04.02

Берилієві

1.2.04.03

Ітрієві

1.2.04.04

Металів лантаноїдної групи

1.2.04.05

Літієві

1.2.04.06

Ніобієві

1.2.04.07

Скандієві

1.2.04.08

Стронцієві

1.2.04.09

Танталові

1.2.04.10

Церієві

1.2.04.11

Цирконієві

1.2.05.00

Розсіяних металів

1.2.05.01

Галієві

1.2.05.02

Гафнієві

1.2.05.03

Германієві

1.2.05.04

Індієві

1.2.05.05

Кадмієві

1.2.05.06

Селенові

1.2.05.07

Ренієві

1.2.05.08

Рубідієві

1.2.05.09

Талієві

1.2.05.10

Телурові

1.2.06.00

Радіоактивних металів

1.2.06.01

Торієві

1.2.06.02

Уранові

1.3.00.00

Неметалічні

1.3.01.00

Сировина вогнетривка

1.3.01.01

Азбест

1.3.01.02

Глина

1.3.01.03

Доломіт

1.3.01.04

Дуніт

1.3.01.05

Каолін первинний

1.3.01.06

Каолін вторинний

1.3.01.07

Кварцит

1.3.01.08

Кіаніт (дистен)

1.3.01.09

Пірофіліт

1.3.01.10

Пісок

1.3.01.11

Пісковик

1.3.01.12

Серпентиніт

1.3.01.13

Силіманіт

1.3.01.14

Ставроліт

1.3.01.15

Талькомагнезит

1.3.01.16

Циркон

1.3.02.00

Сировина флюсова

1.3.02.01

Вапняк

1.3.02.02

Доломіт

1.3.02.03

Флюорит

1.3.03.00

Сировина формувальна та для грудкування залізорудних концентратів

1.3.03.01

Глина

1.3.03.02

Глина бентонітова

1.3.03.03

Пісок

1.3.04.00

Сировина хімічна

1.3.04.01

Алуніт

1.3.04.02

Барит

1.3.04.03

Бішофіт

1.3.04.04

Бром

1.3.04.05

Вапняк

1.3.04.06

Давсоніт

1.3.04.07

Йод

1.3.04.08

Крейда

1.3.04.09

Озокерит

1.3.04.10

Сіль кам'яна (галіт)

1.3.04.11

Сіль калійна

1.3.04.12

Сіль магнієва

1.3.04.13

Сірка

1.3.04.14

Флюорит

1.3.05.00

Сировина агрохімічна

1.3.05.01

Апатит

1.3.05.02

Вапняк

1.3.05.03

Гіпс

1.3.05.04

Глауконіт

1.3.05.05

Сапоніт

1.3.05.06

Сапропель

1.3.05.07

Сіль калійна

1.3.05.08

Фосфорити

1.3.05.09

Цеоліти

1.3.06.00

Сировина для мінеральних пігментів

1.3.06.01

Вохристі (фарбові) руди чорних та кольорових металів

1.3.06.02

Глауконіт

1.3.06.03

Глина фарбова

1.3.07.00

Сировина абразивна

1.3.07.01

Алмаз технічний

1.3.07.02

Гранат

1.3.07.03

Кварц

1.3.07.04

Корунд

1.3.07.05

Кремінь

1.3.07.06

Маршаліт

1.3.08.00

Сировина оптична та п'єзооптична

1.3.08.01

Ісландський шпат

1.3.08.02

Кварц

1.3.08.03

П'єзокварц

1.3.08.04

Флюорит

1.3.09.00

Електро- та радіотехнічна сировина

1.3.09.01

Азбест

1.3.09.02

Графіт

1.3.09.03

Мусковіт

1.3.09.04

Озокерит

1.3.09.05

Пірофіліт

1.3.09.06

Тальк

1.3.09.07

Флогопіт

1.3.09.08

Шунгіт

1.3.10.00

Сировина адсорбційна

1.3.10.01

Бентоніт

1.3.10.02

Вермикуліт

1.3.10.03

Гідробіотит

1.3.10.04

Діатоміт

1.3.10.05

Опока

1.3.10.06

Палигорськіт

1.3.10.07

Сапоніт

1.3.10.08

Спонголіт

1.3.10.09

Трепел

1.3.10.10

Цеоліти

1.3.11.00

Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння)

1.3.11.01

Адуляр

1.3.11.02

Аквамарин

1.3.11.03

Аксиніт

1.3.11.04

Алмаз

1.3.11.05

Альмандин

1.3.11.06

Аметист

1.3.11.07

Берил

1.3.11.08

Бурштин

1.3.11.09

Гесоніт

1.3.11.10

Гросуляр

1.3.11.11

Данбурит

1.3.11.12

Демантоїд

1.3.11.13

Діоптаз

1.3.11.14

Евклаз

1.3.11.15

Жадеїт (імперіал)

1.3.11.16

Кварц рожевий

1.3.11.17

Кліногуміт

1.3.11.18

Кордієрит

1.3.11.19

Кришталь гірський

1.3.11.20

Кунцит

1.3.11.21

Лейкосапфір

1.3.11.22

Моріон

1.3.11.23

Опал благородний

1.3.11.24

Піроп

1.3.11.25

Олександрит

1.3.11.26

Раухтопаз

1.3.11.27

Рубін

1.3.11.28

Сапфір

1.3.11.29

Скаполіт

1.3.11.30

Смарагд

1.3.11.31

Спесартин

1.3.11.32

Сподумен

1.3.11.33

Танзаніт

1.3.11.34

Топаз

1.3.11.35

Турмалін

1.3.11.36

Фенакіт

1.3.11.37

Фероортоклаз

1.3.11.38

Хризоберил

1.3.11.39

Хризоліт

1.3.11.40

Хризопраз

1.3.11.41

Хромдіопсид

1.3.11.42

Циркон

1.3.11.43

Цитрин

1.3.11.44

Шпінель

1.3.12.00

Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)

1.3.12.01

Агат

1.3.12.02

Амазоніт

1.3.12.03

Арагоніт

1.3.12.04

Бірюза

1.3.12.05

Гематит (кровавик)

1.3.12.06

Котяче око

1.3.12.07

Лабрадор

1.3.12.08

Нефрит

1.3.12.09

Онікс

1.3.12.10

Опал

1.3.12.11

Родоніт

1.3.12.12

Сапфірин

1.3.12.13

Сердолік

1.3.12.14

Содаліт

1.3.12.15

Соколине око

1.3.12.16

Тектіти

1.3.12.17

Тигрове око

1.3.12.18

Халцедон

1.3.12.19

Яшма

1.3.13.00

Сировина виробна

1.3.13.01

Алуніт візерунчастий

1.3.13.02

Вапняк мармуризований

1.3.13.03

Гагат

1.3.13.04

Гіпс візерунчастий

1.3.13.05

Дерево скам'яніле

1.3.13.06

Джеспіліт

1.3.13.07

Егіриніт

1.3.13.08

Епідозит (унакіт)

1.3.13.09

Кальцифір

1.3.13.10

Кварцит кольоровий

1.3.13.11

Кремінь візерунчастий

1.3.13.12

Лабрадорит

1.3.13.13

Маріуполіт

1.3.13.14

Мармур кольоровий

1.3.13.15

Обсидіан

1.3.13.16

Пегматит графічний

1.3.13.17

Пірофіліт (агальматоліт)

1.3.13.18

Порфірит

1.3.13.20

Селеніт

1.3.13.21

Туф кольоровий

1.3.13.22

Флюорит кольоровий

1.3.13.23

Хлоропал (унгварит)

1.3.14.00

Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)

1.3.14.01

Андезит

1.3.14.02

Андезито-базальт

1.3.14.03

Ангідрит

1.3.14.04

Анортозит

1.3.14.05

Базальт

1.3.14.06

Вапняк

1.3.14.07

Вапняк мармуризований

1.3.14.08

Габро

1.3.14.09

Діабаз

1.3.14.10

Кальцифір

1.3.14.11

Кварцит

1.3.14.12

Лабрадорит

1.3.14.13

Мармур

1.3.14.14

Габронорит

1.3.14.15

Гіпс

1.3.14.16

Граніт

1.3.14.17

Гранодіорит

1.3.14.18

Граносієніт

1.3.14.19

Діорит

1.3.14.20

Пісковик

1.3.14.21

Серпентиніт

1.3.14.22

Сієніт

1.3.14.23

Травертин

1.3.14.24

Туф

1.3.14.25

Чарнокіт

1.3.15.00

Сировина скляна та фарфоро-фаянсова

1.3.15.01

Каолін вторинний

1.3.15.02

Каолін лужний

1.3.15.03

Каолін первинний

1.3.15.04

Ліпарит

1.3.15.05

Нефелін

1.3.15.06

Пегматит (польовий шпат)

1.3.15.07

Пісок кварцовий

1.3.16.00

Сировина цементна

1.3.16.01

Вапняк

1.3.16.02

Гіпс

1.3.16.03

Гіпсоангідрит

1.3.16.04

Глина

1.3.16.05

Діатоміт

1.3.16.06

Крейда

1.3.16.07

Мергель

1.3.16.08

Опока

1.3.16.09

Спонголіт

1.3.16.10

Трепел

1.3.16.11

Туф

1.3.16.12

Цеоліти

1.3.17.00

Сировина для пиляних стінових матеріалів

1.3.17.01

Вапняк

1.3.17.02

Мергель

1.3.17.03

Опока

1.3.17.04

Туф

1.3.18.00

Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону

1.3.18.01

Амфіболіт

1.3.18.02

Андезит

1.3.18.03

Андезито-базальт

1.3.18.04

Аргіліт

1.3.18.05

Базальт

1.3.18.06

Вермикуліт

1.3.18.07

Глина

1.3.18.08

Перліт

1.3.18.09

Сланець

1.3.19.00

Сировина для бутового каменю

1.3.19.01

Андезит

1.3.19.02

Андезито-базальт

1.3.19.03

Анортозит

1.3.19.04

Вапняк

1.3.19.05

Габро

1.3.19.06

Габро-діабаз

1.3.19.07

Габро-норит

1.3.19.08

Гнейс

1.3.19.09

Граніт

1.3.19.10

Гранодіорит

1.3.19.11

Граносієніт

1.3.19.12

Дацит

1.3.19.13

Діабаз

1.3.19.14

Діорит

1.3.19.15

Доломіт

1.3.19.16

Ліпарпит

1.3.19.17

Мігматит

1.3.19.18

Монцоніт

1.3.19.19

Пісковик

1.3.19.20

Плагіограніт

1.3.19.21

Порфірит

1.3.19.22

Ріоліт

1.3.19.23

Сієніт

1.3.19.24

Туф

1.3.19.25

Чарнокіт

1.3.20.00

Сировина піщано-гравійна

1.3.20.01

Галька

1.3.20.02

Гравій

1.3.20.03

Піщано-гальковий матеріал

1.3.20.04

Ракуша

1.3.21.00

Сировина цегельно-черепична

1.3.21.01

Алеврит

1.3.22.02

Алевроліт

1.3.22.03

Аргіліт

1.3.22.04

Глина легкоплавка

1.3.22.05

Лес

1.3.22.06

Сланець

1.3.23.00

Сировина для покриття доріг

1.3.23.01

Асфальтити

1.3.23.02

Бітуми

1.3.24.00

Сировина для приготування бурових розчинів

1.3.24.01

Барит

1.3.24.02

Бішофіт

1.3.24.03

Глина бентонітова

1.3.25.00

Сировина для виробництва кристалічного кремнію

1.3.25.01

Пісковик кварцитовидний

1.4.00.00

Води

1.4.01.00

Підземні води

1.4.01.01

Мінеральні (лікувальні, лікувально-столові, природні столові)

1.4.01.02

Питні (для централізованого водопостачання, для нецентралізованого водопостачання)

1.4.01.03

Промислові

1.4.01.04

Теплоенергетичні

1.4.01.05

Технічні

1.4.02.00

Поверхневі води

1.4.02.01

Ропа (лікувальна, промислова)

1.5.00.00

Грязі лікувальні

1.5.01.01

Мулові сульфідні

1.5.01.02

Сапропелеві

1.5.01.03

Сопкові

1.5.01.04

Торфові

1.6.00.00

Інертні гази

1.6.01.01

Гелій

2.0.00.00

Корисні копалини місцевого значення

2.0.01.00

Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів

2.0.01.01

Вапняк

2.0.01.02

Гажа

2.0.01.03

Гіпс

2.0.01.04

Сапропель

2.0.02.00

Сировина для будівельного вапна та гіпсу

2.0.02.01

Гіпс

2.0.02.02

Вапняк

2.0.02.03

Крейда

2.0.03.00

Сировина піщано-гравійна

2.0.03.01

Пісок

2.0.04.00

Сировина цегельно-черепична

2.0.04.01

Суглинок

2.0.04.02

Супісок

 

Перелік
корисних копалин, що видобуваються гірничими підприємствами та визначають об'єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин

Рядок

Назва груп корисних копалин, що видобуваються гірничим підприємством

1

Рудні (металовмісні (металічні), у тому числі руди) корисні копалини:

1.1.1

чорних металів (крім залізної руди), кольорових та легувальних металів

1.1.2

залізна руда

1.1.3

урановмісні (в технологічному розчині)

1.1.4

інші, ніж урановмісні, чорних, кольорових та легувальних металів

2

Енергетичні корисні копалини:

2.1

вугілля:

2.1.1

коксівне

2.1.2

енергетичне

2.1.3

антрацит

2.1.4

буре

2.1.5

торф

2.2

вуглеводні:

2.2.1

нафта:

2.2.1.1

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

2.2.1.2

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

2.2.2

конденсат:

2.2.2.1

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

2.2.2.2

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

2.2.3

газ природний (будь-якого походження):

2.2.3.1

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 розділу IX Податкового кодексу України, видобутий з покладів до 5000 метрів

2.2.3.2

природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 статті 252 розділу IX Податкового кодексу України, видобутий з покладів понад 5000 метрів

2.2.3.3

з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

2.2.3.4

природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність

2.2.3.5

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

2.2.3.6

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

3

Неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні) корисні копалини, води підземні, води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди))

4

Бурштин

 

Перелік кодів видів радіозв'язку

Код

Назва

01.00

Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби

02.00

Радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутних радіослужб

02.01

Радіозв'язок морської радіослужби

03.00

Радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації

04.00

Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів

05.00

Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів:

05.01

від 1427 - 2400 Мгц

05.02

від 2400 - 2483,5 Мгц

05.03

від 5150 - 5850 Мгц

06.00

Радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

07.00

Транкінговий радіозв'язок

08.00

Пошуковий радіозв'язок

09.00

Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби:

09.01

від 30 - 3000 Мгц

09.02

від 3 - 30 ГГц

10.00

Радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб:

10.01

від 30 - 3000 Мгц

10.02

від 3 - 30 ГГц

11.00

Стільниковий радіозв'язок

11.01

від 300 - 791 МГц

11.02

від 821 - 832 МГц

11.03

від 862 - 880 МГц

11.04

від 915 - 925 МГц

11.05

від 960 - 1710 МГц

11.06

від 1785 - 1805 МГц

11.07

від 1880 - 1920 МГц

11.08

від 1980 - 2110 МГц

11.09

від 2170 - 2200 МГц

11.10

від 791 - 821 МГц

11.11

від 832 - 862 МГц

11.12

від 880 - 915 МГц

11.13

від 925 - 960 МГц

11.14

від 1710 - 1785 МГц

11.15

від 1805 - 1880 МГц

11.16

від 1920 - 1980 МГц

11.17

від 2110 - 2170 МГц

11.18

від 2300 - 2400 МГц

11.19

від 2500 - 2690 МГц

12.00

Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації:

12.01

від 2 - 7 ГГц

12.02

від 10 - 42,5 ГГц

13.00

Передавання звуку залежно від потужності:

13.01

до 1 кВт включно

13.02

від 1,1 до 10 кВт включно

13.03

від 10,1 до 100 кВт включно

13.04

від 101 до 500 кВт включно

13.05

від 501 кВт і вище

14.00

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

14.01

від 1 до 10 Вт включно

14.02

від 10,1 до 100 Вт включно

14.03

від 101 Вт до 1 кВт включно

14.04

від 1,1 до 5 кВт включно

14.05

від 5,1 до 20 кВт включно

14.06

від 20,1 кВт і вище

15.00

Передавання звуку залежно від потужності:

15.01

до 100 Вт включно

15.02

від 101 Вт до 1 кВт включно

15.03

від 1,1 до 10 кВт включно

15.04

від 10,1 кВт і вище

16.00

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

16.01

до 10 Вт включно

16.02

від 10,1 до 100 Вт включно

16.03

від 101 Вт до 1 кВт включно

16.04

від 1,1 до 5 кВт включно

16.05

від 5,1 до 20 кВт включно

16.06

від 20,1 кВт і вище

17.00

Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у цьому переліку

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2017 р. N 545)

 

Кодифікація водних об'єктів
за типом водного об'єкта та напрямом використання води згідно з
розділом IX Податкового кодексу України

Код

Назва

1.0.0

Води, отримані шляхом забору води з водних об'єктів для цілей центрального водопостачання та провадження господарської діяльності (підпункти 255.5.1 - 255.5.2 пункту 255.5 статті 255 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс)):

1.1.0

водні об'єкти загальнодержавного значення:

1.1.1

поверхневі водні об'єкти

1.1.2

поверхневі водні об'єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання

1.1.3

підземні водні об'єкти

1.1.4

підземні водні об'єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання

1.2.0

водні об'єкти місцевого значення:

1.2.1

поверхневі водні об'єкти

1.2.2

поверхневі водні об'єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання

1.2.3

підземні водні об'єкти

1.2.4

підземні водні об'єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання

2.0.0

Води, які входять виключно до складу напоїв (підпункт 255.5.6 пункту 255.5 статті 255 розділу IX Кодексу):

2.1.0

водні об'єкти загальнодержавного значення:

2.1.1

поверхневі водні об'єкти

2.1.2

поверхневі водні об'єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання

2.1.3

підземні водні об'єкти

2.1.4

підземні водні об'єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання

2.2.0

водні об'єкти місцевого значення:

2.2.1

поверхневі водні об'єкти

2.2.2

поверхневі водні об'єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання

2.2.3

підземні водні об'єкти

2.2.4

підземні водні об'єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання

3.0.0

Води, які використовують теплоелектростанції з прямоточною системою водопостачання для охолодження конденсату (пункт 255.6 статті 255 розділу IX Кодексу):

3.1.1

водні об'єкти загальнодержавного значення

3.2.1

водні об'єкти місцевого значення

4.0.0

Води, які використовують житлово-комунальні підприємства (пункт 255.7 статті 255 розділу IX Кодексу):

4.1.0

водні об'єкти загальнодержавного значення:

4.1.1

поверхневі водні об'єкти

4.1.2

поверхневі водні об'єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання

4.1.3

підземні водні об'єкти

4.1.4

підземні водні об'єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання

4.2.0

водні об'єкти місцевого значення:

4.2.1

поверхневі водні об'єкти

4.2.2

поверхневі водні об'єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання

4.2.3

підземні водні об'єкти

4.2.4

підземні водні об'єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання

5.0.0

Води, що використовуються для потреб рибництва, необхідні для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (підпункт 255.5.5 пункту 255.5 статті 255 розділу IX Кодексу):

5.1.0

водні об'єкти загальнодержавного значення:

5.1.1

поверхневі водні об'єкти

5.1.2

підземні водні об'єкти

5.2.0

водні об'єкти місцевого значення:

5.2.1

поверхневі водні об'єкти

5.2.2

підземні водні об'єкти

6.0.0

Води кар'єрні, шахтні, дренажні (підпункт 255.5.7 пункту 255.5 статті 255 розділу IX Кодексу):

6.1.1

водні об'єкти загальнодержавного значення

6.1.2

водні об'єкти місцевого значення

7.0.0

Води для гідроенергетики (підпункт 255.5.3 пункту 255.5 статті 255 розділу IX Кодексу):

7.1.1

водні об'єкти загальнодержавного значення

7.1.2

водні об'єкти місцевого значення

8.0.0

Води для потреб водного транспорту (підпункт 255.5.4 пункту 255.5 статті 255 розділу IX Кодексу):

8.1.1

для вантажного самохідного і несамохідного флоту

8.1.2

для пасажирського флоту

(форма у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07.11.2016 р. N 927)

____________

Опрос