Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку разработки проектной документации на строительство объектов

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ от 10.08.2015 № 190
действует с 22.09.2015

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.08.2015

м. Київ

N 190

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2015 р. за N 1040/27485

Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів

Відповідно до Закону України від 09 квітня 2015 року N 320-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011 року N 45, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 червня 2011 року за N 651/19389 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року N 122), що додаються.

2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л. М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М. А.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Абрамовського Р. Р.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Шевченко

 

Зміни
до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів

1. У пункті 1:

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"коригування проектної документації - внесення змін до затвердженого (схваленого) проекту будівництва на підставі завдання на коригування (далі - завдання на проектування);".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим;

абзац восьмий після слова "комплекси" доповнити словами "та/або частини".

2. Підпункт 4.1 пункту 4 після слова "складається" доповнити словами та цифрами "з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво".

3. В абзаці другому пункту 9 слова "його частинами" замінити словами "чергами, а також із виділенням пускових комплексів".

4. У пункті 11:

у підпункті 11.1 слова та цифри "ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" та" виключити і доповнити підпункт словами "та галузевих будівельних норм";

підпункт 11.3 після слова "прийняти" доповнити словом "обґрунтоване" та після слова "стадій" доповнити словами "та стадійності".

5. Пункт 15 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"15.4. У разі прийняття рішення щодо коригування проектної документації проектною організацією, яка не є її розробником, скоригована проектна документація підлягає погодженню з проектувальником - розробником проекту.".

 

Заступник начальника Управління
ціноутворення, економіки та
договірних відносин у будівництві

І. Б. Пономаренко

Опрос