Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка награждения военнослужащих Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины ценным подарком, приобретенным за счет средств государственного бюджета

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Порядок, Приказ от 12.08.2015 № 459
редакция действует с 28.10.2016

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2015

м. Київ

N 459

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2015 р. за N 1033/27478

Про затвердження Порядку нагородження військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 5 вересня 2016 року N 523

Відповідно до Закону України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" та з метою нагородження військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок нагородження військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 04 липня 2011 року N 150 "Про затвердження Порядку нагородження осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 липня 2011 року за N 896/19634.

3. Придбавати цінні подарунки для нагородження у межах коштів державного бюджету, призначених Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, її територіальним органам, Головному управлінню урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділам урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальним підрозділам, закладам, установам і організаціям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на зазначені цілі.

4. Придбання цінних подарунків покласти на:

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - для нагородження за рішенням Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

територіальні органи Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділи урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальні підрозділи, заклади, установи і організації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - для нагородження за рішенням керівників територіальних органів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

5. Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

7. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
полковник Держспецзв'язку

Л. О. Євдоченко

 

ПОРЯДОК
нагородження військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

I. Загальні положення

1. Нагородження цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету (далі - цінний подарунок), є видом заохочення військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку) за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових обов'язків.

2. Цінний подарунок - це предмет особистого користування або предмет побутового призначення.

3. На цінному подарунку може робитися дарчий напис.

II. Подання кандидатур до нагородження цінним подарунком

1. Рішення про нагородження військовослужбовців Держспецзв'язку цінним подарунком приймається Головою Держспецзв'язку або особою, яка виконує його обов'язки (далі - Голова Держспецзв'язку), керівниками територіальних органів Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку або особами, які виконують їх обов'язки (далі - керівники підрозділів Держспецзв'язку).

2. Для нагородження цінним подарунком за рішенням Голови Держспецзв'язку керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та керівники підрозділів Держспецзв'язку подають Голові Держспецзв'язку рапорт (службову записку) із зазначенням заслуг військовослужбовця Держспецзв'язку, який подається до нагородження.

У разі прийняття Головою Держспецзв'язку позитивного рішення рапорт (службова записка) про нагородження військовослужбовця Держспецзв'язку цінним подарунком передається до Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку для підготовки відповідного наказу про заохочення.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
 інформації України від 05.09.2016 р. N 523)

3. Для нагородження цінним подарунком за рішенням керівників підрозділів Держспецзв'язку на підставі рапорту (службової записки), поданого (поданої) їх заступниками, керівниками структурних підрозділів, підрозділом кадрової роботи (посадовою особою, яка здійснює кадрову роботу), готується наказ про заохочення.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
 захисту інформації України від 05.09.2016 р. N 523)

4. Рапорт (службова записка) подається Голові Держспецзв'язку після погодження з Департаментом забезпечення Держспецзв'язку, а керівникам підрозділів Держспецзв'язку - після погодження зі структурним підрозділом, що здійснює матеріально-технічне забезпечення підрозділу Держспецзв'язку.

5. Наказ про заохочення військовослужбовця Держспецзв'язку цінним подарунком є підставою для внесення відповідних відміток до його облікових документів.

III. Вартість цінного подарунка

Гранична вартість цінного подарунка (з урахуванням вартості дарчого напису) для нагородження військовослужбовця Держспецзв'язку становить:

1) від Голови Держспецзв'язку - у розмірі до 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного року;

2) від керівників підрозділів Держспецзв'язку - у розмірі до 40 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня поточного року.

IV. Вручення цінного подарунка

1. Цінний подарунок вручається в урочистій обстановці, на зборах (нарадах), перед строєм або нагородженому військовослужбовцю Держспецзв'язку особисто Головою Держспецзв'язку, керівниками структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку або керівниками підрозділів Держспецзв'язку.

2. Військовослужбовець Держспецзв'язку не може бути нагороджений цінним подарунком за рішенням осіб, визначених пунктом 1 розділу II цього Порядку, частіше одного разу на рік.

 

Директор Департаменту
кадрового забезпечення
Адміністрації Держспецзв'язку
полковник Держспецзв'язку

Ю. В. Печенюк

Опрос