Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка рассмотрения и представления предложений хозяйственному суду относительно кандидатур арбитражных управляющих (управляющих санацией, ликвидаторов)

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 05.08.2015 № 921
действует с 25.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2015

м. Київ

N 921

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2015 р. за N 1026/27471

Про затвердження Порядку розгляду та подання пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих (керуючих санацією, ліквідаторів)

Відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та з метою визначення механізму розгляду та подання пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих (керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, та суб'єктів господарювання, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, у разі порушення щодо них справи про банкрутство та в інших випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду та подання пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих (керуючих санацією, ліквідаторів), що додається.

2. Департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Коржа Р. А.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

 

ПОРЯДОК
розгляду та подання пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих (керуючих санацією, ліквідаторів)

1. У цьому Порядку визначено механізм розгляду та подання пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих (керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), та суб'єктів господарювання, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснює Мінекономрозвитку, у разі порушення щодо них справи про банкрутство (далі - суб'єкти господарювання) та в інших випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

2. Розгляд та обрання кандидатур арбітражних керуючих (керуючих санацією, ліквідаторів) здійснюються комісією Мінекономрозвитку з підготовки пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих (керуючих санацією, ліквідаторів) (далі - комісія) на її засіданнях.

Склад комісії та положення про неї затверджуються наказом Мінекономрозвитку.

3. Засідання комісії проводяться в разі потреби.

Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснює департамент управління державною власністю та розвитку промисловості.

4. Подання господарському суду пропозицій щодо кандидатури арбітражного керуючого здійснюється на підставі ухвали (постанови) господарського суду про надання Мінекономрозвитку господарському суду кандидатури арбітражного керуючого для призначення його керуючим санацією, ліквідатором.

5. Мінекономрозвитку формує і розміщує на офіційному веб-сайті інформацію про перелік підприємств, стосовно яких є підстави для внесення господарському суду пропозицій щодо кандидатур арбітражних керуючих (керуючих санацією, ліквідаторів) (далі - перелік підприємств).

Перелік підприємств готується департаментом управління державною власністю та розвитку промисловості з урахуванням пропозицій юридичного департаменту.

6. Протягом семи календарних днів з дня розміщення на офіційному веб-сайті інформації про перелік підприємств Мінекономрозвитку приймає звернення щодо кандидатур арбітражних керуючих для внесення пропозицій господарському суду стосовно призначення керуючими санацією або ліквідаторами боржників (банкрутів) (далі - звернення).

В інформації про перелік підприємств, розміщеній на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку, обов'язково зазначається дата завершення прийому звернень.

У разі якщо в ухвалі господарського суду визначено менший строк для внесення Мінекономрозвитку пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого, ніж зазначений в абзаці першому цього пункту, строк може бути скорочений, про що обов'язково вказується в інформації про перелік підприємств.

7. Комісією розглядаються звернення щодо кандидатури арбітражного керуючого, які запропоновані:

кредитором (комітетом кредиторів) боржника (банкрута);

арбітражним керуючим, який за власною ініціативою виявив бажання взяти участь у справі;

представником працівників боржника (банкрута);

іншими учасниками провадження у справі про банкрутство.

Звернення щодо кандидатури арбітражного керуючого для внесення пропозиції господарському суду щодо призначення керуючим санацією або ліквідатором боржника (банкрута) викладається письмово в довільній формі.

До звернення, яке подається на розгляд комісії, додаються:

постанова або ухвала господарського суду (за наявності);

копія протоколу засідання комітету кредиторів (у разі якщо звернення подається комітетом кредиторів);

заява арбітражного керуючого про участь у справі про банкрутство (додаток 1);

інформація про кандидатуру арбітражного керуючого (додаток 2).

8. Звернення надсилаються на поштову адресу Мінекономрозвитку та можуть надсилатися телефаксом з обов'язковим подальшим їх надсиланням поштовим відправленням.

9. Звернення, що надійшли до Мінекономрозвитку, але не відповідають вимогам, визначеним у цьому Порядку, залишаються без розгляду, про що в триденний строк необхідно повідомити ініціатора звернення.

10. До участі в засіданні комісії можуть запрошуватись арбітражні керуючі, кандидатури яких подано на розгляд.

11. Комісія обирає кандидатуру арбітражного керуючого, яку буде запропоновано господарському суду, керуючись такими критеріями:

11.1. Досвід роботи:

на аналогічних за профілем виробничої діяльності підприємствах;

на державних підприємствах і підприємствах, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

на керівних посадах (керівника чи заступника керівника юридичної особи).

11.2. Строк здійснення діяльності арбітражним керуючим:

на аналогічних за профілем виробничої діяльності підприємствах;

на державних підприємствах і підприємствах, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.

11.3. Ефективність виконання повноважень арбітражного керуючого:

тривалість здійснення арбітражним керуючим процедур банкрутства у справах, участь у яких брав арбітражний керуючий;

виконання арбітражним керуючим планів санації, укладення мирових угод;

повнота погашення вимог кредиторів у процедурі ліквідації у справах, участь у яких брав арбітражний керуючий.

11.4. Наявність у арбітражного керуючого концепції виведення підприємства з кризового стану в процедурі санації.

11.5. Результати здійснення контролю арбітражного керуючого шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

11.6. Завантаженість арбітражного керуючого справами про банкрутство на дату підписання заяви на участь у справі про банкрутство.

12. Комісія може відмовити в обранні кандидатури арбітражного керуючого в разі, якщо вона не відповідає вимогам цього Порядку або надана недостовірна інформація.

13. Комісія обирає кандидатуру або відмовляє в її обранні в день проведення засідання.

14. У день обрання кандидатури, але не пізніше наступного робочого дня, департамент управління державною власністю та розвитку промисловості готує лист до відповідного господарського суду з пропозицією щодо кандидатури арбітражного керуючого. Лист підписується директором департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості.

У разі відмови комісією в обранні запропонованої кандидатури арбітражного керуючого департамент управління державною власністю та розвитку промисловості готує лист ініціаторам звернення про відмову в обранні з обґрунтуванням такої відмови.

15. Діловодство та облік справ щодо прийняття рішень, визначених цим Порядком, здійснює департамент управління державною власністю та розвитку промисловості.

 

Заступник директора департаменту
управління державною власністю
та розвитку промисловості

О. Троян

 

ЗАЯВА
арбітражного керуючого про участь у справі про банкрутство

Я, ___________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

зареєстрований за адресою: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, свідоцтво серії _____ N ________________ від ___ ____________ 20__ року, згоден на призначення ______________________________________________________________________________________
                                                                 (зазначити: керуючим санацією або ліквідатором)

у справі N _____________________________________________________________________________

про банкрутство ________________________________________________________________________
           (повне найменування підприємства-боржника)
______________________________________________________________________________________,

порушеній ___ ____________ 20 __ року ___________________________________________________
                                                                                                                        (повне найменування господарського суду,

_____________________________________________________________________________________
що порушив справу про банкрутство)

______________________________________________________________________________________.

Протягом трудової діяльності обіймав такі посади на аналогічних за профілем виробничої діяльності підприємствах, на державних підприємствах і підприємствах, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, та керівні посади (керівника чи заступника керівника юридичної особи):

N

Посада
(згідно з трудовою книжкою)

Найменування підприємства,
установи, організації

Дата

Загальний строк перебування на посаді, років

призначення на посаду

звільнення з посади

1

2

3

4

5

6

Судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого не маю.

Управління боржником раніше не здійснював (або з моменту усунення від управління боржником минуло ____ років).

Не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

_____________
(дата)

_______________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище арбітражного керуючого)

 

ІНФОРМАЦІЯ
про кандидатуру арбітражного керуючого

Інформація про кандидатуру арбітражного керуючого повинна містити такі дані:

наявність ліцензій (дозволів) на здійснення інших видів господарської діяльності;

на які підприємства і ким арбітражний керуючий був раніше призначений протягом своєї діяльності;

щодо кожного підприємства вказати, у зв'язку з чим було припинено повноваження арбітражного керуючого, якщо було призначено керуючим санацією, зазначити, чи було відновлено платоспроможність підприємства, а в разі призначення ліквідатором - повноту погашення вимог кредиторів;

завантаженість арбітражного керуючого справами про банкрутство на дату підписання заяви на участь у справі про банкрутство;

інформацію про проведення перевірки (планової, позапланової) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та результати перевірки (зазначаються підстави для проведення позапланової перевірки, чи виявлено порушення, які саме порушення, усунуто чи ні арбітражним керуючим допущені порушення та додається документальне підтвердження про усунення арбітражним керуючим порушень).

_____________
(дата)

____________
(підпис)

___________________________________
(ініціали, прізвище арбітражного керуючого)

____________

Опрос