Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Всеукраинском конкурсе бизнес-планов предпринимательской деятельности среди молодежи

Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство молодежи и спорта Украины
Положение, Приказ от 11.08.2015 № 2881/968
действует с 25.09.2015

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2015

м. Київ

N 2881/968

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2015 р. за N 1047/27492

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

Відповідно до статті 8 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року N 41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (зі змінами), підпункту 8 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220, та з метою підтримки підприємницької ініціативи молоді, популяризації підприємницької діяльності серед молоді

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з реалізації державної молодіжної політики обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щороку забезпечувати проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.

3. Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України (Бєляєва І. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05 квітня 2007 року N 1031/45 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2007 року за N 408/13675.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України та заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр молоді та спорту
України

І. О. Жданов

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. Абромавичус

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

I. Загальні положення

1. Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (далі - Конкурс) проводиться з метою популяризації підприємницької діяльності серед молоді, молодих громадян - громадян України віком від 14 до 35 років.

2. Організатори Конкурсу:

Міністерство молоді та спорту України;

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

II. Мета та завдання Конкурсу

1. Мета Конкурсу - популяризація ідей підприємництва в молодіжному середовищі, заохочення та підтримка підприємницьких ініціатив молоді.

2. Завдання Конкурсу:

навчання молоді основам підприємництва шляхом проведення семінарів, тренінгів, "круглих столів" тощо;

допомога у впровадженні перспективних проектів у життя;

надання консультативної допомоги молодим підприємцям щодо організації власного бізнесу.

III. Умови проведення Конкурсу

1. У Конкурсі беруть участь молодь, молоді громадяни - громадяни України віком від 14 до 35 років.

2. Для участі в Конкурсі претенденти подають:

заяву, оформлену за встановленим зразком (додаток 1);

бізнес-план.

3. Бізнес-план має містити:

інформацію про автора, мету і завдання проекту, опис продукту чи/та послуги, позиціонування товару на ринку, його відмінні риси, належну кваліфікацію майбутнього персоналу; опис обладнання, відомості про джерела постачання сировини, матеріалів, а також гарантії їх стабільності, залучення субпідрядних організацій, план маркетингу, забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, механізм ціноутворення, методи стимулювання продажу, рекламний бюджет, кадрову політику тощо;

презентацію бізнес-плану на електронному носії у форматі Microsoft Power Point обсягом не більше 20 слайдів.

4. Бізнес-план повинен бути викладений державною мовою та оформлений таким чином:

містити резюме бізнес-плану обсягом до трьох сторінок друкованого тексту формату А4;

мати обсяг до 30 сторінок друкованого тексту формату А4 (текстовий редактор - MS Word 97-2003, шрифт основного тексту - Times New Roman, розмір шрифту (кегель) - 14, відстань між рядками - 1,5, поля тексту: зверху - 2 см; знизу - 2 см; ліворуч - 3,0 см; праворуч - 1,0 см).

5. Конкурс проводять у двох номінаціях:

1) номінація "Виробництво, сфера послуг і торгівля";

2) номінація "Соціальний проект" - бізнес-плани, що фінансуються за рахунок спонсорських, грантових коштів або коштів з державного бюджету та спрямовані на:

покращення умов життєдіяльності особистості чи окремих соціальних груп;

надання соціальних послуг.

IV. Порядок проведення Конкурсу

1. Організація Конкурсу

Конкурс проводиться у три тури:

перший тур - регіональні конкурси;

другий тур - робота експертної комісії;

третій тур - проведення фіналу.

2. Перший тур - регіональні конкурси:

для організації та проведення першого туру Конкурсу Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з реалізації державної молодіжної політики обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, молодіжні центри праці, громадські організації відповідно до цього Положення:

оголошують про початок Конкурсу, зазначаючи умови його проведення і строк прийняття заявок на участь у регіональних конкурсах;

приймають заявки на участь у Конкурсі та бізнес-плани;

проводять рекламну кампанію щодо популяризації Конкурсу, широко залучаючи представників ділових кіл та державних установ;

організовують просвітницькі заходи;

формують відповідні експертні комісії, залучаючи фахівців з питань підприємництва, інновацій, фінансів, зайнятості тощо, які аналізують подані на Конкурс бізнес-плани і визначають переможців;

направляють бізнес-плани переможців регіональних конкурсів, які зайняли перше місце у кожній номінації, з написом "Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності" у паперовому та електронному вигляді (за згодою автора) на розгляд експертної комісії Конкурсу до Мінмолодьспорту.

3. Другий тур - робота експертної комісії:

1) експертна комісія, до складу якої запрошуються фахівці з питань підприємництва, інноваційної діяльності, зайнятості тощо (не менше 7 осіб) та яка формується за окремим наказом Мінмолодьспорту, аналізує та оцінює бізнес-плани, що посіли призові місця в регіональних конкурсах;

2) оцінювання здійснюється за такими критеріями:

відповідність вимогам до структури бізнес-плану;

наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту;

ефективність використання коштів (період окупності, прибутковість проекту, соціальний ефект);

забезпечення створення нових робочих місць для молоді;

оригінальність та обґрунтованість ідеї;

соціальна значущість проекту, суспільна корисність (прибутковість) від його реалізації;

3) кожен член експертної комісії оцінює бізнес-плани за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості учасників Конкурсу (додаток 2);

4) за сумою набраних балів визначають не більше шести бізнес-планів у кожній номінації, автори яких мають право брати участь у фіналі Конкурсу;

5) члени експертної комісії працюють на громадських засадах.

4. Третій тур - проведення фіналу Конкурсу:

1) фінал Конкурсу передбачає:

презентацію учасниками своїх бізнес-планів;

відповіді на запитання експертів;

визначення переможців та їх нагородження;

2) бізнес-план має представити автор чи авторський колектив чисельністю не більше ніж три особи;

3) кожен член експертної комісії оцінює презентацію бізнес-плану за двома критеріями: якість презентації та відповіді на запитання експертів за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості фіналістів Конкурсу (додаток 3). За сумою балів, отриманих під час загальної оцінки бізнес-планів та під час презентації бізнес-плану, визначають переможців Конкурсу в кожній номінації: одне перше місце, одне друге місце, одне третє місце;

4) члени експертної комісії:

відкритим голосуванням затверджують список переможців і розподіл призових місць;

зачитують експертний висновок про кожний бізнес-план, що виборов призове місце;

нагороджують переможців;

5) рішення експертної комісії є правоможним у разі присутності більшості її членів. Його вважають прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх членів експертної комісії.

V. Організаційно-фінансове забезпечення Конкурсу

1. Мінмолодьспорт забезпечує:

прийом бізнес-планів, які надходять на Конкурс;

підготовку засідань експертної комісії;

тиражування бізнес-планів для їх експертної оцінки;

підготовку проектів підсумкових документів;

підготовку та проведення фіналу Конкурсу.

2. Організатори можуть залучати до проведення Конкурсу Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з реалізації державної молодіжної політики обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, молодіжні центри праці, громадські організації (за їх згодою).

3. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

Директор департаменту
молодіжної політики

І. І. Бєляєва

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної
політики

В. О. Семеніхін

 

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

у номінації: "Виробництво, сфера послуг і торгівля" та /або
                       "Соціальний проект"

1. Інформація про конкурсанта:

П. І. Б.: ______________________________________________________________________________

Дата народження: _____________________________________________________________________

Освіта: _______________________________________________________________________________

Місце проживання: ____________________________________________________________________

Телефон, факс: ____________________ e-mail: _____________________________________________

2. Вид економічної діяльності: ___________________________________________________________

3. Назва бізнес-плану: __________________________________________________________________

Короткий зміст бізнес-плану (до 50 слів):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Фінансова інформація:

сума інвестицій, необхідна для реалізації бізнес-плану, ______ грн, з них:

сума зовнішнього фінансування

_________________ грн

власний внесок

_________________ грн

строк окупності

_________________ міс.

5. Очікувана форма співпраці за проектом (пошук ресурсів (зазначити яких), інформаційна підтримка, отримання додаткових знань, навчання, стажування, пошук партнерів, контактів тощо):
_____________________________________________________________________________________

Дата заповнення: ___ ____________ 20__ року.                                     Підпис: ___________________

 

Оцінна відомість учасників Конкурсу

N з/п

Інформація про учасника

Інформація про бізнес-план

Критерії оцінювання

Загаль-
на сума балів

Прізви-
ще, ім'я, по батькові

Дата наро-
дження

Місце прожи-
вання

Місце нав-
чання/роботи, посада

Телефон, ел. пошта

Назва бізнес-
плану

Номі-
нація

Вид еконо-
мічної діяль-
ності

Загаль-
на вар-
тість бізнес-
плану

Сума зовніш-
нього фінан-
сування

Влас-
ний внесок

Строк окуп-
ності бізнес-
плану

Відповід-
ність вимогам до струк-
тури бізнес-
плану (від 0 до 1 бала)

Наяв-
ність чіткого фінансово-
еконо-
мічного обґрун-
тування проекту (від 0 до 2 балів)

Ефектив-
ність викорис-
тання коштів (період окуп-
ності, прибут-
ковість проекту, соціаль-
ний ефект) (від 0 до 2 балів)

Забезпе-
чення ство-
рення нових робо-
чих місць для молоді (від 0 до 2 балів)

Оригі-
нальність та обґрунто-
ваність ідеї (від 0 до 2 балів)

Соціаль-
на значу-
щість проекту, суспіль-
на корис-
ність (при-
бутко-
вість) від його реалі-
зації (від 0 до 2 балів)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б. члена експертної комісії

____________________________________

Посада

____________________________________

Місце роботи

____________________________________

Науковий ступінь

____________________________________

Підпис

____________________________________

Дата заповнення

____________________________________

 

Оцінна відомість фіналістів Конкурсу

N з/п

Інформація про учасника

Інформація про бізнес-план

Критерії оцінювання

Сума балів, отри-
маних перед презен-
тацією

Сума балів, отри-
маних за презен-
тацію бізнес-
плану

Загаль-
на сума балів

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата наро-
дження

Місце прожи-
вання

Місце навчання/роботи, посада

Телефон, ел. пошта

Назва бізнес-
плану

Номіна-
ція

Вид економічної діяльності

Загаль-
на вартість бізнес-
плану

Сума зовніш-
нього фінансу-
вання

Влас-
ний внесок

Строк окуп-
ності бізнес-
плану

Наявність
відеопрезентації
бізнес-плану (від 0 до 5 балів)

Додат-
кові відповіді на запи-
тання (від 0 до 5 балів)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б. члена експертної комісії

____________________________________

Посада

____________________________________

Місце роботи

____________________________________

Науковий ступінь

____________________________________

Підпис

____________________________________

Дата заповнення

____________________________________

____________

Опрос