Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке составления административных данных относительно осуществления деятельности организаторами торговли, обнародования информации и представления соответствующих документов в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 04.08.2015 № 1178
действует с 25.10.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.08.2015

м. Київ

N 1178

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2015 р. за N 1027/27472

Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Унести до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року N 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за N 1738/22050 (зі змінами) (далі - Положення), такі зміни:

1) у розділі II:

главу 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"5. Інформація відповідно до переліку, який визначено в главі 1 цього розділу, повинна бути оприлюднена у цілодобовому режимі на власному веб-сайті організатора торгівлі у глобальній інформаційній мережі Інтернет протягом трьох років з дати її оприлюднення.";

2) у розділі III:

у главі 1:

абзац четвертий пункту 1 виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Щомісячні Дані складаються з довідки про перелік членів фондової біржі, торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі (додаток 3 до цього Положення).";

пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 4;

підпункт 4.2 пункту 4 викласти в такій редакції:

"4.2. Довідки про зміни в переліку членів фондової біржі, торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів на організаторі торгівлі (додаток 5 до цього Положення).";

абзац другий пункту 2 глави 2 викласти в такій редакції:

"змін, що відбулись у переліку членів фондової біржі, торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на фондовій біржі;";

3) додаток 3 до Положення викласти в новій редакції, що додається;

4) додаток 4 до Положення виключити.

У зв'язку з цим додатки 5 - 9 вважати відповідно додатками 4 - 8.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І. І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

Довідка про перелік членів фондової біржі, торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата допущення торговця цінними паперами до біржових торгів на організаторі торгівлі

Наявність у члена фондової біржі статусу учасника біржових торгів (так - "1", ні - "2")

Представник (прізвище)

Представник (ім'я)

Представник (по батькові)

Найменування документа, на підставі якого представнику надано право укладати та/або виконувати біржові контракти

Дата видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати та/або виконувати біржові контракти

Строк повноважень представника (вказується дата, з якої припиняються повноваження)

Наявність у учасника біржових торгів статусу маркет-мейкера (так - "1", ні - "2")

Номер договору, на підставі якого учасник біржових торгів отримав статус маркет-мейкера

Дата укладання договору, на підставі якого учасник біржових торгів отримав статус маркет-мейкера

Найменування емітента, ліквідність цінних паперів та інших фінансових інструментів якого підтримує маркет-мейкер

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний код за ЄДРІСІ емітента, ліквідність цінних паперів та інших фінансових інструментів якого підтримує маркет-мейкер

Класифікація фінансового інструменту, ліквідність якого підтримує маркет-мейкер1

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону), ліквідність якого підтримує маркет-мейкер

Дата початку звітного періоду

Дата закінчення звітного періоду

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

Опрос