Идет загрузка документа (102 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками для определения форм и объемов таможенного контроля

Минфин
Порядок, Приказ от 31.07.2015 № 684
редакция действует с 24.05.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2015

м. Київ

N 684

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2015 р. за N 1021/27466

Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
 від 8 квітня 2019 року N 146

Відповідно до частини другої статті 363 глави 52 розділу XI Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою забезпечення вибірковості митного контролю шляхом застосування системи управління ризиками

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Департаменту комунікацій Державної фіскальної служби України (Косарчук В. П.) в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної митної служби України від 13 грудня 2010 року N 1467 "Про затвердження Порядку застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 лютого 2011 року за N 180/18918;

наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 2012 року N 597 "Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за N 882/21194.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та заступника Голови Державної фіскальної служби України, що забезпечує виконання завдань Державної фіскальної служби України з реалізації державної політики у сфері державної митної справи.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Професійної спілки
працівників митних органів України

І. В. Тимофєєв

 

Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю

(У тексті Порядку слова та абревіатуру "орган ДФС" у всіх відмінках та числах замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідних відмінках та числах; абревіатуру "АСАУР" замінено абревіатурою "АСУР" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 8 квітня 2019 року N 146)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення вибірковості митного контролю шляхом застосування системи управління ризиками, поліпшення ефективності роботи Державної фіскальної служби України (далі - ДФС) під час митного контролю та/або митного оформлення за рахунок застосування методів управління ризиками, у тому числі аналізу ризиків із використанням інформаційних технологій.

(пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

2. Цей Порядок встановлює єдиний підхід до здійснення органами доходів і зборів (їх структурними підрозділами) аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизована система управління ризиками (далі - АСУР) - сукупність програмно-інформаційних комплексів, які забезпечують функціонування системи управління ризиками (далі - СУР) під час митного контролю та/або митного оформлення товарів і транспортних засобів;

(абзац другий пункту 3 розділу I у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

випадковий відбір - спосіб відбору об'єктів митного контролю для проведення окремих форм митного контролю або їх сукупності, коли кожен об'єкт основи вибірки має однакову ймовірність бути відібраним;

виявлений ризик - ризик, щодо якого в органах доходів і зборів наявна інформація про порушення законодавства України з питань державної митної справи;

індикатори ризику - критерії із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість здійснювати вибір об'єкта контролю, що становить ризик;

модуль АСУР - одна з підсистем АСУР, що входить до складу модуля автоматизованої системи митного оформлення товарів та транспортних засобів (далі - АСМО) або іншого програмно-інформаційного комплексу ДФС (далі - ПІК ДФС) і забезпечує роботу АСУР під час митного контролю товарів і транспортних засобів;

(абзац шостий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

негативна історія профілю ризику - показник, який кількісно характеризує наявність у певний період інформації про порушення законодавства України з питань державної митної справи чи виявлені за результатами митного контролю невідповідності, які описані у профілі ризику і враховуються при визначенні ступеня ризику за профілем ризику (у бік підвищення ступеня ризику), якщо такий показник передбачений профілем ризику;

нефіскальні ризики (ризики безпеки) - ризики, виявлення яких направлене на забезпечення в межах компетенції органів доходів і зборів захисту національної безпеки, життя і здоров'я людей, тварин, рослин, довкілля, інтересів споживачів;

область ризику - згруповані об'єкти аналізу ризику, щодо яких існує потреба у застосуванні окремих форм митного контролю або їх сукупності;

оцінка ризику - визначення ймовірності виникнення ризику і можливих наслідків порушень законодавства України з питань державної митної справи у разі проявлення ризику;

орієнтування - інформація про осіб та/або транспортні засоби, за допомогою яких можуть бути вчинені порушення законодавства України з питань державної митної справи, а також інформація про товари, що можуть бути об'єктом правопорушення, яка створена органами доходів і зборів (їх структурними підрозділами) самостійно за результатами здійснення аналітичної роботи або отримана органами доходів і зборів (їх структурними підрозділами);

позитивна історія профілю ризику - показник, який кількісно характеризує наявність у певний період фактів завершення митного контролю після спрацювання профілю ризику, які підтвердили відсутність порушень законодавства України з питань державної митної справи чи виявлення за результатами митного контролю невідповідностей, і враховується при визначенні ступеня ризику за профілем ризику (у бік зниження ступеня ризику), якщо такий показник передбачений профілем ризику;

(абзац дванадцятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

потенційний ризик - ризик, який не був виявлений, але умови для його виникнення існують;

профіль ризику - опис будь-якого набору ризиків, у тому числі визначених комбінацій індикаторів ризику, що є результатом збору, аналізу та систематизації інформації;

абзац п'ятнадцятий пункту 3 розділу I виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 08.04.2019 р. N 146,
у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять другий
вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять першим)

селективність профілю ризику - показник профілю ризику, який кількісно характеризує його вибіркову здатність (числове значення від 0 до 100, що показує відсоток переміщень осіб, товарів і транспортних засобів через кордон або митних оформлень, який профіль ризику дає можливість відбирати);

(абзац п'ятнадцятий пункту 3 розділу I у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

ступінь ризику - результат кількісної оцінки ризику;

таргетер - посадова особа, уповноважена на здійснення таргетингу;

таргетинг - спосіб аналізу та оцінки ризиків, відповідно до якого попередньо проаналізовані, в тому числі із застосуванням АСУР, зовнішньоекономічні операції підлягають додатковій оцінці на предмет наявності ризиків із використанням доступних органам доходів і зборів (їх структурним підрозділам) джерел інформації;

таргетинг-центр - уповноважений підрозділ або робоча група органу доходів і зборів, основним завданням якого (якої) є здійснення таргетингу;

фіскальні ризики - ризики, виявлення яких спрямоване на недопущення мінімізації сплати податків і зборів, митних та інших платежів під час здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексі України, а також інших нормативно-правових актах України з питань державної митної справи.

4. Здійснення органами доходів і зборів (їх структурними підрозділами) аналізу, виявлення та оцінки ризиків, у тому числі з використанням інформаційних технологій, для визначення форм та обсягів митного контролю включають:

1) виявлення умов і факторів, що впливають на виникнення ризиків;

2) визначення областей ризику;

3) визначення індикаторів ризику;

4) здійснення оцінки імовірності виникнення ризиків та можливої шкоди у разі їх проявлення.

5. Аналіз, виявлення та оцінка ризиків, розроблення і реалізація практичних заходів з управління ризиками, аналіз результатів та коригування вжитих заходів здійснюються органами доходів і зборів (їх структурними підрозділами) в межах компетенції.

ДФС визначає структурний підрозділ ДФС, на який покладено функції з координації застосування СУР (далі - центральний підрозділ з питань координації застосування СУР).

6. Розроблення і реалізація практичних заходів з управління ризиками здійснюються з урахуванням результатів:

1) аналізу та оцінки ризиків;

2) аналізу необхідних ресурсів та очікуваних результатів реалізації запланованих заходів.

7. Управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю здійснюється на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях.

8. На стратегічному рівні управління ризиками за результатами аналізу, виявлення та оцінки ризиків ДФС визначає пріоритетні напрями розробки та реалізації заходів з управління ризиками та формує реєстр ризиків. Реєстр ризиків розглядається та схвалюється на засіданні Експертної комісії із застосування системи управління ризиками, яка утворюється ДФС (далі - Експертна комісія).

(пункт 8 розділу I у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

9. Реєстр ризиків повинен містити, зокрема:

1) пріоритетні напрями розробки та реалізації заходів з управління ризиками;

2) інформацію щодо органів доходів і зборів (їх структурних підрозділів), відповідальних за реалізацію відповідного напряму.

10. На тактичному рівні управління ризиками органами доходів і зборів (їх структурними підрозділами) в межах компетенції за результатами аналізу, виявлення та оцінки ризиків та відповідно до реєстру ризиків розробляються заходи з управління ризиками. Для цього використовуються такі інструменти:

1) профілі ризику;

2) орієнтування;

3) індикатори ризику;

4) методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митниць з аналізу, виявлення та оцінки ризиків;

5) випадковий відбір.

11. На оперативному рівні управління ризиками митниці (митні пости) ДФС застосовують зазначені у пункті 10 цього розділу інструменти з управління ризиками у конкретних випадках здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, зокрема при здійсненні контролю із застосуванням СУР, для визначення форм та обсягів митного контролю.

12. Контроль із застосуванням СУР, що здійснюється відповідно до статті 337 Митного кодексу України, може бути автоматизованим, неавтоматизованим та комбінованим.

При здійсненні контролю із застосуванням СУР використовуються інструменти, зазначені у пункті 10 цього розділу.

Автоматизований контроль із застосуванням СУР здійснюється із використанням інформаційних технологій, у тому числі АСУР.

Неавтоматизований контроль із застосуванням СУР здійснюється у випадках, коли оцінка ризику у конкретному випадку здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів не може бути здійснена автоматизовано.

Комбінований контроль із застосуванням СУР полягає у поєднанні автоматизованого та неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР.

Таргетинг належить до комбінованого контролю із застосуванням СУР.

При розробленні заходів з управління ризиками перевага надається автоматизованому та комбінованому контролю із застосуванням СУР.

13. З метою забезпечення здійснення таргетингу у ДФС на центральному (на базі центрального підрозділу з питань координації застосування СУР) та/або регіональному (на базі митниць ДФС) рівнях можуть створюватись таргетинг-центри.

14. За результатами здійснення контролю із застосуванням СУР, в тому числі АСУР, у кожному конкретному випадку визначаються рівень ризику, а також відповідні йому форми та обсяги митного контролю, які підлягають виконанню органами доходів і зборів під час митного контролю, а саме:

низький рівень, при якому за результатами застосування СУР не встановлюється необхідність здійснення митних формальностей;

середній рівень, при якому встановлюється необхідність здійснення митних формальностей, не пов'язаних з митним оглядом (переоглядом) товарів і транспортних засобів;

високий рівень, при якому встановлюється необхідність проведення митних формальностей, які, зокрема, передбачають здійснення митного огляду (переогляду) товарів і транспортних засобів.

За результатами здійснення контролю із застосуванням АСУР може здійснюватися інформування посадової особи митниці (митного поста) ДФС для подальшого прийняття рішення щодо необхідності проведення митних формальностей, що відповідають одному з вищезазначених рівнів ризику.

Митні формальності, зазначені у цьому пункті, визначаються згідно з Класифікатором митних формальностей, що можуть бути визначені за результатами застосування системи управління ризиками, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011.

(розділ I доповнено пунктом 14 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

II. Профілі ризику

1. Профілі ризику залежно від можливості автоматизації їх застосування можуть бути документальними (неавтоматизований контроль із застосуванням СУР) або електронними (автоматизований або комбінований контроль із застосуванням СУР).

2. Профілі ризику розробляються центральним підрозділом з питань координації застосування СУР та застосовуються у всіх митницях (митних постах) ДФС, якщо інше не визначено самим профілем ризику.

Структурні підрозділи ДФС, спеціалізований орган доходів і зборів, до компетенції якого належить проведення досліджень і експертної діяльності (далі - спеціалізований орган доходів і зборів), та територіальні органи доходів і зборів можуть надавати пропозиції щодо необхідності розробки профілю ризику.

(пункт 2 розділу II у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

3. Профіль ризику може бути представлений у формах паспорта профілю ризику і програмного коду профілю ризику.

Паспорт профілю ризику формується для документальних та електронних профілів ризику і використовується для документального опису профілю ризику.

Зразок паспорта електронного профілю ризику наведено у додатку 1 до цього Порядку.

Зразок паспорта документального профілю ризику наведено у додатку 2 до цього Порядку.

Зміст паспорта профілю ризику призначений для використання виключно органами доходів і зборів і є документом для службового користування.

Паспорт профілю ризику зберігається протягом строку дії профілю ризику, але не менше 3 років після припинення його дії.

Облік, зберігання і використання паспортів профілів ризику здійснюються відповідно до нормативно-правових актів України, які регулюють питання обліку, зберігання та використання документів, які містять службову інформацію.

Програмний код профілю ризику формується тільки для електронних профілів ризику, використовується для їх програмної реалізації й імплементується до одного з таких модулів АСУР:

модуль АСУР при митному оформленні митної декларації (у тому числі електронної митної декларації) чи іншого документа, який відповідно до законодавства її замінює та вноситься до автоматизованої системи митного оформлення;

модуль АСУР у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ("журнал пункту пропуску");

модуль АСУР у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ("пасажирський пункт пропуску");

модуль АСУР у пунктах пропуску через державний кордон для морського сполучення;

модуль АСУР у пунктах пропуску через державний кордон для повітряного сполучення;

модуль АСУР у пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення тощо.

4. До профілю ризику його розробником формується також аналітична довідка, зразок якої наведено у додатку 3 до цього Порядку. Аналітична довідка формується з метою опису розглянутих у профілі ризику областей ризику, визначення можливих заходів для подальшої мінімізації ризику.

У разі ініціювання розробки профілю ризику структурними підрозділами ДФС, спеціалізованим органом доходів і зборів або територіальними органами доходів і зборів ініціатор надає центральному підрозділу з питань координації застосування СУР проект аналітичної довідки, зазначеної у цьому пункті.

(пункт 4 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

5. Залежно від необхідності наповнення профілів ризику значеннями індикаторів ризику застосовуються звичайні (не передбачають наповнення профілю ризику під час його застосування) та рамкові (передбачають наповнення профілю ризику під час його застосування) профілі ризику.

При цьому під наповненням профілю ризику розуміється визначення конкретних значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику (перелік відповідних індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику визначається у профілі ризику).

У разі якщо профіль ризику передбачає наповнення, у паспорті профілю ризику зазначаються індикатори ризику та інші параметри профілю ризику, які підлягають наповненню/оновленню, відповідальний за наповнення орган доходів і зборів (його структурний підрозділ), періодичність наповнення/оновлення окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику.

6. Профілі ризику наповнюються значеннями індикаторів ризику, які можуть враховувати регіональні та місцеві особливості.

(пункт 6 розділу II у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

7. Для забезпечення можливості додаткового вивчення та/або уточнення області ризику, моніторингу області ризику та вжиття за результатами такого моніторингу заходів оперативного реагування можуть застосовуватись фонові профілі ризику, які не передбачають формування переліку митних формальностей, визначених за результатами застосування таких профілів ризику.

У паспорті фонового профілю ризику зазначаються структурний підрозділ ДФС або митниці ДФС, відповідальний за моніторинг спрацювання профілю ризику, та спосіб такого моніторингу.

8. Розроблення профілю ризику передбачає:

1) визначення індикаторів ризику;

2) визначення доцільності застосування негативної та позитивної історії у профілі ризику (здійснюється тільки для електронних профілів ризику);

3) визначення алгоритму обчислення ступеня ризику за профілем ризику та залежно від ступеня ризику адекватних заходів, необхідних для запобігання або мінімізації ризиків (форм та обсягів митного контролю), якщо необхідність визначення таких заходів передбачено профілем ризику.

9. Рішення про схвалення та введення в дію електронних профілів ризику, змін до них, припинення дії електронних профілів ризику приймається Експертною комісією, крім випадків, визначених пунктом 10 цього розділу.

(абзац перший пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

Рішення Експертної комісії оформлюються протоколом засідання.

Рішення Експертної комісії є обов'язковими для виконання структурними підрозділами ДФС та територіальними органами доходів і зборів.

(абзац третій пункту 9 розділу II у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

Документи, схвалені Експертною комісією відповідно до вимог цього пункту, які потребують програмної реалізації структурним підрозділом ДФС, до компетенції якого належить супроводження інформаційних технологій (далі - структурний підрозділ з питань ІТ), виготовляються у двох примірниках. При цьому перші примірники документів надсилаються листом центрального підрозділу з питань координації застосування СУР до структурного підрозділу з питань ІТ для введення в дію відповідно до термінів, визначених у протоколі засідання Експертної комісії, а другі - зберігаються у справах центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

Документи, схвалені Експертною комісією відповідно до вимог цього пункту, які не потребують програмної реалізації структурним підрозділом з питань ІТ, а реалізуються центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із застосуванням окремого ПІК ДФС, виготовляються в одному примірнику та зберігаються у справах центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

За потреби, якщо до наповнення чи контролю ефективності профілю ризику залучаються інші підрозділи чи органи доходів і зборів, можуть схвалюватись додаткові примірники документів або ж в установленому порядку виготовлятись їх копії.

(абзац шостий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

10. Рішення про внесення змін до електронного профілю ризику може бути прийнято центральним підрозділом з питань координації застосування СУР, якщо такі зміни пов'язані:

1) зі змінами документів, положення яких враховано при розробленні профілю ризику, та необхідністю актуалізації відповідних значень окремих параметрів профілю ризику;

2) зі змінами даних про контактну особу за профілем ризику;

3) зі змінами числових значень позитивної/негативної історії профілю ризику, ступеня ризику;

4) з необхідністю виправлення технічних помилок у паспорті профілю ризику.

11. Центральний підрозділ з питань координації застосування СУР тимчасово призупиняє дію електронного профілю ризику, у тому числі за поданням структурного підрозділу ДФС, спеціалізованого органу доходів і зборів або територіального органу доходів і зборів, у разі:

(абзац перший пункту 11 розділу II у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

1) внесення змін до документів, положення яких враховано при розробленні електронного профілю ризику, коли такі зміни ведуть до необхідності суттєвих змін електронного профілю ризику;

2) скасування, втрати чинності документами, положення яких враховано при розробленні електронного профілю ризику;

3) втрати актуальності електронним профілем ризику;

4) виявлення проблемних питань під час застосування електронного профілю ризику, що не можуть бути вирішені шляхом внесення змін до електронного профілю ризику відповідно до пункту 10 цього розділу;

5) встановлення за результатами контролю застосування СУР низької ефективності окремого профілю ризику.

(пункт 11 розділу II доповнено підпунктом 5 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

12. Прийняті відповідно до пунктів 10, 11 цього розділу рішення щодо електронних профілів ризику, програмна реалізація яких здійснювалась центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із застосуванням окремого ПІК ДФС, оформлюються у вигляді доповідної записки із резолюцією керівника (особи, яка виконує його обов'язки) центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

Прийняті відповідно до пунктів 10, 11 цього розділу рішення щодо електронних профілів ризику, програмна реалізація яких здійснювалась структурним підрозділом з питань ІТ, оформлюються у вигляді листа центрального підрозділу з питань координації застосування СУР до структурного підрозділу з питань ІТ.

Відповідні рішення виносяться на обговорення на черговому засіданні Експертної комісії з метою прийняття рішення щодо необхідності подальшого внесення змін, припинення дії профілю ризику.

Прийняті відповідно до пункту 11 цього розділу рішення щодо електронних профілів ризику, розробка яких здійснювалась центральним підрозділом з питань координації застосування СУР за ініціативою інших підрозділів ДФС, невідкладно доводяться до такого підрозділу з метою вжиття ним заходів щодо:

(пункт 12 розділу II доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

перегляду значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику;

(пункт 12 розділу II доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

вжиття інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілю ризику.

(пункт 12 розділу II доповнено абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

У разі якщо ініціатором розробки електронного профілю ризику протягом місяця не вжито заходів щодо перегляду значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику та/або інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілю ризику, на черговому засіданні Експертної комісії виноситься питання про припинення дії такого профілю ризику.

(пункт 12 розділу II доповнено абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

13. Електронні профілі ризику доводяться до митниць ДФС у вигляді поновлень АСМО або іншого ПІК ДФС.

Абзац другий пункту 13 розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

14. Електронний рамковий профіль ризику наповнюється органом доходів і зборів (його структурним підрозділом), визначеним відповідальним за наповнення відповідного рамкового профілю ризику.

Наповнення електронного профілю ризику здійснюється на підставі доповнень до профілю ризику, підписаних керівником (особою, яка його заміщує) такого органу доходів і зборів (його структурного підрозділу).

Підписані відповідно до вимог цього пункту доповнення направляються для подальшої імплементації до структурного підрозділу з питань ІТ або самостійно вносяться відповідним органом доходів і зборів (його структурним підрозділом).

(пункт 14 розділу II у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

15. Рішення про схвалення та введення в дію документальних профілів ризику, змін до них, припинення дії документальних профілів ризику приймаються у порядку, передбаченому для електронних профілів ризику.

(пункт 15 розділу II у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

16. На підставі інформації про результати застосування профілю ризику, а також інших даних, пов'язаних з дією профілю ризику, здійснюється контроль його ефективності.

Відповідальний за контроль ефективності профілю ризику підрозділ та періодичність здійснення контролю ефективності зазначаються у паспорті профілю ризику.

Загальний контроль ефективності профілів ризику, в тому числі з урахуванням інформації про контроль ефективності, проведений зазначеним у паспорті профілю ризику відповідальним підрозділом, здійснює центральний підрозділ з питань координації застосування СУР.

До контролю ефективності профілю ризику за ініціативи підрозділу, відповідального за контроль ефективності профілю ризику, або центрального підрозділу з питань координації застосування СУР можуть також залучатись інші заінтересовані органи доходів і зборів (їх структурні підрозділи).

III. Орієнтування

1. Орієнтування як один з інструментів розробки і реалізації заходів з управління ризиками використовується для невідкладного інформування митниць про осіб та/або транспортні засоби, за допомогою яких можуть бути вчинені порушення законодавства України з питань державної митної справи, про товари, які можуть бути об'єктом правопорушення, та про застосування форм контролю для виявлення, запобігання та припинення таких порушень.

2. Джерелом інформації щодо орієнтувань є відомості, отримані органом доходів і зборів (його структурним підрозділом) від інших органів доходів і зборів (їх структурних підрозділів), правоохоронних органів, інших органів державної влади, міжнародних організацій, митних та інших уповноважених органів іноземних держав, власні аналітичні напрацювання та інші джерела.

IV. Індикатори ризику

1. У випадках, коли розробка окремих профілів ризику є недоцільною, зокрема, якщо індикатори ризику не можуть бути використані автоматизовано, формуються переліки індикаторів ризику.

Перелік індикаторів ризику як документ об'єднує кілька альтернативних (тобто таких, що застосовуються не тільки при одночасному їх виконанні, а також окремо один від одного) індикаторів ризику, пов'язаних спільними областями ризику, заходами з мінімізації ризиків. Перелік індикаторів ризику має містити індикатори ризику та інформацію щодо заходів, які необхідно вживати для запобігання або мінімізації ризиків (форми та обсяги митного контролю).

2. Переліки індикаторів ризику розробляються центральним підрозділом з питань координації застосування СУР.

3. Розроблені відповідно до пункту 2 цього розділу переліки індикаторів ризику розглядаються та схвалюються на засіданні Експертної комісії.

(пункт 3 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

4. Внесення змін або припинення дії переліків індикаторів ризику здійснюється за результатами розгляду відповідних пропозицій Експертною комісією шляхом схвалення оновлених переліків індикаторів ризику у порядку, визначеному пунктом 3 цього розділу.

(пункт 4 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

5. Схвалений перелік індикаторів ризику застосовується в усіх митницях (митних постах) ДФС, якщо інше не визначено переліком індикаторів ризику.

(пункт 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

6. Аналіз застосування та за потреби актуалізація переліків індикаторів ризику здійснюються не рідше ніж раз на рік центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із залученням у разі потреби інших заінтересованих структурних підрозділів ДФС, спеціалізованого органу доходів і зборів, митниць ДФС.

V. Методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митниць з аналізу, виявлення та оцінки ризиків

1. Структурні підрозділи ДФС, які координують роботу митниць ДФС, у разі потреби розробляють методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митниць з аналізу, виявлення та оцінки ризиків (далі - методичні рекомендації).

2. Методичні рекомендації можуть розроблятися, зокрема, за напрямами контролю:

правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;

правильності визначення країни походження товарів;

правильності визначення митної вартості товарів;

дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання, заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України;

дотримання законодавства з питань захисту прав інтелектуальної власності;

достовірності декларування.

3. Методичні рекомендації мають містити детальні інструкції щодо послідовності дій посадових осіб митниць ДФС при здійсненні митного контролю за визначеним напрямом з метою оцінки ризику та визначення форм і обсягів митного контролю, достатніх для забезпечення додержання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

4. Проект методичних рекомендацій погоджується з центральним підрозділом з питань координації застосування СУР.

VI. Випадковий відбір

1. Випадковий відбір реалізується із застосуванням інформаційних технологій, де це можливо.

2. Елементи випадкового відбору можуть застосовуватись у рамках окремого профілю ризику для зменшення його селективності.

VII. Реалізація заходів з управління ризиками під час митного контролю та/або митного оформлення

(назва розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

1. За результатами оцінки ризику у конкретному випадку здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, у тому числі за результатами контролю із застосуванням СУР, що здійснюється відповідно до статті 337 Митного кодексу України, митниці (митні пости) ДФС обирають форми та обсяги митного контролю. При цьому формується перелік митних формальностей, визначених за результатами застосування зазначених у пункті 10 розділу I цього Порядку інструментів з управління ризиками (далі - Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР).

При застосуванні АСМО або іншого ПІК ДФС для митного контролю товарів, транспортних засобів Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР формується за допомогою інформаційних технологій, за результатами автоматизованого контролю із застосуванням СУР, а також доповнюється/коригується митницею (митним постом) ДФС за результатами проведення комбінованого та/або неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, у тому числі за результатами аналізу поданих для митного контролю документів (їх копій), відомостей, результатів застосування технічних засобів митного контролю, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів.

(абзац другий пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

2. Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР містить відомості про:

1) назву митної формальності;

2) підрозділ / посадову особу - ініціатора включення митної формальності до переліку, прізвище, ініціали посадової особи, яка безпосередньо доповнила перелік;

3) підстави включення митної формальності до переліку;

4) вид митної формальності (обов'язкова, обов'язкова за умови, у разі потреби);

5) повідомлення до митної формальності.

Відомості відповідно до підпунктів 2, 3 цього пункту вносяться, якщо митну формальність додано за результатами проведення комбінованого та/або неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, у тому числі за результатами аналізу поданих для митного контролю документів (їх копій), відомостей, результатів застосування технічних засобів митного контролю, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів.

(абзац сьомий пункту 2 розділу VII із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР може також не бути сформованим взагалі або містити лише повідомлення без зазначення митної формальності.

Прийняття посадовою особою митниці (митного поста) ДФС рішень щодо доповнення Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР здійснюється шляхом внесення інформації про визначені форми та обсяги митного контролю до АСУР.

(пункт 2 розділу VII доповнено абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

3. Форми та обсяги контролю, визначені в Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР, виконуються посадовими особами митниці (митних постів) ДФС при проведенні митного контролю з урахуванням виду митної формальності та повідомлення до митної формальності, а також відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів.

(пункт 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

4. Посадові особи митниці (митного поста) ДФС, які здійснюють митний контроль у конкретному випадку здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, в обов'язковому порядку переглядають сформований за допомогою інформаційних технологій Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР та доповнюють/коригують Перелік митних формальностей за результатами проведення комбінованого та/або неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, у тому числі за результатами аналізу поданих для митного контролю документів (їх копій), відомостей, результатів застосування технічних засобів митного контролю, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів.

(абзац перший пункту 4 розділу VII із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

У разі застосування таргетингу Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР може також бути доповнено/скориговано таргетером.

Якщо в Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР наявні митні формальності, до виконання яких необхідне залучення посадових осіб або структурних підрозділів митниці ДФС, які перебувають або розташовані не в місці здійснення митного контролю, то посадова особа митниці (митного поста) ДФС, визначена для здійснення митних формальностей, повідомляє про такі митні формальності керівника (заступника керівника) підрозділу митного оформлення (далі - ПМО) або особу, яка виконує його обов'язки, а також вживає заходів щодо невідкладного інформування (у тому числі засобами телефонного, факсимільного зв'язку, електронної пошти тощо) про такі митні формальності відповідних посадових осіб або керівників структурних підрозділів митниці ДФС.

Посадова особа або керівник структурного підрозділу митниці ДФС у разі отримання відповідної інформації невідкладно вживає заходів щодо забезпечення участі посадових осіб у проведенні митних формальностей.

5. Митна формальність з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР може не здійснюватись, якщо:

1) виконання митної формальності неможливе (залежно від виду чи характеристики товару, наявності відповідних технічних засобів, можливості пред'явлення товару до митного контролю тощо);

2) виконання митної формальності недоцільне, оскільки завдання згідно з повідомленням до митної формальності були досягнуті під час виконання іншої митної формальності;

3) виконання митної формальності недоцільне, оскільки визначена митна формальність та відповідні завдання згідно з повідомленням до митної формальності були виконані раніше за цією партією товару іншим ПМО, про що наявні підтвердні документи;

4) виконання митної формальності недоцільне, оскільки митна формальність та відповідні завдання згідно з повідомленням до митної формальності стосуються іншого (відмінного від задекларованого) товару чи особи;

5) переміщення підпадає під винятки, визначені нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

У разі невиконання митної формальності з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР у зв'язку з наявністю інших обґрунтованих причин (крім визначених підпунктами 1 - 5 цього пункту) у АСМО або іншому ПІК ДФС відповідним чином фіксується детальна інформація про такі причини.

6. Рішення про невиконання митної формальності виду "обов'язкова" з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР приймається керівником (заступником керівника, старшим зміни) ПМО або особою, яка виконує його обов'язки, крім випадків, коли нормативно-правовими актами з питань державної митної справи визначено інші вимоги.

7. Рішення щодо невиконання митної формальності виду "у разі потреби" з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР приймається посадовою особою митниці (митного поста) ДФС, визначеною для здійснення митних формальностей, згідно з відповідними нормативно-правовими актами та повідомленням до митної формальності.

8. Митна формальність виду "обов'язкова за умови" прирівнюється до митної формальності виду "обов'язкова", якщо виконуються умови, зазначені в повідомленні до митної формальності. В іншому разі така митна формальність прирівнюється до митної формальності виду "у разі потреби".

9. У разі застосування таргетингу рішення про невиконання митної формальності може бути прийнято таргетером.

10. Прийняте відповідно до пунктів 5 - 9 цього розділу рішення засвідчується посадовою особою, яка його прийняла (у тому числі з використанням інформаційних технологій). До Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР за допомогою АСМО або іншого ПІК ДФС в обов'язковому порядку вноситься обґрунтування прийнятого рішення.

11. Після виконання митних формальностей з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР відомості про результати їх виконання заносяться за допомогою АСМО або іншого ПІК ДФС до бази даних митниці ДФС (крім митних формальностей, які можуть бути здійснені після завершення митного оформлення).

12. Передбачається внесення за допомогою АСМО або іншого ПІК ДФС до бази даних митниці ДФС таких відомостей про результати виконання митних формальностей з Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР:

1) результат виконання митної формальності;

2) дата фактичного виконання митної формальності або дата прийняття рішення про її невиконання;

3) прізвища, ініціали посадових осіб, які здійснили митну формальність, або посадової особи, яка прийняла рішення про її невиконання;

4) додаткова інформація про результати виконання митної формальності, яку посадова особа вважає за доцільне зазначити (детальніше описати результат, вказати на проблемні питання при застосуванні митної формальності тощо), - вказується за потреби. Внесення додаткової інформації є обов'язковим, якщо:

прийнято рішення про невиконання митної формальності (у такому разі необхідно зазначити відповідне вичерпне обґрунтування);

за результатами виконання митної формальності виявлено невідповідності / розбіжності / правопорушення (у такому разі необхідно зазначити детальну інформацію про суть виявлених невідповідностей / розбіжностей / правопорушень);

5) реквізити документів, що підтверджують виконання митної формальності, - у разі якщо такі документи складено за результатами виконання митної формальності (акт про проведення огляду, прийняте митницею ДФС рішення про визначення коду товару тощо), крім тих, що вже зазначені у графі 44 митної декларації, а саме:

назва документа;

дата та номер документа;

додаткова інформація про документ, яку посадова особа вважає за доцільне зазначити (уточнена назва документа, дані про його видавця тощо), вказується за потреби.

13. При внесенні за допомогою АСМО або іншого ПІК ДФС до бази даних митниці ДФС інформації про результати виконання митних формальностей застосовується такий підхід:

1) при внесенні інформації про результати виконання митних формальностей у частині самого факту виконання враховується, що така інформація вноситься щодо поточної партії товарів з урахуванням обсягів митного контролю, виконаних цим ПМО.

Так, якщо при поточному митному оформленні у Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР наявна митна формальність та відповідні завдання згідно з повідомленням до неї, які цей ПМО виконав раніше (за митною декларацією, митне оформлення якої не було завершено у зв'язку з відкликанням, відмовою у митному оформленні тощо), то така митна формальність вважається виконаною, що відповідним чином фіксується в АСМО або іншому ПІК ДФС.

Якщо ж при поточному митному оформленні у Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР наявна митна формальність та відповідні завдання згідно з повідомленням до неї, які виконувались раніше іншим ПМО, в тому числі в пункті пропуску через державний кордон України, і цей ПМО не вживає додаткових заходів щодо її виконання, то така митна формальність вважається невиконаною та потребує прийняття рішення щодо невиконання митної формальності відповідно до підпункту 3 пункту 5 та пунктів 6 - 9 цього розділу, що відповідним чином фіксується в АСМО або іншому ПІК ДФС;

2) при внесенні інформації про результати виконання митних формальностей у частині виявлення невідповідностей / розбіжностей / правопорушень враховується, що така інформація вноситься щодо поточної партії товарів та поточної митної декларації.

14. У разі виявлення некоректної роботи (помилок) АСУР, в результаті чого форми та обсяги митного контролю не можуть бути визначені автоматизовано, посадова особа митниці (митного поста) ДФС здійснює неавтоматизований контроль із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, у тому числі за результатами аналізу поданих для митного контролю документів (їх копій), відомостей, результатів застосування технічних засобів митного контролю, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів і транспортних засобів, та в разі виявлення підстав для визначення форм та обсягів митного контролю самостійно формує Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР.

(абзац перший пункту 14 розділу VII із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

Сформований посадовою особою митниці (митного поста) ДФС Перелік митних формальностей за результатами застосування СУР в установленому порядку погоджується із керівником (заступником керівника, старшим зміни) ПМО або особою, яка виконує його обов'язки.

До сформованого посадовою особою митниці (митного поста) ДФС Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР застосовуються положення цього розділу.

VIII. Застосування СУР у пунктах пропуску через державний кордон України та у митницях призначення

(назва розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

З метою прискорення митних формальностей у пунктах пропуску через державний кордон України при здійсненні аналізу та оцінки ризиків перевага надається такому підходу:

у пунктах пропуску через державний кордон України переважно здійснюються аналіз та оцінка ризиків на предмет наявності нефіскальних ризиків, а також ризиків недоставки товарів до митниці призначення або їх підміни;

(абзац другий розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

у митницях призначення при здійсненні митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюються аналіз та оцінка ризиків на предмет наявності фіскальних та нефіскальних ризиків.

IX. Організація контролю застосування СУР

1. З метою забезпечення повноти збереження інформації щодо форм та обсягів митного контролю посадова особа митниці (митного поста) ДФС, визначена для здійснення митних формальностей, фіксує за допомогою АСМО або іншого ПІК ДФС у Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР усі митні формальності, виконані під час здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів (окрім митних формальностей, які автоматично фіксуються у графі E/J митної декларації), а також внесення інформації про результати виконання митних формальностей відповідно до пунктів 12, 13 розділу VII цього Порядку (далі - зворотна інформація про застосування СУР).

2. Структурний підрозділ з питань ІТ забезпечує передавання зворотної інформації про застосування СУР з бази даних митниці ДФС до центральної бази даних ДФС.

3. Зворотна інформація про застосування СУР використовується органами доходів і зборів (їх структурними підрозділами) для оцінки результативності застосування інструментів, зазначених у пункті 10 розділу I цього Порядку, усунення недоліків в організації митного контролю із застосуванням СУР, а також з метою розгляду питання доцільності проведення митних формальностей, які можуть бути здійснені після завершення митного оформлення товарів та транспортних засобів.

4. Посадова особа митниці (митного поста) ДФС, визначена для здійснення митних формальностей, чи іншого підрозділу митниці ДФС, яка здійснює митну формальність або бере участь у її здійсненні, у разі потреби може внести за допомогою АСМО або іншого ПІК ДФС до бази даних митниці ДФС (у графі "Примітки/обґрунтування") свої зауваження стосовно роботи АСУР при оцінці ризику за митною декларацією чи щодо проведення митних формальностей для забезпечення подальшого опрацювання центральним підрозділом з питань координації застосування СУР та/або підрозділом, який визначено відповідальним за контроль ефективності профілю ризику відповідно до пункту 16 розділу II цього Порядку.

5. Митниці ДФС надсилають, у тому числі з використанням інформаційних технологій, за наявності конкретизовані та/або узагальнені зауваження, проблемні питання і пропозиції з питань застосування СУР до центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

6. Центральний підрозділ з питань координації застосування СУР та митниці ДФС здійснюють аналіз та контроль повноти виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування СУР. Структурні підрозділи ДФС, спеціалізований орган доходів і зборів також здійснюють аналіз та контроль повноти виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування СУР, за відповідними напрямами контролю в межах компетенції.

X. Використання в АСУР суб'єктоорієнтованих критеріїв

1. З метою зменшення селективності профілів ризику АСУР під час митного контролю в режимі онлайн здійснюється автоматизований розподіл суб'єктів господарювання залежно від їхніх характеристик.

2. Автоматизований розподіл суб'єктів господарювання здійснюється за результатами перевірки на відповідність встановленим критеріям із використанням інформаційних технологій, зокрема АСУР, при цьому використовується митна, податкова та інша інформація, наявна в базах даних ДФС.

3. Для суб'єктів господарювання залежно від їх відповідності визначеним критеріям та їх значенням застосовуються коефіцієнти зменшення частки визначення АСУР необхідності проведення митного огляду та/або додаткової перевірки документів.

4. Суб'єкти господарювання оцінюються на відповідність визначеним критеріям автоматизовано у кожному конкретному випадку на момент здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів.

5. На перелік критеріїв, що характеризують суб'єкта господарювання, та їх значення поширюються положення цього Порядку щодо електронних профілів ризику, в тому числі щодо розгляду та затвердження на засіданні Експертної комісії.

6. Перелік критеріїв, за якими здійснюється автоматизований розподіл суб'єктів господарювання, оприлюднюється ДФС на своєму веб-сайті.

7. Результати автоматизованого розподілу суб'єктів господарювання не виключають можливості випадкового відбору та/або таргетингу.

(Порядок доповнено розділом X згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

XI. Обов'язки посадових осіб митниць (митних постів) ДФС під час застосування СУР

Посадові особи митниць (митних постів) ДФС під час застосування СУР зобов'язані:

дотримуватися Конституції України та діяти винятково відповідно до Митного кодексу України та інших законів України, інших нормативних актів та вимог цього Порядку;

дотримуватись вимог щодо конфіденційності інформації, яка стосується аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягу митного контролю (крім випадків, передбачених законами України);

забезпечувати повне та якісне виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування СУР;

достовірно вносити інформацію до АСМО або інших ПІК ДФС, що прямо або опосередковано впливає на результати аналізу та оцінки ризиків.

Посадовим особам митниць (митних постів) ДФС під час застосування СУР не дозволяється:

редагувати документи, відео-, фото- та інші матеріали з метою викривлення інформації про результати виконання митних формальностей;

несанкціоновано втручатись у роботу АСУР програмними інструментами, відмінними від АСМО, з метою викривлення або знищення результатів застосування СУР;

свідомо зупиняти сервіси АСМО (ввід-вивід інформації тощо), втручатись у роботу мережевого обладнання з метою забезпечення обмеженої або повної відсутності спрацювання АСУР.

Посадові особи та інші працівники органів доходів і зборів, які прийняли неправомірні рішення, вчинили неправомірні дії або допустили бездіяльність, у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та іншу відповідальність відповідно до закону.

(Порядок доповнено розділом XI згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

(Зразок)

ПАСПОРТ ЕЛЕКТРОННОГО ПРОФІЛЮ РИЗИКУ

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

Дата схвалення профілю ризику (ПР):
_________________
Дата схвалення
редакції ПР:
_________________

 

ПР діє з:
___________
ПР діє до:
___________

Редакція ПР діє з:
___________

Профіль ризику N ________________________

Назва ПР: ____________________________________________________________________

Вид ПР: ______________________________________________________________________________

Спосіб наповнення ПР: _________________________________________________________________

Модуль АСУР, до якого імплементується ПР: ___________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Області ризику:

_________________
_________________

 

Індикатори ризику:

 

назва індикатора:
_________________
_________________

значення індикатора:
____________________
____________________


Оцінка ступеня ризику. Опис алгоритму обчислення. Інструктивні повідомлення до митних формальностей:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Форми та обсяг контролю:

код і назва митної формальності:

вид митної формальності:

поріг ступеня ризику:

________         ____________________

______________________

_________________

________         ____________________

______________________

_________________


Максимальне значення негативної історії ПР: ________________________________________________

Максимальне значення позитивної історії ПР: ________________________________________________

Причини незавершення митного оформлення, які враховуються при розрахунку негативної історії ПР:

код і назва причини:

коефіцієнт значимості:

_______   _______________________
_______   _______________________

_____________________________
_____________________________


 

Контактна особа за ПР:
___________________
                 (посада)

______________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

Телефон:  ____________________________________________________________________________

Факс: ________________________________________________________________________________

Особиста поштова скринька: ___________________________________________________________

Очікуваний показник ефективності ПР: ___________________________________________

Відповідальний за наповнення ПР підрозділ: _____________________________________________

Періодичність наповнення/оновлення ПР: _______________________________________________

Керівник підрозділу
                (посада)

______________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

Відповідальний за контроль ефективності ПР підрозділ: ___________________________________

Періодичність здійснення контролю ефективності ПР: ____________________________________

Строк здійснення контролю ефективності ПР: ___________________________________________

Керівник підрозділу
                (посада)

______________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

Посадова особа, яка розробила ПР:

 

__________________
                (посада)

______________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

Керівник підрозділу
                (посада)

______________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

 

(Зразок)

ПАСПОРТ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ РИЗИКУ

_________________________________________________________
Експертна комісія із застосування системи управління ризиками

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Дата схвалення профілю ризику (ПР):
_________________
Дата схвалення
редакції ПР:
_________________

 

ПР діє з:
___________
ПР діє до:
___________

Редакція ПР діє з:
___________

Профіль ризику N _______________________

Назва ПР: ________________________________________________

Вид ПР: _______________________________________________________________________________

Області ризику:

_________________
_________________

 

Індикатори ризику:

 

назва індикатора:
_________________
_________________

значення індикатора:
_____________________
_____________________


Оцінка ступеня ризику. Опис алгоритму обчислення:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Форми та обсяг контролю:

код і назва митної формальності:

пояснення до митної формальності:

________         ____________________

______________________________________

________         ____________________

______________________________________


Контактна особа за ПР:
___________________
                 (посада)

______________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

Телефон:  ____________________________________________________________________________

Факс: ________________________________________________________________________________

Особиста поштова скринька: ___________________________________________________________

Очікуваний показник ефективності ПР: ___________________________________________

Відповідальний за контроль ефективності ПР підрозділ: ___________________________________

Періодичність здійснення контролю ефективності ПР: ____________________________________

Строк здійснення контролю ефективності ПР: ___________________________________________

Керівник підрозділу
                (посада)

______________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

Найменування органу доходів і зборів (його структурного підрозділу), який ініціював розробку ПР: _____________________________________________________________________________________

Посадова особа, яка розробила ПР:

 

__________________
                (посада)

______________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

Керівник підрозділу
                (посада)

______________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 08.04.2019 р. N 146)

 

(Зразок)

 

Аналітична довідка до профілю ризику

"_________________________________________________________"
(назва профілю ризику)

Опис профілю ризику:

Опис ризику. Зміст проблеми: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Документи/підстави розроблення профілю ризику: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Протиріччя. Причини виникнення ризику: __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Оцінка наслідків ризику: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Пропоновані заходи мінімізації ризику: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Посадова особа, яка підготувала аналітичну довідку:

___________________
(посада)

______________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

Керівник підрозділу
                     (посада)

______________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос