Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка награждения личного состава Государственной пограничной службы Украины, других лиц ценным подарком, приобретенным за счет средств государственного бюджета

МВД
Порядок, Приказ от 07.08.2015 № 952
действует с 22.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2015

м. Київ

N 952

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 серпня 2015 р. за N 1023/27468

Про затвердження Порядку нагородження особового складу Державної прикордонної служби України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до статті 143 Кодексу законів про працю України, розділу II Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 551-XIV, та з метою визначення порядку нагородження особового складу Державної прикордонної служби України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок нагородження особового складу Державної прикордонної служби України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-полковника Назаренка В. О.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
прикордонної служби України

В. О. Назаренко

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Професійної
спілки працівників
державних установ України

Т. В. Нікітіна

 

ПОРЯДОК
нагородження особового складу Державної прикордонної служби України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює механізм представлення до нагородження особового складу Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба), інших осіб та порядок вручення їм цінного подарунка, придбаного за рахунок коштів державного бюджету.

2. У Держприкордонслужбі нагородження цінним подарунком є видом заохочення за зразкове виконання військового та службового обов'язків, старанність, ініціативу, високий професіоналізм, мужність та героїзм, виявлені під час охорони кордонів України, та активну участь у наданні допомоги в охороні кордонів України.

Цінний подарунок - це предмет особистого користування, виріб мистецтва або предмет побутового призначення, придбаний за рахунок коштів державного бюджету.

3. На цінний подарунок може бути нанесений дарчий напис.

4. Вартість цінного подарунка (з урахуванням вартості дарчого напису), придбаного за рахунок коштів державного бюджету, не повинна перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, установленої на 01 січня поточного року.

5. Цінним подарунком нагороджуються:

особовий склад органів та підрозділів Держприкордонслужби;

працівники Держприкордонслужби;

особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, можуть нагороджуватися цінним подарунком після звільнення з військової служби (роботи) та виходу на пенсію;

інші особи.

6. Цінним подарунком можуть бути нагороджені громадяни України за активну участь у наданні допомоги в охороні державного кордону України.

7. В Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі - Адміністрація Держприкордонслужби) про нагородження цінним подарунком видається відповідний наказ за підписом Голови Державної прикордонної служби України (далі - Голова Держприкордонслужби) або особи, яка виконує його обов'язки.

8. У регіональних управліннях та підпорядкованих органах видається наказ за підписом начальника регіонального управління, органу Держприкордонслужби або особи, яка виконує його обов'язки.

У навчальних закладах Держприкордонслужби видається наказ за підписом ректора (начальника навчального центру) цього закладу або особи, яка виконує його обов'язки.

II. Порядок подання до нагородження цінним подарунком

1. Подання до нагородження цінним подарунком Голові Держприкордонслужби або особі, яка виконує його обов'язки, вносять:

1) перший заступник Голови Держприкордонслужби, заступник Голови Держприкордонслужби стосовно:

керівників структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби;

начальників регіональних управлінь, ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, начальника Навчального центру підготовки молодших спеціалістів імені генерал-майора Ігоря Момота, начальників органів безпосереднього підпорядкування;

громадян України;

2) керівники структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби стосовно підпорядкованого особового складу Адміністрації Держприкордонслужби;

3) начальники регіональних управлінь, органів безпосереднього підпорядкування стосовно підпорядкованого особового складу.

2. Подання до нагородження цінним подарунком начальникам регіональних управлінь, органів безпосереднього підпорядкування, ректору (начальнику) навчального закладу або особі, яка виконує його обов'язки, вносять керівники підпорядкованих органів або підрозділів.

3. Пропозиції щодо висунення кандидатур до нагородження цінним подарунком розглядаються:

на нарадах структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь, органів Держприкордонслужби;

на вчених радах навчальних закладів.

4. Про результати розгляду кандидатур, що висуваються до нагородження цінним подарунком, складається протокол, який додається до подання.

5. Подання до нагородження особи цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету, складається за формою, установленою додатком 1 до цього Порядку, кадровим підрозділом або працівником, який згідно з посадовими обов'язками відповідає за ділянку роботи з кадрового забезпечення.

6. У разі якщо нагородження цінним подарунком приурочується до ювілейних дат, професійних свят, подання до нагородження вносяться не пізніше ніж за місяць до відповідної дати.

7. Подання опрацьовуються управлінням кадрового забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби, розглядаються Нагородною комісією Держприкордонслужби, пропозиції якої разом з проектом наказу про нагородження доповідаються Голові Держприкордонслужби або особі, яка виконує його обов'язки.

У регіональних управліннях, навчальних закладах, органах Держприкордонслужби подання опрацьовуються підрозділами кадрового забезпечення, після чого проект наказу про нагородження доповідається начальнику, ректору або особі, яка виконує його обов'язки.

III. Порядок вручення цінних подарунків

1. Цінні подарунки вручаються в урочистій обстановці Головою Держприкордонслужби або за його дорученням іншою посадовою особою, про що складається протокол вручення цінного подарунка згідно з додатком 2 до цього Порядку.

У регіональних управліннях, навчальних закладах, органах Держприкордонслужби цінний подарунок вручається начальниками цих управлінь (органів), у навчальних закладах - ректором або за його дорученням іншою посадовою особою.

2. Протокол вручення цінного подарунка, підписаний особою, яка здійснювала вручення, надсилається протягом 10 днів від дати вручення, але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця:

до управління кадрового забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби за наказом Голови Держприкордонслужби або особи, яка виконувала його обов'язки;

до підрозділів кадрового забезпечення регіональних управлінь, навчальних закладів, органів Держприкордонслужби за наказом, виданим керівником цього органу або особою, яка виконувала його обов'язки.

3. Копія протоколу в зазначений строк подається до бухгалтерської служби.

4. В особовій справі (трудовій книжці) нагородженої особи робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження цінним подарунком.

 

Т. в. о. начальника Департаменту
юридичного забезпечення Міністерства
внутрішніх справ України
полковник міліції

В. В. Жиденко

 

ПОДАННЯ
до нагородження особи цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

1. Військове звання (ранг державного службовця), прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________________________________
2. Посада і місце служби _______________________________________________________________
                                                           (найменування регіонального управління, органу, установи)
3. Число, місяць, рік народження ________________________________________________________
4. Освіта ____________________________________________________________________________
5. Загальний стаж служби (роботи) ______________________________________________________
6. Характеристика (із зазначенням заслуг щодо зразкового виконання службових обов'язків, досягнення значних результатів у забезпеченні службової діяльності)

Посада особи,
яка вносить пропозицію

 
______________________________
(підпис)

 
_____________________________
                     (прізвище, ініціали)

____ _________ 20____ року

          М. П.

 

ПРОТОКОЛ
вручення цінного подарунка

___ ___________ 20____ року

Мною, ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                     (військове звання, прізвище, ініціали, посада особи, яка проводить вручення)

вручено цінний подарунок _____________________________________________________________
                                                                                                               (вид цінного подарунка)
____________________________________________________________________________________,
(військове звання, ранг державного службовця, прізвище, ім'я та по батькові нагородженого, посада, дані облікової картки фізичної особи - платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби України і мають відмітку в паспорті з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних"))

нагородженому згідно з наказом від ___ ____________ 20____ року N _______________________

_________________________
(підпис особи, яка проводила вручення)

         М. П.

____________________
(підпис нагородженої особи)

____________

Опрос