Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения личного приема граждан в Службе безопасности Украины

СБУ
Порядок, Приказ от 13.08.2015 № 521
редакция действует с 22.05.2018

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

13.08.2015

м. Київ

N 521

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2015 р. за N 1049/27494

Про затвердження Порядку проведення особистого прийому громадян у Службі безпеки України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Служби безпеки України
від 10 квітня 2018 року N 532

Відповідно до статей 10 і 13 Закону України "Про Службу безпеки України", статті 22 Закону України "Про звернення громадян", з метою удосконалення проведення особистого прийому громадян у Службі безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення особистого прийому громадян у Службі безпеки України, що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Начальникам Управління правового забезпечення та Управління режиму, документального забезпечення і контролю Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал-полковник

В. Грицак

 

ПОРЯДОК
проведення особистого прийому громадян у Службі безпеки України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Службі безпеки України (далі - СБУ).

2. Особистий прийом громадян (далі - прийом) в СБУ проводиться:

Головою чи особою, що виконує обов'язки Голови СБУ, першими заступниками та заступниками Голови СБУ (далі - керівництво СБУ);

начальниками (керівниками) чи особами, що виконують їх обов'язки, та заступниками начальників (керівників) регіональних органів, навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладів і установ СБУ, штабу Антитерористичного центру при СБУ (далі - органи, заклади, установи СБУ);

уповноваженими співробітниками відділу розгляду звернень громадян (Приймальні СБУ) Управління режиму, документального забезпечення і контролю СБУ (далі - Приймальня СБУ).

3. Прийом проводиться згідно з графіками, у яких зазначаються дні та години прийому. Графіки прийому розміщуються на офіційному веб-сайті СБУ та на інформаційних стендах адміністративних будівель СБУ, де проводиться прийом.

4. Графіки затверджуються:

Головою чи особою, що виконує обов'язки Голови СБУ, - для керівництва СБУ;

керівниками (начальниками) органів, закладів, установ СБУ - для керівників (начальників) та заступників цих органів, закладів та установ.

5. Прийом уповноваженими співробітниками Приймальні СБУ проводиться щодня з 9:00 до 18:00 (перерва - з 13:00 до 14:00), крім святкових, неробочих та вихідних днів, у приміщенні приймальні громадян за адресою: м. Київ, вул. Малопідвальна, 16, кабінет 101.

6. Для забезпечення прийому в Центральному управлінні, органах, закладах та установах СБУ облаштовуються приймальні, які забезпечуються необхідними меблями та майном, засобами зв'язку, примірниками нормативно-правових актів України з питань звернень громадян, довідковими матеріалами та періодичними виданнями.

7. Прийом керівництвом СБУ проводиться за попереднім записом.

Попередній запис здійснюється Приймальнею СБУ не пізніше ніж за 10 днів до календарної дати прийому, визначеної графіком прийому, на підставі письмових звернень або під час прийому уповноваженими співробітниками Приймальні СБУ.

8. У зверненні щодо прийому зазначаються зміст порушеного питання, якими іншими, крім СБУ, державними органами чи їх посадовими особами, підрозділами Центрального управління, органами, закладами, установами СБУ воно раніше розглядалося і яке було прийнято рішення. До звернення можуть додаватися документи, інші матеріали для його обґрунтування.

9. До прийому громадян керівництвом СБУ уповноважені співробітники Приймальні СБУ пропонують громадянам звернутися згідно з компетенцією до підрозділів Центрального управління, органів, закладів, установ СБУ, після чого керівник Приймальні СБУ надсилає відповідне звернення до підрозділів Центрального управління, органів, закладів, установ СБУ. Після надання громадянину відповіді розглядається звернення щодо особистого прийому.

Якщо особа відмовилась звернутись до підрозділів Центрального управління, органів, закладів, установ СБУ, співробітники Приймальні СБУ приймають звернення щодо особистого прийому до керівництва СБУ або до начальників (керівників) чи осіб, що виконують їх обов'язки, та заступниками начальників (керівників) органів, закладів, установ СБУ.

10. Під час подання громадянином звернення щодо прийому безпосередньо до Приймальні СБУ, органу, закладу, установи СБУ уповноважений співробітник з'ясовує прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина (заявник пред'являє документ, який посвідчує його особу), вивчає документи, інші матеріали, що подаються громадянином. Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, які не стосуються його звернення.

Якщо під час запису на прийом з'ясується, що питання, з яким звертається громадянин, не належить до компетенції СБУ, уповноважений співробітник Приймальні СБУ пояснює громадянину, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації або установи йому належить звернутися, і, якщо це можливо, допомагає в цьому (повідомляє адресу, номери контактних телефонів, інших засобів зв'язку тощо).

11. У прийомі керівництвом СБУ, керівником органу, закладу, установи СБУ, їх заступниками відмовляється з таких підстав:

1) повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним до СБУ для розгляду та опрацювання й було вирішено по суті;

2) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";

3) звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені у порядку, визначеному законодавством України);

4) письмове звернення щодо особистого прийому отримане поштовим зв'язком без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

Про відмову у проведенні прийому та причини відмови громадянинові, якщо його особа та місце проживання відомі, надаються відповідні роз'яснення.

12. Забороняється відмова громадянинові у прийомі з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

13. Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці та Героїв Радянського Союзу проводиться першочергово.

14. Прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється на загальних підставах.

15. Прийом керівництвом СБУ ведеться від імені СБУ, а начальниками (керівниками) органу, закладу, установи СБУ від імені органу, закладу чи установи.

16. Прийом починається з пропозиції відвідувачеві назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, а також викласти суть питання, з яким він звертається.

Посадова особа під час прийому розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз'яснення відповідно до законодавства України та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

Після з'ясування всіх обставин стосовно питання, порушеного в зверненні, воно вирішується за можливості безпосередньо на прийомі.

Якщо вирішити порушене питання під час прийому неможливо, воно розглядається в порядку, визначеному для розгляду письмових звернень.

Про результати такого розгляду громадянинові за його бажанням надається усна або письмова відповідь.

17. Якщо питання, порушене на прийомі, не належить до компетенції СБУ, посадова особа, яка веде прийом, пояснює, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи громадянинові належить звернутися, і, якщо це можливо, допомагає в цьому (повідомляє адресу, номери контактних телефонів, інших засобів зв'язку тощо).

18. У прийомі можуть брати участь представники громадян, повноваження яких оформлені в установленому законодавством України порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їхні особи та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення прийому не допускається.

Аудіозапис, фотографування та відеозйомка під час прийому можуть здійснюватися лише з дозволу посадової особи, яка веде прийом, самого громадянина, прийом якого здійснюється.

Особи, що прибули у стані сп'яніння або з явними ознаками психічного розладу, якщо їх поведінка створює небезпеку для оточуючих, на прийом не допускаються. У такому разі викликаються спеціальні медичні служби та/або співробітники органів внутрішніх справ.

19. Повторний прийом громадянина з питання, яке розглядалося раніше, проводиться, якщо це питання не було вирішене по суті та за умови його належності до компетенції СБУ. Для цього вивчаються попередні матеріали розгляду порушеного питання, з'ясовуються причини та передумови його виникнення, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога, вживаються інші заходи згідно із законодавством України.

20. Для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду фахівців підрозділів Центрального управління, органів, закладів, установ СБУ, до компетенції яких належить вирішення таких питань, або одержувати від них необхідну інформацію.

21. Подане громадянином під час прийому письмове звернення оформляється і розглядається в порядку, встановленому законодавством України.

22. На першому аркуші звернення, поданого громадянином під час прийому, та на першому аркуші копії такого звернення (за наявності) проставляється штамп "Прийнято на особистому прийомі".

На вимогу громадянина на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням дати надходження звернення. Така копія повертається громадянинові.

23. Відповідь на звернення, що подане під час прийому, надається за підписом керівництва СБУ або начальників (керівників) чи осіб, що виконують їх обов'язки, та заступників начальників (керівників) органів, закладів, установ СБУ.

24. Контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час прийому, здійснюється:

у Центральному управлінні - Приймальнею СБУ;

в органах, закладах, установах СБУ - їх підрозділами діловодства.

 

Начальник Управління
режиму, документального
забезпечення і контролю

І. Савойло

Опрос