Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку отбора кандидатов на обучение в высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины

МВД
Приказ от 13.08.2015 № 968
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2015

м. Київ

N 968

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 вересня 2015 р. за N 1043/27488

Про затвердження Змін до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15 січня 2015 року N 29
згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15 квітня 2016 року N 315)

Відповідно до статей 13, 15, 44 Закону України "Про вищу освіту", статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року N 401, та пункту 2 розділу I Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року N 1172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за N 1390/26167 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 15 січня 2015 року N 29, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за N 116/26561, що додаються.

2. Департаменту кадрового забезпечення МВС (Слівінський В. Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр
освіти і науки України

С. М. Квіт

Зміни
до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

1. В абзацах сьомому, десятому пункту 3.8 та абзаці третьому пункту 3.9 глави 3 слово "документ" замінити словами "копія документа", а слова "(за особистим вибором кандидата - оригінали або їх завірені копії)" та "(за особистим вибором кандидата - оригінал або його завірена копія)" виключити.

2. У главі 4:

абзац другий пункту 4.5 після слів "Письмове підтвердження" доповнити словами "Технічного адміністратора Єдиної державної електронної бази з питань освіти або";

в абзаці другому пункту 4.8 слово "(спеціаліста)" виключити;

абзац перший пункту 4.10 викласти в такій редакції:

"4.10. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі МВС мають право:";

у пункті 4.16 слова та цифри "у підпунктах 5 та 6" замінити словами та цифрою "у підпункті 5".

3. У главі 5:

пункт 5.2 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

"4) особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;".

У зв'язку з цим підпункти 4 - 6 вважати відповідно підпунктами 5 - 7;

пункт 5.7 викласти в такій редакції:

"5.7. У межах кожної зазначеної в пункті 5.6 цієї глави категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття (для вступників за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти) для:

осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

осіб, які мають вищий середній бал документа про повну загальну середню освіту.

За інших рівних умов переважне право на зарахування до ВНЗ МВС мають діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців Національної гвардії України.";

пункт 5.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"пріоритет заяви, зазначений вступником.".

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції

В. Р. Слівінський

Опрос