Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Комиссии Министерства инфраструктуры Украины по вопросам применения санкций за нарушение требований Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Министерство инфраструктуры Украины
Положение, Приказ от 11.08.2015 № 307
действует с 22.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2015

м. Київ

N 307

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2015 р. за N 1029/27474

Про затвердження Положення про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до статей 14, 24 та 28 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

2. Відділу з питань запобігання та виявлення корупції забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 26 листопада 2012 року N 708 "Про затвердження Положення про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2012 року за N 2069/22381.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Омеляна В. В.

 

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до статей 14, 24 та 28 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), визначає завдання і функції Комісії Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Комісія), а також порядок розгляду нею справ про порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - справи про порушення вимог законодавства), суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд щодо яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює Мінінфраструктури, а саме - операторами поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів (далі - суб'єкти первинного фінансового моніторингу).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказами Мінінфраструктури, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

II. Організація діяльності Комісії

1. Комісія утворюється у складі не менше п'яти членів, у тому числі голови, заступника голови та секретаря.

2. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання веде голова Комісії, а за його відсутності - заступник голови Комісії.

У разі одночасної відсутності голови та заступника голови Комісії члени Комісії обирають тимчасово виконуючого обов'язки голови Комісії.

3. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який веде секретар Комісії. Протокол засідання Комісії підписується головуючим, усіма присутніми на засіданні членами та секретарем Комісії.

4. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.

Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, ведення документації, облік і забезпечення належного зберігання справ про порушення вимог законодавства здійснює секретар Комісії.

У разі відсутності секретаря Комісії голова Комісії, заступник голови Комісії або виконуючий обов'язки голови Комісії призначає одного із членів Комісії виконувати обов'язки її секретаря.

6. Комісія має право запитувати необхідну для розгляду справи про порушення вимог законодавства та здійснення її повноважень інформацію як від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, так і від осіб, які брали участь у проведенні відповідних перевірок.

7. Розгляд справи про порушення вимог законодавства на засіданні Комісії розпочинається з доповіді члена Комісії, який попередньо повинен вивчити акт та інші матеріали перевірки, що надійшли на розгляд Комісії. Після цього заслуховуються особа, яка представляє інтереси суб'єкта первинного фінансового моніторингу під час розгляду справи про порушення вимог законодавства, а за потреби - особи, які брали участь у проведенні перевірки відповідного суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а також інші члени Комісії, досліджуються та аналізуються подані документи.

III. Основні завдання та функції Комісії

1. Основними завданнями Комісії є:

розгляд справ про порушення вимог законодавства щодо суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

прийняття рішення про накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу або про закриття провадження у справі про порушення вимог законодавства;

визначення розміру штрафу.

2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає справи про порушення вимог законодавства;

відкладає розгляд відповідної справи про порушення вимог законодавства у разі нез'явлення особи, яка представляє інтереси суб'єкта первинного фінансового моніторингу, на розгляд цієї справи з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, та за відсутності письмового клопотання про розгляд зазначеної справи без присутності особи, яка представляє інтереси суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

приймає рішення у відповідній справі про порушення вимог законодавства.

3. З метою недопущення можливих проявів корупції член Комісії зобов'язаний заявити про самовідвід, якщо:

він є членом сім'ї або близькою особою (згідно з визначеннями, наведеними у статті 1 Закону України "Про запобігання корупції") однієї з посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу, щодо якого вирішується питання про застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

є інші обставини, які можуть вплинути на об'єктивність члена Комісії під час розгляду справи про порушення вимог законодавства.

За наявності зазначених у цьому пункті підстав, якщо член Комісії не заявив про самовідвід, про відвід цього члена Комісії заявляє голова, заступник голови або інший член Комісії.

Про відвід члена Комісії може заявити особа, яка представляє інтереси суб'єкта первинного фінансового моніторингу, щодо якого розглядається справа про порушення вимог законодавства, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи про порушення вимог законодавства та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об'єктивності.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим Комісії у письмовій формі.

У разі заявлення відводу члена Комісії головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити членів Комісії із заявою про його відвід.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається більшістю присутніх членів на засіданні шляхом таємного голосування, у якому не бере участі член Комісії, стосовно якого вирішується питання про відвід (самовідвід).

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд справи про порушення вимог законодавства та прийняття рішення здійснюються без участі члена Комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).

IV. Прийняття рішення Комісією

1. Розглянувши відповідну справу про порушення вимог законодавства, Комісія приймає одне з таких рішень:

про накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу за вчинене порушення;

про закриття провадження у справі про порушення вимог законодавства.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії має право надати свої зауваження в письмовому вигляді головуючому на засіданні Комісії, які обов'язково долучаються до протоколу засідання Комісії.

2. На підставі протоколу засідання Комісії рішення Комісії оформлюється відповідною постановою за встановленою законодавством формою.

3. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи про порушення вимог законодавства.

4. Рішення Комісії може бути оскаржене суб'єктом первинного фінансового моніторингу в установленому законодавством порядку.

 

Начальник Відділу з питань
запобігання та виявлення корупції

Б. Шушковський

Опрос